Minulé číslo Te Deum věnované II. vatikánskému koncilu se u vás setkalo s velkým ohlasem. Někteří si dokonce napsali o další výtisky, kterými pak obdarovávali své příbuzné a známé. Výsledkem těchto živelných aktivit byl v dějinách našeho časopisu dosud nevídaný nárůst nových předplatitelů. Mezi stálé odběratele se zařadili i mnozí z těch, kterým jsme na základě vašich podnětů zaslali ukázková čísla. Musím vám tedy všem za šíření našeho díla poděkovat.

Přiznám se, že mě taková odezva potěšila, ale zároveň poněkud překvapila. Opravdu jsem netušil, jak je téma II. vatikánského koncilu živé a jaký zájem vzbudí informace o jeho okolnostech, případně kritický rozbor některých jeho závěrů. Na základě této zkušenosti jsme se v redakci rozhodli, že se příští rok k dané otázce ještě v několika článcích vrátíme.

Trochu mne mrzí, že jsme dříve neznali podmínky k získání plnomocných odpustků u příležitosti Roku víry, které ohlásila Apoštolská penitenciárie. Ty mohli věřící mj. získat i návštěvou tří přednášek o II. vatikánském koncilu. Kdybychom to věděli včas, určitě bychom nějaké přednášky uspořádali.

Řada čtenářů se nás ptá, kolik ještě letos vyjde čísel. Na tuto jednoduchou otázku musím odpovědět složitěji: Letos vyjde pět čísel, to znamená, že výtisk, který právě držíte v rukou, je v tomto roce poslední, ale ročník 2013 bude mít – jak bývá zvykem – šest čísel, přičemž „letošní“ šesté číslo dostanete, dá-li Bůh, během ledna do svých schránek. Zdržení je dáno omezeným provozem tiskárny ve svátečním období.

Jsem rád, že se nám pomalu daří stáhnout značný časový skluz, do kterého se vydávání Te Deum dostalo kvůli stěhování redakce. A musím opět všem čtenářům poděkovat za jejich shovívavost, s níž nám trpělivě a velkodušně vzniklou prodlevu prominuli, a že nás „nekamenovali“ rozhořčenými výtkami. Doufám, že vám tento projev lásky k bližním, tj. k nám, oplatíme výživnými a podnětnými články.

Martin R. Čejka – šéfredaktor (editorial)

Jak již vyplývá z editorialu, většina našich čtenářů touto dobou již Te Deum odebírá, největší opozdilci právě nyní objednávku dokončují. Nebudeme proto znovu podrobně vyjmenovávat množství skvělých článků, kterými toto číslo hýří. Shrneme pouze, že ústředními tématy jsou Neposkvrněné početí Panny Marie a Vatikán a rudá hvězda, čili vztah svatého stolce ke komunistickými diktaturám ve 20. století.  Z článků věnovaných druhému z ústředních témat lze upozornit například na rozsáhlé pojednání historika Radomíra Malého Pronásledování českých katolíků v komunistické éře a srovnání s jinými zeměmi sovětského bloku.

Mezi zajímavé články nad rámec těchto témat patří například Od žehu ke zmýdelnění, pojednávající o úctě Církve k posvátnosti lidského těla a jeho důstojnosti – v souvislosti s nakládáním s tělem zemřelé osoby. Dalšími dílčími tématy je boj o katolickou televizi TV Trwam v Polsku, rozhovor s místopředsedkyní Výboru na obranu rodičovských práv Janou Jochovou, článek věnovaný výročí Zlaté buly sicilské, několik článků k duchovní posile a inspiraci a tak dále.

Následuje samozřejmě též další díl Stručného přehledu vývoje zpěvu při římské liturgii od profesora Evžena Kindlera a další díl textu Živ buď Ježíš Král! od P. Roberta Mädera. Textem závažného významu pro dnešní dobu je pak pojednání nazvané Zamilovanost – zásnuby – svatba … a potom? od P. Pirmina Sutera, které se věnuje volbě stavu, vytrvání v rozhodnutí, volbě partnera, známosti, období zasnubování a svatbě. S ohledem na současný katastrofální úpadek morálky a čistoty mezi lidmi, katolíky nevyjímaje, se s tímto textem pravděpodobně setkáte v brzké době i na těchto stránkách.

Znovu a opakovaně tedy doporučujeme předplatné Te Deum, jediného bezvýhradně katolického časopisu pro české a slovenské čtenáře v době katastrofálního úpadku víry a zbožnosti zapříčiněného modernistickou herezí a jí zaviněnou církevní krizí.

K. I. Š.

WWW.TEDEUM.CZ

Komentáře: 11 - k článku Vyšlo nové Te Deum nabádající k úctě k Neposkvrněné

 1. Pius napsal:

  Plnomocné odpustky za účast na 3 přednáškách o DVK lze získat až do 24. 11. 2013, takže nic není promeškáno a příležitost k uspořádání přednášek stále trvá.

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17210

 2. Tomáš Pavel napsal:

  Jsem potěšen nárůstem předplatitelů a těším se na nové číslo.

 3. Ivka napsal:

  To je dobrý nápad pořádat přednášky o II.Vaticanu „po našem“.
  Modernisti budou skřípat zuby, ale byl to jejich nápad, ne? :O)

 4. Pavel napsal:

  Já bych nezatracoval ani tu možnost přednášek o Katechismu katolické církve.

 5. Felix napsal:

  Te Deum dostávám už dlouho a je jsané, že je za tím hodně práce, dobrovolné, a hodně touhy. Ale myslím si, že při tomto nasazení a zájmu šlo obsah podstatně zlepšit. A to směrem od nahodilosti ke koncepčnosti. To by názorně ukázala a k tomu by i vedla sada stálých rubrik. Jedinou takovou stálou, nijak nenazvanou rubrikou je ta úvodní, ořehled událostí. K jejímu strukturování tu zatím není třeba nic říkat, podobá se to takovému pelmel Řádu, zatím to není to hlavní. Ale k ostatnímu. Myslím si, že tento nasdazením a touhou unikátní časopis by mohl více zohledňovat dějinné souvislosti pádu do dnešního stavu. taková hlavní idea by mohla být orič k tomuto stavu došlo (víme, že na synodu Nové Evangelizace se příčině zabývali, když tak, neznatelně). Ale bez znalosti příčiny nelze napravit nic. Je jistě dobré se věnovat jednání před 50 lety, ale už tehdy byla situace špatná. Zase: Proč? A tu je třeba vidět, že vliv církve na události ve světě mnoho století před tím klesal, až klesl na dnešní přijímání hlav států. Tedy jedna stálá rubrtika by mohla být „odluka státu od církve, dějiny“. Kde to začalo, mezníky. Další rubrikou by mohla být „Věrouka“. Zde by mohlo bývat poučení o jednotlivých věroučných otázkách, ohrožení „kontinuitou“. Další rubrikou by mohla být morálka. Dále liturgika. Hagiografie by možná mohla být řazena rozptýleně podle toho, do které pblasti daný světec nejvíce přispěl. Pozorujete, žer jde o tradiční katolické členění. Zdánluvě je rozčlšnění do stálých rubrik náročnější. Ale jen zdánlivě. Nemusí být daná rubrika v každém čísle vůbec obsdazena, Ake rubriky nejen zpřehledňují každé číslo, ale i vedou tvůrce časopisu. Odvažuji se předložit tento návrh díky výše uvedenému sdělení, že čtenářů přibylo; kdyby časopis živořil, těžko něco takhle měnit. Na ničem co jsem uvedl netrvám, je to jen náčrt, ale dovolil bych si trvat na jediném: Aby Te Deum přispívalo jasně na hledání odpovědi na otázku proč. Proč to jede už po tolik staletí jako na toboganu, když známe z dějin mnoho staletí, kdy život katolíků stoupal do výše.

 6. Admin napsal:

  Když přiložíte ruku k dílu, může se některá rubrika jistě posunout dále :-)

 7. Felix napsal:

  Ano, zapomněl jsem na rubriku humor: přísný výběr nedovolí, aby byla pravidelná. Nicméně první příspěvek do této rubriky už tu je: tanČÍCÍ medvědi snesou ta nejpřísnější kriteria: dokonalá parodie na styl moderně-tradičních dokumentu s nezávaznouz závazností.

 8. Pavel napsal:

  Už všem to Te Deum přišlo? Mně dosud ne.

 9. Tomáš Pavel napsal:

  Ad 8: nám také ne, počítám, že snad zítra… :-)

 10. Felix napsal:

  Taky toto by Te Deum mělo otisknout, než bude pozdě:
  http://dielnasj.blogspot.cz/20.....ne_23.html
  Už to otiskl i euportál:
  http://euportal.parlamentnilis.....ality.aspx
  Má to jednu vadu: Není jmenována odpovědná osoba za tuto katastrofu.
  A povím Vám podobenství, třeba pane dr. R. Malý:
  V r. 1948 byl E. Beneš považován za oporu boje proti nastupujícímu bolševismu. Dokonce omámení studentíci putovali na Hrad prosit o zábranu proti komunismu. Zmámení, protože šli prosit toho, kdo nástup komunismu půl desetiletí připravoval a své předání moci K. Gottwaldovi považoval za dokončení svého politického díla. Mohl vzápětí klidně zemřít v radosti nad dokončenou prací. Jeho manželka s pak radovala dále s V. Kopeckým. Takže: čekáme na Gottwalda.

 11. Tomáš Pavel napsal:

  Kdykoli se setkám s panem doktorem Malým, osobně nebo v jeho dílech, je to pro mne radost. Čistá radost z ryzího člověčenství, s jakým své znalosti a životní moudrost podává – v tomto případě popis dějin pronásledování Církve v komunismu. Deo gratias za obě redakce Te Deum a ISJ.