Michal Semín

dvTak nám skončil další Týden za jednotu křesťanů, dříve nazývaný Oktáv jednoty s Petrovým stolcem. Rozdíl v pojmenování je opodstatněný: zatímco původní Oktáv směřoval k vyprošení si milostí pro obrácení nekatolických křesťanů a jejich návrat do lůna jediné Církve Kristovy, totiž církve katolické, současný Týden volá po jednotě Církve ve „smířené různosti“, jejíž výslednou podobu, jak jednou přiznal kardinál Ratzinger, nikdo nezná. Soudím tak z mnoha dokumentů a projevů z posledních let, přičemž z této linie nijak nevybočil ani papež František ve své homilii při nešporách v bazilice sv. Pavla za hradbami. „V Kristově přítomnosti si ještě více uvědomujeme, že nemůžeme pokládat rozdělení v církvi za jakýsi přirozený fenomén, který je pro jakoukoli formu asociativního života nevyhnutelný“, soudí František, a katolík se přirozeně ptá, jak je možné pohlížet na od Církve odloučené osoby a celá jejich společenství optikou „rozdělení v církvi“. Máme tomu rozumět tak, že pravoslavní či protestanti rozličných denominací jsou údy téže Církve jako katolíci, jen je mezi nimi neúplná, prozatím „nesmířená“ jednota? Pokud ano, a neexistuje příliš důvodů myslet si opak, pak je Benediktův program „hermeneutiky kontinuity“, na nějž se odvolávají konzervativní obhájci litery koncilu, jen pouhým cárem papíru. Toho koncilu, jenž v „neusmířené jednotě“ s učením Církve o heretických společnostech praví, že se je „Duch Kristův nezdráhá používat jako prostředků spásy“.

Jen proto můžeme být svědky toho, jak se vysoce postavená církevní osoba, jmenovitě bostonský kardinál a člen osmičlenného sboru nejbližších Františkových spolupracovníků Sean O’Malley, nechává beztrestně znamenat vodou metodistickou „farářkou“ Ann Robertsonovou na připomínku přijetí svátosti křtu. Zdejší metodistický sbor si právě připomínal 50. výročí svého vzniku a hlavním kazatelem byl – římskokatolický kardinál.

Jako by to samo o sobě nestačilo, byl to sám O’Malley kdo o svůj „vzpomínkový křest“ požádal. Jak uvádí místní noviny, reakce „farářky“, stylizující se do role ordinované Kristovy služebnice, byla následující: „Srdce mi vlétlo až do krku. Být o toto požádána někým, kdo se může stát papežem – byla jsem v šoku. Ještě dlouho jsem zadržovala slzy“.

o-ANNE-ROBERTSON-900

Než se dojetím také rozbrečíme, položme si následující otázky: proč byla v šoku? Proč tolik emocí u ženy, jež neuznává autoritu papeže a tedy ani Církve, jejíž je papež hlavou?

Odpověď je prostá: pochopila pravý význam kardinálova ekumenického gesta. Představitel Církve, o níž téměř každý křesťan instinktivně ví, že je to právě ta církev, kterou Kristus založil, dal její „službě“ důstojnost, hodnou toliko pravých Kristových služebníků. Odkdy potřebují knížata Církve protestantskou farářku k tomu, aby si připomínali přijetí svátosti křtu v pravé Církvi Kristově?

Zdá se, že kardinál O’Malley je z podobného těsta jako dnešní prefekt Kongregace pro nauku víry Gerhard Müller, jenž v roce 2011 v projevu k protestantům suše konstatoval: „Křest je základním znamením, jež nás svátostně sjednocuje v Kristu a jež z nás činí jedinou Církev před světem. Proto jsme my, katoličtí a evangeličtí křesťané, již nyní sjednoceni i v tom, co nazýváme viditelnou Církví. Striktně vzato, není zde církví několik, jedna vedle druhé – jedná se spíše o rozdělení uvnitř jednoho lidu a jednoho domu Božího“.

Vyprošujme si milost k tomu, abychom zůstaly katolíky a s takovouto „smířenou růzností“ se nikdy nesmířili.

Komentáře: 5 - k článku Týden církevního rozvratu

 1. Libor Rösner napsal:

  Teď už nezbývá než čekat, kdy si nějaký kardinál připomene své kněžské svěcení u nějakého domorodého šamana…
  Jaksi si pořád nedovedu představit některého z apoštolů, jak se takovýmto způsobem paktuje s kněžími Amonovými nebo Isidinimi. Sv. Štěpán by byl asi pokárán za svou přílišnou horlivost a předpojatost…

 2. Libor Rösner napsal:

  Nemůžu to sem nedat:
  Jak to chodí ve Spojených státech…
  Na mostě stojí na zábradlí sebevrah a odhodlává se ke skoku. Přiběhne k němu jakýsi člověk a snaží se mu to rozmluvit.
  – Počkej, neskákej!
  – Proč ne? Už nemám pro co žít.
  – Jak to? Je přece tolik věcí, které dávají životu smysl.
  – Například?
  – No, třeba… Jsi věřící, nebo ateista?
  – Věřící.
  – Já taky! A jsi křesťan, žid, muslim, nebo něco jiného?
  – Křesťan.
  – Já taky! A jsi katolík, nebo protestant?
  – Protestant.
  – Já taky! A jsi presbyterián, nebo baptista?
  – Baptista.
  – Já taky! A jsi z Původní baptistické církve, nebo z Reformované baptistické církve?
  – Z Reformované.
  – Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista, nebo z Reformované baptistické církve našeho Spasitele Ježíše Krista?
  – Z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista.
  – Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875, nebo z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1884?
  – Z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875.
  – Hm. Já jsem z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1884… Tak skoč, ty mizernej heretiku!

 3. Markus napsal:

  cristiano

  http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=3990

  Odoslaný – 14 január 2014 : 22:13:35
  Diecéza Linz je asi najdysfunkčnejšou katolíckou diecézou v Európe (a možno aj na svete).

  Aby ste si urobili obraz:

  Fašiangová “omša”

  Liturgická komédia v Linze

  http://cathcon.blogspot.sk/201.....stria.html

  Pastorálne asistentky, nosia albu a niečo, čo pripomína štólu

  http://cathcon.blogspot.sk/200.....cover.html

  Diecézna web stránka propaguje používanie prezervatívov

  http://cathcon.blogspot.sk/200.....-linz.html

  Evanjelická farárka vedie katolícku procesiu na sviatok Božieho Tela a obráti ju na feministickú propagandu v prospech svätenia žien v katolíckej Cirkvi

  http://cathcon.blogspot.sk/200.....orpus.html

  Táto diecéza je jedna veľká katastrofa.

  Význam nové evangelizace:
  http://www.miamiarch.org/ip.as.....2810144642
  Druhý vatikánský koncil byl velkou událostí v církvi dvacátého století. Za prvé, ukončit nepřátelství mezi církví a odsoudil modernismus v prvním vatikánském koncilu. rozporu, ani svět není království zla a hříchu, žádostí jasně dosaženo Druhého vatikánského koncilu – ani církev je jediným útočištěm pro dobré a ctnosti. moderny většinu času reakce na nespravedlnosti a zneužívání, které zdiskreditovat důstojnost a lidská práva. Vatikán II oficiálně uznal, že došlo ke změnám a upozorňuje na potřebu takové změny na své dokumenty.
  Oskar Cardinal. Maradiaga , hlava papežské komise kardinálů 8 modernismu je sbírka všech herezí (…) Nyní, zahrnující jak to bylo na první pohled, že celý systém je zadziwimy někdo jestli říkají soubor pravidel pro všechny kacířství. Pokud někdo dal tu práci shromáždit všechny falešné tvrzení, které jdou proti víře, a mačkání šťávy z nich nějak a krev – nejspíš by to udělat mnohem přesněji než modernistů. Ano, dokonce šel dál: nejen katolické náboženství hrozí zničit, ale, jak jsme upozornili, hrozí zničit všechny náboženství. Racionalisté zkazit potlesk, a najszczersi a většina open-smýšlející mezi nimi pozdravil s radostí v modernistach mocné spojence . St. Pius X., encyklika Pascendi

  Cirkev sa nemala nikdy tak dobre ako dnes:
  Nejstarší benediktinský klášter ve Spojených státech zavřete
  http://www.catholicculture.org.....ryid=20237

  Katolická církev a islám je morální záchranné lano:
  http://warszawa.gosc.pl/doc/18.....ka-ratunku

  Islam je klamstvo, Mohamed bol zlocinec a korán je jed!
  http://koptisch.wordpress.com/.....ng-hissen/

  Der Koran: Betriebshandbuch zur völligen Vernichtung der Menschheit
  http://koptisch.wordpress.com/.....enschheit/

 4. renda napsal:

  Zjistil jsem, že dost slovenských katolíků v tomto nevidí problém, máme si přeci žehnat společně. Nedojde jim, že kardinál si nechá dělat křížek od heretické ženské.

 5. David napsal:

  Vždy, když něco podobného vidím tak mne napadají, nevím proč, budovatelské písně. Tak třeba namátkou: „Taku už máme, co jsme chtěli…,“ nebo třeba: „Již nastal čas a voní nadějemi…… vpřed křesťané, vpřed zaslíbené zemi, kde už není pánů, ani žebráků.“