<<< hlavní stránka
 
ukázka z CD Sv. Pius X. - mariánský papež ukázka z CD Rodina jako služebnice Páně

P. Tomáš Stritzko FSSPX:

Rodina jako služebnice Páně

P. Jaromír Kučírek FSSPX:

Sv. Pius X. - mariánský papež


NOVINKA

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Povaha a závaznost zjeveného a přirozeného zákona

P. Aleš Hakl FSSPX:

 

Povaha a závaznost zjeveného a přirozeného zákona 1

 

NOVINKA

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

P. Aleš Hakl FSSPX:

 

Povaha a závaznost zjeveného a přirozeného zákona 2

 

NOVINKA

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

ukázka z CD Co učí Církev o stvoření světa

P. Jaromír Kučírek FSSPX:

 

Co učí Církev o stvoření světa 1

 

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

P. Jaromír Kučírek FSSPX:

 

Co učí Církev o stvoření světa 2

 

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

ukázka z CD Východiska a limity povinné školní docházky

Petr Bahník:

 

Východiska a limity povinné školní docházky

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Může být katolík "zelený"

Michal Semín:

 

Může být katolík "zelený"

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Subsistit in

P. Jaromír Kučírek FSSPX:

 

Subsistit in nebo est?

 

Achillova pata pokoncilní nauky o církvi 1

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

P. Jaromír Kučírek FSSPX:

 

Subsistit in nebo est?

 

Achillova pata pokoncilní nauky o církvi 2

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

ukázka z CD Úcta k národním světcům

P. Tomáš Stritzko:

 

Úcta k národním světcům

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Naši panovníci a prezidenti

Radomír Malý:

 

Naši panovníci a prezidenti 1

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

Radomír Malý:

 

Naši panovníci a prezidenti 2

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč, oba díly 150 Kč.

ukázka z CD Principy katolické výchovy dětí

P. Jaromír Kučírek FSSPX:

 

Principy katolické výchovy dětí

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Dobré ovoce z ruky malého čaroděje

Leoš Pluhař:

 

Dobré ovoce z ruky malého čaroděje?

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Pohádkový svět mezi tradicí a politickou korektností

Ryszard Mozgol:

 

Pohádkový svět mezi tradicí a politickou korektností

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Ekonomika a rodina

Karl Schlagenhaufen:

 

Ekonomika a rodina

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Děti, mládež a svatá zpověď

P. Tomáš Stritzko:

Děti, mládež a svatá zpověď

 

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Modernismus v teorii a praxi

Michal Semín:

Modernismus v teorii a praxi

 

 

 

 

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

ukázka z CD Modlitba v rodině

P. Jaromír Kučírek: Modlitba v rodině

Modlitba v rodině je základem duchovního života všech jejích členů a současně zdrojem mnoha milostí. O významu modlitby v rodině a jejích vhodných podobách hovořil na setkání rodin, pořádaném Institutem sv. Josefa, P. Jaromír Kučírek FSSPX.

CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 80 Kč.

PANNA MARIA FATIMSKÁ PŘEMOŽITELKA VŠECH BLUDŮ I + II + III Michal Semín

Zjevení Panny Marie ve Fatimě v roce 1917 zůstává nadále aktuální, neboť jeho poselství je východiskem z dnešní hluboké církevní krize, o které sestra Lucie dos Santos hovořila jako o "ďábelském zmatení". Co je vlastním obsahem poselství Panny Marie a jak je máme ve svých životech žít? Zveřejnil Svatý stolec v roce 2000 celé znění třetího fatimského tajemství nebo ne? A pokud ne, proč? Co je pravděpodobným obsahem nezveřejněné části třetího tajemství? Bylo Rusko zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak o to žádala Panna Maria? Jaké jsou či budou důsledky neuposlechnutí pokynů Panny Marie?

ukázka z CD Přemožitelka všech bludů 3 ukázka z CD Přemožitelka všech bludů 2 ukázka z CD Přemožitelka všech bludů 1 Sadu 3 CD lze obdržet na základě daru pro Institut sv. Josefa ve výši alespoň 200 Kč.

ukázka z CD Šťastné děti 6

Mikuláš Zucchy, bl. Josef Heřman, Maria Filipetto, Henio Zuchniewski, sv. František z Pauly, bl. Maria Crescencia Hössová, Maria Terezia Dubouché

 

Šťastné děti 6

 

NOVINKA

ukázka z CD Šťastné děti 5

sv. Jan Bosko, sv. Klement Maria Hofbauer:

 

Šťastné děti 5

 

ukázka z CD Šťastné děti 4

Helena Organová, František Ptáček, sv. Koletta:

 

Šťastné děti 4

ukázka z CD Šťastné děti 3

sv. Josef Kalasanský, sv. Ansgar, mučedníci japonští, Ludvík Manoha, A. K. Emmerichová, Ema Mariani, bl. Jan Maria z Kříže:

 

Šťastné děti 3

ukázka z CD Šťastné děti 2

Albert Loiseau, sv. František Saleský, Athanasia de Olivary, Jakub, Justus, František a Matouš, sv. Efrém:

 

Šťastné děti 2

ukázka z CD Šťastné děti 1

Anna de Guigné:

 

Šťastné děti 1

CD s názvem Šťastné děti jsou vydávány postupně v rámci mnohadílného cyklu vyprávění ze života svatě žijících dětí. Dnešní mládež má bohužel jiné mínění o tom, co vede k životnímu štěstí. Poukázáním na to, jak je možné rozvíjet přirozené i nadpřirozené ctnosti u dětí, chceme katolické rodiče povzbudit a dát jim i dobré podněty pro výchovu. Jakkoli jsou tyto příběhy určeny zvláště dětem, mnohá cenná poučení získají z poslechu i rodiče. Příběhy "šťastných dětí" jsou velice vhodné pro společný poslech celé rodiny i následné rozhovory. K tomuto účelu slouží nejen vlastní příběhy, namluvené rodiči pěti malých chlapců, ale i katechetická poučení, mající vztah k právě vyslechnutému příběhu.

CD Šťastné děti lze obdržet na základě daru ve prospěch Institutu sv. Josefa. V případě, že máte zájem jen o jeden z nabízených dílů, je požadován dar ve výši nejméně 150 Kč (2 díly = 270 Kč; 3 díly = 370; 4 díly = 450 Kč).

Objednávky lze zasílat na adresu: Institut sv. Josefa

Karlštejnská 36

Solopisky

252 28

telefonicky na čísle: 251 511 435

nebo e-mailem na: institut@chello.cz

Platbu je možné provést bankovní úhradou na č.b.ú. 1030396004/2700,

nebo složenkou, která bude přiložena k zásilce CD.