Hojně navštěvovaná setkání Ve škole sv. Josefa (reportáže a fotogalerie: 2007, 2011, 2012), probíhající v letech 2005 – 2012, přinesla mnoho dobrých plodů. Pro některé dnes tradičně smýšlející katolíky byla prvním kontaktem s apoštolátem katolické tradice a místem, kde se mohli seznámit s věřícími z různých koutů naší vlasti, aktivně vzdorujících morové nákaze neomodernismu. Zvláště díky kněžím FSSPX byly také zdrojem mnoha milostí, získaných účastí na tradiční mši svaté, jakož i poznání a poučení díky duchovně a teologicky zaměřeným přednáškám, určeným pro každodenní život v katolické rodině a při výchově dětí.

Přednášky byly nahrávány a dodnes jsou k dispozici na CD nosičích. V minulých dnech byly na webu apoštolátu FSSPX zveřejněny zvukové záznamy některých přednášek P. Tomáše Stritzka, P. Aleše Hakla a P. Jaromíra Kučírka. Vřele doporučujeme!

skolasj_580