John Pfeiffer

Generální představený Institutu Dobrého Pastýře (IBP)[1] P. Philippe Laguerie[2] v lednu 2009 ujišťoval, že Řím nebude po kněžích institutu požadovat, aby sloužili novou mši. Řekl: „Nic a nikdo nemůže donutit naše kněze sloužit řádnou formu mše, a po motu proprio [Summorum pontificum] to platí stejně jako předtím. Naši kněží jsou vázáni zákonem poslušnosti [tj. dle statut IBP] sloužit tradiční mši.“[3]

V roce 2012 sdělila komise Ecclesia Dei IBP:

„Otázka praktikování mimořádní formy [mše], jak je formulována v statutech [IBP], musí být zpřesněna v duchu Summorum Pontificum. Bylo by vhodnější označit tuto formu pouze za ‚vlastní ritus‘ Institutu, aniž by se hovořilo o ‚výlučnosti‘.“[4]

Ecclesia Dei tedy nyní říká, že IBP by už nemělo tvrdit, že slouží výlučně tradiční mši.[5] To je podle všeho v souladu s tím, co v roce 2007 prohlásil papež Benedikt XVI.:

„Samozřejmě, že k životu plného společenství patří, že také kněží z komunit, které se drží starobylého způsobu, nemohou ze zásady odmítat celebrovat podle nových knih. Nebylo by totiž slučitelné s uznáním hodnoty a svatosti nového ritu jeho úplné odmítání.“[6]

Generální představený IBP v rozhovoru dále uvedl, že „Institutu je vlastní pravá věroučná svoboda, samozřejmě při zachování věrnosti nauce a autoritě Církve“.

Komise Ecclesia Dei nicméně v roce 2012 IBP sděluje:

„Věroučná formace by měla zahrnovat pečlivé studium Katechismu katolické církve [z roku 1992]. […] Namísto kritiky II. vatikánského koncilu, byť ‚seriózní a konstruktivní‘, by ti, kterým je svěřena formace, měli usilovat o překázání celistvého dědictví Církve, zdůrazňovat hermeneutiku obnovy v její kontinuitě a opírat se přitom o celistvost katolické nauky vyjádřené Katechismem katolické církve [z roku 1992].“

Vývoj ohledně IBP je zejména zajímavý v souvislosti s jednáními mezi Mons. Fellayem z Kněžského bratrstva sv. Pia X. a Římem.

P. Laguerie v již citovaném rozhovoru z roku 2009 pro The Remnant uvedl:

„Institut Dobrého Pastýře by měl být spíš chápán jako jakási ‚zkouška‘. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. musí podvědomě vědět, že s nimi bude zítra zacházeno tak, jako je dnes zacházeno s námi.“

Převzato z The Remnant 30. června 2012.

Přeložil a poznámkami opatřil ACS.

 


[1] Institut Dobrého Pastýře byl založen několika bývalými členy Kněžského bratrstva sv. Pia X. jako společnost apoštolského života v tzv. „plné jednotě“ se Svatým stolcem.

[2] 6. července 2012 proběhla generální kapitula IBP, na níž byl nakonec zvolen generálním představeným P. Roch Perrel. P. Laguerie tuto volbu zpochybnil a vydal následné prohlášení, že se proti této volbě odvolá ke Svatému stolci (zde). Podle interních informací, které má překladatel k dispozici, je důvodem odvolání skutečnost, že generálním představeným byl nejprve opět zvolen P. Laguerie, nicméně do tohoto byly započítány i hlasy došlé poštou. Část přítomných ovšem tento způsob volby zpochybnila a vyvolala nové hlasování, ve kterém uspěl P. Perrel.

[3] „A Word from the Institute of the Good Shepherd“ in The Remnant 6. ledna 2009: zde.

[4] Zpráva sekretáře komise Ecclesia Dei Mons. Guida Pozza ze dne 23. března 2012 o závěrech vizitace u IBP: zde.

[5] Nutno upozornit, že statuta IBP byla 8. září 2006 schválena předsedou komise Ecclesia Dei Mons. Daríem Castrillónem Hoyosem ad experimentum na dobu pěti let: zde.

[6] „List Benedikta XVI. biskupům k vydání apoštolského listu o volném užití latinského misálu z roku 1962“: zde.

Komentáře: 6 - k článku Poučení z Institutu Dobrého Pastýře

 1. rehek napsal:

  „Nic a nikdo nemůže donutit naše kněze sloužit řádnou formu mše…“
  (Slovo „řádná“ patří přece do uvozovek, nebo ne?)
  ACH JO! Kdy uzná Řím, že NOM je jak víno „druhák“ a že lidská duše potřebuje především plnotučnou výživu, aby nebyla vláčena špínou hříchu…

 2. Hamish napsal:

  Až bude papežem katolík, Tomáši.
  Dříve ani náhodou.

 3. Felix napsal:

  Já nevím, čemu se tady pořád někdo diví. Asi se nechce podívat pravdě do tváře. Jako tento výrok: „se … odvolá ke Svatému stolci.“ Kde vznikl ten dojem, že Svatý stolec nebo snad přímo Svatý otec by neměli být podporovateli nového způsobu církevního života, nové liturgie, nové nauky 2. vatikánského koncilu? Vždyť oni dělají všechno možné pro pokrok v těchto věcech. Asi ti různí konservativci se řídí heslem „podle sebe soudím tebe.“ I tento článek: sice se jmenuje „poučení“, ale je možné poučení u nepoučitelných, žijících v domněnkách a snech?

 4. rehek napsal:

  Felix: problém je právě v tom, že NOM není v souladu s II VK. Jinak oceňuji Vaši snahu o diskuzi, ale zkuste si nejprve dokumenty II VK přečíst.

 5. Felix napsal:

  Já právě myslím, že tady ty věci se moc nečtou. Ne třeba zrovna ty dokumenty, ale nevím, kdo tu zná dogmtiku toho nového otce prefekta a kdo si ji porovná s dřívějšími manuály. Nelitovat času a porovnávat a porovnávat. Nebo kdo tu pravidelně sleduje zprávy Vatikánského rozhlasu. Nejde žít ve svých představách, ale je třeba reálně vidět situaci. Některé názory třeba i na Svatého otce mi tu připadají jako „z Marsu“, jako kdyby dotyční 10 let hibernovali. Nechci nikoho jmenovat, ale těch ilusionistů je tu dost. Realita bývá někdy úplně opačná, než sny. Radikálně opačná.

 6. rehek napsal:

  Felix – ano, máte pravdu a je to ve Vašich komentářích hodně poznat. Doporučuji Vám rozhodně kompletní změnu života a postavit se katolicky zdravýma nohama na zem. Potom dojdete i na to, že rabování kostelů neomodernisty a zavedení čistě české „liturgie“ bylo přímo proti dokumntům DVK. Potom si spolu podiskutujeme dále. A nebo zjistíte, že vlastně není o čem, protože násilně zavedená moderní realita hovoří jasně proti DVK a tím i přímo proti Církvi. A kdo obhajuje tohle moderní řádění, je naprosto mimo a není katolíkem, nýbrž sektářem. Ale vše má svůj čas – přeji Vám pokojné čtení dokůmentů DVK a dobré prohlédnutí.