Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX ze slavnosti Nejsvětější Trojice 2012.

Běleč nad Orlicí, 3. 6. 2012. Pořízení záznamu: Studio Vox.
Fotografický doprovod: P. Richtar. Kompilace: ISJ.

1 komentář - k článku Skutečné zjevení Trojjediného Boha a povinnost poznávat Pravdu

  1. Felix napsal:

    Pán Bůh zaplať za slovo Boží. Těším se na příští číslo Časopisu katolického duchovenstva, kde si to pečlivě pročtu.