V současné době se rodí nový internetový obchod. Proč bezpečný? Protože v něm, narozdíl od jiných obchodů s duchovní literaturou a devocionáliemi, vždy naleznete jen takové materiály, které vás nikdy nesvedou z cesty k věčné spáse. Tedy katolické materiály. Obchod založila společnost Dědictví svatováclavské, s. r. o., přičemž artikl, který je v obchodu nabízen, spočívá z velké části právě v tiskovinách touto společností vydaných, případně znovuvydaných.

Nelze samozřejmě očekávat, že se obchod záhy zaplní ohromujícím množstvím knih, u kterých nebudete vědět, kterou objednat či doporučit dříve. Za shromažďováním a vydáváním těchto materiálů je skryto značné množství úsilí, vynakládaného obvykle nad rámec hlavní pracovní náplně zainteresovaných osob. Jistě též netřeba zdůrazňovat, že se nejedná o komerční projekt, nýbrž o jednu z forem zprostředkování cenných materiálů těm, kteří se z nějakých důvodů nedostanou do kaplí FSSPX, kde jsou tyto tituly zpravidla též nabízeny.

Do budoucna se můžeme těšit na postupné rozšiřování sortimentu, chystají se mnohá překvapení. Již nyní však vřele doporučujeme všem, jimž není lhostejné vzdělání vlastní, především pak vědomostní výbava vlastních dětí, obchod k pravidelné návštěvě.

http://www.fsspx.cz/obchod

K.I.Š.