Karel Schwarzenberg nepředstavuje křesťanské a konzervativní hodnoty ve veřejném životě.

Článek pro Českou pozici >

Michal Semín

Kampaň „občanské společnosti“ za zvolení Karla Schwarzenberga prezidentem je skutečným majstrštykem v marketingu a manipulaci veřejným míněním. Během několika týdnů se médiím podařilo vytvořit portrét Schwarzenberga jako mravního velikána, vlastence, konzervativce. Klausova éra končí, česká pravice má nového vůdce, přesvědčuje své neokonzervativní souvěrce Roman Joch.

schwSám Schwarzenberg o sobě prohlašuje, že ve veřejném životě reprezentuje konzervativní hodnoty. Toto vlastní hodnocení však zpochybňuje v rozhovoru na serveru VICE, v němž například přiznává sympatie k radikálním uměleckým proudům i zálibu ve „svůdných“ ženách.

Nehodlám se podrobněji zamýšlet nad tím, že je Schwarzenbergovi promíjeno, za co je jiným spíláno – stranická turistika z ODA přes Unii svobody, Cestu změny a nezávislého za zelené až do TOP 09. Ani nad jeho vazbou na mecenáše Zdeňka Bakalu, o jehož podnikatelské etice, zejména v souvislosti s privatizací OKD, panují značné pochybnosti. Ani nad jeho spoluzodpovědností za přehmaty politiků TOP 09, vulgární vyjadřování a urážky politických odpůrců. A ani nad jeho prohřešky proti dobrým mravům, ne-li právním normám v případě restituce majetku orlické větve Schwarzenbergů, z níž se nechal vydědit adopcí do větve hlubocko-krumlovské, vlastního podnikání (Becherovka, Tesla Mirovice) nebo dotace ze státního rozpočtu na své rybníky.

Chci se věnovat tvrzení, že Schwarzenberg je autentickým představitelem křesťanských a konzervativních hodnot ve veřejném životě, a proto si zaslouží podporu podobně smýšlejících voličů.

Návrat k nové kulturní levici

Jsem vděčný levicovému novináři Petru Uhlovi, s nímž se v politických otázkách shodnu jen výjimečně, že se v článku „Kdopak by se Schwarzenberga bál“ v Právu 14. ledna dovolává jiného Karla Schwarzenberga, než za jakého ho vydávají jeho „pravicoví“ stoupenci. Vyčítá mu, že se za účelem politického úspěchu spojil se silami a představiteli zájmů, jež Uhl považuje za asociální.

Dle Petra Uhla by se Schwarzenberg v případě zvolení prezidentem a odchodu ze stranické politiky mohl vrátit do lůna „nové kulturní levice“.

Z Uhlovy úvahy lze vyčíst, že by se Schwarzenberg v případě zvolení prezidentem a odchodu ze stranické politiky mohl vrátit, odkud vzešel, a kde je myšlenkově doma – do lůna „nové kulturní levice“, oné progresivní levice západoevropského střihu. Petr Uhl nevaří z vody. Jako náš nejvýznamnější představitel trockistické ideologie permanentní revoluce má určitě dobrý přehled o skutečném smýšlení svých přátel.

Pokud tedy píše, že volbou „nového vůdce české pravice“ prezidentem České republiky lze napomoci k „levicovému vývoji země“, musíme vzít jeho slova vážně. Zkoumejme, nakolik jsou oprávněná.

Nekonzervativní postoje

Začnu výčtem některých Schwarzenbergových postojů, které k myšlenkové výbavě konzervativního politika zcela určitě nepatří:

 • Jako senátor podpořil uzákonění registrovaného partnerství homosexuálů a leseb. Organizátorům letošní Prague Pride sdělil, že by byl ochoten podpořit i adopci dětí osobám žijícím v těchto protipřirozených svazcích.
 • Jako ministr Topolánkovy vlády hlasoval pro rozšíření možnosti potratů, což vede k samočinné exkomunikaci z katolické církve, k níž se jinak verbálně hlásí.
 • Od praktikujícího katolíka bych nečekal výroky typu „závidím Berlusconimu jeho milostné avantýry“ či veřejnou podporu rouhavého vystoupení skupiny Pussy Riot v chrámu Krista Spasitele.
 • Od katolicky smýšlejícího politika bych spíše čekal alespoň elementární míru solidarity s pronásledovanými křesťany ve světě, k jejich osudu se však zdá zcela netečný.
 • V oblasti kultury a umění má blízko k extrémně levicovým proudům spjatým s Centrem současného umění DOX či MeetFactory. Na vizuální části Schwarzenbergovy kampaně se podílí kdysi snad talentovaný výtvarník David Černý, autor „punkového knížete“, jehož veřejné a ve slušné společnosti nepublikovatelné výroky na adresu současného prezidenta republiky Václava Klause vrhají temný stín i na jeho knížecího patrona. Když si vzpomenu, jak za slova „chudáček starej“, adresovaná ministru zahraničí, málem padla vláda, neměl by Schwarzenbergovi někdo důrazně připomenout, že i on je zodpovědný za výběr svých nejbližších spolupracovníků?
 • Schwarzenbergova „poctivá křesťanská víra“, jak říká teolog Tomáš Halík, se v praktické politice dosud projevila snad jen podporou církevních restitucí. A to je zatraceně málo.

Kosmopolitní založení

K tradičním postojům konzervativce patří i odmítání globalizace a politického centralismu. Konzervativec naopak vítá oprávněnou rozmanitost, politickou decentralizaci a má v úctě svůj národ i vlast, jejichž svébytnost důsledně hájí, a o nichž se vyjadřuje, alespoň na veřejnosti, pozitivně.

Víme však, že Karel Schwarzenberg dlouhodobě a hlavně bezvýhradně podporuje proces evropské integrace, jenž vede k postupnému zániku české státní svrchovanosti. Neprotestuje ani proti těm doporučením, direktivám či jiným normám, jež jsou z ideologického hlediska zřetelně levicové – stanovení číselného poměru mužů a žen v managementu firem, snaha o navýšení počtu dětí v jeslích, boj proti takzvané homofobii či genderovým stereotypům ve školách či propagace výchovy k uměle zaváděnému multikulturalismu z veřejných prostředků Evropské unie.

Nejenže jsou tyto projekty v podstatě sociálně inženýrské, a tedy levicové, ale pro konzervativce musejí být nepřijatelné i proto, že odporují zásadě subsidiarity, jež požaduje, aby otázky morálně-kulturní a sociální byly ponechány ve výlučné kompetenci členských států EU. Schwarzenbergovo kosmopolitní založení mu však nebrání v akceptaci uvedeného a pro skutečného konzervativce odpudivého postoje.

Výhrady vůči českému národu

Schwarzenbergův sklon k uspořádání světa pod taktovkou centralisticky uvažujících elit pohrdajících zastupitelskou demokracií na úrovni národních států se projevuje i jeho příslušností ke skupinám Bilderberg a Trilaterální komise, které sdružují podobně smýšlející významné politiky, finančníky a tvůrce veřejného mínění usilující o takzvané globální vládnutí na základě kooperace malé skupiny mocných.

Údajného aristokratického konzervativce nešlechtí ani to, jak se veřejně vyjadřuje o svém národu, navíc v pozici ministra zahraničí.

Údajného aristokratického konzervativce nešlechtí ani to, jak se veřejně vyjadřuje o svém národu, navíc v pozici ministra zahraničí. Jakkoli mělo jít o vtip, během své návštěvy USA prohlásil, že by v českém státním znaku měli být lev a moravská orlice nahrazeni krtkem (symbol tunelování) a sojkou (symbol udávání).

Ostatně již před listopadem 1989 jednomu z brněnských disidentů Jaroslavu Šabatovi (film Dějiny Jaroslava Šabaty) sdělil svůj názor, že v Československu režim nepadne, neboť Češi jsou národem zbabělců. (Jak je možné, že jednomu z předních zahraničních podporovatelů Charty 77 bylo umožněno navštívit brněnské disidenty?) Pokud Schwarzenberg ve druhém kole prezidentské volby uspěje, bude si nejspíš myslet, že jsme i národem pitomců.

Tomáš Halík na Karlu Schwarzenbergovi oceňuje „lidskou zralost, poctivou křesťanskou víru, mravní pevnost, vzdělanost, odpovědnost za zemi, politickou moudrost a zejména spojení noblesy s laskavostí a skromností“. Svatořečení prezidentského kandidáta z úst duchovního a předního ideologa „havlismu“ je však na základě uvedeného poněkud předčasné.

Komentáře: 45 - k článku Svatořečení je předčasné. Kníže není volbou pro konzervativce.

 1. Felix napsal:

  Tak se mi zdá, když ten cvrkot pozoruji, že podpora církevních restitucí odpouští v církvi množství hříchů, a množství hříchů dává mimo církev zapomenout na církevní restituce.

 2. David napsal:

  Je to prosté – kdykoliv T.H. někoho, či něco pochválí – PRYČ OD TOHO!

 3. Dr. Radomír Malý napsal:

  Morální otázky jsou pro katolíka rozhodující. Pokud někdo hlasuje pro registrované partnerství a ve vládě pro rozšíření legálnosti potratů, pak je jednoznačným hříchem takového kandidáta volit a myslím si, ač nejsem kanonista (pokud zde někdo takový je, nechť mne opraví), že se na to vztahují i církevní tresty. Na tom nic nemění ani kladné stanovisko knížete k církevním restitucím, to přece neodpouští tyto závažné hříchy. Všechno to ostatní, co zde o knížeti bylo publikováno, ať už pravdivého nebo přehnaného či nepravdivého, nemá pro mne zase až tak zásadní význam jako ty první dva body, o nichž jsem věděl již dříve a kvůli nimž byl kníže pro mne od prvopočátku nevolitelný. Tím samozřejmě nevyzývám k volbě Zemana, kdybych jej volil, tak popřu sám sebe, protože ho budou volit všichni bolševici – a já jsem byl právě od nich pronásledován. Proto tedy neodevzdám svůj hlas ani jednomu z kandidátů.

 4. Milan R. napsal:

  Propaganda pro Trautenberga už dosáhla úrovně „normalizace“. Děti základní školy mají za úkol dělaz „briefing“ o tom, koho budou rodiče volit – a proč ne Schwarzenberga. Dokonce i jindy neutrální obchodní partneři rozesílají emaily s radami, proč volit „knížete“.
  Takže půjdeme volit „jako vždycky“ – proti. Alternativa volit „pro“ stejně prakticky neexistovala.

 5. Felix napsal:

  To jsou všechno nedůležizé věci. Věc se má takto: Reinhard Tristan Eugen Heydrich se vrací. O nic jiného v prvé řadě nejde.

 6. Libor Rösner napsal:

  Vidím to stejně jako R. Malý, naprosto stejně. Toto je volba hlavy státu, ne předsedy spolku místního spolku přátel zvířat, tumusí být jasné, jak se staví k zásadním pro křesťana věcem.
  Pokud bude někdo operovat tím, že biskupové k volbě vyzývají, říkám, že biskupové volají k volbě toho, kdo bude vytvářet morální kredit této země, těžko to může být někdo, kdo zvedá ruku pro zabíjení nenarozených dětí.

 7. Jakub Albert napsal:

  http://www.novinky.cz/kultura/.....nistu.html

  To je morální profil. Zahajovat výstavu dokumentující satanské rituály, při kterých jsou ničeny (nejpíš posvěcené) barokní ornáty a vysmívána oběť Krista Pána na kříži, to je silná zednářská káva. Pokud máte silný žaludek, vyhledejte si obrázky ke jménu Hermann Nitsch, pro představu, jakou to výstavu Trautenberk podpořil.

 8. David napsal:

  A je morální nejít k volbám, byť i mě se příčí volit socialistu-komunistu Zemana, a zapříčinit svým postojem zvolení ještě většího zla – KS ? Nevím, nevím zda je to katolický přístup.

 9. Hamish napsal:

  Co to je za nesmysl? Sofiina volba vám nic neříká?
  Fakt srovnáváte, jestli budete oběšen, nebo sťat. Co je menší zlo?

 10. José napsal:

  Přece nebudu volit Belzebuba jen proto, že Lucifer je ještě horší! Myslím, že žádná volba je dobrá volba, protože, jak říkají přátelé konspirativci, o KS bylo rozhodnuto na Bilderbergu a podporují ho i v Bruseli. Na druhou stranu konspirativci to mají taky těžké – nevychází jim, už asi šest let za sebou válka s Íránem, nevyšly jim útoky na různých sportovních událostech, nevyšel jim konec světa…
  Takže nechme konspiračních teorií a ještě jednou: Nebudu volit Belzebuba jen proto, že Lucifer je ještě horší. Žádná volba je dobrá volba.

 11. Libor Rösner napsal:

  Ad 9 – Sofie ztrácela, ať se rozhodla pro kterékoli dítě, to druhé. My ztratíme volbou právě dotyčného, ať je jím kdokoli.

 12. Libor Rösner napsal:

  Ad 8 – obávám se zneužití právě tohoto našeho svědomí v této věci – že bychom jít volit měli, ježto je to naše povinnost. Ale ja naše povinnost volit člověka hlasující pro potraty? Posunout ho i svým hlasem na Hrad?

 13. David napsal:

  Ne Sofiina volba mi opravdu nic neříká, ale říká mi něco, že až bude horší Karel prezidentem, tak jsem se svou neučastí přičinil, že tam není o něco málo horší Miloš.
  Jo jiná by byla, kdybych nevolil a pak se na mne a mou rodinu knížecí podpisy nevztahovali. Pokud dojde za Miloše k zavedení Eura, zrovnoprávnění (plné) homosvazků, adopce lesbám a homoušům, o rok později, už je to pro mne lepší než Karel. Miloš je trochu ješita a tak nebude vše hned a bez legračních tanečků. Karel je slouha, který prodá EU a elitám vlastní rodinu. Oba dva nestojí za nic, ale u Miloše je trošičku více dobra.
  Rozhodně nehodlám rezignovat, jak si to mocní přejí, pak už si budou moci dělat co chtějí. Původně chtěli Fíšu, ale lidé kvůli jeho naprosté neschopnosti volili jinak, tak přišla na řadu jeho záloha Karel.
  Pokud je to tedy tak černobílé, doufám, že pánové mají děti na výhradně katolických pravověrných školách, jak nás nabádá encyklika tuším Lva XIII. Jinak pokud jste vybrali z těch dnešních špatných škol tu relativně nejlepší, také jste volili mezi belzebubem a luciferem. A to je myslím, mnohem vážnější volba než nynější volba prezidenta, jde o spásu našich dětí.

 14. Felix napsal:

  Objevují se tu skoro paranoidní obavy, trochu mi to připomíná portál Duše a hvězdy, ze kterého jsem už dávno poznámkami odešl. Jako laik se zdržím theologických úvah, ale připomenu některá fakta:
  1. Volit své občanské představitele pokládá za správné jak tento papež, tak i jím vyzdvihovaný text zv. Církev v dnešním světě, Gaudium et spes.
  2. K účasti na volbách vyzvali naši biskupové.
  3. Znám mnoho kněží, kteří otevřeně propagují tohoto zvrhlého Germána.
  4. Po Praze pobíhají řeholnice s nápisy „Volím Karla“ na řeholních oděvěch.
  5. Je jisté, že přímá voílba je Bohu ještě vzdálenější, než dosavadní volba nepřímá. A katolíci ve vládě ji ne schválil, ale prosadili,
  Uznávám, že já nevolím, ale nikdy nevolím, protože považuji občanské volby za dílo ďáblovo, ne proto, že bych nevolil Zemana.
  A tady si někdo dělá bobky z toho, že svou milióntinou zabrání cizáckému darebákovi zrychlit likvidaci národa, jeho (voliče) vlastní velké rodiny.

 15. Felix napsal:

  Tento velký Čech to řekl ještě jasněji: Karle Schwarzenberhu, vzdejte se kandidatury na post presidenta České republiky. Zradil jste český národ. http://www.parlamentnilisty.cz.....r_Beer.doc

 16. Libor Rösner napsal:

  14 – Volit své občanské představitele pokládám za správné, když je koho volit. Když není, volit osobně nemůžu. To je ten důvod, ne Vámi ironizované bobky ze zabránění cizáckému darebákovi atd. Já prostě nechci svým hlasem posunout na Hrad člověka, jehož názory odporují křesťanskému pojetí. Nechci hlasovat pro chlapa, co zvedá ruku pro potraty. Toť vše.

 17. Felix napsal:

  16. To jsou Vaše subjektivní úvahy, můžete uvažovat jak chcete a o čem chcete. Ale vemte si těch pět bodů, nikde tam není, že by nerbylo koho volit. Třeba ty profesionálně ustavičně rozradostněné řeholnice, určitě vy jste víc promodlený než ony, mají koho volit. Teď čtu, že „Prohlášení na podporu Schwarzenberga poslaly ČTK v prohlášení více než tři desítky farářů a duchovních. „Volíme prezidenta, který bude reprezentovat naši vlast doma i v zahraničí a budovat civilizaci úcty, odpovědnosti a soucitu k potřebným. Služba občanům a vlasti vyžaduje víc než jen dovednost útočit na druhé jako v televizním ‚Kotli‘. Jsme přesvědčení, že pan Karel Schwarzenberg je mnohem blíže sv. Václavovi, sv. Anežce Přemyslovně, Karlu IV., J.A. Komenskému a Boženě Němcové než druhý kandidát,“ konstatovali.“ (zapomněli dodat i lapku z Trocnova a komouše Vančuru; za předešlé německé okupace, vím z vyprávění, bylo dost kněží, kteří měli podobiznu Hitlera vedle svatostánku) – máte snad svědomí jemnější než tito, kteří mají koho volit? A nevím o tom, že by Gaudium et spes rozebíralo údajný případ, že není koho volit. Máte-li jít k volbám, asi tam máte dojít. A máte-li tam dojít, asi nemáte jen pozdravit, ale máte taky odvolit. Takže jde o domnělou nemožnost volby mezi objektivním nesmyslem (dle mého názoru ten Rakušák) a sugerovaným subjektivnám nesmyslem (Zeman): Nezlobte se na mě, vážený pane, ale ta Vaše posice má i své jméno: skrupulosita.

 18. Pius napsal:

  Obávám se, Felixi, že vaši ironii ne každý pochopí.

 19. Hamish napsal:

  Na Schw mi fakt nevadí, že jeho předci přišli do našich zemí v roce 1420…není totiž žádným cizákem.
  Vadí mi morální defekty, které se prakticky kryjí s morálními defekty Zemanovými. To, že se presentuje jako katolík, je přitěžující okolnost pro něj, ne polehčující pro nás, když dáme svůj hlas obludě z Vysočiny.

 20. Libor Rösner napsal:

  Ad – 7 Skrupulosita? Dovolím si citovat: „To jsou Vaše subjektivní úvahy, můžete uvažovat jak chcete a o čem chcete.“
  Jestli mám svědomí jemnější nebo ne? Mám, jaké mám. To, že řada kněží podporuje někoho, není pro mne směrodatné, osobně znám řadu jiných, co volit nepůjdou. Je to tedy jen na mně, ne na nějakém srovnávání se s někým a jeho svědomím. Z Vašich pěti bodů jsou pro mne pro nějaké uvažování důležité jen první dva, druhé dva jsou pro mne jako argument nepochopitelné, pátý je již zmiňovaná Vaše subjektivita. A na ty první dva jsem odpověděl v minulých příspěvcích – volím tehdy, mám-li koho. A kníže s amorálními tendencemi, vystupující otevřeně proti životu, do nich nespadá.

 21. Libor Rösner napsal:

  k 20 – mělo být Ad17

 22. David napsal:

  Mám jednu otázku pro nevoliče, jste nebo někdo z vašich známých ze Sudet? Sice nezvolíte ani jednoho potratáře, ale třeba svým nehlasem se budete podílet na odklonu majetku do Němec.
  Víte to, že dám hlas komunistovi- socialistovi Zemanovi, neznamená, že volím potraty a další zhovadilosti, ale snažím se zabránit horšímu. Kdybych měl jinou možnost neváhal bych.

 23. Libor Rösner napsal:

  aD 22 – Jsem ze Sudet, ano. Ale on sám o tom rozhodovat nebude, kdežto jako hlava státu má představovat jistou morální autoritu, tím, že je nejvíc na očích a svými názory na věc může působit na občany.

 24. Felix napsal:

  20. Cituji Vaše slova: „Volit své občanské představitele pokládám za správné, když je koho volit.“ Řadíte se tedy mezi lidi v tomto věku normální, tj. takové, kteří uznávají, že (někdy) má vést ten, kdo je lidem zvolen. Já třeba takto normální nejsem, protože tvrdím, že lid volit nemá, i kdyby byli kandidáti „sebelepší“. A Vy, tedy normální lidé se dělíte na ty, kteří rozlišují, zda je z čeho volit a na ty, kteří volí. My, nenormální, ty normální pozorujeme. A vidíme, že ti první jsou sebevrahové. Protože, jak my nenormální tvrdíme, samy volby vedou ke stále horšímu, mj. v tom, že kandidáti budou stále horší, a ti druzí vše zcela ovládnou. Čili Váš postoj je sebevražedný, jako i skrupulosita má některé rysy sebevraždy. Vy volbám ani zvolení někoho nezabráníte. Ti druzí neberou svůj hlas jako souhlas s celým kandidátem, Vy ano. Vy chcete všechno a nebudete mít nic. Ti druzí chtějí něco a budou mít něco. (Jenom historicky: stejně skrupulósně uvažovali např kvakeři. Dnes po rozkvětu moderní církve je Váš postoj častý u tradičních katolíků. Jako mizeli kvakeři, přičiňujete se na mizení tradičních katolíků. A druhá poznámka: Mizíte ze světa, ale zůstáváte v něm (viz úvodní Váš citát) – uvažujete rozporně. Pro tento rozpor jste té druhé skupině i pro smích.)

 25. Hamish napsal:

  Ale ano, Davide. Tím, že zvolíte potratáře (kterým Zeman nepochybně je), volíte i potraty. Nelze odpreparovat od člověka jeden jeho názor, a tvářit se, že ho vlastně nemá.
  Mimochodem, se Schw. částečně souhlasím v jeho hodnocení odsunu. Volil bych jiná slova, ale rozhodně si nemyslím, že naší republice odsunutí obyvatel německá národnosti prospělo. Jistě, kolaboranty zpět do Říše, ale proč i ty, kteří se ničím neprovinili? Vím, že si tímto mnohé popudím, ale mám svou zkušenost ze Sudet.

 26. Libor Rösner napsal:

  Ad 24 – Ač mi je vážně jedno, jestli jsem zrovna Vám pro smích, jelikož Vás znám pouze z komentářů v těchto diskusích, a Ty jsou často sebestředné a trollující, přesto bych rád věděl, kde jsem s čím v rozporu. A abych Vám ještě víc zamotal hlavu a navnadil Vás na novou diagnózu /jsem možná jeden z posledních zde, kdo se jí ještě nedočkal/, ozamuji Vám, že ne nadarmo mám nad postelí blah. Karla Rakouského, jakožto člověk inklinující k monarchickému zřízení. Respektuji však papežova alova o zodpovědnosti voliče, ovšem pouštím do hry i své svědomí. A teď už se do mne můžete pustit a pořádně mi to nandat.

 27. Felix napsal:

  25. Pane Hamishim ani s jedním z těchto Vašich dvou kvakerovských odstavců nesouhlasáím, považuji je i za nepravdivé, ale už to nebudu rozebírat.
  26. Tuto diskusi končím.

  Celkově, pro dokreslení zoudfalosti části tradičních katolíků: „(doporučuji vašim modlitbám … křesťany tam a tam) A samozřejmě i nebožáky/ubožáky, co je pronásledují.“ – Vatikánská kvakerovština nenašla nikde tak úrodnou půdu, jako v této části tradičních katolíků; ironicky by se dala shrnout mottem: „mouchy, sežerte mě, Bůh mi pomůže.“

 28. David napsal:

  Hlava státu jmenuje ústavní soudce, myslím, že to říká dost ohledně Benešových dekretů. Takže on o tom sám opravdu nerozhodne, jen tomu dá správné lidi a ty správné možnosti. Vůbec bych se nedivil, po další masáži z médií, že nakonec nynější obyvatelé sudet, budou rádí. když stejně v EU hranice neplatí a budemem mít euro, budou patřit k vyspělejšímu Německu – vidina lepšího důchodu a sociální péče plus k tomu.
  Jinak KS se vyjadřuje k dekretům a Benešovi, ač republiku nemusím, tak nemá pravdu. To co se dělo při odsunu, ty lynče, to je špatné, ale to nejsou dekrety,a le svévole. On to schválně slučuje. Jestliže většina němců u nás vstoupila do paté kolony a škodila státu, byl odsun logickým vyústěním. Navíc válku vyhráli spojenci a vítěz má právo (myslím hrubé síly, ne morální) si diktovat podmínky. Co chtěli udělat němci s námi, kdyby vyhráli to snad každý tuší a že by se sudeťáci, proti tomu postavili o tom nevím. On tichý souhlas se svinstvem je taky souhlas.
  Jinak potraty volíte u každého kandidáta, bohužel, takže ani nevolbou nic neměníte a dáváte možnost zvolení potratáře. Z toho se nevykroutíte. Já to myslel, že ho nevolím pro potraty, ale proto, že napáchá méně škod než KS. Pokud jste se dosud zůčastnil jakýchkoliv voleb, také jste volil potratáře a to i v KDU-ČSL, neboť svorně mlčí až na pár vyjímek.

 29. Hamish napsal:

  To by mě tedy vážně zajímalo, kde jsem napsal nepravdu a proč jsou moje komenty kvakerské. Pokud ovšem nepovažujete za kvakerskou i katolickou mravouku…

 30. Felix napsal:

  Já jsem si tady dovolil ve skutečnosti se zastávat hlasů pro Zemana. Ale uznávám, že to bylo nevyvážené. Abych to napravil, vyslovím se stejně rasantně i pro Schwarzenberga: http://www.youtube.com/watch?v....._embedded#!

 31. josef napsal:

  a pan Semín koho volí?

 32. Felix napsal:

  32. Tato otázka v době totality je sprostá.

 33. Libor Rösner napsal:

  Ad 28 – Ano, potratář bude na Hradě tak jako tak,ale nechci svým hlasem dát souhlas s tím, aby tam byl. A jsou i jiné věci, co mi na obou vadí. Svým hlasem bych řekl „ano, chci toho člověka“: Obávám se, že se tu dostáváme do zajetí svého svědomí, čímž jsme tak trochu nepřímo vydíráni v rámci protizemanovské mánie. Tato má pravdu, ale je ve jménu toho, který je přinejmenším stejně špatný.

 34. matouš napsal:

  Zeman ani Schwarzenberg není pro katolíka prijatelný v prezidentském úřadu. Katolík musí volit vždy dobro a ne menší zlo. Modleme se k Kristu Králi, aby provedl politicku interupci obou kandidátů !! §§

 35. Felix napsal:

  To jsou těžké údery církevním modernistům, opírajícím se o Nečasovskou, Kalouskovskou a Schwarzenberovskou lžipravici-kryptonovoulevici: Zeman, před tím krajské a senátní volby. A ve světě: Hollande, Obama, redefinice manželství ve lžikonservativní Británii, prakticky neklesající počty potratů v celé euroamerice, masivně se šířící podpora homosexuálního jednání, stále dokonalejší potratová anikoncepce (u nás Schwarzenbergův Heger), propotratové a prohomosexuální konference řeholnic v USA … … A Vatikán? Trvající podpora systému laického státu, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17726 apod.

 36. Jan napsal:

  Byl zvolen „nižší šlechtic“.:) Je to veliké volání k modlitbě. Nejde jen o jeho minulost, běžné probíranou v tisku. Jde o také o dvě nadčasové věci: v době, kdy se schvaloval jako státní svátek 28. září, aktivně vystoupil v parlamentu proti národnímu historickému chápání svatého Václava. Snad také díky jeho intervenci je tento svátek zván pouze „dnem české státnosti“. Takže máme na Hradě muže, který deset let po převratu svým způsobem odmítl autentickou svatováclavskou ideu. Pokud by tento názor od té doby jasně změnil, omlouvám se. Ale o ničem nevím.
  Dále: po cca 23 letech „éry postkomunistické“ máme jako hlavu „zemí českých“ muže, který je prý „tolerantní atheista“. Máme v čele země ATHEISTU…(!)

  Jan

 37. David napsal:

  Takže předpokládám, že všichni co nevolili se ani v případě napadení státu (hypoteticky) nebo vlastní rodiny, rozhodnou stát v koutě a nic nedělat, protože zabít člověka je také zlo, ikdyž se jedná o obranu. Nebo se v případě, kdy hrozí zabití někoho z rodiny (větší zlo- menší dobro), rozhodnout zlikvidovat utočníka (menší zlo – větší dobro). Zabití je vždy špatné a nikdy není dobré, jen se připouští jako krajní alternativa, kdyby tím nezabitím vzniklo ještě větší zlo.
  Co se týče svědomí, tak to můžeme mít bludné a je nutno se rozhodovat dle přirozeného a nadpřirozeného zákona (plus učení církve), svědomí není nejvyšší instancí, to je blud rozšiřovaný modernisty.
  To co píše pan doktor Malý, si myslím v tomto případě nefunguje (kdo volí potratáře je kanonicky potrestán), protože se vztahuje na ty kdo konkrétního člověka volí proto, že s potraty souhlasí a chtějí potraty jako domnělé dobro např. Jinak nesmíme k volbám už nikdy. Prakticky každý politik buď potraty uznává nebo proti nim nic nekoná (tichý souhlas).
  Jiná by byla, kdyby KS byl proti nim, pak by byl Zeman nevolitelný.
  Nejsem vůbec nadšený jak to dopadlo, levičák je prezidentem, ale zaplať Pán Bůh, že je tam ten, který doufám napáchá méně zla. Už jen tím, že si nehraje na „katolíka“.

 38. Felix napsal:

  Pěkně to napsal Lukáš Petřík v podmíněné gratulaci: http://euportal.parlamentnilis.....anovi.aspx Já myslím, že je potřeba poděkovat Pánu a všem, kteří ho měli před očima a k tomuto šťastnému výsledku přispěli, ať už cele nebo aspoň půlkou. S tím, že s Pánův boj pokračuje; nelze obavy podceňovat: poražení škůdci se otřepou, vítěz bude sváděn mnoha pokušeními, návyky, předsudky a neznalostmi. Ale boj to bude, aspoň zatím, za světla a ne za tmy, jak hrozilo.

 39. Hamish napsal:

  Tak jste se, Davide, mrknul do katechismu a něco nám tu napsal.
  Opět, zcela mimo.
  Souvislost mezi „nevolením“ a napadením rodiny je fakt zcela, ale zcela mimo místu. Protože, jak už jsem zmiňoval výše, nelze od člověka odpárat jeden jeho názor a tvářit se, že ho vlastně nemá. Při rozhodování se mezi Stalinem a Hitlerem, volil byste koho? Asi Stalina, že? Ten není křtěný katolík, na nic si nehraje? Nebo snad Adolfa, který je odpadlým katolíkem? Samé otázky.
  A obdobně je to se Schw. a Zemanem. Oba jsou stejně špatní. Oba jsou potratáři, oba jsou prohomosexuální. Pokud jednoho z nich katolík volí, jedno s jakým úmyslem (které dobro převyšuje zlo potratářství?), jednoznačně hřeší.
  Bránit svou rodinu, sebe se zbraní v ruce je nepochybně větším dobrem, než se nechat zabít. Netuším, jak to souvisí s vaším omlouváním volby potratáře…

 40. David napsal:

  Pokud se zamyslíte nad slovem souvislost a modelový případ, možná pochopíte rozdíl. Souvislost totiž mezi tím není žádná, ale příklad modelu, kdy se člověk nějak rozhoduje ano.
  Koho bych volil jestli Hitlera nebo Stalina, myslím, že v počátku stejně jako němečtí katolíci Hitlera, na rozdíl od Stalina je tvrdě nepronásledoval hned od začátku a ano s dnešními znalostmi víme, že to byla chyba. Vy byste nevolil nikoho a když by vyhrál Stalin a hned od začátku pronásledoval katolíky, byl byste bez viny, že. Ano nakonec by to dopadlo i u toho Hitlera, ale i ten nějaký rok navíc stojí zato.
  Vaše neustálé podsouvání a manipulace, že odpárávám od Zemana, že je potratář atd. je vážně dobrá argumentace, řekl bych, že silně demagogická. Za prvé jsem to nikde nenapsal, že to není a jasně jsem řekl, že oba dva jsou pro potraty, takže to bohužel v tomto je to na stejno, cynicky řečeno je to fuk (ale vážně to samozřejmě nemyslím). Ale pokud Zeman nepůjde tolik na ruku zednářům, v což možná naivně doufám, tak to nějaké dobro přinese a zdůrazňuji, bohužel s potraty, ale ty by byli i bez něho.
  Pokud by byl zvolen horší kandidát, tak každý kdo mu svým jednáním to umožnil na tom nese vinu, to si neodpářete.
  A piště všechny fakta, ne jen ty co se vám hodí tj. cituji vás „Oba jsou stejně špatní. Oba jsou potratáři, oba jsou prohomosexuální.“ a zde je potřeba pokračovat, oba jsou levičáci, ale KS je i členem Bildeberg, revizionista atd.
  a cituji z článku co sem dal Felix
  „Jak říkal pravicově konzervativní prvorepublikový národně-demokratický politik Ladislav Rašín v době těsně před mnichovskou okupací: „Není rozdíl mezi mnou a komunistou, když jde o to republiku hájit a ubránit.“

  Ve Výboru na obranu republiky, který usiloval o to, abychom nekapitulovali před Němci, byl tehdy kromě Rašína například i komunista Klement Gottwald či katolický konzervativní politik Bohumil Stašek.“ Jak mohli s propotratáři jít dohromady ?

 41. Felix napsal:

  Vy theologové se tady hádáte o jakýchsi mravních zásadách; podívejte se na 41., jak po náhlém prozření klesly hlasy Miloši Zemanovi z 9 na 4 při zdvojnásobení počtu voličů. Nevolal jste tam spěšně, pane Hamishi, své zdrcující argumenty? Majordomus to zase vynesl.

 42. Felix napsal:

  A do Moskvy – drtivě vítězí kníže pán: http://www.volby.cz/pls/prez20.....xokrsek=28

 43. Felix napsal:

  A ještě svědectví i vytříbeném smyslu pro realitu (to není vtip): «“Nemáme-li Karla Schwarzenberga prezidentem, můžeme mít Karla Schwarzenberga premiérem,“ uvedl Kalousek» 27. 1. 2013.