První adventní nedělí vstupujeme nejen do doby, kdy vyhlížíme oslavu narození Našeho Pána Ježíše Krista, ale i do nového církevního roku. Přejeme všem čtenářům tohoto portálu, aby jim přinesl hojné duchovní dary a těm z nás, jež rok právě končící prožili, slovy Jana Zahradníčka, pod bičem milostným, vyprošujeme věrnost Církvi v plnosti víry a odevzdanost do vůle Boží.