Dnes slavíme svátek sv. Ireneje.

„Pán znal ty, kdo pro něj budou trpět; znal i ty, kteří pro něj budou bičováni a zabiti. Jeho řeč je tedy povzbuzující: A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duši však zabíti nemohou; ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla a zachovati ty, kteří ho vyznají. Neboť slíbil, že před Otcem vyzná ty, kteří ho vyznají před lidmi, zapře ale ty, kteří ho zapřou a zahanbí ty, kteří se budou hanbit ho vyznat. Ale i když je tomu tak, někteří dospěli až k takové opovážlivosti, že opovrhují mučedníky a zavrhují ty, kteří byli zabiti proto, že vyznali Pána, a kteří snášejí to, co Pán přepodvěděl, a tím se snaží jít po stopách utrpení Páně a stávají se mučedníky trpícího; ty ale přenecháváme mučedníkům samým. Neboť až bude zkoumána jejich krev a dojdou slávy, pak budou Kristem zahanbeni všichni, kdo opovrhovali jejich mučednictvím.“

Z knihy sv. Ireneje Lib. 3 adversus Haereses cap. 18, alias 20, num. 5-6 (Proti všem bludům, kniha 3, kap. 18) přeložil Jan Kuchař.

Podrobný životopis >