Michal Semín

Přestože jsou některé dosavadní činnosti Institutu sv. Josefa utlumeny, tak na jiném poli, zvláště pak publicistickém, je živěji než kdykoli předtím. A pevně doufám, že se oživení projeví i na poli turisticko-vlastivědném, a to díky „svatojosefským výletům“, jejichž frekvence v poslední době poněkud poklesla. Proto mám upřímnou radost, že se jeden z nich, v pořadí již šestatřicátý, konal hned na prahu letošního jara. Tentokrát jsme zamířili do okolí Týnce nad Sázavou, kde jsme si hledáním a prohlídkou cvičných dělostřeleckých pozorovatelen připomněli tragické okolnosti nacistické okupace naší vlasti. Zdejší rozsáhlé cvičiště SS, jemuž padlo za oběť na 65 obcí Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska, měl být součástí „konečného řešení české otázky“.

vylet

Mohu myslím slíbit, že tímto výletem, jenž jako obvykle proběhl za nádherného počasí, toulky středními Čechami pro letošek nekončí. Vlasta Filler, který od počátku výlety ISJ připravuje a jehož fotoreportáž z posledního výletu je zde, chystá plán výletů, jež by se konaly, s výjimkou letních prázdnin, každý druhý měsíc (příští výlet by tedy byl v květnu).

Máte-li zájem dostávat emailem informace o příštích výletech (tato výzva platí i pro pravidelné výletníky), zašlete svoji kontaktní adresu Vlastovi Fillerovi a můžete se začít těšit (vlastafiller@seznam.cz).