Stanovisko Akce D.O.S.T. ke druhému kolu přímé volby prezidenta České republiky

Karel Schwarzenberg by byl dobrým prezidentem, kdyby byl tím, zač je tvůrci své „image“ vydáván, tedy osobností pravicovou a konzervativní. Existují bohužel vážné důvody se domnívat, že tento prezidentský kandidát není ani jedním z toho.

Nejde přitom o bezvýznamné detaily zmiňované jeho kritiky zleva, jako je chronické knížecí pospávání, ale o věci velmi závažné, které narušují jeho médii pečlivě pěstovaný obraz nekorumpovatelného člověka s čistým štítem, kterého tolik potřebujeme. Za Schwarzenbergovými zády se tyčí memento jeho restitučních kauz, v nichž se český soud bůhví proč (a zač) řídil rakouským právem, nebo podivný průběh jeho podnikatelských aktivit, spjatý s hospodářským propadem likérky Becher či zánikem továrny Tesla v Mirovicích.

Karla Schwarzenberga ovšem nelze považovat za pravicového konzervativce ještě z jiného důvodu. Ten spočívá v něčem, co knížeti zjednává podporu elitních klubů, umělců i trockistických komentátorů z Práva. Patrně nejvýstižněji tuto věc nedávno pojmenovala jedna ze Schwarzenbergových fanynek, která po skončení prvého kola volby zahájila v jeho volebním štábu onen televizními kamerami a mikrofony zaznamenaný zpěv české hymny, při němž si „Karel“ nedokázal vybavit text. Tato dáma časopisu Týden svěřila, že zpívat začala jata silnou emocí, neboť měla pocit, že vedle ní „…stojí Václav Havel v těch krátkých nohavicích…“.

Ano, knížete spojuje s exprezidentem Havlem mnohé. Stál mu blízko v disentu i na Hradě, sdílí jeho oddanost idejím multikulturalismu a světoobčanství, jakož i příznačný morální relativismus, a stejně jako Havel je i Schwarzenberg miláčkem médií, o jehož hříších se nemluví a jehož nedostatky jsou vždy a za všech okolností jen a jen roztomilé. Zatímco se však Václav Havel upřímně definoval jako „intelektuál se srdcem nalevo“, o Karlu Schwarzenbergovi platí, že se obestírá aureolou hodnot, které ve skutečnosti nevyznává. Je spojován s představou spořádaného života, slušnosti, vzdělanosti a velkorysosti, ačkoli sám dlouhodobě žije v komplikovaných osobních vztazích (v rozvedeném a nedávno znovu sezdaném manželství), veřejně podporuje homosexuální aktivisty, nerozpakuje se vulgárně napadat své ideové oponenty (slova jako magoři, cancy nebo prdel patří k jeho běžné výzbroji), nedostudoval žádnou z vysokých škol, s jejichž studiem začal a svým kritikům se trapně mstí (někdejšího předsedu Akce D.O.S.T. Ladislava Bátoru před časem doslova vyštval z místa ve státní správě).

Akce D.O.S.T. se proto obrací na své příznivce a konzervativně orientované voliče vůbec s naléhavou výzvou, aby se nenechali  strhnout  obavou z kandidáta levice a raději se voleb neúčastnili, než aby zatížili své svědomí volbou domněle pravicového Karla Schwarzenberga. Tomu dali v prvém kole prezidentské volby své hlasy všichni, kteří naivně uvěřili v jeho konzervatismus, ale také ti „zasvěcení“, kteří dobře vědí, že Schwarzenberg konzervativcem není, a právě proto ho volili. Ty druhé se Akce D.O.S.T. pochopitelně oslovit nepokouší, ti první si však nezaslouží být dále klamáni. Zejména jim je toto stručné stanovisko adresováno.

Karel Schwarzenberg by byl vhodnou volbou, kdyby byl osobností pravicovou a konzervativní. Kdyby byl například takový, jako byl jeho otec. Protože ale takový není, nebyl by dobrým prezidentem ani pro voliče snící o monarchii, ani pro spořádané měšťanstvo, ani pro ty, co touží po větší úctě k přírodě a vynesli kdysi „lesníka Karla“ do ministerské funkce. Karel Schwarzenberg by byl dobrým prezidentem jen pro Sorose, Kalouska, Bakalu a Schwarzenberga.

V Praze 17. 1. 2013

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.

Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

Komentáře: 22 - k článku Proč nevolit Karla Schwarzenberga? Důvodů je víc, než si myslíte!

 1. Admin napsal:

  Schwarzenberg napsal vzkaz skupině Pussy Riot

  http://www.ceskatelevize.cz/ct.....ussy-riot/

 2. Tomáš Pavel napsal:

  Tady není o čem diskutovat. Ani jeden z původních pěti kandidátů nebyl pro katolíka přijatelný.

 3. Admin napsal:

  Jistě. Ale zároveň je i pro katolíka zavazující spolupodílet se na věcech veřejných, snažit se přibrzdit celospolečenský úpadek volbou menšího zla. Vlastně tak koná každý den – ve více či méně závažných věcech. Odpověď na otázku – kam až v tom lze zajít – je třeba hledat ve svědomí, prohovořit s knězem apod.

 4. Michal Semín napsal:

  Důvod, proč v hodnocení kandidátů vyjímáme Schwarzenberga spočívá v tom, že na jeho podpoře se podílejí mnozí tzv. konzervativci, monarchisté, moderní „katolíci“ (Katolický týdeník, Halík, Vlk)apod.

 5. Libor Rösner napsal:

  k 4 – Teorii menšího zla neuznávám. Jsou to jen řeči na oblbnutí davů, stejně jako ty o občanské povinnosti. Jsou-li oba špatní, resp. horší než ten druhý, volit prostě nemohu.Nechci se zapojit do hry, kterou s námi hraje tento svět – dají nám kandidáty pěkně mediálně upravené a zvol si. Že jsou špatní? To je demokracie – zvol si toho svého. Kníže je dáván do kontrastu s člověkem jménem Zeman, je uváděn jako konzervativec, přičemž Zemanovou figurou a minulostí se straší, namísto argumentů pro našeho „konzervativce“. Oba jsou jakýmisi užitečnými idioty pro druhou stranu, křesťanům se staví na odiv K. S., aniž by o něm cokoli věděli.
  V Sofiině volbě též nešlo o menší zlo, přičemž tam dotyčná ztratila jedno z dětí, ať si zvolila kterékoli, to my ztrácíme, když budeme volit, v osobě zvoleného.

 6. Pavel Zahradník napsal:

  Tato agitace pro Miloše Zemana mně připadá hodně unfair. Jde přitom vskutku o agitaci pro Zemana, což je zjevné ze skutečnosti, že jsou zde pečlivě vyjmenována negativa jednoho kandidáta a opominuta negativa kandidáta druhého; také v závěru čteme výzvu příznivcům, aby „raději se voleb neúčastnili, než aby zatížili své svědomí volbou domněle pravicového Karla Schwarzenberga“, ale obdobnou výzvu ohledně „zatížení svého svědomí“ volbou Miloše Zemana postrádám.

  K jednotlivým argumentům podotýkám:

  1) „Memento restitučních kauz“ – tento výrok je, s prominutím, opravdu hanebnost. Na schwarzenberské statky mají právo jen Schwarzenbergové a jejich dědicové, a jak si zařídí, aby se právu stalo zadost (adopce příslušníka sekundogenitury posledním příslušníkem primogenitury, rakouské contra české právo atd.), to je pouze jejich věc; dědicům husitských tradic do toho opravdu vůbec nic není. Ostatně také mám dojem, že si při restitucích Schwarzenberg nepočíná zrovna fair (viz rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora ve Vídni z roku 2007), nikoli ovšem ve vztahu ke zlodějské komunistické či postkomunistické republice (ta by se měla starat jen o to, aby co nejrychleji navrátila majetek zkonfiskovaný podle Lex Schwarzenberg), ale ve vztahu ke své adoptivní sestře hraběnce Pezoldové.

  2) „Sám dlouhodobě žije v komplikovaných osobních vztazích (v rozvedeném a nedávno znovu sezdaném manželství)“ – ve skutečnosti v současnosti Schwarzenberg žije v řádném prvním manželství (pravda, po delším období, kdy byl rozveden), zatímco Zeman je rozvedený a „ženatý“ s druhou „manželkou“, i když v současnosti s ní, jak se zdá, nežije.

  3) „Veřejně podporuje homosexuální aktivisty“ – jeho postoj je stejný jako postoj Zemanův, to znamená, že sodomity občas bázlivě podpoří, i když je zjevné, že nikoli s nadšením. Sami sodomité se na Zemana a Schwarzenberga zjevně dívají jako na osoby podobných názorů. O Zemanovi píší: „Jeho vztah k LGBT komunitě je poměrně liberální. Už na začátku devadesátých let pro časopis SOHO (Sdružení občanů homosexuální orientace), uvedl, že stejně tak, jako je louka posetá různými rozkvetlými květy krásná, tak je i demokratická, pluralitní společnost různými lidmi a různými sexuálními orientacemi bohatá. V minulosti jako premiér podpořil registrované partnerství, byť jej nyní téma zrovnoprávnění svazků gayů a leseb s manželstvím příliš nezajímá. Souhlasil by s ním v případě, že gayové a lesby nebudou mít nějaké výhody proti heterosexuálům. »Za daleko důležitější považuji otázky naší ekonomiky, naší politické scény, ochrany životního prostředí a sociální péče. A toto téma je tak výsostně privátní, že si dokonce myslím, že politici by do něj neměli natolik zasahovat,« tvrdí Zeman. Souhlasil by také s možností adopce dětí pro homosexuální páry, ovšem s podmínkou. »V případě, že adopce dětí heterosexuálními páry bude vyčerpána, proč ne. Ale jinak zastávám názor, že dítě ke svému zdravému vývoji potřebuje jak otce tak matku,” je přesvědčený prezidentský kandidát.« A o Schwarzenbergovi: „Ačkoliv podporuje koncept „tradiční rodiny“, hlasoval v senátu pro přijetí registrovaného partnerství. Odmítá zrovnoprávnění svazků gayů a leseb s manželstvím. »Nechci tyto vztahy směšovat, jsou zde přeci jen určité rozdíly. Manželství je uzavíráno z jiných důvodů než je svazek dvou osob stejného pohlaví,« tvrdí Schwarzenberg. Stavěl se ale proti ostrým výpadům představitelů KDU-ČSL vůči gayům a lesbám. Nemá zcela jasno v otázce adopce dětí homosexuálními páry. »Prvotním zájmem musí být dítě, nikoli uspokojení, byť sebelepších, rodičovských instinktů. A dítě potřebuje otce i matku. Zažil jsem však, že i homosexuální páry vychovávaly děti velice dobře,« dodává. Mezi svými přáteli má podle svých slov gaye i lesby.“: http://www.lui-magazine.cz/lif.....tah-k-lgbt Je tedy jasné, že bojovníkem proti nadvládě sodomitů žádný z nich nebude, i když je zřejmě také žádný z nich nebude příliš aktivně podporovat.

  4) „Nerozpakuje se vulgárně napadat své ideové oponenty“ – v tom se mu Zeman více než vyrovná.

  5) „Nedostudoval žádnou z vysokých škol, s jejichž studiem začal“ – to je tak směšný argument, že je nepochopitelné, že jej někdo může myslit vážně. Vskutku nechápu, proč by si kníže Schwarzenberg, vévoda krumlovský, měl po vzoru velkého počtu našich politiků pořizovat (ve Sládečkově nebo kdekoliv jinde) univerzitní titul, i když by si jich jistě mohl koupit, kolik by chtěl.

  6) „Svým kritikům se trapně mstí“ – to Schwarzenberg, pokud vím, nečiní, zatímco svou mstivostí (zaměřenou například proti „zrádcům“ v sociální demokracii) je proslulý právě Zeman. Jinou věcí je, že v čase štvanice na Bátoru, která je v článku připomenuta – ale i v čase štvanice na Čunka, která je tu opomenuta – se Schwarzenberg zachoval jako ničema; nemyslím však, že to mělo něco společného s údajnou mstivostí. Ale opět – Zeman se tehdy choval stejně, štvanice na Bátoru se také zúčastnil a o oběti řekl: „Ale v každém případě pana Bátoru pokládám za polovičního fašistu, a to se ještě vyjadřuji velmi jemně“ http://www.novinky.cz/domaci/2.....zeman.html

  Já sám si myslím, že Schwarzenberg je přes všechna výše zmíněná (i mnohá další) negativa přece jen menším zlem, totiž menším než Miloš Zeman, za kterým je seskupeno to nejhorší (a také nejsprostší), co v tomto národě už po více než století existuje. O tom dostatečně jasně svědčí argumenty, kterých Zemanovi stoupenci požívají.

 7. Libor Rösner napsal:

  K 6 – pokud jsem to dobře pochopil, tak článek měl zbourat modlu jménem K. S. O Zemanovi víme, co je zač, kníže je víceméně miláček médií, tudíž taková trochu „čistá duše“ – v očích lidí.

 8. Jan Ježek napsal:

  Pane Rösnere, vždyť přece 90 % úkonů, které v dnešním čase v této společnosti konáme, je volbou menšího zla – v zaměstnání, v jednání se všemožnými strukturami, mnohdy i v rodině. Jestliže nějaký čin rozložíme (případně jeho následky) na mravní prvočástice, zjistíme, že je málokdy dokonale dobrý.
  Jak správně poznamenal Admin, poté nastupuje otázka míry, kam až zajít. Podpořit nějakého evidentního všiváka nákupem jeho zboží (namísto jiného, ještě většího všiváka – prodejce) je méně závažnou volbou menšího zla. Podpořit jednoho špatného prezidentského kandidáta namísto druhého je jistě závažnější volbou menšího zla. V tomto zkaženém a hříšném světě každý den volíme nějaké menší zlo, čímž ovlivňujeme svoje okolí. Pokud nežijeme v poustevně.

 9. Jan Ježek napsal:

  Můžete namítnou, že volit menší zlo můžeme jenom v situaci, kdy je to nevyhnutelné. Jenomže usazení jedné z těchto zrůd na Hradě nevyhnutelné je. Pokud se nestane zázrak.

 10. Pavel Zahradník napsal:

  Ad 7. Myslím, že se mýlíte. Ze samotné skutečnosti, že článek je uveden jako vyjádření Akce D.O.S.T., tedy iniciativy stoupenců Václava Klause, který již několikrát Zemana nedvojsmyslně podpořil, je zjevné, že jde o součást politického boje před druhým kolem prezidentské volby, jejímž cílem je přispět k vítězství Klausova kandidáta. Například dnes se na stránkách Akce D.O.S.T. objevily hned tři protischwarzenbergovské články (samozřejmě žádný článek protizemanovský). Články věnující se pouze jednomu ze dvou kandidátů, a to tomu, kterého pisatel či pisatelé nepodporují, jsou přece dosti obvyklou součástí volební kampaně – říká se tomu „negativní kampaň.“

 11. Tomáš Pavel napsal:

  Ad 2: Kdyby šlo o skutečně demokratické volby, budiž. Ale to se nás měli ptát už tenkrát, když hrnuli na Hrad Veškrnu přesně dle socialistických plánů poslední pětiletky. (Tuším, že tenkrát byla splněna na 250% = 120% Veškrna na Hradě + 130% ponechání vládnoucí třídy „naživu“, aby se rekvalifikovala do všemožných politických stran.)

 12. Hamish napsal:

  Volba menšího zla je nesmysl. Jistě, označuje se to tak, ale nikdo nevolí „menší zlo“, ale „větší dobro“.
  Ostatně, jako katolík bych měl vědět, že volba zla je něco zcela nemyslitelného. Potvrdí svědomí a dobrý kněz.

 13. Felix napsal:

  Já myslím, že bylo dobře, že byl článek sepsán a že zde by otištěn. Článek má všechny vady článků tohoto druhu, kvůli kterým vyvolává sáhodlouhé diskuse, které trpí stejnámi vadami jako článek původní. Je to dáno povahou článku, který není filosofický. Jde myslím o něco zásadního: o střet nové levice proti levici staré. Už jsem na to téma zde psal (např. v tom smyslu, že jsou tací, kteří nejsou schopni rozpoznat levici jinak, než podle legitimace KSČ nebo ČSSD; že to je časté zvl. u katolíků; ap.). Zde máme konkrétní Přitom nová levice má několik zásadních rysů: Je nebezpečnější, než ta stará. Potraty v sov. Rusku vymyslela židovská tehdy nová levice. Boje o manželství nyní ve Francii – jednoznačně nová levice. Navíc – a to lidi zvlášť doslova ser., nová levice je kamuflována, zde dokonce jakýmsi aristokratem, konservativce (už je běžné, i když nedávno, zase u katolíků, na DaH si to autor pletl, považovat neokony za levici), za pravici (což jistě vymyslel Stain), ale dnešní vláda je taltp směně pravicová, zvl. ta kandidátova TOPless). Zlodějna nové levice se popvažuje za zlodějnu pravice. Časem, a bezy, bude nová levice odhalena a nenáviděna i katolíky. Až president kníže bude podepisovat francouzský, bristký, bruselský zákon o výmazu otce a matky, o adopci dětí, až budou chtít světit ženy, až nařídí zrušení celibátu, až zase rozpustí řehole, nebude moci zůstat nová levice déle utajena chameleónským šišlavým pospávajícím převelkem. Článek se je pokusil, místy i značně neobratně, tento vývoj k novým zítřkům přibrzdit. Ale, jak jsem napsal, bylo dobřem že tento článek byl napsán a že byl zde uveřejněn. I přes jeho, místy vážné chyby, u tohoto druhu článků se vždy vyskytujícími.

 14. Felix napsal:

  Ještě Vám dám kladive, samosebou z lásky. Je chybou nevidět ďábla a jeho konání. Kdo byl mezi kandidáty 1. kola zjevný jeho sluha, nejvýraznější kandidát nové levice? Jednoznačně Diemnstbier (a Fischerová, ta ne tak zřetelně). A koho podporuje Dienstbier ve 2. kole? Schwarzenberga. Jsou jednoho rodu.

 15. Pavel Zahradník napsal:

  Ad 13. Felixovo psaní o rozdílech mezi „starou levicí“ a „novou levicí“ a o větší nebezpečnosti „nové levice“ je samozřejmě pravdivé, jenom nevím, co má společného s touto prezidentskou volbou. Té se přece žádný představitel „nové levice“ neúčastní(jejím zástupcem byl v prvním kole Dienstbier), nýbrž zde se střetne představitel „nové levice“ s umírněným konzervativcem, spíše centristou. Ano, a samozřejmě, ať už bude zvolen kdokoli, představitelé „nové levice“ na něj budou z Bruselu vykonávat tlak a budou chtít, aby podepsal zákon o výmazu otce a matky, o adopci dětí atd. atd., a můžeme čekat, že ať už Zeman, nebo Schwarzenberg se příliš bránit nebudou; s tím ale už nic neuděláme. (Ad 14: Dienstbier nechce Zemana, protože se bojí, že bude – kvůli své mstivosti – rozkládat sociální demokracii; tohoto vývoje se nyní bojí více představitelů levicové inteligence, kteří teď stojí před těžkým dilematem.)

 16. Tomáš Pavel napsal:

  Přátelé, jsem poměrně nemile překvapen a znepokojen tímto článkem:
  http://www.suverenita.cz/clank.....-republiky
  protože pro mne jako katolíka, nepřipadal na váhu ani jeden z kandidátů.

 17. Libor Rösner napsal:

  7-8 Je to jako volit mezi čertem a ďáblem a zvolit čerta, jelikož se mi to slovo více líbí. Mou povinností jako křesťana je v otázce poltické podporovat toho či ty, kdo vyznávají svými zásadami Desatero. Když tak nečiní, nemůžu je osobně volit. Takto to vidím já.
  Evropa se socializuje čím dál víc, naši zemi to čeká zas po příštích volbách, hlava států bude tak jako tak jedním z koleček toho obludného systému, tak ať je aspoň morální výzvou pro všechny. A jelikož z těch dvou to pro mne není nikdo, nebudu si pro sebe ani pro ostatní nikoho takového volit.

 18. Libor Rösner napsal:

  Ad 10 – Možná se mýlím, ale chápu to jako článek pro konzervativní voliče o konzerv. kandidátovi, jak ho nazvali novináři. Konz. volič Zemana volit nebude, toto je pro něho – tento článek – psáno na zvážení, zda volit knížete.

 19. Felix napsal:

  15. Jádro všech dosasvadních komentářů spočívá v této větě: „zde se střetne představitel “nové levice” s umírněným konzervativcem, spíše centristou.“ No a já naproti tomu tvrdím, že Zeman je umírněný a okrajový zastánce staré levice, kdežto Schwarzenberg je prominentní funcionář levice nové. Trochu legračně působí představa, že na bruselského Schwarzenberga bude tlačit Brusel.
  Pak ještě ten argument, že Dienstbier-Rath se bojí Zemanova rozvracení ČSSD. Je to asi jako Trockij se bál Stalinova rozvracení plitbyra (chudák odkrouhnutý Trockij a démon Stalin). Prostě je to celé o tom, jak jsem psal, že někdo neumí poznat levici jinak než podle členského průkazu. Asi i Liška a Bursík jsou centristi, když u nich Schwarzenberger s Havlem byli. To je pak tžké něco vysvětlovat.

 20. matouš napsal:

  Souhlasím s autorem článku je nevolitelný!!

 21. Pavel Zahradník napsal:

  Ad 19. V té větě “zde se střetne představitel “nové levice” s umírněným konzervativcem, spíše centristou”, kterou citujete, jsem se zmýlil – samozřejmě jsem chtěl napsat „zde se střetne představitel „staré levice“ atd. Jinak ovšem mezi starou a novou levicí nevidím nějaký zásadní protiklad – obě spolu přece často spolupracují. Ostatně když uzákonění potratů v sovětském Rusku připisujete nové levici, pak už jsem zcela zmaten – když v roce 1920 podle Vás v Rusku vládla nová levice, pak opravdu nevím, kdy a kde existovala levice stará. Považovat Schwarzenberga za zástupce nové levice je přece absurdní; pokud jde o jeho členství ve Straně zelených, je třeba si uvědomit, že byl nejprve v ODA, která se u nás pokoušela zavést anglosaský konzervatismus, potom v liberální Unii svobody, v neomarxistické Straně zelených (která ovšem pod Bursíkem měla trochu jiný ráz než obvyklí Zelení) a nakonec v Kalouskově TOP 09, kterou snad nebude za novou levici pokládat nikdo; evidentně tedy suverénně střídá politické strany nejrůznějších barev. Ale mně spíše než o samotného Schwarzenberga šlo o to okaté zvýhodňování Zemana – tomu je odpuštěno vše, i předsednictví levicové strany, i podpora sodomitů (stejně intenzívní jako Schwarzenbergova), i pozitivní vztah k Bruselu a Evropské unii atd. Nevím, jaký je skutečný důvod této absurdní Zemanovy podpory ze strany lidí, kteří se pokládají za konzervativce – snad poslušnost Klausovým direktivám? Nebo český (či československý) šovinismus, jenž brání přijmout knížete se švýcarským občanstvím? Nebo zahledění do Putinova Ruska, ke kterému má Miloš Lukoilovič pochopitelně blíže? (Nenávist ke katolictví, Bílé hoře, restitucím atd., která je jinak hlavním spojovacím článkem Zemanova tábora, to přece není.) Opravdu nevím.

 22. Felix napsal:

  Mám teď velmi málo času, stručně: i já jsem se zmýlil, četl jsem „staré levice“ i když bylo psáno „nová“ – čili právě Váš myšlený text považuji za nesprávný. Nová levice revoluci „dělá“, stará ji konservuje. Nový Lenin, Trockij, Gottwald, Bursík, Schwarzenberger … stará“ Stalin, Jakeš, Zeman. Nová legitimace připravuje, stará vybírá příspěvky. Kupř. Schwarzenbergův min. zdrav. připravuje samooblsužné potraty. Prostě se lišíme v tom, že Vy považujete tvůrce revoluce Schwarzenberga za centristu, já za nového agilního levičáka, který ještě nemá legitimaci, který se SNAŽÍ simulovat centrismus, protože jinak by byl zatím odrovnaný. Dej mu Pán Bůh hojná léta, a budete se bít v prsa. Zeman je usedlý levičák, kterého budou muset do probuzení revoluce Dienstbierové nutit. Druhý je agilní levičáckž podrazák a chameleon. Můj názor, nevnucuji. (Asi byl podle Vás Bush jr. konservativec, že? Zapracujte do svých úvah i kategoii neokonservatismu, má opovážlivá rada.)