1. Příspěvky jakýmkoli způsobem urážející Božskou Trojici nebo nejsvětější Bohorodičku, snažící se zpochybnit základní prvky katolické víry, zpochybňující či relativizující tradiční učení Církve nebo útočící na Církev Kristovu jako takovou (skrze pokroucený výklad dějin, různá nenávistná cliché a podobně), budou okamžitě mazány a jejich autoři blokováni všemi dostupnými prostředky.

2. Vyzdvihování, propagace či zlehčování jakýchkoli herezí, nepravých náboženství, Církví neuznaných ztjevení, esoterických nauk či protikatolických ideologií a hnutí, jakož i odvolávání se na apostaty či zjevné heretiky, zde v žádném případě nemá místo.

3. Příspěvky musí mít vztah k tématu článku, pod který jsou umístěny. Diskuse se nesmí odklonit ke zcela nesouvisejícím tématům a v žádném případě se nesmí proměnit ve vzájemné bezobsažné napadání nebo ponižování diskutérů. Vyvarujte se vzájemnému podsouvání úmyslů ostentativním spekulacím o (ne)schopnostech diskutujícího protějšku.

4. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich soukromé informace nebo například důvěrnosti z minulosti.

5. Sledujte vývoj celé diskuse, ať nedochází k tomu, že se bude znovu řešit již jednou diskutované téma či zodpovězená otázka. Vyhněte se nekonečným zacyklením diskuse nad neřešitelným problémem. Pokud vám nikdo neodpovídá, nesnažte se na dotaz upozorňovat přidáváním nekonstruktivních příspěvků. Zdržte se  opakovaných povrchních odsudků článku. Ve své kritice respektujte literární žánr článku.

6. Diskutujte slušně, fakticky a smysluplně. Uvědomte si, že úroveň diskusí je do jisté míry vizitkou celého širokého okruhu lidí a institucí, které si čtenář neznalý problematiky s těmito stránkami spojí a své dojmy bude reprodukovat dále.

7. Nevkládejte do textu podpisové odkazy, obrázkové smajlíky, ani jiné zbytečnosti a výstřednosti. Použití velkých písmen či zmnožení vykřičníků je považováno za křik, který je nepřijatelný. Nepřípustné jsou samozřejmě též urážky, výhrůžky, vulgarity či jakékoli nemravnosti. Reklama, hoax a spam jsou nepřípustné s výjimkou katolických materiálů, u kterých je žádoucí zprostředkování ostatním.

8. Vystupování pod občanským jménem svědčí o serióznosti diskutéra (totožnost Admina je uvedena v kontaktech vpravo na stránkách). Použití přezdívek namísto skutečných jmen je přípustné za předpokladu, že její znění není pohoršující či provokativní. Používejte stále stejnou přezdívku, pod kterou budete pro ostatní diskutéry v rámci diskusí identifikovatelní ve smyslu vzájemné spojitosti Vašich příspěvků. Jestliže bude jedna osoba používat více přezdívek (bude-li to identifikováno na základě různých znaků, včetně IP adresy), bude jí omezen přístup do diskuse. Stejným způsobem bude nahlíženo na užití zjevně falešných mailových adres při vkládání komentářů.

9. Pište česky nebo slovensky, neprzněte jazyk, omezte používání akronymů. V cizích jazycích mají smysl citace následně přeložené, obecně známé citáty a slogany, případně ojedinělé zprostředkované zdravice cizojazyčných příznivců.

10. Spory s administrátorem stránek řešte přes e-mail, nikoli přes diskuse.

Následkem porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel může být omezení přístupu do diskuse. To může mít dle okolností a technických možností různé podoby: dodatečné mazání příspěvků, automatické pozastavení každého příspěvku vyžadující schválení administrátora, zablokování klíčových slov či jmen, zablokování IP adresy apod.

Všechny ostatní diskusní příspěvky jsou vítány!

Děkuji za pochopení.

Admin

 

Dodatek – zdůvodnění omezení diskusí pod vybranými články:

K vnějšímu vyznávání Krista