Posláním Institutu svatého Josefa je

 • hájení tradičních hodnot a dobrých mravů navzdory sekularizaci, revoluci a destruktivním snahám sil organizovaného naturalismu;

 • obrana katolických pozic vůči synkretismu, ekumenismu a dalším aktuálním nástrahám;

 • podpora rodinám v jejich úsilí o život v duchu katolické tradice tváří v tvář okolnostem;

 • pomoc mužům v převzetí většího dílu zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí v rodině;

 • posílení zodpovědnosti mužů za obecné dobro společnosti;

 • sdružování a pěstování vzájemné solidarity tradičně smýšlejících katolíků;

 • vzdělávání dospělých, dětí i mládeže v oblastech víry, historie, filosofie a dalších;

 • udržitelnost správné orientace v současné společenské i církevní krizi.

Toho chce dosáhnout zejména prostřednictvím

 • pořádání přednášek, besed, školení a seminářů;

 • organizace pravidelných setkání rodin i jednotlivců;

 • podpory apoštolátu katolické tradici věrných kněží;

 • publikování odborných článků ke společenským a církevním tématům;

 • zprostředkování kritického pohledu na současné společenské dění;

 • spolupráce s podobně zaměřenými platformami, organizacemi či vydavatelstvími u nás i v zahraničí.

 

 
SANCTUS IOSEPH

PROTECTOR FAMILIAE