Dnes slavíme svátek sv. Aloise Gonzagy (Aloysius Gonzaga).

„Co to prospěje k životu věčnému?“

Svatý Alois Gonzaga je velmi významným světcem pro naši dobu, kdy se neustále zdůrazňuje potřeba evangelizace mládeže a uzpůsobování zbožnosti jejich potřebám a vkusu. Na příkladu svatého Aloise vidíme, že jeho svatost neformovaly žádné zvláštní a výstřední cesty, ačkoli byl mladým chlapcem, nelišícím se od jeho vrstevníků. Jsa obklopen stejnými nebezpečími a pokušeními špatného příkladu světských mravů a zvyků mezi mládeží, nepodlehl jim díky vroucí zbožnosti, studiu pravověrné duchovní literatury, úctě k Panně Marii, opatrnosti ve styku s pohoršlivým světěm, důslednému vyhýbání se příležitosti k hříchu a věrnosti neporušené katolické víře. Nepotřeboval žádný „mládežnický program“, vše co potřeboval, nalezl v tradici Církve. Zvláště pozoruhodný je u sv. Aloise velký důraz na ctnost čistoty, o které se v dnešní době často hovoří jako o něčem, co je v kontextu moderní doby a jejích mravů téměř nemožné respektovat, zejména mezi mladými lidmi. Svatý Alois Gonzaga se svou životní cestou a velkou vnitřní silou a důstojností v nepřátelském okolí může být dnešní mládeži skutečně posilujícím vzorem.

 Nea Marie Brkičová

Sv. Alois Gonzaga se narodil 9. března 1568 v Castiglione u Mantovy v severní Itálii. Jako prvorozený syn markýze byl nejprve pážetem na florentském dvoře a potom několik let ve Španělsku. Po návratu domů (1585) se zřekl dědických práv ve prospěch svého mladšího bratra a vstoupil k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel 21. června 1591 v Římě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a brzy nato (1729) za patrona studující mládeže.   

Podrobný životopis >