Radomír Malý

Odpad od katolické víry u duchovních, kteří by měli být našimi pastýři, je stále zřejmější a čím dál větší. Jako by dokonce platilo, že čím vyšší hodnostáři, tím větší odpad. Dokladem je generální sekretář Italské biskupské konference mons. Nunzio Galantino, který napadá odpůrce potratů a dožaduje se diskuse o „právech“ homosexuálů a cizoložníků.

bp

„Já se neztotožňuji s výrazem tváří těch osob, které odříkávají růženec před potratovými klinikami, ale s těmi mladými lidmi, kteří takovou formu protestu odmítají a angažují se ve prospěch změny života, práva na zdraví a práva na práci,“ řekl doslova. Sekretář italského episkopátu také dodal, že prý se nelze přehnaně koncentrovat na problematice potratů. Chce, aby se italská církev otevřeně a bez tabu věnovala diskusi o zrušení celibátu, homosexualismu a podávání sv. přijímání rozvedeným žijícím v nových svazcích.

Prezident Society for the Protection of Unborn Children (Společnost pro ochranu nenarozených dětí) John Smeaton napsal biskupovi rozhořčený dopis, v němž mj. říká: „Kdyby zákon dovolil beztrestně zabíjet katolické kněze nebo židy, také byste se vyjádřil, že se máme koncentrovat na jiné problémy a nikoli demaskovat toto zlo?“

Velmi silný je též dopis, který biskupovi Galantinovi poslala jedna Rumunka, jež se po třech potratech obrátila a nyní se modlí před potratovými klinikami. Otevřeně mu sdělila, že i když je médii oslavován, tak s evangeliem a katolickou vírou již má velmi málo společného:

„Excelence, nemám krásnou tvář herečky, ale normální jako většina jiných žen, ale myslím, že je nezdvořilé nazvat ji ‚tváří bez výrazu‘. Jako muž nejste schopen pochopit, co pro ženu znamená třikrát zlikvidovat dítě, které nosila pod srdce, jak jsem právě já učinila. Milostí víry jsem však poznala ukrutnost tohoto činu, což mne přivedlo k aktivitě ve hnutí pro life. Proto se nacházím mezi osobami, jež se modlí před místy, v nichž probíhá tento – jak říká Církev – ‚ohavný zločin‘. Jestliže jsem se rozhodla modlit se právě tam růženec, tak jenom proto, abych vyprosila těmto ženám, trpícím neustálými výčitkami svědomí, obrácení a odpuštění.“

Stačí jen dodat, že tato prostá žena podstatně lépe chápe, co to je křesťanství, než generální sekretář Italské biskupské konference, který místo modlitby, hlásání autentické zjevené pravdy a aktivní obrany pronásledovaných, zejména vražděných nenarozených dětí, vyzývá k nekonečným diskusím se zjevným záměrem: dosáhnout změny odvěkých pravd, hlásaných Církví od prvopočátku. Dnes máme stále častěji tu „čest“ narazit v oficiálních církevních strukturách na vlky v beránčím rouše a nikoli na pastýře a je nutno to věřícím stále intenzivněji připomínat.

Podle Fronda 15. 5. 2014.

Komentáře: 3 - k článku Sekretář Italské biskupské konference napadá obránce nenarozeného života

  1. David napsal:

    Vlci v rouše beránčím už pronikli do samého středu stádce a jsou si tak jisti svou silou, že už odhazují beránčí roucho a pořádně cení zuby. Stále jasněji se ukazuje, kdo je kdo a na jaké straně stojí. Zatím nevím, jestli to je dobře nebo špatně.

  2. David Hibsch napsal:

    Padání masek je velmi dobrý trend, protože je zároveň určitou nadějí, že někteří v jádru poctiví katolíci, avšak tzv. poslušní, mohou prohlédnout a zvolit si autentickou katolickou víru bez ohledu na tyto tzv. pastýře, kteří požadují slepou poslušnost až do pekel.

  3. Karel napsal:

    Pokud tento sekretář řekl to, co je uvedeno výše, nebylo to v nejmenším zkresleno a pokud nebyl ihned vyzván k odvolání vyřčeného, nebo pokud nebyl exkomunikován, pak se ptám, zda se stále nacházíme v jediné Církvi katolické ? Jak vidíme z článku „Přiostřuje“, ihned lze pouze zakázat tradiční liturgii.