Michal Semín

Řím, 12. 5. 2011.

Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, na fatimské konferenci Consecration Now! v Římě. Přednáška je v anglickém jazyce.