jewPodle Latinského (tj. římskokatolického) patriarchátu v Jeruzalém, uvádí reportáž AFP ze 7.5, kdosi u vchodu do sídla Shromáždění biskupů při Panně Marii Jeruzalémské nastříkal hebrejsky psaný nápis se slovy „Smrt Arabům, křesťanům a všem, kteří nenávidí Izrael“ a Davidovu hvězdu. Latinský patriarcha Jeruzaléma Fouad Twal nad tímto aktem vandalismu vyjádřil pohoršení: „Le Centre Notre-Dame je majetkem Svatého stolce a k této provokaci došlo dva týdny před návštěvou Svatého otce ve Svaté zemi a Jeruzalémě… Biskupové jsou znepokojeni nedostatečnými bezpečnostními opatřeními a absencí jakékoli reakce na politické scéně a obávají se, že násilí bude eskalovat“, dodal.

Ke znesvěcení došlo také v neděli 27. 4. v benediktinském klášteře ve městě Tabgha, nacházejícího se na březích Tiberiadského jezera. Podle zprávy tiskové agentury Fides z 29. 4. házelo kameny po třech křížích několik mužů, jejichž oblečení i střih vlasů odpovídal ortodoxním židům. Následně zamířili ke konventu benediktinských sester, kde povalili kříž, blátem pomazali venkovní oltář a židle a lavice pomalovali Davidovými hvězdami. Kamenem přitom zranili jednu z žen, jež se zrovna v konventu nacházela.

V tiskovém prohlášení Katolického ordinariátu ve Svaté zemi, citovaného agenturou Fides, se dále uvádí, že o té samé neděli obdržel výhružný dopis nazaretský vikariát. Tento dopis, podepsaný místním rabínem, přikazuje všem křesťanům, aby, chtějí-li se vyhnout „těžké odplatě… opustili Izrael“. Bez bližších podrobností zpráva rovněž uvádí, že v ten samý den došlo k narušení liturgie v pravoslavném kostele v galilejském Al-Bassah.

K celé řadě znesvěcení a aktům vandalismu dochází již od února 2014. Podle AFP, extremističtí židovští osadníci se v rámci kampaně „To nám draze zaplatíte“ dopustili mnoha agresivních útoků na křesťanské kláštery, kostely a hřbitovy, stejně jako na mešity, Palestince, Araby, žijící v Izraeli a dokonce příslušníky izraelské armády v reakci na vládní prohlášení, že tímto jednáním škodí svým vlastním zájmům.

DICI

Komentáře: 7 - k článku Před cestou papeže do Svaté země přibývá projevů vandalismu a násilných útoků proti křesťanům

 1. Markus napsal:

  Od následovníkov farizejov, hadieho plemena a ich nenávistného talmudu, nemozno nic dobré ocakávat.

 2. marek napsal:

  kedze ako im povedal Nas Pan – vasim otcom je satan a vy pachate skutky svojho otca..

 3. Libor Rösner napsal:

  Média budou mlčet, stejně jako když asi před rokem hrály Polky tenisový Fed Cup v Izraeli a diváci jim nadávali do polských a katolických k… Být to opačně, je z toho mezinárodní skandál a Polsko na pranýři všech.

 4. Dr. Radomír Malý napsal:

  Je již zákonitostí, že čím více se představitelé Katolické církve v rámci „dialogu“ otevírají jiným náboženstvím, tím více přibývá agresivity z jejich strany. Nejprve mohamedáni, poté hinduisté, v nejnovější době buddhisté – a teď židé. Takové jsou plody dialogu, společných modliteb, návštěv mešit a synagog? Děkuji, potom je to pro mne jasným signálem, že tudy cesta nevede.

 5. Libor Rösner napsal:

  OT – Mimochodem, z místa postulátora procesu blahořečení císařovny Zity byl bez udání důvodů odvolán P. Debris. Sloužíval pouze tridentské mše a to asi leželo v žaludku tamní společnosti pro blahořečení a asi i biskupovi. Pět dní po návratu z Brandýsa, kde místo aby „koncelebroval“ při mši biskupu Lobkowizcovi, sloužil v malém kostelíku sám Tridentinu. Než se stačil rozkoukat, už nebyl postulátorem. Odvolává se prý do Říma…

 6. Lucie Cekotová napsal:

  Údajné odvolání P. Debrise z úřadu postulátora procesu blahořečení Boží služebnice Zity souvisí s jeho návštěvou v Brandýse jen časově. Některé lidi to možná překvapí, ale Česká republika je střed Evropy pouze geograficky a na jednání, kde se o odvolání P. Debrise rozhodovalo, nebyla jeho návštěva u nás ani vzpomenuta. P. Debris neslouží jinou mši sv. než tradiční ani ve své rodné Francii a aktor, který se pokusil ho odvolat, o tom samozřejmě dobře ví. Problémy byly úplně někde jinde a přesahuje možnosti této diskuse je tu rozebírat, nicméně faktem zůstává, že podle názoru Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v ČR je pravda i kanonické právo jasně na straně P. Debrise. Že se odvolal ke Kongregaci pro svatořečení, je pravda. V zájmu procesu blahořečení císařovny Zity i v zájmu samotného P. Debrise bych jen poprosila, abychom nešířili fámy či neověřené informace, a souvislost odvolání P. Debrise se mší sv. v Brandýse ničím jiným než fámou není. Lucie Cekotová, Sdružení pro blahožečení císařovny Zity v ČR

 7. Libor Rösner napsal:

  Ad 6 – Já to vůbec nemyslel jako nějakou souvislost, v žádném případě. Psal jsem to jen jako informaci o knězi, kterého málokdo zná, ale že by to mělo vliv na jeho odvolání, mě nenapadlo ani na okamžik.