Recenze na zvukové CD Šťastné děti.

Jarmila Kružíková

(archivní text)

„Jednu jenom duši máš, a tak málo o ni dbáš? Pomni, jestli duši ztratíš, vše ztraceno máš!“ Tuto známou pravdu nám připomíná Anna de Guigné, jejíž životní příběh si můžeme poslechnout v prvním díle připravovaného cyklu „Šťastné děti“. Toto CD spolu již s druhým dílem je zpracováno podle stejnojmenné knihy, kterou vydal exerciční dům v Hlučíně v roce 1933. Navzdory datu vydání jde o knihu stále aktuální, dětem dobře srozumitelnou a rádi se k ní vracíme. Kniha nabádá ke každodennímu čtení ze života svatých a zbožných dětí.

Anna de Guigné prožila zde na zemi poměrně krátký, ale velice plodný život. Posluchači se mohou seznámit mimo jiné s tím, jak přemáhala hněv a jak pěstovala ctnost poslušnosti (neboť poslušnost je svatostí dětí). Anička slouží za příklad, jak se náležitě modlit a jak se obětovat z lásky k Ježíši.

Druhý díl cyklu (tentokrát s pěti vyprávěními) začíná příběhem Alberta Loiseau, který zemřel ve čtrnácti letech. Tak miloval Boha, že na matčinu otázku, zda se již modlil, odpověděl: „Maminko, když jsem ještě v polospánku, moje srdce už je u Pána Boha.“ Každý den chodil na mši svatou a modlil se růženec. Získal mnoho hochů, kteří se stali rytíři Božími. Sloužili tak Spasiteli a hájili svatou Hostii. Smrti se nebál, což vyjádřil zvoláním: „Pane, miluji svou nemoc.“

Athanasia bojovala se svou leností a poznala, jak pomíjející je všechno, co se líbí světu a po čem svět touží.

Spolu s japonskými mučedníky můžeme posilovat ctnost statečnosti a také se dovídáme o sv. Františku Saleském a o jeho poctivosti.

Příběh sv. Efréma připomíná, že Bůh je nejvýš spravedlivý.

Každý z těchto příběhů je prokládán katechetickým ponaučením – bohužel v dnešní době tak opomíjeným – a též předsevzetím, které pomáhá k duchovnímu růstu.

Nejde zde tedy jen o působivé příběhy, ale také o jasné a strukturované vedení Církví učící.

Poslech není určen jen dětem, ale je vhodný pro celou rodinu a lze při něm prožít hezké chvíle spojené s vhodným poučením. Zvukové zpracování je velmi povedené, texty jsou působivě převyprávěny a doplněny vhodně zvoleným hudebním doprovodem, což povznáší duši směrem vzhůru.

Příběhy jsou krásné tím, jak tyto děti dovedly poznané pravdy aplikovat ve svém životě. Mohou se tak stát velkým pomocníkem ve výchově našich dětí, které zde mají příležitost nalézt pravé vzory a obdivovat opravdové hrdiny v jejich boji proti slabostem a hříchům a v dobývání Božího království vlastními ctnostmi. Příběhy zde uvedené působí jako lék proti představě o zbožnosti coby slabosti a neschopnosti k činu.

Tyto krásné příklady hodné následování jsou výzvou i pro nás dospělé, neboť jak praví Pán Ježíš: „Nebudete-li jako děti…“