Nová Evropa nebude vulgárně ateistická jako sovětská říše. Spirituální agendu jí zajistí náboženský synkretismus na bázi „prolínání světů“.

Michal Semín

Článek psaný pro čtenáře České pozice >

Moderní Evropa ztělesněná utopickým projektem centrálně řízeného nadnárodního státu se čím dále víc odklání od svých duchovních kořenů. Proto nijak nepřekvapuje, že jsou v sídle Evropské komise vylepované propagační plakáty zobrazující rovný podíl různých, i zcela protikladných světonázorů na budování sjednocené Evropy.

Proti jejich vylepování vznesl protest britský poslanec Daniel Hannan především proto, že mezi symboly zobrazujícími taoismus, hinduismus, křesťanství, judaismus, islám, buddhismus či šintoismus byly zařazeny – a dokonce na samotný vrchol – i srp s kladivem. Chybí snad jen svastika, jejíž podíl na vytvoření alternativní Třetí říše považují někteří historici a politologové – například John Laughland a jeho kniha Znečištěný pramen – za prokazatelný.

Pouhý prostředek

Toto synkretistické pojetí původně křesťanské Evropy je výronem sekulárního humanismu a ideologie organizovaného naturalismu, jejichž vliv je v současných mocenských strukturách Západu dominantní. Jen ty jsou schopné poskytnout obyvatelům Evropské unie kontext pro vznik dosud neexistujícího „evropského lidu“, jenž je definovaný vyznáváním abstraktních práv neodvozených z lidské přirozenosti a relativizující doktríny multikulturalismu.

EU směřuje k tomu, že křesťanství bude tolerované, jen pokud přistoupí na začlenění do novodobého Pantheonu znemožňujícího činit si nárok na výlučnost v řádu pravdy. V takovém kontextu ztrácí náboženství svou autonomní hodnotu a stává se pouhým prostředkem k jediné povolené „bohopoctě“, k modloslužebnému kultu evropské integrace a jeho představitelů.

Nová Evropa tedy nebude vulgárně ateistická, jako byla říše sovětská. Její spirituální agendu zajistí náboženský synkretismus na bázi „prolínání světů“. O to víc překvapuje, že právě z řad poslanců Evropského parlamentu (EP) vzešel 24. října podnět vyzvat papeže Benedikta XVI. k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak o to výslovně žádala Matka Boží při svém, katolickou církví uznaném zjevení v portugalské Fatimě v roce 1917.

Podnět poslanců Evropského parlamentu

Tento podnět, o němž budou jednat orgány EP, podali dva italští poslanci Mario Borghezio a Lorenzo Fontana a následně se k němu připojili i poslanci z Rakouska a Irska. Uvádí se v něm, že mír ve světě a pokoj mezi evropskými národy jsou bezprostředně ohrožené. A také to, že zasvětí-li papež Rusko způsobem odpovídajícím výslovné vůli Panny Marie, bude opravdový mír ve světě na delší dobu zajištěn.

Při této příležitosti se ve Štrasburku konala tisková konference, k níž byli přizváni P. Nicholas Gruner stojící v čele celosvětově působícího Fatimského centra a Christopher Ferrara, autor knihy Tajemství stále ukryté. V ní mimo jiné dokazuje, že takzvané třetí fatimské tajemství nebylo dosud jako celek zveřejněno, neboť obsahuje znepokojivé informace o krizi v katolické církvi vyvolané modernizačním Druhým vatikánským koncilem.

Zápas o duši Evropy se tím ještě víc dramatizuje. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Komentáře: 30 - k článku Zápas o duši Evropy se dramatizuje

 1. *jozeff napsal:

  Jestli ale návrh pánů poslanců o zasvěcení nevychází z pověrčivého přesvědčení pojistit si toto synkretické evropské spolunažívání :-) Což by byla do nebe volající nehoráznost… Anebo že by v EP byly i věrní katolíci? Nic o tom ale nevím a rád si přečtu víc hodnověrných detailů o této kauze.

 2. Michal Semín napsal:

  Poslance Borghezia znám osobně, účastnil se letošní konference v Římě, pořádané v článku zmíněným The Fatima Center. Jeho zájem o tuto problematiku je tedy autentický.

 3. *jozeff napsal:

  Tak to se omlouvám za ten sarkasmus, netušil jsem, že v EP jsou tradiční katolíci. Já politiku moc nesleduji ale jestli je to takhle a navíc kdyby to prošlo, tak to může být ještě hodně zajímavé…

 4. josef napsal:

  v FSSPX je taky arcibiskup který vede bratrstvo do Říma
  http://mariapro.cz/2012/10/komentar-k-fotografii/
  …ne každý kdo mě říká pane ,ale kdo plní vůli mého Otce…

 5. Michal Semín napsal:

  Biskup Fellay nemůže být z principu arcibiskupem, neboť je, stejně jako všichni biskupové FSSPX, toliko biskupem světícím. Vyvozovat z této fotografie jeho příslušnost k zednářství nepovažuji ani v nejmenším za opodstatněné.

 6. David Hibsch napsal:

  Proč by někdo vyvozoval z této fotografie, že je biskup Fellay svobodným zednářem? To už některým kape na maják s toho neustáleho boje o zachování pravosti víry?

 7. Martin Kavka napsal:

  Sice Mons.Fellay není arcibiskupem, ale představeným FSSPX, ale bratrstvo opravdu vede do Říma. Do Říma Petra a Pavla. Kdo chce pochopí. Jinak je úžasné, že každý malý krok v rozhovorech je mnohými kvitován jako cesta zpět. Někdy mám pocit, že mnozí mají strach, že při smíření a sjednocení s Římem ve věroučných otázkách, příjdou o svou exkluzivitu disidentů. Ale počkejme si ……..Nikdo z nás není prorokem. Arcibiskup Lefebvre řekl „Není možná žádná dohoda s Římem, dokud se Řím nevrátí k Tradici“. …….V současné době se dějí věci na straně Říma, kdy je těžké říci, co je upřímné a co je šalebná hra. To vše ukáže budoucnost. Ale odsoudit vše značí , možná vylít vaničku i s dítětem. (tohle je hlavně pro Josefa)

 8. josef napsal:

  je mě s podivem jak někteří mluví hned o soudu a hledají chyby v překlepu, ale k řeči Krista mlčí

 9. Ivan františek napsal:

  V dohledné době neočekávám, že by k zasvěcení došlo.Nakonec ale Mariino srdce zvítězí.
  …Kdo má uši k slyšení, slyš. Bůh je pánem dějin a lidské interpretace historie (viz Petráček aj.) jsou pohříchu liché.
  …a činili ninvští pokání a jejich město bylo ušetřeno i když Bůh skrze proroka sliboval opak.
  Panna Maria požadovala zveřejnění třetího tajemství do roku 1960 a samozřejmě věděla, že to hierarchie neučiní.Nemyslím, že by několik aktivistů EP toto prosadilo anebo, že by hierarchie najednou prozřela.Že by revidovala koncil a posypala si hlavu popelem jako ninivští.
  Jsou s koncilem svázaní existenciálně a tak mi nezbývá než vyjádřit přesvědčení, že dějiny se odehrají přesně tak, jak čteme u proroka Daniele či ve Zjevení sv.Jana.

 10. David Hibsch napsal:

  Myslím, že dění kolem vztahů mezi + Fellayem, generální radou a + Williamsonem není vůbec žádné téma. Žádné téma pro nás a už vůbec ne pro TE DEUM. Jen se stále množí všelijaké domněnky a hypotézy kdo za co může, kdo je věrný a kdo zrádce. Už to samo o sobě je signál, že některým z Říma jejich strategie skutečně vychází. Nejvíce jim ale zřejmě nahrává + Williamson sám. Když se totiž neumí čtyři chlapi domluvit, tak to je fakt smutné a jde spíš o otázku vůle než o cokoliv jiného. Je třeba se modlit a raději už nerozvíjet teorie.

 11. Martin Kavka napsal:

  Pro Josefa. Krista mají na mysli všichni, ale jen malé zamyšlení…….2Petr….3:15-16. A kdo ze mluví o soudu? Zatím zde soudíte jen vy

 12. Martin Kavka napsal:

  Ivane Františku, to že Bůh je pánem dějin víme od Eusebia, do té doby byly dějiny vykládány staticky, až Eusebius jim dal smysl a vykládal je dynamicky…….směřování od počátku ke konci. Co se týče zasvěcení Ruska Panně Marii, tak je nepochopitelné od Říma, ale ………zasvěcení Ruska Panně Marii už proběhlo a to před několika staletími ústy moskevského Patriarchy. Takže ve Fatimském poselství jde o něco více. A nebudu spekulovat. Papež je hlavou církve a zástupce Krista na Zemi. Petrův náměstek. On musí vědět co činí.

 13. Martin Kavka napsal:

  Davide, to není o domluvě mezi čtyřmi chlapi. To je o kapitánech lodi, kdy tři kapitáni mají určitý kurz a jeden chce jet jinam a přitom všichni sledují stejný cíl. Kritizujeme DVK, že laici mluví do toho jak se má chovat farář, jak má probíhat život ve farnosti, ale sami se toho řídíme. Jako by mnozí už nedůvěřovali pastýřům, ale chtěli jim diktovat, kam mají jít.

 14. josef napsal:

  A koho soudím pane Kavko? V čem shledáváte můj soud?

 15. Felix napsal:

  Já jsem k tomuto článku nechtěl nic psát. Protože se mi zdá, že se v uvedeném ohledu ale vůbec nic nedramatizuje, zednářské politbyro a jeho parlament prakticky nerušeně posilují zednářskou vládu nad jednotlivými státy i celkově. Na obzoru žádná změna, zatím, nic se nedramatizuje. Z jejich hlediska je popisované okrajovým, z obecného hlediska se mi to také nejeví světoborným, nebudu se do toho plést; připadá mi to např. jako debata o Medžugorje (je mnoho znalců). Snad jen vyhlídka ekonomického rozvratu asi není nereálná, jako u SSSR.
  A k té debatě o Tématu: Téma se naopak velice dramatizuje. Je to podle mě skutečně největší Tématéto doby, ale jak píše pan Hibsch, „žádné téma pro nás -“ a pro psaní sem či jinam. Někdo se tu opovažuje kritizovat jednoho biskupa, jiný druhého. Ale jiný tu správně mluví o potřebě modlitby, dodal bych i zbožné touhy (která je Pánu tak milá) a snahy každého pěstovat si víru (a naději i lásku). Víc k tomuto Tématu nikdo zde nemůže přičinit. Také tady „docta ignorantia.“

 16. Martin Kavka napsal:

  V tomhle: je mě s podivem jak někteří mluví hned o soudu a hledají chyby v překlepu, ale k řeči Krista mlčí………copak nesoudíte? Ano, vy jen poukazujete.

 17. Ivan františek napsal:

  Martine, vy jste nepochopil.
  Nejde přímo o výklad a ani Eusebius nebyl mimo čas a tedy dějiny.
  Bůh nám skrze proroky říká co se stane a miliardy lidských interakcí v součtu směřují ke konečnému vyústění.Nejde o to pojímat budoucí věci jako fatalistické.Bůh není podřízen času a ví jak se každá lidská bytost zachová.
  Příklad: interpretujeme tu či jinou událost z historie (války) a snažíme se najít poučení aby se ta událost neopakovala.Skrze lichou interpretaci jsou naše další kroky též liché.
  Války,ekonomické krize apod.Podívejte se kolik jen odborníků definuje současnou ekonomickou krizi, ale v podstatě jde o mravní problém, ne technicistní či sociocyklický.
  Špatná interpretace dějů nám zastírá skutečnou kauzalitu a lidstvo neodvratně směřuje k vyústění, které je neodvolatelné.
  A rozhodně to nebude vyústění do kosmického bodu omega jak ho prorokoval falešný prorok Pierre Teilhard de Chardin.

 18. josef napsal:

  Je mě Vás líto pane Kavko že to takto chápete a ještě to podsouváte druhým.

 19. Martin Kavka napsal:

  Pro Ivana Františka:Ano, s tím co píšete souhlasím. Vždy jde o poučení se z chyb lidstva a nebo vlastních. V tom se asi shodneme.Ano Bůh je hybatelem dějin, ale někdo to musel poznat a říci. Stejně jako člověk se nestal člověkem jen stvořením, ale hlavně oslovením. Co se týče toho, že žádný Papež nezasvětil Rusko Panně Marii, tak v tom je i něco, co si nesou lidé po Druhé světové válce. Stejně jako papež Pius XII. nevystoupil nikdy přímo na obranu Židů v důsledku Holandské zkušenosti, a snahou ochránit věřící před represí v nacisty okupovaných zemích, tak si myslím, že podobné pohnutky vedly všechny Papeže k tomu, že Rusko Panně Marii nezasvětili. Nikoho tím nechci ospravedlnit, vím, že věci víry a Boží vůle jsou nadřazeny lidským přáním a touhám, či pohnutkám. Chtě nechtě díky poslední velké válce zvítězil „humanismus“ Vzpomínám si, jak jsem četl v jedné knize o umírajícím kardinálovi na rakovinu…..řekl „mluvíme o utrpení, mluvíme o radosti z bolesti pro Krista, ale měli bysme mlčet, nevíme o tom nic“…………..Stejně tak nevíme nic o pohnutkách proč Rusko dosud není ústy papeže zasvěceno Panně Marii. Moje úvaha je, že v poválečných dobách to byl strach z komunistické represe a po II.Vat. snaha neurazit Pravoslavné v rámci falešného ekumenismu. Nevím, snažím se to pochopit. Po II.sv.válce se stal středem světa člověk. Dnes už jim není, středem světa je multikulturalismus a Gaia, náboženské porozumění. Kdo by tomu odolal ve věku vědy a „míru“? Jsou dvě věci, Boží dějiny a historická zkušenost lidstva. Druhá svatová válka jako by řekla, Bůh není, nemohl by to dopustit. Tohle ovlivnilo mnoho lidí papežů nevyjímaje. Začalo se hledat lidské selhání a z toho falešná interpretace dějin. A chápu to jako člověk a mnohdy i jako věřící. Tedy chápal jsem to tak hodně dlouho, ale nikde jsem nenašel teologické zdůvodnění této hrůzné epizody. Maximálně vysvětlení v Teodicei. Jenomže nic se neděje náhodou a vše má svůj smysl. A v současném světě je moje myšlenka, že tato válka byla zkouškou a trestem Božím bude znít kacířsky a to jak u progresivistů, tak i u tradicionalistů. A tady naváži na to, co nazýváte lichou interpretací. Druhý Vatikánský koncil proběhl v poválečné době, kdy se nikomu nechtělo jít ani do verbální konfrontace. Snaha byla být s každým zadobře. To je celý duch Koncilu a proto se Rýn vlil do Tibery, protože hlavně německá část citila v sobě vinu. Proto mladí kněží a biskupové neměli problém teologii přizpůsobit osvícenským a po-osvícenským filozofům, proto koncil skončil jak skončil. Ti, kdo byli proti mlčeli, protože v důsledku se báli obvinění z podpory fanatismu a netolerance. Čest vyjímkám.

 20. romano napsal:

  V článku zmíněný John Laughland je onen pán, který má vystoupit v dalším pořadu Akce D.O.S.T.? Je známo kdy, kde a jaké bude téma?

 21. Tomáš Pavel napsal:

  13 jak se má kdo chovat, ukazuje jasně katolický katechismus. Že bylo uvádění pastoračního vatikánského sněmu do praxe, resp. pouhé výňatky z něho s absencí mnoha bodů včetně jeho ignorace v podobě boření oltářů a masovému nastolování Luthertischů či hoblponků včetně odtržení českého misálu od Říma spojeným se lží, že latina nemá v liturgii co dělat, jsou holá fakta, pane Kavko. Pokud kdokoli poukazuje na nesoulad jednání bezohledných revolucionářů s po staletí fungující Církví před DVK, není lidský soud, ale pojmenování poznaného stavu pravým jménem.

 22. Michal Semín napsal:

  Ad 20: Přednáška Johna Laughlanda bude 26. 11. od 18h na Novotného lávce. Pracovní název zní „Od Lenina k Lennonovi“. Podrobnosti budou včas vyvěšeny na stránkách Akce D.O.S.T.

 23. Martin Kavka napsal:

  Tomáši Pavle, nemluvím o lidském soudu, ale snažím se o zamyšlení proč a jak. Stejně jako se zamýšlím nad tímto

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17371 Modlitba představitelů různých náboženství v roce 1986 nebyla „společnou“ modlitbou – to by bylo projevem synkretismu – nýbrž šlo o modlitby pronášené paralelně“ – upřesnil arcibiskup Müller – a jak dodal, každý z náboženských reprezentantů se modlil na jiném místě. …………a hlava mi to nebere.
  Podle této logiky se totiž například lidé modlící se v určitý čas růženec nemodlí společně, ale paralelně, protože každý na jiném místě. A co se týče latiny, tak ta byla v na DVK potvrzena jako jazyk liturgický.

 24. Tomáš Pavel napsal:

  23 – jistě, pane Kavko. Puch Assisi zatím zůstává puchem. A ten nebere ani nos ;-)

 25. romano napsal:

  Děkuji.

 26. Tomáš Pavel napsal:

  P.S. AD 23 „A co se týče latiny, tak ta byla v na DVK potvrzena jako jazyk liturgický.“
  @ Jistě. Ale zůstalo to jen „na papíře“, na NOM neuslyšíte ani slůvko latiny, ledaže zrovna ten den nehrají varhany a předsedající jedinec/-nci šeptá/-tají např. při omývání rukou latitnsky poněkud hlasitěji, že to je slyšet přes mikrofon. ;-) V našem kostele stačilo, že předem ohlášený a označený páter jako ten, „který má rád latinu“ udělal pouze kříž s latiským slovním doprovodem. Následoval tak velký poprask, že ještě dnes z toho málem praskají dveře v pantech a lavice v čepech. ;-)))

 27. Felix napsal:

  26. Mezi konservativci je „dobře známo“, že Svatý otec je vášnivým příznivcem latiny: „Mikrolog Benedikta XVI. (@pontifex) je veden anglicky. V současné době má přes 664 000 návštěvníků. Kromě toho je možné číst jeho Twitter v dalších sedmi jazycích: v italštině, španělštině, portugalštině, němčině, polštině, francouzštině a arabštině.“ Inu, chybička kazící konservativní pověst se vloudí, latina bude asi přidána (a bude mít xyz návštěvníků) …

 28. Tomáš Pavel napsal:

  27. V samotném návratu latiny do liturgie ještě žádná posvátnost nezačíná. Ta spočívá v posvátně slouženém obřadu – stejně tak jako různé koncerty konané kdovíproč v kostelích nepřivedou nikoho na mši.

 29. Felix napsal:

  27. A tak to máme tady: latina byla přidána – http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17725 další proroctví se vyplnilo a trvalo to jen asi měsíc. Obecně, čím je něco primitivnější, tím snadněji se předvídají činy toho. Boha předpovídat nelze, moderní církev až příliš snadno.

 30. Felix napsal:

  29. Když jste se rozhodli to sem dát, nebude snad na škodu upozornit na slova toho člověka, kterého teď papež vybral, aby za Vatikán řídil šíření latiny; jak to bude vypadat? By se „všichni měli vrátit k podstatě. ke zhuštěnému „tacitovskému stylu”“ Takže ne sv. Tomáš z Aquina, ale Tacitus je ten, u koho je podstatat. Ejhle, konservatismus.