Michal Semín

fZítra, v den výročí slunečního zázraku ve Fatimě, zasvětí papež František svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ať už jsou naše dojmy z nového pontifikátu jakékoli, tento zásvětný akt lze určitě přivítat. Věřme, že přinese Církvi i světu požehnání. Bohužel i v tomto případě však nemůže být naše radost úplná. Zásvětný akt nesplňuje požadavky, sdělené Pannou Marií, prostřednictvím sestry Lucie, nositelům nejvyššího úřadu v Církvi. Zítřejšímu zasvěcení nebudou aktivně přítomni biskupové z celého světa a, nenastane-li nějaký zásadní zvrat v očekávaném průběhu událostí, nedojde ani k výslovnému zasvěcení Ruska. Jak známo, obě tyto podmínky jsou nutné k tomu, aby „ve světě zavládl mír a Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězilo“.

P. Nicholas Gruner, stojící v čele jediného apoštolátu s celosvětovým působením, jenž zůstal věrný autentickému fatimskému poselství, je v těchto dnech v Římě a podle posledních informací by se mohl ještě před zítřejším zasvěcením s papežem Františkem setkat. Modleme se za oba, zvláště pak za papeže Františka, aby uposlechl výzvy Panny Marie a učinil to, co odmítli učinit jeho předchůdci. Pokud by se tak stalo, proud událostí v Církvi i ve světě by nabral zcela jiný směr, než jakým se ubírá dnes.

Panno Maria Fatimská, oroduj za nás!