Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, z cyklu Malý kurs apologetiky.

 

Přímý odkaz ke stažení: MP3 (68 MB)

Přednáškový cyklus spolu s ISJ pořádá monarchistické občanské sdružení MONOS.

Další přednáška v rámci tohoto cyklu (na téma „Jóga jako filosofie smrti“) se uskuteční 21. 5. 2013 (viz kalendář).

Komentáře: 5 - k článku Proč nebýt buddhistou či hinduistou

 1. Walter Donath napsal:

  Skutočne veľmi zaujímavá prednáška.
  Zaznelo tam, že ide o „geograficky vzdialený“ fenomén. Možno by však stálo za zmienku, že hinduizmus nie je vo svojej podstate nejakým izolovaným polyteistickým náboženstvom, ale že prostredníctvom svojich indoárijských zakladateľov (védska civilizácie) je jedným z výrazov starého indoeurópskeho náboženstva, ako ho popísal napr. Georges Dumézil. Na rozdiel od šintoizmu alebo afrického animizmu teda vychádza z rovnakého myšlienkového základu ako náboženstvá starých Germánov, Grékov či Praslovanov (aj tento fakt teda mohol prispieť k Platónovej predstave o reinkarnácii).
  Chápem však, že prednáška nebola poňatá široko religionisticky, napriek tomu to však bolo možné jedným-dvoma slovami spomenúť. Vôbec, v dnešnej dobe je škoda, že takmer neexistuje priestor pre prezentáciu výskumov z oblasti religionistiky alebo etnológie, ktoré by boli poňaté v kresťanskom/katolíckom duchu. Mám skôr pocit, že kresťanskí intelektuáli sa tejto téme skôr vyhýbajú, a tým prenechávajú voľné pole pre takých „odborníkov“ a iných ľudí, ktorí majú záujem na zneužití týchto vied proti Cirkvi.

  Pokiaľ ide o výklad o budhizme, tam som sa skutočne nemohol ubrániť pomysleniu na postavu Karla Kopfrkingla zo „Spalovača mŕtvol“, ktorý tiež považoval samotný život za utrpenie, pričom jeho pochmúrne estétstvo ho v spojení s budhizmom a veľmi svojsky pochopeným národným socializmom doviedlo najprv k čudáctvu a nakoniec k zavraždeniu členov svojej rodiny… Aj u mnohých budhistických „kazateľov“ často vidno prehnanú milotu, vyberanosť reči a úlisný úsmev, ktorými dokážu aj tie najhoršie nepravdy zabaliť do skvostného obalu, presne ako Kopfrkingl. (Čím ich však nechcem uraziť a pripisovať všetkým z nich až natoľko nekalé úmysly… :) )

  Napokon by som dodal, že by možno nebolo na škodu niekedy sa dotknúť otázky zoroastrizmu, keďže ten vznikol ako priamy protiklad voči pôvodnému polyteistickému náboženstvu Peržanov/Iráncov, ktoré bolo takmer totožné s védickým hinduizmom. Zároveň sa často spomínajú jeho príbuzné znaky so starozákonným židovstvom (i s kresťanstvom). Zaujímavým prvkom je jeho kombinácia dualizmu a monoteizmu (Ahura Mazda), kedy z predchádzajúcich indoiránskych božstiev (daevov) Zarathuštra „urobil“ sily Zla, a naopak.
  Nejde samozrejme o čistý monoteizmus a je tu prítomná viera v existenciu Zla samého osebe (nie iba ako nedostatku Dobra), hoci Zlo sa nechápe ako rovnocenné a Dobro má nakoniec zvíťaziť (čím sa zoroastrizmus líši od konceptu jin-jang).
  Tiež stojí za zmienku koncept „fravašiho“, teda niečoho ako starorímskeho „genia“ – utešujúceho a inšpirujúceho ducha, údajne mladíka s príjemným vzhľadom. (Je tu istá podobnosť s anjelom strážnym, avšak je problematické porovnávať kresťanské koncepcie a postavy s pohanskými, hoci by mali navonok niektoré spoločné prvky.)
  Každopádne sa zdá, že porovnateľne prevratná zmena a objavenie tendencie k monoteizmu sa v rámci pohanského sveta uskutočnili zrejme len v starovekom Egypte za Achnatona.

  Rozumiem však, že zoroastrizmus dnes nie je príliš rozšírené náboženstvo, ktoré s navyše nesnaží (možno mimo Iráncov) získavať nových veriacich a obmedzuje sa skôr na niekoľko iránskych a zahraničných komunít, ktoré nepodľahli islamizácii.

 2. Petr Bureš napsal:

  Dobrý den. Postrádám slíbenou další přednášku. Děkuji za dodání.

 3. Bismarck napsal:

  Vážená redakce,
  neplánujete uveřejnit v MP3 i následující přednášky?
  Děkuji.

 4. Janka Jakšová napsal:

  Prosím Vás, prednáška na tému „Jóga jako filosofie smrti“ sa uskutočnila? Ako sa k nej dostanem? Ďakujem

 5. Michal Semín napsal:

  Pořadatelé kursu moje přednášky nahrávají, obraťte se tedy na ně (www.monarchista.cz).