Michal Semín

Ve svém prvním příspěvku o ohlášeném zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papežem Františkem jsem se zmínil o možném setkání papeže s P. Nicholasem Grunerem, stojícím v čele apoštolátu, šířícího fatimské poselství v jeho úplné a necenzurované podobě. Vše nakonec proběhlo úplně jinak, v duchu vysílání Rádia Jerevan – nejednalo se o úkon zasvěcení a v modlitbě nebyl zmíněn ani svět, ani Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Proto nepřekvapí, že nedošlo ani ke schůzce, o níž se v době před 13. říjnem v prostředí zájemců o problematiku fatimského poselství živě spekulovalo. Namísto toho byl P. Gruner hned třikrát atakován vatikánskými bezpečnostními složkami. První dva incidenty se odehrály v sobotu 12. října, kdy se za přítomnosti papeže Františka konaly na náměstí sv. Petra modlitby v rámci tzv. Dne mariánské úcty.

P. Gruner není v Římě postavou neznámou. Ve městě a okolí lze sledovat programy jeho Fatima TV a jen pár metrů za branami Vatikánu se nachází sídlo pobočky jeho celosvětově působícího apoštolátu. U příležitosti očekávaného zasvěcení vydalo a v římských ulicích rozdalo Fatimské centrum na 200.000 výtisků dvanáctistránkové publikace L´Osservatore di Fatima, v níž se jasně dokládá, že Panna Maria výslovně požadovala jmenovité zasvěcení Ruska. V sobotu 12. 10. vyšla čtyřstránková příloha na to samé téma v deníku Il Tempo, jehož čtenost dosahuje počtu 250.000. Stojí jistě za zmínku, že kolem poledne již Il Tempo nebyl na stáncích k dispozici, není však jisté, zda šlo ten den výjimečně rychle na odbyt či zda byl tento výtisk úmyslně skoupen na něčí příkaz, neboť podle svědectví několika prodejců mizel z pultů vždy v mnoha kusech najednou.

ngK prvnímu zásahu proti P. Grunerovi došlo již krátce před zahájením sobotních modliteb na svatopetrském náměstí. K místu, kde se modlil P. Gruner – jeho předem rezervované místo bylo vzdáleno asi třicet metrů od místa vyhrazeného papeži – přistoupili tři muži a vyzvali jej, aby je následoval. Jeden z nich byl karabiniér, zbývající dva pak muži v civilu se sluchátky a mikrofonem u úst. Po nějakých deseti metrech se k nim přidal další muž, jenž P. Grunerovi oznámil, že se na své místo nesmí vrátit. Na dotaz P. Grunera, jaký je důvod k takovému příkazu, čtvrtý muž odpověděl: „Nesmíte být v blízkosti papeže“. P. Gruner muže ujistil, že nepředstavuje pro papeže žádnou bezpečnostní hrozbu a doporučil mu, aby jej prohlédl. Bylo mu odpovězeno, že kdyby si mysleli, že z jeho strany hrozí papeži nějaké nebezpečí, již dávno by proti němu zasáhli. „Proč jste mne tedy odvlekli z mého místa?“, ptal se dále P. Gruner. Odpověď jej ohromila: „Protože jste suspendován“. P. Gruner, který nepřestával zachovávat klid a rozvahu, tuto před několika lety šířenou pomluvu důrazně popřel. „Přinesu vám příslušné dokumenty“, pravil záhadný muž, stojící v čele čtyřčlenné zásahové jednotky. „A kdo vlastně jste?“, zeptal se P. Gruner. „Domenico Giani“, odpověděl a po rozdání pokynů svým kolegům odběhl a již se nevrátil.

Teprve po skončení bohoslužby se P. Gruner dozvěděl, s kým měl tu čest. Domenico Giani není nějaký horlivý policejní čičmunda, ale generální inspektor Corpo della Gendarmeria, tedy samotný šéf vatikánského bezpečnostního sboru a také hlavní bodyguard papeže Františka.

Za nějakých padesát minut, již při odchodu z náměstí, zasáhla bezpečnost podruhé. Dva uniformovaní policisté odvedli P. Grunera k muži, jenž se účastnil předchozího zásahu. Představil se jako Alessandro. P. Grunera se optal, zda plánuje účast na zítřejší bohoslužbě. P. Gruner nepopřel, že to v úmyslu má, načež byl vyzván k poskytnutí svého telefonního čísla. „Proč chcete znát moje telefonní číslo?“, ptal se P. Gruner. „Abych vám mohl předat dokumenty“. Neřekl jaké, P. Gruner se ale domníval, že to měly být listiny, dokládající jeho údajnou suspenzi.

V neděli ráno, kolem 9:15, se P. Gruner opět dostal pod drobnohled vatikánských policejních jednotek. Jen pár metrů za bezpečnostní branou jej zastavil policista v římské uniformě s dotazem: „Odkud jste?“. „Z Kanady“, zněla odpověď. „Zůstaňte tedy zde“. Po chvíli přišel další policista a za několik minut dorazil i Alessandro. P. Grunerovi sdělil, že se nesmí přiblížit k papeži a že má zůstat tam, kde právě stojí. Slíbený dokument, dokládající údajnou suspenzi P. Grunera, ovšem nepřinesl. Asi jej nestihli přes noc vyrobit…

Zásah proti P. Grunerovi je skandální přinejmenším v té míře, v níž je pohoršením vstřícnost papeže a Svatého stolce k heretikům a veřejným hříšníkům. Přestože všichni věděli, nebo to přinejmenším vědět měli, že „katolíci“ Nancy Pelosi a Joe Biden, zastupující Obamovu administrativu při Františkově inaugurální mši, patří mezi propagátory potratů a sodomizace americké společnosti, měli tito nejen volný přístup nejen k papeži Františkovi, ale především ke svátostnému Kristu. Těmto a jim podobným určitě nehrozí, že je šéf vatikánské policie chytí za obrazně řečeno flígr a odkáže je do patřičných mezí.

Tato „výsada“ je dnes vyhrazena P. Grunerovi a tradičním katolíkům vůbec. I to svědčí o pravdivosti proroctví sestry Lucie, že nadchází doba „ďábelského zmatení“. Oremus!

Blízkost buddhistických mnichů nevadí.

Komentáře: 12 - k článku Šikanování P. Grunera pravdu o fatimském poselství neumlčí

 1. Ivan František napsal:

  Chtěl jsem se vás, Michale zeptat na váš názor ohledně „konspirační teorie“Marian T. Horvat, Ph.D. (Tradition an action)
  o dvou sestrách Luciích. Celé to tažení proti pravému poselství Panny Marie Fatimské totiž s důsledky, jež popisujete úzce souvisí.
  Zatím jsem z „Tradičních kuloárů“ na toto téma moc nečetl a tak si to vysvětluji tím, že je to až příliš konspirační téma, které by seriozně píšícím autorům mohlo přinést půnc neserioznosti. Ale což zednářská infiltrace a spiknutí proti církvi nejeví též konspirační znaky stěží uvěřitelné?

 2. David napsal:

  Vážení přátelé, zdá se, že jste to pořád nepochopili…
  Proroctví z Fatimy, La Salette, Quita a Bůh ví ještě odkud, platila pouze do doby, než přišel DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, a ten konečně po takřka dvoutisícileté temnotě přinesl do církve SVĚTLO! Již není třeba zasvěcování, počítání růženců, není třeba odříkávat naučené latinské modlitby…
  S DRUHÝM VATIKÁNSKÝM KONCILEM přišel do církve nový vzduch i nový Duch! My potřebujeme tančit, zpívat kytarové častušky a tleskat v kostelích sami sobě!
  Všimli jste si, že po DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU změnila sestra Lucie svůj slovník? Všimli jste si, že Gospa z Medžugorje říká svá proroctví v souladu s Duchem koncilu? Žádné katastrofy, žádné tresty, ale všeobecná rovnost všech věřících bez rozdílu v co vlastně věří!
  Vážení přátelé a v tomto duchu jednali papežové počínaje Janem XXIII až po Benedikta XVI a v tomto duchu též jedná Římský biskup František.
  Vážení přátelé, už to prosím pochopte! Všechna tato proroctví platila jen do DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU, největší události nejen 20. století, ale v dějinách celé církve! Teď přichází onen slibovaný NOVÝ VĚK!

 3. josef napsal:

  a co hlásí rádio Koclířov, staus quo ?

 4. josef napsal:

  tak , tak Davide, pokud P. Villa http://www.lumendelumine.cz/in.....uigi-villa dekonspiroval situaci ve Vatikánu správně(což nezpochybňuji) nitky se zbíhají ke všem pokoncilním papežům kteří sloužili zednářům, mimo Lucianiho kterého poslali na věčnost, tak už se není čemu divit ani zástupkyni sestry Lucie

 5. Klára napsal:

  Davide, vy to konečně pochopte že katolická církev vždy žila z dvou věcí Písma Svatého a Tradice!! Co jednou říká 250 papežů nemůže jeden Jan XXIII změnit!
  Mezi nimi bych jmenovala zvláště sv.Pia IX jehož tělo se našlo neporušené, dále pak Pia V Pia X Lva XIII atd.

  Takže to „světlo“ Druheho vatikanského koncilu o kterém zde mluvíte je jedna velká TMA !

  http://rexcz.blogspot.cz/2011/.....oc-ne.html
  viz např:

 6. Jan Ježek napsal:

  Kláro, David to nejspíš myslel ironicky. A předpokládám, že to tak chápe i administrátor, jinak by to těžko pustil :)

 7. David napsal:

  Zajisté, je to čirá ironie. Pokud jsem někoho uvedl v omyl, velice se omlouvám.
  Ad Josef – seriál o P. Luigi Villovi je vynikající. Člověk nestačí žasnout. Všimněte si prosím úkolu, který dostal od P. Pia a jeho pozdějším vyjádření na adresu Pavla VI. Shodou okolností (či snad záměrně?) nynější následovníci o P. Piovi téměř mlčí. Zato Pavla VI. a mnohé další biskupy v zástěrách citují s oblibou.
  Dvě sestry Lucie zase rozebírá http://www.mariapro.cz

 8. Michal Semín napsal:

  Milý Ivane Františku,

  nemám k této teorii důvěru. V zásadě je založena na srovnávání fotografií, což v éře photoshopu jako důkaz o údajné dvojnici sestry Lucie nepostačuje. Víte snad o jiném argumentu, natož pak důkazu, ve prospěch této teorie?

 9. josef napsal:

  ad. M.S.
  K delikátním záležitostem, kterými ho pověřil kardinál Ottaviani, bylo setkání se sestrou Lucií z Fatimy. Jednoho dne řekl kardinál Ottaviani donu Luigimu: „Potřebuji tě poslat do Fatimy, abys promluvil přímo se sestrou Lucií.“

  Don Luigi přijal tento úkol s radostí. Provázel ho jeden průmyslník, pan Pagnossin, konvertita P. Pia, který mu nabídl dopravu a ubytování v Portugalsku. Kardinál Ottaviani ho vybavil zvláštním osobním dopisem, který podepsal jako prefekt posvátného Officia a adresoval biskupovi v Coimbře. Dříve než mu biskup dovolil setkání s vizionářkou, vzal telefon a spojil se s Vatikánem. Odpověděl mu Mons. Giovanni Benelli, který dříve než dal odpověď, chtěl slyšet Pavla VI., protože rozhovor s Lucií byl povolen jen královské rodině a kardinálům. Mons. Benelli předal biskupovi v Coimbře zákaz Pavla VI. k rozhovoru se sestrou Lucií. Naléhání dona Villly, že má pověření od prefekta posvátného Officia, bylo bezpředmětné. Zůstal nicméně v Portugalsku s úmyslem překonat biskupův odpor. Po deseti dnech se svého záměru museli vzdát. Biskup mu pouze povolil, že smí celebrovat v klauzuře kláštera.Po návratu do Itálie zašel ihned za kardinálem Ottavianim. Kardinál se cítil dotčen jednáním Pavla VI. a napsal mu protestní list. Když Villa opět přijel do Říma, Ottaviani mu řekl, že Pavel VI. se mu omluvil s tím, že toto rozhodnutí učinil kardinál Benelli. Kardinál však zdůraznil, že to byla obvyklá metoda a dvojí hra Pavla VI.

 10. MichalD napsal:

  ad 8.: Chápu Vaší rezervovanost (a v podstatě ji i sdílím) v této otázce, není mi ale jasné, co s tím má společného „éra photoshopu“. Pokud by mělo být nějaké podezření na elektronickou manipulaci s fotografiemi, pak by se jich musela dopustit oficiální místa (tam má většina fotografií myslím původ), čehož motiv mi zcela uniká. Podle mého názoru to však není otázka nějakého subjektivního posuzování inkriminovaných fotografií, ale práce pro forenzního antropologa.

 11. Ivan František napsal:

  No, Davide, Gospu bych do toho netahal ani jako srovnání. „Medju“ je ze stejného ranku jako Garambadal anebo sdružení kolem P. Gobbiho.
  Ale k článku Michala Semína:

  Zdá se, že ona doba ďábelského zmatení je opravdu tu a není nad to, když katolící zkoumají duchy zda jsou od Dobrého či od zlého. A k tomu je nejlepším vodítkem tradiční učení církve.V tom vidím bezpečnou záruku spásy.

 12. martina napsal:

  S veľkým záujmom čítam články na tomto webe a rovnako aj vaše komentáre. Čítala som články od L. Willa a tiež o „dvoch sestrách Luciách“. Prinajmenej je to pozoruhodné, aj keď na základe fotografií by som také uzávery nerobila, skôr ma zaujala zmena správania sestry Lucie… Podobnú vec s „dvojníkom“ som už čítala. Konkrétne sa mala týkať, toľko tu spomínaného Pavla VI. čítala som to v knihe Bonaventura Bayer „Napomenutie zhora“. Rada by som sa spýtala na váš evidentne fundovaný názor, či si myslíte, že má tento dokument nejakú vierohodnosť, alebo je to len nejaký kompilát, podvrh…