Dne 7. července byla v kapli Královny posvátného růžence sloužena primiční mše novokněze patera Luďka Čekavého FSSPX. Zúčastnila se jí řada nejen místních, ale také zahraničních (převážně německy mluvících) kněží, seminaristů a věřících.

Kromě samotné primice, která byla sama o sobě velkým zážitkem, si věřící mohli poslechnout působivé kázání otce Tomáše Stritzka, který mluvil o významu a původu katolického kněžství, úkolech a povinnostech kněze, o tom, čeho by se ve své službě měl varovat a na co naopak klást největší důraz.

Otec zdůraznil především nutnost hlásání katolické nauky bez zamlčování jejích jednotlivých aspektů za účelem konformního postoje či falešných lidských ohledů a strachu ve vztahu k těm, kteří některé pravdy víry a morálky odmítají. Upozornil na nezbytnost spravedlivého a nestranného přístupu ke všem věřícím bez rozdílu, připravenosti využít kněžské autority k otevřenému pokárání případných zlořádů a nepravostí, kterých by kněz byl svědkem. To vše bylo vztaženo ke kontextu dnešní situace v Církvi a k události dosud neslýchané: jmenování heretika do úřadu prefekta Kongregace pro nauku víry (článek na ISJ).

V závěru otec zmínil nutnost věrného a odvážného vyznávání víry, pevného zastávání pravověrných stanovisek a jasného a srozumitelného odsouzení omylů, jichž býváme často svědky, a to nejen osobami duchovními, ale všemi křesťany bez rozdílu. Pravověrní a zbožní kněží by měli být na této cestě věřícím průvodci a oporou.

Po mši svaté následovalo novokněžské požehnání a tradiční pohoštění s hudebním doprovodem.

Nea Marie Brkičová


Záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX z primiční mše novokněze P. Luďka Čekavého FSSPX:

Vybrané fotografie:

Foto: Tomáš Navrátil (celá galerie). Další fotogalerie zde a zde.

Komentáře: 19 - k článku Primice P. Luďka Čekavého

 1. Hamish napsal:

  Hmmm, škoda.
  Těšil jsem se, že PTS vysvětlí tu simonii. Třeba příště.

 2. Felix napsal:

  Paní Nea je zdatná reportérka, držím jí palce.
  Zaujaly mě dvě věci:
  1. Nebudu hodnotit druhou tučnou větu, zdejší čtenáři už vědí, že a proč se takovými věcmi nezabývám. Ale zajímal by mě jejich názor na toto (už to nebudu formulovat jako hádanku, aby v tom někdo zase neviděl snad omylem jinotaj): Domníváte se, vážení čtenáři, že Svatý otec jmenovat tohoto otce prefekta, jak zde často čtu, musel (kvůli nějakému tlaku „zvnitřku z Vatikánu“ či odjinud), nebo to bylo jeho vlastní svobodné uvážené rozhodnutí (byť třeba po nějakých předchozích konsulacích?
  2. Pěkně prosím, co to je PTS a kde by tu byla nějaká simonie? (V takových otázkách FSSPX se naprosto nevyznám.)
  Děkuji předem za odpovědi.

 3. rehek napsal:

  Deo gratias, že jsme mohli být „při tom“ („bylo nás pět“). Jsem Bohu vděčný za novokněžské požehnání udělované v prostoru hodném důstojnosti a velikosti Boha.

  Felix ad2: „PTS“ bude patrně zkratka otce Tomáše Stritzka, jinak se přiznávám, že jsem na tom se spoustou věcí podobně jako Vy a jsem rád, že tu je relativně dobrý prostor k věcnému objasňování.

 4. Hamish napsal:

  PTS – Pater Tomáš Stritzko
  Simonie? – http://fsspx.cz/px007g.html#127
  Řešilo se to jinde. Leč, výtek bylo více a vpravdě převažovaly ty, které za tímto ne zrovna š´tastným vyjádřením simonii viděly.

 5. Felix napsal:

  Pane Hamishi, děkuji Vám za objasnění mého bodu 2.

 6. rehek napsal:

  Hamish – já rovněž děkuji za odkaz i Vaši slušnou odpověď, se zájmem jsem si to přečetl. Po včerejších 3 požehnáních, kázání i osobní rozmluvě s o. Tomášem se mi to četlo mnohem lépe.

 7. To Hamish: Příliš nechápu, proč musíš pod zprávu o radostné události, jakou je primice dalšího českého kněze katolické tradice, umisťovat komentář, který se tématu vůbec netýká. Vím, že jsou lidé, kterým si při některých věcech vybavují různé zcestné asociace (např. kočka – žid, fotbal – žid, židle – žid, primice o. Luďka – proč se P. Stritzko veřejně nevyzpovídal před společenstvím ze své simonie), ale ventilováním svých mozkových pochodů si dělají ostudu.

  Já jsem naopak rád, že se o. Tomáš nezpovídá žádné samozvané „tradiční“ farní radě. Nota bene, když všichni známe její složení: jest to koalice bolestínků, hysteriků, kryptokomunistů a zženštělých duší.

  Co se týče stipendií, tak se stačí podívat do běžných předkoncilních pokynů pro faráře, aby člověk zjistil, že oznámení o. Tomáše v ničem nevybočuje běžným zvyklostem. A pokud jde o očekávanou štědrost věřících v případě křtu, svatby nebo pohřbu, tak si myslím, že každý normální člověk, pokud ovšem není těžce asociální, toto očekávání pochopí, neb si uvědomuje zvláštní výdaje, které jsou s tímto pro kněze spojené.

  Jistě, postoj o. Tomáše může někoho pohorošovat (případně přispět k jeho umně předstíranému pohoršení) – poslance KSČM, ČSSD nebo již zmiňované členy „farní rady“ – ale jsme v Rakousku nebo Německu, aby se kněz zpovídal farní radě?

 8. Hamish napsal:

  Obávám se, Martine, že střílíš lehce mimo terč.
  Nejde o žádné farní rady, ale obyčejné lidi, kteří chodí, nebo do nedávny chodili do kaple, salonků atd. a právě podivné formulace v letáku mnohým vadí. Jistě, PTS se zodpovídat nikomu nemusí. Však už se víckrát vyjadřoval, že je mu vlastně jedno, kolik lidí na jeho mše svaté chodí.
  Je ale pravda, že se k němu informace o nesouhlasu s vyjádřením stran stipendií dostala. Fakt, že jeden člověk dostatečně znalý práva a morálky byl schopen napsat fundovaný dotaz opravdu neznamená, že se zmiňované vyjádření nelíbilo jen jemu.
  Navíc opravdu nechápu, co má jeho případný duševní stav společného s regulérním dotazem, který doposud nebyl slušně a bez výhrůžek vysvětlen. Trochu ad hominem, že?
  Nikdo kněžím jejich spravedlivou odměnu neupírá. Dokonce ani ti kryptokomunisté. Problémem, o nějž jde, je formulace slov v letáku.
  Což by bylo zřejmé, pokud by reakce na dotaz stran případné simonie nebyl hysteričtější, než dotaz samotný.

 9. To Hamish: Ano, máš pravdu, beru zpět, otázka simonie úzce souvisí se zprávou o primici o. Luďka, a bylo nanejvýš potřebné ji zde vznést. Ba co víc, doporučuji ji ještě umístit do diskuse o možném přestupu fotbalisty Juhara ze Spartičky do (fuj!) Slávie, odkaz zde: http://fotbal.idnes.cz/diskuse.....fotbal_pes

  Pokrytectví a závist se dají po určitou dobu halit do zbožného zápalu, ale trapné, předpojaté hnidopišství přeci jen odhaluje jejich pravou podstatu.

  Samozvaná „farní rada“, povětšinou internetových „hrdinů“, je bohužel smutnou skutečností, nikoli chimérou. Ale dobře, říkejme jí „obyčejní lidé“, hlasem „obyčjených lidí“ se ohání kde kdo, vypadá to dramaticky a nikoho to nic nestojí, ani námahu promluvit si s o. Tomášem nejprve osobně, než hnutí „My jsem „tradiční“ Církev“ vydá další odsuzující prohlášení.

 10. Admin napsal:

  Pánové, děkuji za Vaši šťavnatou výměnu názorů. Ještě více však děkuji Martinovi za připomenutí jednoho ze základních pravidel diskuse – vazbu k tématu článku. Proto bych již poprosil o vyhnutí se tématu simonie. Díky.

 11. rehek napsal:

  Na kázání mše koneckonců nestojí, nám se s vámi líbilo, modlili jsme se s vámi a bylo nám s vámi pěkně a dobře. Deo gratias za krásně oslavenou první sobotu (oslavovali jsme už od rána modlitbou růžence i mší, takže jsme byli vlastně na druhé mši). A „přivezli“ jsme sebou i ty, kteří se na primici těšili a nemohli se třeba kvůli nemoci zúčastnit.
  Maria, Mater Dei – ora pro nobis.

 12. Michal Semín napsal:

  Chtěl bych moc poděkovat Martinovi, mluví mi opravdu z duše. Každé jeho slovo bych podepsal. To téma, které již v jiné diskusi otevřel Ondřej Karták, se zde v souvislosti s primicí P. Čekavého vůbec diskutovat nemělo. Pokud je Ondřej s Jakubem považují za tak naléhavé, vždy si o něm mohou podebatovat jinde.

 13. Ondřej Karták napsal:

  Byl bych rád. kdyby zde ani jinde s touto společností nebylo mé jméno spojováno.

  Taktéž opakovaně veřejně žádám, aby konečně moje jméno zmizelo z tiráže TE DEUM na internetu, kdy visí již dost dlouho proti mojí výslovně deklarované vůli.

  Děkuji.

 14. rehek napsal:

  Malá technická – pokud píši někde do diskuze, nemusí to nutně znamenat, že jsem s nějakou společností spojován (stávám se snad automaticky členem lékařké komory, když napíšu do nějaké lékařské diskuze svůj osobní komentář, názor či dotaz?).

 15. Pavel napsal:

  Promiňte, že uhýbám od tématu, ale zajímala by mě jedna věc:
  Martin Čejka napsal: „Co se týče stipendií, tak se stačí podívat do běžných předkoncilních pokynů pro faráře, aby člověk zjistil, že oznámení o. Tomáše v ničem nevybočuje běžným zvyklostem.“

  Mohl byste mi prosím poradit, kde seženu takové předkoncilní pokyny pro faráře, kde bude něco obdobného tomu, co je v informačním letáku? Rád bych se na to podíval, sám jsem něco takového dosud neviděl. Díky.

  A pak ještě jedna otázka: Připadá Vám tato argumentace korektní? Z normálních zvyklostí nevybočuje spousta věcí… ale hájit je kvůli tomu asi nebudeme.

 16. rehek napsal:

  Sekty staví sály pro svoje spolča, mešity dobývají Evropu. Obojí za nemalé peníze. A u článku o primici katolického kněze bude hádka o financování katolických kněží. Jen proto, že nějaký nerozum to nadnesl hned na začátku. Paráda.

 17. Admin napsal:

  A to bylo poslední slovo stran financí. Nechtěl jsem tu zasahovat do debaty, která byla kontinuální a přinesla pár zajímavých momentů, ale teď už opravdu dost. Děkuji za pochopení.

 18. rehek napsal:

  Mimochodem – víte, proč na cikány nikdo nemá?
  Když se někdo pustí do jednoho z nich, ostatní mu jdou okamžitě na pomoc a pojmy s dojmy si vyřídí až potom mezi sebou doma. V danou chvíli jsou ale jako jeden. Obávám se, že se od nich máme hodně co učit – k vlastní škodě a hanbě.