Michal Semín

fr

Při letmém pohledu do konzervativně katolické blogosféry ve světě si nemohu nevšimnout autorských hlav, lehce posypaných popelem. Důvod? Unáhlená kritika dosavadních postojů a činů papeže Františka, snadno interpretovatelných v duchu „hermeneutiky zlomu“. Události posledních dvou týdnů prý tento jeho obraz zásadním způsobem zpochybnily a od této chvíle má být zřejmé, že naděje, jež do něj vkládali liberálové, modernisti, jinověrci i ateisté, byly zcela liché.

Reinterpreti se přitom odvolávají na tyto skutečnosti:

1) Stažení nechvalně známého rozhovoru s ateistou Scalfarim pro deník La Reppublica z internetových stránek Svatého stolce

2) Slova uznání na adresu arcibiskupa Marchetta

3) Homilie o liturgických obřadech, jež mají na prvním místě adorovat Boha

Jakkoli se nechci stavět do role neústupného kritika, jenž na současném pontifikátu vidí jen samá negativa, fakta i zdravý rozum mi zatím brání v tom, abych svůj dosavadní názor změnil.

Ad 1) 21. listopadu odpovídal Eugenio Scalfari na dotazy novinářů, týkající se rozhovoru s papežem Františkem. O této bizarní tiskové konferenci referuje Rádio Vatikán těmito slovy: „Scalfari mimo jiné řekl, že své rozhovory pořizuje bez diktafonu a dokonce i bez poznámkového bloku: „Snažím se pochopit člověka, se kterým rozmlouvám a potom svými vlastními slovy formuluji odpovědi,“ řekl italský novinář. Tak tomu bylo i při rozhovoru s papežem Františkem: „Plně připouštím,“ řekl Scalfari, „že některá vyjádření, která jsem formuloval já a připsal je jemu, papež nesdílí, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, že byla napsána nevěřící osobou, jsou důležitá pro něho a pro to, co dělá.“ Scalfari dále podrobně vylíčil, jak se mu dostalo svolení k publikaci textu i bez toho, že by papež jeho konečnou podobu alespoň přehlédl: „Plně Vám důvěřuji,“ odmítl papež v závěru 80 minutové konverzace nabídku případné revize. Konečnou verzi textu pak Scalfari přesto papeži zaslal spolu s průvodním dopisem, ve kterém napsal: „Musím vám říci, že jsem rozhovor rekonstruoval tak, aby byl všem srozumitelný. Některé věci, které jste mi řekl, jsem neuvedl, a uvedl jsem jiné, které jste neřekl. Učinil jsem tak ale proto, aby čtenář chápal, kdo jste“ – uvádí doyen italských žurnalistů. Eugenio Scalfari svolení k publikaci přesto a přímo od papeže dostal a tři týdny po zveřejnění jej papež osobním dopisem dokonce pozval na pokračování v započaté diskusi. Argentinský syn svatého Ignáce z Loyoly se v něm vztahuje k tématu, které Scalfari navrhnul pro případnou další konverzaci: „Kdo stvořil zlo?“ a koriguje jeho znění na „Kdo zapříčinil zlo?“… „Uvidíme, zda mi prozřetelnost dovolí najít čas pro další rozhovor,“ píše mimo jiné papež spolu s prosbou o modlitbu v dopise, který adresát na tiskovce četl.

Z těchto slov je zřejmé, že si papež František nedělal hlavu z toho, že z jeho údajných výroků mnozí vyvodili tezi o absolutním primátu svědomí, nepodléhajícímu Božímu zákonu. Rozhovor se Scalfarim způsobil zmatek v mysli nejednoho čtenáře, což člověku se smyslem pro víru muselo být zřejmé od samotného okamžiku, kdy rozhovor dočetl. Přesto to trvalo více jak měsíc, než byl tento v mnohém pohoršující text ze stránek Svatého stolce stažen.

Ad 2) Vatikánské knižní nakladatelství prezentovalo 12. listopadu sborník studií na počest mons. Agostina Marchetta, historika, zabývajícího se Druhým vatikánským koncilem. Při té příležitost zaslal mons. Marchettovi dopis i papež František, v němž mj. uvádí, že jej považuje za nejlepšího hermeneuta Druhého vatikánského koncilu“. Vzhledem k tomu, že Marchetto je bezvýhradným obhájcem „hermeneutiky kontinuity“, zastávané Benediktem XVI., jakož i kritikem tzv. boloňské školy, propagující „hermeneutiku zlomu“, mají být slova papeže Františka vykládána jako jednoznačné přihlášení se k postojům emeritního papeže a tedy i nepřímá kritika těch, kteří považují DVK za podstatným způsobem novátorský. Dobrá, přesto tu nevidím sebemenší důvod k jásotu. Vřelá slova na adresu apologety koncilu Marchetta nejsou žádným přísežným podpisem pod Pavlem VI. zrušenou Přísahou proti modernismu. Benediktova „hermeneutika kontinuity“ nemohla v církevním prostředí dost dobře uspět, neboť neodpovídá realitě. Postoj koncilu k ekumenismu, kolegialitě či náboženské svobodě je skutečně novátorský a v některých ohledech (a zcela jistě při jejich provádění) je v přímém protikladu k tradičnímu učení Církve. Je tragédií dnešních dní, že jsou za obránce víry považováni lidé, kteří její obsah relativizují bezvýhradným přijímáním koncilové nauky. Kdyby se nositelem Nobelovy ceny stal vědec, relativizující letální povahu rakoviny, asi bychom si také ťukali na čelo.

Ad 3) Je jistě potěšující, když se i v době nejhlubšího liturgického úpadku v dějinách Církve připomíná, že předmětem liturgického kultu nejsou lidé, ale Bůh. „Chrám je místo, kam se společenství přichází modlit, chválit Pána, vzdávat díky, avšak především adorovat. Ve chrámu uctíváme Pána. A to jen ten nejdůležitější bod, který platí rovněž pro liturgické obřady. Co je na liturgii nejdůležitější? Zpěvy, krásné obřady …Nejdůležitější je adorace. Shromážděné společenství hledí k oltáři, kde se slaví oběť a adoruje. Myslím si však – říkám to ve vší pokoře – že pro nás, křesťany, se smysl adorace poněkud vytratil. Domníváme se, že chodíme do chrámu, abychom se shromáždili jako bratři – to je dobré a krásné! – avšak střed je tam, kde je Bůh. A my adorujeme Boha.“ (z ranní homilie v Domě sv. Marty, 22. 11.)

Oltář, oběť, adorace. Bohu díky za tato slova. Ale dříve, než se jimi necháme přesvědčit o volání papeže Františka po potřebě náležité bohopocty v našich chrámech, připomeňme si jedno známé latinské úsloví – facta, non verba. „A my adorujeme Boha“. Opravdu? Odhlédnu-li od našim čtenářům dobře známých problémů, spjatých se samotnou celebrací podle nového mešního řádu a s ním spojených nešvarů, hraničících se svatokrádeží, lze za výraz adorace Boha považovat pinocchiovskou bohoslužbu, jíž předsedal kardinál Bergoglio ještě v roce 2011?

A co tato Tango mše, rovněž za přítomnosti budoucího papeže (smyslný tanec před oltářem začíná až po 26. minutě), tou je Bůh také důstojným způsobem uctíván?

Dnes ráno jsem zaregistroval, že mnozí konzervativní katolíci, zklamaní předchozími výroky papeže Františka na adresu aktivit „hnutí pro život“, pookřáli jasným odsouzením potratů v právě zveřejněné Františkově exhortaci k ukončení Roku víry Evangelii Gaudium. To je samo o sobě jistě dobrá zpráva. Ale již po prvním přečtení textu exhortace musím s politováním poznamenat, že mám i některé zprávy nemilé. Ale o tom až příště.

Komentáře: 34 - k článku Papež ve středu aneb Tanec mezi pravdou a omylem

 1. Tleskac napsal:

  Pane Semíne, známe i z relativně nedávných dějin papeže, kteří se chovali všelijak, ale tento svátostný „úřad“ je dokázal obrátit i zcela jiným směrem.

  Zmíněné argumenty možná nejsou ničím zas tak převratným, to ale neznamená, že nemohl nastat posun. A k Ad 3) nechápu, proč by se člověk, který se těch teatrálních obřadů tenkrát účastnil, nemohl o dva roky později své názory přehodnotit… Uberte

 2. Pan Contras napsal:

  No četl jsem, že preferuje havarovanou církev.

 3. Ivan. František.Stejskal napsal:

  Tanec mezi pravdou a omylem…
  Revoluce musí postupovat obezřetně neb cílů je povícero. Zničení pravé víry a církve, uvržení milionů křesťanů do záhuby a konečné triumf toho zlého. Záleží na tom, komu sděluje „tanečník“ význam svých piruet. Rozhodně si nemyslím, že je to nemotora, který tančí mezi vejci. On velmi dobře zná svůj každý krok i celkovou choreografii.

 4. + b. Jan napsal:

  Moc děkuji, za velmi cenné, vyvážené a seriózní informace. Ať se daří… + J

 5. Michal Semín napsal:

  ad Tleskac: viděl jste papežskou mši na pláži Copacabana při letošních Světových dnech mládeže? Pokud ano, pak byste měl přehodnotit svoji výhradu k Ad3…
  Modlím se za papeže Františka, aby jej milosti, spjaté s papežským úřadem, proměnily. Ostatně psal jsem o některých pozitivnějších aspektech v jiných článcích.

 6. nino napsal:

  Tleskac, verejne ruhania a svatokradeze a herezy Bergoglia si ziadaju i verejne ospravedlnenie a pokanie. Nic take nevidiet? Snad ste videl ospravedlnenie Bergoglia? Tak nepiste o jeho obrateni ku katolicizmu, lebo to je len Vasa fantazia.

 7. Markus napsal:

  Ano pán Semín, ad Tleskac asi tú omsu na plázi nevidel, tak moze si ju pozriet:
  https://www.youtube.com/watch?v=f-1LLFbZJCA

  Nino, uz bola zverejnena vízia pontifikátu Bergoglia:
  Pápež František ukázal svoj program
  http://www.sme.sk/c/7019397/pa.....ogram.html
  Pápež vydal zásadný dokument. Načrtol reformy v cirkvi a skritizoval vládu peňazí
  http://www.pluska.sk/spravy/zo.....enazi.html

  Pápež František v 84-stranovej apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium načrtol svoje predstavy o tom, ako by mala byť katolícka cirkev reformovaná. Chce, aby cirkev vyšla von a venovala sa chudobným. Tiež skritizoval súčasnú konzumnú spoločnosť, pre ktorú sa peniaze stali dogmou.

  Pápež František vydal v utorok zásadný dokument, v ktorom zhrnul úlohy, priority a ciele svojho pontifikátu a naznačuje, ako by mala byť katolícka cirkev reformovaná.

  Tzv. apoštolskú exhortáciu František napísal k príležitosti ukončenia Roku viery. Uvádza v ňom, že cirkev by mala mať hlavne misijnú funkciu a nemala by sa báť zašpiniť si ruky, keď bude pomáhať chudobným a utlačovaným.

  Pápež v dokumente čerpá zo svojich kázaní, prejavov a rozhovorov, ktoré uskutočnil za osem mesiacov vo funkcii. Dáva ich však do širšej súvislosti a načrtáva, ako „oživiť cirkev vo svete plnom ľahostajnosti, sekularizácie a obrovskej nerovnosti príjmov“.

  Pápež tiež kritizuje centralizáciu cirkvi a jej „posadnutosť“ vydávať nesúrodý súbor doktrín.

  Tak sa mi zdá, ze cirkev sa nám bude menit na ultralaviciarský spolok, ktorý je posadnutý chudobou a jeho cielom má byt starnie sa o chudobných….
  Ako keby uz na svete nikto neexistoval len chudobní ludia.
  Jezis Kristu apostolom kázal konat úplne nieco iné, ved chudobných majú vzdy medzi sebou ale jeho nebudú mat.
  Asi Bergoglio nevie, co Jezis Kristus hovoril a kázal apostolom, co majú robit.

 8. Markus napsal:

  nino ze pápeza liecil taoista:
  http://freeglobe.parlamentnili.....2013-.aspx
  Taoistické zázemí Jorgeho Bergoglia (2013)
  Autor: odjinud | Publikováno: 18.11.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
  Ilustrace

  Poznámka překladatele: Ačkoliv v úplnosti nesdílím závěry, které článek z představených fakt vyvozuje, ani bulvární formu, kterou končí, předkládám tento článek čtenářům právě pro fakta, jež obsahuje a která jsou dle mého názoru velmi závažná.

  Maškary, smažky a levicové umění ve Vatikánu
  Autor: -abb- | Publikováno: 27.11.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
  Ilustrace

  Jestli k něčemu pociťuji těžko vysvětlitelný odpor, pak jsou to pouliční umělci – všichni ti kejklíři, žongléři, postavy na vysokých chůdách, různě se kroutící tanečníci či taneční páry (především tehdy, když jde o dva po sobě lezoucí muže) a podobné provozovatele všeho toho, čemu se říká s takovou oblibou „performance“ (nesnáším i tato anglická slova tolik pronikající do naší řeči).

  Jsou pro mne výrazem jakéhosi postmodernismu (jakkoli někdy probíhají v úborech připomínajících středověk) a nemohu si pomoci – asociuji si je s levicí. Může-li být batůžek levicový, pak já bych přidal pouliční umění (vyjma starých panů hrajících pro obveselení publika jazz).

  Proto by pro mne mělo být velkým překvapením video, na kterém se tyto levicové exhibice konají na místě, kde bychom to nejméně čekali – v samém srdci Vatikánu.
  http://www.youtube.com/watch?v=TrmSCHYP7Gs

 9. Markus napsal:

  BERGOGLIO THE PROTESTANT IS IMPOSING THE HANDS OF A SHEPHERD EVANGELICAL
  http://gloria.tv/?media=519075

 10. Martin R. Čejka napsal:

  Ad Markus 29.11.2013 v 13:04: To, že papeže (resp. arcibiskupa) léčil nějaký taoista nepovažuji za nic hrozného. Pokud se budou výhrady vůči působení papeže Františka nést v takovém přihlouplém duchu, jako je dotyčný článek, tak to povede jen k zesměšnění katolíků, kterým ještě na něčem záleží a kteří vznášejí pádnější a podstatnější výhrady. Jen připomenu, že papežové mívali běžně např. židovské lékaře a nikdo z toho nic ďábelského nevyvozoval.

 11. Pan Contras napsal:

  Papežové se zajisté mohli nechat léčit Židem či dokonce židem, ba dokonce zednářem, užíval-li metod standardní medicíny a nepokoušel se ho koupit.

  Ovšem taoistická medicína není standardní medicína ale! religiosní praktika falešného náboženství a jako taková je implicitním paktem se Satanem.

  Užití takovýchto praktik je výrazem apostaze a má za následek podobně jako kompromisnictví a zrada zatemnění rozumu a ztrátu soudnosti a často i tresty tělesné.

 12. Markus napsal:

  Martin R. Čejka, tu nejde o to, kto ho liecil, ale ako pápez koná:
  Další šprýmy taoistického papeže (2013)
  Margaret C. Galitzin
  Za prvé je skutečně šokující, že katolický kardinál se stal učedníkem taoistického mnicha a otevřel se jeho naukám a léčbě, které jsou praktické i „magické“ – v druhém případě jde jen o jiné jméno pro „démonské“.
  Za druhé, opravdu mi pomohl pochopit, že jeho mediální kousky nejsou jen výsledkem šaškování, ale jsou odrazem pohanské filozofie, protože jak Guimaraes poukazuje „přirozenost, spontánnost a prostota jsou pro člověka nezbytné, aby byl v dokonalém souladu s univerzální energií Tao“.
  Rozhodla jsem se trochu podívat na taoismus a toto jsem si přečetla na taoistickém blogu: „Jednou z prvních věcí, kterou se učíme o tom, jak „být taoistou“ je, že to má mnoho co dělat se spontánností… o níž se často mluví jako o wuwei: spontánním neúmyslném činu“ [výraz wu-wei je někdy vysvětlován jako činnost prostřednictvím nečinnosti, nezasahování do přirozeného běhu věcí, jednání prosté žádostivosti a zaměřenosti – pozn. překl.]. To je přímé, experimentální poznání vzájemné propojenosti člověka se „vším, co je“. Znamená to takříkajíc následovat „vůli Tao“, což je něčím zcela odlišným, než když katolík následuje vůli Boží.
  Taoističtí mudrci jsou často líčeni jako neobyčejně dětsky upřímní: hravé, nevinné, volně se toulající, rošťácké povahy, které si libují ve vyprávění příběhů a bezcílně putují horami a údolími, hrají si na schovávanou s vesnickými dětmi a dělají celou řadu jiných prostých věcí. Jejich pohyb po světě je příkladem wuwei.
  Je zajímavé poznamenat, že lékař-guru papeže Bergoglia, taoistický mistr Liu Ming Lu, v rozhovoru, který poskytl mezinárodnímu časopisu, říká, že František je jedním z těchto velkých moudrých mužů. Jeho mimořádná spontánnost, kterou moderní tisk nespoutaně chválí jako prostotu a pokoru, se určitě jeví spíše tak, že se hodí k náboženství Tao než k tradiční cestě katolické ctnosti.
  Projev spontánnosti
  Setkali jsme se s mimořádným projevem této spontánnosti, když si František nasadil červený nos na svatbě členů charitativního spolku, který využívá klauny k obveselení dětí.

  František reagující spontánně jako taoistický „mudrc“.
  Tisk byl samozřejmě nadšený a prohlašoval, že je to příkladem jeho soucitu a smyslu pro humor. Mně se to zdálo spíše jako šaškárna. Stejná šaškárna jakou prokazuje ten, kdo byl zasvěcen do taoismu.
  „Stát se klaunem“ však není způsob, jak by se měl chovat papež. Osvojit si život oběti následující křížovou cestu, kterou nás naučil Kristus, a uchování si důstojnosti úřadu – to je povinnost Kristova náměstka na zemi.
  František má na druhou stranu zřejmě potěšení v hledání nových způsobů, jak zničit symboly a statut papežského vládce. Klaun, taoistický mudrc, ať to nazvete jakkoliv, opovrhuje posvátností, vážností a prvořadostí, které se vždy odrážely v papežském úřadu do Druhého vatikánského koncilu.
  Další představení…
  Další mediální kousek z poslední doby se udál během papežské audience na Svatopetrském náměstí 26. října 2013, kde se sešly rodiny [u příležitosti] shromáždění Papežské rady pro rodiny. Na něm nás „bavil“ chlapeček v modrých džínách, který se zatoulal na pódium.

  Ukradená show…
  Nikdo mu neřekl, aby odešel a vrátil se na své místo, které i tak zaujímal s ostatními dětmi vpředu. Všechny ty děti seděly na zemi ve svém všednodenním oblečení a teniskách s balónky, které je měly udržet veselé, protože děti již zjevně nemohou mít „nedělní šaty“ a sedět na židlích, ani když jsou na audienci u papeže.
  Chlapec tancoval kolem papeže, sedl si na jeho „trůn“, tahal ho za ruku, objímal jeho nohu a v podstatě „ukradl show“. Moje první myšlenka byla, že musí mít nějaký druh duševního postižení nebo poruchu snížené pozornosti. Pak jsem si uvědomila, že toto neposlušné revolucionářské chování bylo převážně vnímáno jako „roztomilé“.
  Komentátoři a bloggeři nemohou nalézt dost slov ke chvále tohoto absurdního incidentu. Jsem jediná, kdo je šokován z otřesného chování tohoto špatně oblečeného dítěte pobíhajícího po vatikánském pódiu a dělajícím ze sebe střed pozornosti? Mojí reakcí bylo říct rodičům: „Vezměte toho chlapce z pódia – v jeho i našem zájmu.“ Možná však i jeho rodiče trpí stejnou duševní vadou…
  Konfuciánští učenci byli taoistickými mudrci kritizováni za to, že ukládají pravidla a společenské hodnoty, které by podle nich způsobily více škody než užitku, protože omezují spontánní a přirozené chování a narušují přirozený tok vesmírné energie. Možná je to toto taoistické zázemí současného papeže, které vysvětluje, proč se zdá mít potěšení v porušování všech pravidel a papežského protokolu. Vysvětluje také to, proč byl tak spokojený s tímto chlapcem, který konec konců jen vyjadřoval svou vlastní přirozenou spontánnost…
  Čtenář by mohl namítnout: „Přeháníte, abyste papeže vykreslili jako taoistu.“
  Moje odpověď: Pokouším se ukázat, že Františkova spontánnost může docela dobře mít náboženský smysl, který není katolický, protože velmi vypadá jako adept taoistických praktik, které jej vyléčily z mnoha vážných chorob. Neprezentuji to však jako jistotu, ale jako hypotézu.
  Jisté je, že ať je či není taoistou, je příznivě nakloněn kulturní revoluci porušováním všech pravidel papežského protokolu a ceremoniálu, je příznivě nakloněn komunismu svými neustálými útoky na soukromé vlastnictví a přebytky, a podporuje staletí starou zednářskou revoluci tím, že dělá, co může, aby zničil monarchii a hierarchii v Církvi.

  Papežské audience s dětmi v minulosti. Děti byly dobře oblečené a chovaly se co nejlépe. Papežové prokazovali otcovskou dobrotu a vždy si zachovávali důstojnost svého úřadu.

 13. Markus napsal:

  Dalej ked sa v katedrále modlili sv. ruzenec, ked tam boli zidia, tak aké hrozné to bolo, uz to Bergoglio odsúdil:
  http://www.timesofisrael.com/a.....pope-says/
  http://www.deon.pl/religia/ser.....aires.html
  Aký je to pápez? No katolícký nie je!
  Správný postoj katgolíka je: nenávidiet blud a blúdiacich milovat. Sv. Augustín, no to asi Bergoglio nevie, ked obdivuje bludy inovercov.

 14. josef napsal:

  katolická ikona protikomunistikého boje v ČSSR si na léčení zdravotních neduhů pozvala okultistu s kyvadélkem a kolárkem a někteří se ještě diví situaci v KC, stačí si přečíst P. Villu

 15. + b. Jan napsal:

  ad Josef
  Mohu se prosím zeptat, kdo je tato „katolická ikona“ protikomunistického boje v ČSSR? A kdo je tím okultistou s kyvadélkem a kolárkem? Díky za odpověď. + J
  Jinak P. Villu velmi doporučuji k přečtení… (Lumen de Lumine)

 16. Martin R. Čejka napsal:

  Milý Markusi, možná byste se měl (a stejně tak i autorka zasvěceného článku) zamyslet nad tím, jestli kardinál Bergoglio nebyl spontánní dávno před tím, než ho posedl akupresurní démon.

  Povšimněte si, prosím, že autorka klidně napíše: „kardinál se stal učedníkem taoistického mnicha“ nebo „lékař-guru papeže Bergoglia“ (pozn. pokud je někdo něčí guru, tak ten druhý mu musí být otrocky poddán), přičemž na konec uvede: „Neprezentuji to však jako jistotu, ale jako hypotézu.“ Takovým hypotézám se říká pomluva, a ta se může týkat i těch, které opravdu, ale opravdu nemáme rádi. Katolík by měl sloužit pravdě, nikoli hypotézám pošahaných Američanů/nek. Ale třeba už není pravda důležitá, třeba je dnes důležitější senzace.

  P. S.
  Bergogliovo taoistické „učednictví“ spočívalo v tom, že si s dotyčným „guru“ vyměnil knihy.

  P. P. S.
  Já si papežovo jednání dokážu vysvětlit i bez okultního zásahu tradiční medicíny, v podstatě mi k tomu vystačí „Pascendi Dominici gregis“ a „Notre charge apostolique“. Jen jestli to nevidím moc jednoduše, že?

 17. Markus napsal:

  josef
  Páter Pavel Havlát. / gloria.tv/?media=186141 /

  „V každej diecéze je niekoľko kňazov, ktorí sa vyháňaniu venujú,“ dodáva páter Brož s tým, že „predovšetkým v Prahe sú potrební. Aj ja sa exorcizmu venujem. Keď mám čas, tak aj niekoľkokrát za mesiac“.

  Podľa neho sú služby exorcistu potrebné čoraz viac. „Ľudia totiž otvárajú diablovi dvere. Dobrovoľne sa mu upisujú. Dokonca má program v televízii, volá sa Volajte veštca. Satanizmus, okultizmus a kartárstvo len prekvitajú,“ dodáva prísne. Ľahkým terčom temných síl vraj môžu byť ľudia, ktorí sa nezodpovedne zahrávajú s „inými sférami“ či astrálnom. Všetci amatérski vyvolávači duchov, špiritistické médiá, satanisti či čarodejníci sa vraj pri svojich seansách a neuvážených okultných praktikách otvárajú a ponúkajú bytostiam, ktoré sa len trasú, aby sa na nich mohli prilepiť.

  Páter Luigi Villa:
  http://www.lumendelumine.cz/in.....gi-villa-1

 18. josef napsal:

  ad.15 primas český a P. Ferda
  ad.16 kdyby jste pane Čejka měl možnost vidět jak mají démoni otevřenou cestu do nitra člověka když si třebas jen se zájmem přečte knihu o východním náboženství, mluvil by jste jinak, papež do sebe nechal píchat akupunkturní jehly
  ad.17 kněží kteří slouží NOM je u vymítání démona problém

 19. Markus napsal:

  Martin R. Čejka, máte pravdu, on bol taký uz predtým, a ani nie je podstatné to to o taoizme. Mna ani jeho správanie neprekvapilo, hned, ako vyhlásili, ze pápezom sa stal jezuita…. mi bolo jasné, ze volba pápeza bolo fiasko, a na cirkev prichádza bozie dopustenie, lebo dnesní jezuiti sú velmi napojení na masonieru.
  Vzešlá setba
  Permanentní karbonářská instrukce Alta vendita sledující již 200 let systematický plán zničení papežství a katolické církve, uložila takticky zednářským aktivistům navazovat úzké styky s dorostem duchovního stavu:
  Teda permanentní instrukce Alta Vendita:

  Zednářský plán na svržení katolické církve
  Málo katolíků zná Permanentní instrukce Alta Vendita. Je to tajný dokument napsaný v první polovině 19. století, který nastiňuje plán na svržení katolické církve. Alta Vendita byla nejvyšší lóží karbonářů (carbonari = uhlíři), italské tajné společnosti napojené na zednářstvo, jež byla spolu se zednáři odsouzena katolickou církví. Otec F. Cahill ve své knize Freemasonry and the Anti-Christian Movement (Zednářstvo a protikřesťanské hnutí) říká, že Alta Vendita byla „ve své době obecně pokládána za centrum evropského zednářství“. Karbonáři byli nejaktivnější v Itálii a ve Francii.

  Ve své knize Athanasius und die Kirche unserer Zeit (Atanáš a dnešní církev) cituje biskup Rudolf Graber zednáře, který prohlásil: „Našim cílem už není zničení církve, ale pokusíme se ji využít tím, že do ní pronikneme.“

  Jinými slovy, jelikož zednáři nemohou plně vyhladit Ježíšovu církev, plánují nejen vykořenit vliv katolicismu ve společnosti, ale též využít struktury církve jako nástroje pro „obnovu“, „pokrok“ a „osvícení“ a další šíření svých principů a cílů.

  a
  Úvod

  Strategie Permanentních instrukcí Alta Vendita udivuje svojí drzostí a prohnaností. Od samého začátku se v dokumentu mluví o procesu, který bude vyžadovat desítky let k svému uskutečnění. Ti, kdo dokument sepsali, věděli, že se nedožijí jeho naplnění. Uvedli do života dílo, které uskuteční následující generace zasvěcených. Permanentní instrukce říkají: „V našich řadách voják zemře, ale boj pokračuje.“

  Instrukce volají po rozšiřování liberálních myšlenek a zásad ve společnosti a v institucích katolické církve tak, aby laici, seminaristé, kněží a preláti byli během let prostoupeni pokrokovými principy.

  Pak v určité době bude jejich mysl natolik zachvácena, že kněží i biskupové budou svěceni, kardinálové jmenováni, ale jejich smýšlení bude v souladu s moderním myšlením zakotveným v dokumentech Francouzské revoluce, Deklaraci lidských práv a dalších „principech roku 1789“ (rovnost náboženství, odluka církve od státu, náboženská pluralita, atd.).

  Z této skupiny bude případně zvolen i papež, který povede církev cestou „osvícení“ a „obnovy“. Říkají, že se nesnaží dosadit zednáře na stolec Petrův. Jejich snahou je ovlivnit společenské prostředí, které eventuálně vyprodukuje papeže a hierarchii, jejichž ideou bude liberální katolicismus a kteří přesto budou sami věřit, že jsou stále věrnými katolíky,

  Tito církevní představitelé pak již nebudou vystupovat proti moderním myšlenkám revoluce (jak byla trvalá praxe papežů od roku 1789 do roku 1958 – smrti papeže Pia XII., který odsoudil tyto liberální principy), ale budou je zavádět do církve. Konečným výsledkem bude katolická hierarchie a laici, pochodující pod praporem osvícenství v přesvědčení, že pochodují pod praporem apoštolských klíčů.

  …papežové Pius IX. a Lev XIII. žádali, aby Permanentní instrukce byly publikovány, a to jistě za účelem zabránit nadcházející tragédii.

  Autenticita dokumentů Alta Vendita

  Permanentní instrukce Alta Vendita, které se dostaly do rukou papeže Řehoře XVI. zahrnují období od roku 1820 do roku 1846. Na žádost papeže Pia IX. byly publikovány v díle Cretineau-Jolyho Římská církev a revoluce.

  Papež Pius IX. v krátkém doporučení z 25. února 1861 adresovaném autorovi zaručil pravost dokumentu, ale současně nikomu nedovolil, aby vyzradil jména členů Alta Vendita zapletených do této korespondence.

  Plný text Permanentních instrukcí Alta Vendita je uveden v knize Msgr. George E. Dillona Grand Orient Freemasonry Unmasked (Zednářstvo Grand Orientu odhaleno). Když papež Lev XIII. obdržel kopii knihy Msgr. Dillona, učinila na něj takový dojem, že nařídil, aby italská verze byla dokončena a publikována na jeho vlastní náklady.

  V encyklice Humanum genus (1884) Lev XIII. vyzývá katolické představitele, aby „strhli masku zednářům a objasnili, kdo skutečně jsou“. Publikace těchto dokumentů je jistým „stržením jejich masky“. A když papež žádal o publikování zmíněných dokumentů, dal tak najevo, aby všichni katolíci byli ostražití a tak zůstala zachována naděje na zastavení schylující se katastrofy.

  A přišla doba, kdy tato úroda skutečně vzešla. Vítání Bergoglia, které propuklo v zednářských kruzích ihned po jeho zvolení, má jediné vysvětlení: Nejsou schopni zadržet velké uspokojení z dlouho pečlivě a trpělivě připravovaného, očekávaného a dosaženého úspěchu. Počítají s novým papežem jako s člověkem připraveným podle jejich obrazu.

  Italský list La Repubblica patří do sféry ovládané celosvětovou ideovou mocností B’nai B’rith. Představitele této masonské sekty uvítal kardinál Bergoglio svého času ve své katedrále v Buenos Aires a on jim opětoval svou návštěvu v tamní synagoze.

  Pápez Bergoglio uz toho narozprával az az, co do istej miery zneistilo katolíkov, len tá jeho predstava o dobitej cirkvi s modrinami, chudobnej…..to má byt Kristová nevesta? Spinavá, dobitá, chudobná, otrhaná…? Ktorý zeních by si priviedol pred oltár takú nevestu? Jak keby studoval marxizmus:
  czwartek, 28 listopada 2013
  Franciszek – komunista, który został papieżem

  192. Pragniemy jednak więcej, nasze marzenia wznoszą się wyżej. Nie mówimy tylko o zapewnieniu wszystkim pokarmu lub «godnego utrzymania», ale żeby cieszyli się «dobrobytem, nie wyłączając żadnego dobra» . Zakłada to edukację, dostęp do opieki zdrowotnej, a zwłaszcza pracę, ponieważ to w pracy wolnej, kreatywnej, zakładającej uczestnictwo i solidarnej, człowiek wyraża i powiększa godność swojego życia. Sprawiedliwy zarobek pozwala na odpowiedni dostęp do innych dóbr przeznaczonych do wspólnego użytku.
  Evangelii Gaudium, Franciszek

  W wyższej fazie społeczeństwa komunistycznego, kiedy zniknie ujarzmiające człowieka podporządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też przeciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową; kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową; kiedy wraz ze wszechstronnym rozwojem jednostek wzrosną również ich siły wytwórczej, a wszystkie źródła zbiorowego bogactwa popłyną obficiej — wówczas dopiero będzie można całkowicie wykroczyć poza ciasny horyzont prawa burżuazyjnego i społeczeństwo będzie mogło wypisać na swym sztandarze: Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb!
  Krytyka Programu Gotajskiego, 1891, Karol Marx

  Alebo rozhovor s Scalfarim, ked z toho vznikol skandál, tak zacali to stahovat zo stránky Vatikánu a Scalfari aby zachránil situáciu, vyhlási, ze to upravoval a pápez povedal to, co vlastne nepovedal a bla, bla, bla…
  Pontifikát tohoto jezuitu, ktorého oslavujú zido- mason media, loze grand oriente, celá masoniera, zidia, protestanti, moslimáci, inoverci, ateisti, gayovia….. to nedopadne dobre. Rozdelenie katolíkov sa velmi prehlby.

  Masonic press agenci:
  http://masonicpressagency.blog.....comes.html
  Grand Lodge of Argentina welcomes the election of Pope Francis
  Saturday, 16 March 2013

  Bozí zásah bude nevyhnutný.

 20. Martin R. Čejka napsal:

  Je asi příznačné, že na moje námitky nebylo odpovězeno, místo toho se mi dostalo poučení o působení démonů. To pochopitelně nezpochybňuji, ale zase nezastávám stanovisko, že když si dá člověk v čínské restauraci kung-pao, vstoupí do něj zlý duch.

  Pozn. k akumpunktuře případně akupresuře: nejedná se o žádné okultní praktiky. Tyto postupy sice vycházejí z mylného (pohanského) chápání světa, ale jsou i projevem pozorného vnímání lidského těla. Dnes bychom místo o čakrách mohli hovořit např. o nervovém systému, jehož lokální stimulace vede k stimulaci některých orgánů. Trepanace lebky také vycházela z mylného chápání, někdy byla dokonce i spojována s démony, přesto se v křesťanském prostředí prováděla. To platí i o dalších lékařských postupech převzatých z antiky, případně ještě staršího pohanského data. S takovou bychom nemohli ani kouřit tabák, protože ho indiáni užívali k pohanským rituálním účelům.

  Tak ještě jednou: Podstoupil kardinál Bergoglio akumpunkturu a dal taoistovi nějakou knihu nebo se stal jeho učedníkem a duchovním otrokem? Pokud pouze to první, pak autorka výše uvedeného textu prach sprostě lže. Od kdy je lež katolická a zaslouží si takový obdiv, aby se šířila?

 21. josef napsal:

  pane Čejka nic jste nepochopil a vysvětlovat vám skrze co démon působí je zatím zbytečné, ten kdo hledá uzdravení těla bez prvotního uzdravení duše je mimo

 22. Martin R. Čejka napsal:

  Démony nevyhledávám. Démonologii přenechávám kněžím a pověřeným odborníkům. Místo knih současných exorcistů si raději přečtu Čtyrlístek. Řídím se katolickou zásadou (praktikovanou Svatou inkvizicí): Co lze vyložit přirozeně, má se vykládat přirozeně.

 23. Pan Contras napsal:

  Já zírám …

  Rozdíl mezi čakrami a nervovými drahami je v tom, že nervové dráhy a elektrické proudy v nervech lze měřit a vyjádřit příslušnými jednotkami. Čakry neexistují a nejsou měřitelné.

  http://www.sysifos.cz/index.ph.....kupunktura

  Na uvedeném webu lze najít i texty o homeopatii a dalších podobných pověrách.

  Lichá observance (vana obseravtia), je praktika, při níž se užívají praktiky neúčiné (přirozeně) k dosažení např. zdraví, poznání etc. (srv. Lehmkuhl, A. Compendium theologiae moralis, s. 91, Herder 1887).

  No a protože to nefunguje přirozeně, je to pověra.

 24. Ivan. František.Stejskal napsal:

  Rád bych diskusi obrátil směrem k článku Michala Semína.
  Určitě se musíme modlit za papeže Františka aby Bůh přesvědčil Jeho srdce. V minulosti se to i stalo a věřím, že katolík se má modlit za své pastýře. Nicméně má i zkoumat duchy a my všichni sledujeme velmi potorně i sebemenší náznaky, které by napověděly co můžeme od nového pontifika očekávat. Jeho úkroky jsou směřovány směrem k adresátům a z toho vylývají i patřičé interpretace a očekávání jako potvrzení těchto interpretací. A v tom je právě míra chaosu. Tradiční katolící jsou spíše velmi ostražití a mají tendenci k odsudkům a vzhledem k mnoha projevům papeže Františka a z hlediska tradičního katolicismu s tím lze souhlasit. Modernisté vítají Františka a spokojeně kvitují jeho názorovou kontinuitu s trendem revoluce, ale jsou lehce znejistělí jeho snahou o revoluci institucionální. Zednáři si mnou ruce neb jsou to ti co vědí, nepochodují ani netančí podle cizích not.Nejsou užitečnými idioty, vědí velmi přesně komu slouží. Zatím to vypadá, že papež František započal veliké dílo boření a zůstává otázkou, zda-li domýšlí důsledky svého díla. Jeho tanec mezi pravdou a omylem musíme číst konsekventně se všemi znaky, které vysílá k obecenstvu. Bohužel, plody zmaru a vzpoury se dají více než tušit.

 25. + b. Jan napsal:

  Dovolte mi prosím, ještě k poznámce pana Josefa, ad. 14 a ad. 18.
  Tušil jsem, že se jedná o kardinála Tomáška a P. Ferdu.
  Nesdílím Váš názor, že P. Ferda byl „okultista s kyvadélkem.“ Osobně jsem znal jednoho jeho žáka a jsem přesvědčen, že schopnosti a metody P. Ferdy, léčit, se dali dobře a logicky spojit s lékařskou vědou, a v tomto smyslu, byli od Boha. Nikdy jsem se nesetkal ani s náznakem něčeho okultního.. Vím dobře, jak děsivá je současná situace s „léčiteli.“ Není, ale dobře všechny házet do jednoho pytle.
  Co se týče kardinála Tomáška, je to jistě poslední primas, který si zasluhuje opravdu naši úctu. Jistě mu tradiční katolíci mají i co vyčíst.. Nevím, ale o žádné zásadní chybě, kterou by naši Církev nasměroval do marazmu v kterém jsme.Vzpomeňte prosím, alespoň na jeho jedinečný katechizmus, který nemohou modernisté ani cítit.
  Rád se nechám poučit, jestliže se v čemkoliv mýlím.
  Díky za prostor + J

 26. josef napsal:

  ad.25 myslíte že doptávání se kyvadélka není okultní záležitost?
  Kardinál napsal katechismus ještě před II.VK a po něm se s vervou pustil do nové mše. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.

 27. + b. Jan napsal:

  ad. 26
  Nevím o tom, že by se P. Ferda doptával opomocí kyvadélka. Uveďte prosím, Nějaké věrohodné svědectví nebo jiný důkaz. Je-li to skutečně pravda, zásadně to mění pohled na věc.
  co se týče katechizmu kardinála Tomáška, mám za to že poprve vyšel těsně po II.VK. Jeho 7. vydání vychází v r. 1968.
  Díky za odpověď. A ať se Vám daří.. + J

 28. ane napsal:

  ad P.Ferda : Pociťuji povinnost se ho zastat. Dodnes čerpáme z jeho rad. V době, kdy se dosud nic nevědělo o nebezpečí umělých potravinářských barviv a plísní, byl on první, kdo na to upozornil a poukázal na řadu z toho plynoucích zdravotních důsledků. A nejen to – poukázal např. už tehdy na nebezpečí banánů, čokolády (plísně), pepře (epilepsie), ocenil např. význam sádla (dnes se opět potvrzuje, že jedině ono při tepelné úpravě nevytváří karcinogeny). Nutno podotknout, že Ferda byl především bylinář a pokud to šlo, léčil přirozenými prostředky. Nic tedy pro současný zdravotnický byznys…
  Mám za to, že P.Ferda byl pro Čechy něco jako kněží Kunzle nebo Kneip v německy mluvících zemích. Ponechme tedy soud Bohu.

  ad článek p.Semína :
  Církev jako tajemné tělo Kristovo musí trpět, jako trpěl Kristus, aby přišly Nové Letnice. Pravá jednota je totiž Dílem Ducha Svatého – dílem Božím a ne lidským, na to poukazoval i Sv. Otec Benedikt. A před druhým příchodem Kristovým musí projít Církev sv. závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých. Tak mluví Písmo i proroci (Lk 21,12, Mt 24,12). Je tu Pronásledování, falešné mesiášství (Jan 15, 19-20, 2 Sol 2, 1 Sol 5, 2 Jan 7, 1 Jan 2, 18-22).

  S tím souvisí prosba té, která vymítí všechny bludy: 8.12. 1947 při zjevení v dómě Montichiari zjevila P.Maria toto : „Přeji si, aby se každoročně 8.prosince od 12 do 13.hod konala hodina modliteb za svět. Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj Božský syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry…..Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí. Brzy poznáte velikost této hodiny milostí. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenou plnost milostí….Hořím láskou a žádám modlitby za záchranu světa!…Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.“

  Stojí možná za pozornost:
  Fatima 1917 – Montichiari 1947 – 2017?

 29. pavel napsal:

  ad 29. Neodpověděl jste na první část příspěvku 27.

 30. Admin napsal:

  Jenom podotýkám, že odkazy na heretické či sektářské stránky nejsou povolovány. Stejně tak osobní výpady a různé neopodstatněné podpásovky.

 31. josef napsal:

  každý kladný ohlas na působení P. Ferdy jako léčitele je špatně
  https://www.google.cz/#q=p.+ferda

 32. Pavel napsal:

  ad 26. Jsem stejného názoru, ale co si myslet o tom, že kyvadélka se doptával i Josef Florian?
  Ad admin: Bodu 31 nerozumím. Čeho se to týká a proč je to hned za mou připomínkou? Zkuste třeba v mailu být konkrétnější, nám prostším lidem některé věci nedojdou. I mně vadí osobní výpady namísto věcných argumentů.

 33. Admin napsal:

  To se vztahovalo k několika vyjádřením, odkazům a dotazům, které neprošly skrz censuru. S Tvojí připomínkou to nijak nesouvisí.