„Papež Jan Pavel II. žádal o pomoc nalézt „způsob, jak vykonávat primát; způsob, který by nezpochybnil to, co je pro toto poslání zásadní, ale který by byl otevřený nové situaci“. V tomto směru jsme učinili malý pokrok. Také papežství a centrální struktury všeobecné církve potřebují slyšet výzvu k pastorální konverzi. Druhý vatikánský koncil prohlásil, že podobně jako starobylé patriarchální církve mohou biskupské konference „poskytovat mnohostrannou a plodnou pomoc, aby sborové smýšlení nacházelo výraz v konkrétní realizaci“. Toto přání se však plně neuskutečnilo, protože ještě nebyl dostatečně vyjasněn statut biskupských konferencí pojatých jako podmět konkrétních atribucí, včetně autentické věroučné autority. Přehnaná centralizace namísto pomoci komplikuje život církve i její misionářskou dynamiku“.

z exhortace papeže Františka Evangelii gaudium

* * *

Stuttgartský biskup Gebhard Fürst oznámil Ústřednímu výboru německých katolíků, že němečtí biskupové již zpracovali nová pravidla pro přijímání Eucharistie rozvedenými a znovusezdanými katolíky. Doufají, že tato nová pravidla budou odsouhlasena Německou biskupskou konferencí v březnu 2014. Biskup Fürst prohlásil, že německá církevní hierarchie tím reaguje na požadavky ze strany věřících. „Očekávání jsou značná, roste netrpělivost i hněv“, řekl.

ze zpravodajství Catholic World News