Uplynulou sobotu a neděli proběhla v Brně tradiční (každoroční) růžencová slavnost. Jako vždy tuto mimořádnou příležitost k modlitbě, adoraci, ale i rozšíření obzorů, debatám a zábavě, využilo mnoho desítek katolických věřících z Čech, Moravy a Slezska (nechyběli ani zahraniční hosté).

Někteří účastníci se sešli již na mši svaté k mariánské sobotě (první sobota v měsíci ráno), větší skupiny dorazily na odpolední přednášku P. Jaromíra Kučírka FSSPX na téma Panna Maria, Přemožitelka herezí – i současných, ze které si můžete poslechnout zvukový záznam.

Po nešporách, modlitbě růžence a výstavu Nejsvětější svátosti následovala celonoční adorace. Druhý den proběhla slavná mše svatá, ze které si rovněž můžete poslechnout zvukový záznam (konkrétně z kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX). Po mši svaté a slavném růženci následovala veselice spojená s tancem a hodováním.

 DOPORUČUJEME! 

P. Jaromír Kučírek FSSPX – Panna Maria, přemožitelka herezí – i současných (kompletní přednáška):

 

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX z Růžencové slavnosti (neděle 7. října 2012):

  

Oba záznamy naleznete ke stažení ve formátu MP3 (pro přehrávání offline či na mobilních zařízeních – jsou opatřeny ID3 tagy) na stránkách Kněžského bratrstva sv. Pia X. v ČR.