hlavní stránka  přednášky  články  kontakt  poslání  nahrávky  videa  odkazy


Počasí, které panovalo v den, kdy se konal čtyřiatřicátý výlet by přesvědčilo i největšího skeptika o přízni a náklonnosti svatého Josefa našemu podniku.

 

Za podmanivé jarní atmosféry jsme 14. dubna 2012 prošli přírodním unikátem, kam je za běžných okolností vstup zakázán: Císařskou roklí. Poté jsme příjemnou procházkou přes Kodské polesí dospěli zpět do vísky Srbsko.

 

Po vydatném obědě jsme zamířili na náročnější část výletu - do jeskyní nad Berounkou. Jeskyňáři všeho věku se pustili do temných hlubin, aby poté v podvečer pokryti prachem a zeminou, avšak bez vážnější újmy, vylezli z děr a vydali se na závěrečnou procházku k vlaku. Obsáhlá fotoreportáž zde, galerie s (oprávněnými) uměleckými ambicemi zde.


Je už příslovečným nošením dříví do lesa zmiňovat se o tom, že i pro výlet do rozsáhlých křivoklátských lesů nám sv. Josef vyprosil přívětivé počasí. Z dosavadních 33 výletů nám pršelo toliko jedno dopoledne... Vystoupali jsme na nejvyšší vrchol pohoří Džbán Louštín, odkud je krásný výhled do kraje. Hledali jsme poklad v okolí Babinského kamene a pili železitou vodu z pramene sv. Jiljí v bývalých lázních Merkovka. Fotografie z výletu jsou k vidění zde.


Jak při našich výletech bývá zvykem, také na svátek sv. Silvestra se vyjasnila obloha a utišil vítr, abychom se mohli důstojně rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový. Po výstupu na památný Říp byla přinesena oběť mše svaté na poděkování za obdržené milosti a Boží požehnání v roce 2011. Výlet končil v Ctiněvsi, místě údajného hrobu praotce Čecha. Hrob se nám najít nepodařilo a protože i místní hospůdka, po praotci Čechovi pojmenovaná, byla nedobytná, rozloučili jsme se dříve než obvykle, s přáním, aby i 33. a všechny následující výlety byly tak pěkné, jako tento. Fotografie z výletu jsou k vidění na stránkách Vlasty Fillera.


Po týdnech provázených doslova otravnou teplotní inverzí nám svatý Josef opět vyprosil příjemné výletní počasí. Větší část 31. výletu se odehrála na ploše Veltruského parku, jehož památky na sobě nesou motivy romantické, svobodozednářské, pohanské i jiné. Děti i dospělí zde navíc urputně soutěžili v hledání jakéhosi mytického strašidla. Fotografie z výletu naleznete zde.

 


Kdo sleduje turbulence na finančních trzích, nemohl si nevšimnout prudkého růstu ceny zlata. Jeho těžba je za hranicemi našich možností, nějaké ty zlatinky si však při troše štěstí vyrýžovat můžeme. Místem, kde se dříve často a úspěšně zlato rýžovalo, je Bojovský potok, cíl našeho třicátého svatojosefského výletu, který se uskuteční v sobotu, 10. září 2011. Navštívíme také zlatokopeckou vodní štolu u obce Klínec, okolí Měchenic či Brandejsovu hrobku. Doporučené vybavení pro rýžující zlatokopy je na stránkách Vlasty Fillera. zájemci o účast a tedy i podrobnější informace nechť se hlásí na adrese institut@chello.cz.

 


Na 29. výlet, který se konal dne 30.4.2011, nám opět svatý Josef zajistil krásné počasí, ač na zbytku území naší země již řádily bouřky. V malebném údolí Radotínského potoka jsme zjistili, že mlynáři již nejsou tak pohostinní, jako bývali a že okolo matičky Prahy zlodějna kvete vůkol. Náladu jsme si však ničím zkazit nenechali a za živého hovoru a ještě živějšího rojení nejmenších účastníků jsme (se zastávkou na oběd v Kosoři) dospěli do cíle v Radotíně. Fotografie, ze kterých se vám tentokrát možná trochu zatočí hlava, naleznete zde.


Zpráva z 28. výletu ze dne 12.3.2011, jako obvykle slunečního plného různých překvapení. Tím největším bylo, že lýkovci ještě nekvetou, tak snad někdy příště. Další překvapení byla již příjemná, nález kamene se zkamenělinami hlavonožců, hraniční kámen, valy tvrze, pohled na Karlštejn z ptačí perspektivy a oběd v hostinci, který se zlepšil. Fotografie z výletu naleznete zde a zde.


Štoly legendárního lomu Mořina jsou již mnoho let nepřístupné, my jsme je přesto 26.2.2011, během již 27. svatojosefského výletu, navštívili. Viděli jsme zamřížované vstupy, kterými se ještě za minulého režimu dalo do štol dostat a velké množství netopýrů, včetně těch, kteří mají novou nemoc - syndrom bílého čenichu. Fotografie z navštívených míst si můžete prohlédnouti zde a na souvisejících stránkách včetně mapky.


Sněžení mělo přecházet v déšť za přispění větru o rychlosti 50 km/h. Realitou bylo počasí beze srážek s občasným slunečním svitem a mírným větrem, sv. Josef prostě umí. Navštívili jsme kodskou jeskyni, pramen a hájovnu kde byl zavražděn hajný opilými sovětskými vojáky při obraně své rodiny. Po průchodu lomem Kruhák jsme si zazpívali s hodinami v Tetíně píseň "Nad Berounkou pod Tetínem". Fotografie z 26. výletu naleznete zde.


Na 25. výletě jsme se seznámili s novodobou historií vyhlazené obce Lidice, pokusili jsme se o rekonstrukci části obce za pomoci souřadnic GPS, výsledek najdete zde. Příští výlet nás zavede do pěnovcových jezírek Císařské rokle a znovu se pokusíme zazpívat si s hodinami v Tetíně, tak pilně trénujte melodii z této stránky (kliknutím na reproduktor).

Na 24. výletě jsme navštívili zříceninu hradu Jenštejn a ukázali si několik barokních kapliček na trase nazývané "Svatá cesta" vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi. V Boleslavi je k vidění několik památných kostelů: sv. Václava, sv. Kosmy a Damiána, sv. Klimenta, sv. Cyrila a Metoděje (obrys v dlažbě), Nanebevzetí Panny Marie (Palladium) a kaple bl. Podivena (sluha sv. Václava).

Cílem 23. výletu byla protiletadlová raketová základna Klondajk. Ranní dešťová přeháňka 22. května 2010 a předpověď počasí od výletu odrazovala, ale mnozí se odradit nenechali a na sraz tohoto náročnějšího výletu se dostavili. Po zdolání převýšení 280 metrů se před námi objevilo několikanásobné oplocení objektu. Po prostupu otvorů v plotech jsme stanuli na jednom z nejtajnějších míst konce komunistické republiky. Co jsme tam viděli můžete shlédnouti zde.

Před rokem jsme navštívili Levý Hradec, místo volby sv. Vojtěcha pražským biskupem, tentokrát naše kroky zamířili do míst, kde se světec narodil. Libice nad Cidlinou byla obsazena pouťovými atrakcemi a hradiště příznivci Novus Ordo Missae, opodál jsme se pomodlili litanie k českým patronům a zasoutěžili si při svatovojtěšském kvízu. Podél Labe mezi cyklisty s bruslaři jsme dorazili do Poděbrad za účelem návštěvy místních pamětihodností a minerálních pramenů. Tento výlet byl opravdu lázeňský, a tak si to příští měsíc vynahradíme při návštěvě brdské vojenské raketové základny Klondajk. Kočárky s sebou tentokrát brát nebudeme. Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde.


Dlouho nesvítilo slunce, ale dnes to stálo za to. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje říká pranostika a dnes tomu tak opravdu bylo. Na předjarním 21. výletě jsme viděli Boží hrob, napodobující svůj jeruzlémský vzor, Slanskou horu s Kalvárií, puklinovými jeskyněmi a čedičovými útvary. Zde si můžete prohlédnout fotografie z výletu. V březnu půjdeme do školy svatého Josefa a na pochod pro život, výlet odpadá a v dubnu se podíváme za mučedníkem svatým Vojtěchem do Libice. Rovinatý terén této oblasti je přímo stvořený pro kočárky.


3. rok výletů Institutu svatého Josefa jsme zahájili úspěšným výstupem na Čerčanský chlum v místy 1/4 metru vysoké sněhové pokrývce, převýšení činilo 1/4 km. Cestou jsme navštívili bunkr (velitelské stanoviště pluku), tvrz a zříceninu zámku v Mrači. Nechyběla ani hospůdka s pozdním obědem a pak už hurá domů do tepla a do postýlek. Zde si můžete prohlédnout fotografie z výletu. Příští výlet bude inspirován postní dobou, navštívíme Boží hrob ve Slaným, vodní zdroj podle kterého se město jmenuje a podzemí Slánské hory, tak nezapomeňte na baterky.


Slabé sněžení na 19. výletě ohrožuje viditelnost vrstev v jícnu Vinařické hory, ale nakonec se ukázalo že se sníh zatím drží pouze na porostech. Prohlédli jsme si vytěžený sopouch, který názorně zpřístupňuje střídání vrstev stratovulkánu, poklidné výlevy čediče přecházejí ve vulkanické tufy dokládající bouřlivé výbuchy této třetihorní sopky. Zde si můžete prohlédnout fotografie z výletumapu poddolování navštívené oblasti. Ve švermovské Sokolovně jsme se odpoledne dobře najedli a rozjeli se do svých domovů.


Krásný slunečný den, 18. výlet začíná. Vracíme se téměř o 1000 let zpět do historie, tak jsou staré kostely v Poříčí nad Sázavou. Po dobrém obědě pokračujeme podél Konopišťského potoka mezi romantické sroubky osady Měsíční údolí. Cestu přes Konopiště jsme si zpestřili sledováním medvěda ve výběhu a pak hurá na vlak a domů. Fotogafie z výletu si můžete prohlédnout zde. 12. prosince 2009 navštívíme jícen stratovulkánu dnes nazývaného Vinařická hora, pokud by sopka zrovna soptila nebo byla pod sněhem navštívíme odvodňovací štolu zlatonosné oblasti u Klínce.


V sobotu 10. října 2009 se uskutečnila výprava do štol u Jílového, ve kterých se dobývaly zlatonosné žíly. Důlní díla jsou pojmenována po sv. Josefovi a sv. Antonínu Paduánském. Část výpravy cestou na oběd obešla úpravnu zlatonosných rud Pepř a podívala se po okolí z rozhledny vybudované na stožáru antén. Zde si můžete prohlédnout fotografie, a mapy 1, 2 z míst, která jsme navštívili.


Na 16. výletě jsme navštívili, v den svátku Jména Panny Marie, kostel Narození Panny Marie v Holubicích. Cesta nás dále vedle svahem k Zákolanům ke kameni nazývanému "Lože svatého Václava", na kterém dle pověsti sv. Václav spával, když docházel na Budeč. Na Budči jsme si připomněli jeho blížící se svátek. Odpoledne přišla na řadu kladívka a hledání zkamenělin na haldách u Otvovic. Příští výlet nás zavede 10. 10. 2009 do zlatonosných žil Jílovského pásma, kde navšívíme štoly sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského. Fotografie a mapy z výletu si můžete prohlédnout zde.


15. výlet nás zavedl do zlatonosného jílovského pásma, proterozoikum prošpikované četnými křemennými žilníky sliboval obohacení před prázdninami. Zklamání následovalo až poté, co jsme se dozvěděli, že zrudněná porucha se štolou Halíře se tak nejmenuje náhodou, na oběd ve Zlatém šlojíři nám zbylo a odpoledne několik jedinců okusilo proud rozvodněné Zlaté řeky. I přes nepříznivou předpověď počasí se výlet nakonec vydařil. Se všemi příznivci Institutu sv. Josefa se těšíme po prázdninách na shledanou tentokrát na výletě na Budeč. V říjnu se do této lokality, za účelem návštěvy výnosnějších štol, vrátíme :-) Zde si můžete prohlédnout fotografie, a mapy 1, 2 z míst, která jsme navštívili, obzvláště jsou vhodné pro zlatokopy, prospektory, kutéry a ostatní dobrodruhy.


Čtrnáctý prosluněný svatojosefský výlet vedl údolím Zákolánského potoka do Kralup. Viděli jsme hrad Okoř, několik mlýnů a na závěr jsme vyrazili hledat pozůstatky po dobývání uhlí u Otvovic. Štoly jsou bohužel od roku 2005 uzavřeny, ale nějakou tu karbonskou zkamenělinu si mohl odnést domů každý. Na jejich hledání však už zbylo málo času, takže ty nejkrásnější úlovky zůstaly pod zemí. V září se chystáme navštívit nedalekou svatováclavskou Budeč, tak je pravděpodobné, že v paleontologickém průzkumu budeme pokračovat. Zde se můžete podívat na fotografie a mapu kde se nalézají štoly a zkameněliny.


Třináctý výlet přátel Institutu sv. Josefa nás zavedl na místo, kde stál nejstarší kostel v Čechách a kde byl v roce 982 na pražského biskupa zvolen sv. Vojtěch. Zájemci o ještě starší dějiny, než je 10. století, si přišli na své v Horoměřicích u menhiru. Děti a někteří dospělí si zahráli na prosluněné louce hru s tématikou ke sv. Vojtěchovi. Fotografie a video z výletu najdete zde.Dvanáctý výlet přátel a příznivců Institutu sv. Josefa za zříceninami Sázavy byl opravdu zimní, ani malíř Lada z nedalekých Hrusic by to lépe nenamaloval. Vyškrábali jsme se prudkými svahy na zříceninu Zlenice (Hláska) a Stará Dubá s opevněným městečkem Odranec. Na závěr jsme navštívili hradiště Lščen nad obcí Lštění. Fotografie z výletu najdete zde.
Výlet za netopýry do štol Českého krasu byl v pořadí již jedenáctý. Navštívili jsme romantické prostředí lomů na Americe, seznámili se s netopýrem velkým, vodním, černým a vrápencem malým, též jsme vyslechli odborný výklad o jejich způsobu života. Fotografiemapu z výletu si můžete prohlédnout zde. Navštívené štoly jsou zobrazeny modře. 


10. svatojosefský výlet vedl krajinou zasněženého Kladenska. I přes teplotu okolo nuly ventarola v blízkosti rezervace Pašijová draha slabě pářila. Na hradišti kněžny Libuše děti postavily sněhuláka a prohlédli jsme si zajímavý kostel sv. Jiří, zvonici, smírčí kříž a valy hradiště. Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde. K prohlídce doporučuji i související výlety a mapu se zakreslenými valy hradiště. Další fotografie zveřejnil Radek.


Na deštivém 9. svatojosefském výletě 8. 11. 2008 jsme navštívili zajímavosti Všenor (gloriet, kapličku v kamenitém svahu kopce Kámen, hrobku s kaplí), které většinou nechal vybudovat Jan Nolč a naobědvali jsme se v hotelu Zdenka. Stezkou na skalách nad Berounkou jsme se dostali na hradiště Kazín a podél řeky došli do Černošic.

Navštívená místa si můžete prohlédnout na webových stránkách 1  2  3  a mapu se zakreslenou stezkou otevřete zde.
 


8. svatojosefský výlet

O sluncem prozářené sobotě 11. října 2008 jsme prošli kousek poutní cesty z Hostivice do Hájku, navštívili Litovickou gotickou tvrz a minimuzeum mlynáře Karla Bočka. Fotografie od Vlasty Fillera, Honzy Vorky a mapu si můžete prohlédnout zde.
 

Po letní přestávce jsme na 7. svatojosefském výletě navštívili rodiště sv. Václava Stochov, v kostele se pomodlili litanie ke všem svatým a zazpívali píseň "Svatý Václave". Zájem 47 účastníků výletu nás těší a připravujeme se na říjnový výlet, který povede po poutní cestě do Lorety v Hájku.

Zde si můžete prohlédnout fotografie, mapu.

Šestým svatojosefským výletem jsme uzavřeli první pololetí L. P. 2008. Zde si můžete prohlédnout fotografie a na mapě zopakovat trasu. Seznámili jsme se s vybavením vodní mlýna v Poteplý a s vojenským prostorem Čeperka.

Pokud Vás zaujaly na výletech kytičky, můžete si jejich znalost procvičit na stránce nejběžnějších rostlin z okolí Prahy s názvem "Kytičky pro dětičky" (otvírat přes obrázek vlevo).

 

Na již pátém svatojosefském výletě jsme navštívili několik zachovaných i zničených bunkrů lehkého opevnění poblíž Bratronic. Prohlédli jsme si kapličku Panny Marie Žlábecké se studánkou, u které došlo k zázračnému uzdravení dítěte a několik mlýnů na Kačáku. Zde najdete fotografie od Vlasty Fillera, Radka "Náčelníka" Schindlera a mapu.

 

Fotografie ze čtvrtého, opět slunečného výletu, tentokrát za hlaváčkem jarním a do jeskyní na Chlumu od Radka "Náčelníka" Schindlera, od Vlasty Fillera a zde je jako obvykle mapa.

 

Fotografie ze třetího, sluncem prozářeného, "svatojosefského výletu" za kandíkem psím zubem na Medník od Vlasty Fillera který se uskutečnil 15. 3. 2008. A zde je mapa příslušné oblasti.

 

Fotografie z druhého "svatojosefského výletu", tentokrát do Brd:
výlet na Brdy (9. 2. 2008)     mapa

V sobotu 12. 1. se uskutečnil první "svatojosefský výlet" a to do okolí Srbska a na Tetín. Fotografie z jeho průběhu si můžete prohlédnout zde:
Výlet na Alkazar a Tetín (12. 1. 2008)     mapa