Michal Semín

Rozsudek nad ruskými anarchofeministkami zvedl stavidla hněvu tvůrců veřejného mínění. V čem spočívá selhání „hlídacích psů demokracie“?

Článek na České pozici >

Dalo se to čekat. Rozsudek nad členkami Pussy Riot zvedl stavidla hněvu tvůrců veřejného mínění. Pohoršení nad údajně politicky motivovaným procesem hltí stránky novin, časopisů, plní éter rozhlasových a televizních vln. Opět se ukazuje, že velký počet médií ještě neznamená názorovou pluralitu.

Stejně jako se mohla přetrhnout v ujišťování veřejnosti o ušlechtilosti motivů pořadatelů Prague Pride a krásách životního stylu homosexuálů, se až na jednu či dvě výjimky vyjadřují poněkud monotónně i při hodnocení soudního procesu s třemi ruskými anarchofeministkami. V čem spočívá toto selhání „hlídacích psů demokracie“?

Tři polopravdy a omyly

Stejně jako v jiných případech na vině je selektivní výběr informací umožňující jejich manipulativní zřetězení za účelem předem daného závěru. A ten zní: Putinův režim je obludný, v Rusku neexistuje svoboda slova, a proto jsou členky Pussy Riot obětí zvůle a politického útlaku. Z toho následně vyplývá, že každý, kdo na odsouzené nepohlíží jako na hrdinky bojující i za naše práva, je nepřítelem svobodné a spravedlivé společnosti.

Takto zdeformovaný mediální svět se řídí principem „účel světí prostředky“, a proto se čtenářům či posluchačům určité informace nesdělí, či se významově posunou, a když ani to nezabere, uměle se vytvoří. A může-li se těmito metodami vést „válka proti terorismu“, proč by se nedaly využít i v informační válce proti putinovskému Rusku?

Uveďme nejčastěji omílané polopravdy či omyly:

 • Pussy Riot je dívčí punková kapela prosazující právo na svobodu slova.
 • Protest Pussy Riot byl zaměřen primárně proti Putinovi a jeho politice.
 • Na jednání Pussy Riot nebylo nic nezákonného a rozsudek neodpovídá normám civilizovaného světa.

Mýtus dívčí punkové kapely

Pussy Riot není hudební kapela ve vlastním slova smyslu, ale odnoží radikální anarchistické skupiny Vojna (Válka). Od jiných se liší tím, že k prosazování svých politických cílů používá i hudbu, v tomto případě punk. Skupinu Vojna založili v roce 2008 studenti filozofie Lomonosovy univerzity a zakládá si na tom, že působí ilegálně. Nejde jen o to, že není oficiálně registrovaná, ale i o to, že úmyslně porušuje zákony Ruské federace včetně těch, které jsou běžné v každém jen trochu civilizovaném státě. Všechny její akce se odehrávají bez předchozího ohlášení a zpravidla na místech ve vlastnictví či správě cizích osob či jiných subjektů.

Je zavádějící psát o Pussy Riot jako o hudební skupině, jejímž jediným proviněním proti mravům je punková „modlitba“ vyzývající Bohorodičku k vyhnání Putina z Kremlu.

Aktivisté Vojny jsou známí také tím, že používají veřejný prostor k útoku na hodnoty a instituce spjaté s ruskými a obecně evropskými duchovními a civilizačními dějinami, jako jsou rodina či církev. Za hlavní prostředky ideologického boje volí obscénnost, jež má šokovat, urážet a podkopávat ustálené představy, co je v oblasti lidského soužití normální. Do povědomí veřejnosti vstoupili v roce 2008, v předvečer prezidentských voleb v Rusku, jejichž vítězem se stal Dmitrij Medveděv. V jednom z moskevských muzeí tehdy souložilo pět nahých párů včetně pokročile těhotné Naděždy Tolokonnikovové, jedné z odsouzených členek Pussy Riot.

V samoobsluze, za přítomnosti dětí, si jedna z aktivistek zanesla do své vagíny zmrzlé kuře a odkráčela s ním ven. Obě akce měly sice politický podtext, primárním motivem však bylo vzbudit pohoršení v takzvané měšťácké společnosti kladoucí překážky širší společenské revoluci. Při jiných příležitostech převraceli policejní automobily i s policisty, útočili na ně zápalnými lahvemi či je polévali vlastní močí, házeli živé kočky na zeď McDonald‘s či okupovali supermarkety a ničili zboží. Je tedy zavádějící psát o Pussy Riot jako o hudební skupině, jejímž jediným proviněním proti dobrým mravům je jakási punková „modlitba“ vyzývající Bohorodičku k vyhnání Putina z Kremlu.

Urážka pravoslavné církve

Píseň, kterou měla Pussy Riot zpívat v Chrámu Krista Spasitele, se Putinovi věnuje jen okrajově. Celkově totiž vyznívá jako úmyslná urážka ruské pravoslavné církve a jejích představitelů.

Ideologie, kterou Pussy Riot a jejich spojenci šíří, vychází z tradic ruského nihilismu a anarchismu.

Vezmeme-li však v úvahu i gesta vystupujících „umělkyň“, je zřejmé, že předmětem zesměšnění měli být i prostí věřící. Ideologie, kterou Pussy Riot a jejich spojenci šíří, vychází z tradic ruského nihilismu a anarchismu.

Její stoupenci nevedou „svatou válku“ pouze proti Putinovi, ale proti každému řádu vycházejícímu z tradičních představ o rodině, společnosti a uplatňování křesťanských hodnot ve veřejném životě. Odporovalo by proto spravedlnosti, kdyby stát k cílené demontáži samotných základů takového řádu nečinně přihlížel.

Svoboda slova?

Pussy Riot, Vojna a podobné organizace si zakládají na tom, že svou činností porušují zákony a normy stanovené politickou či duchovní autoritou, kterými z principu pohrdají. Proto ke svým předem neohlášeným provokacím a výtržnostem volí místa v užívání všech či ve vlastnictví soukromých subjektů. Při jednotlivých performancích je tedy porušované právo na soukromé vlastnictví či se odehrává obscénní výtržnictví před veřejností včetně dětí a mladistvých.

Zákony na ochranu veřejného pořádku či proti hanobení regulující svobodu slova a projevu a chránící jednotlivce i skupiny obyvatel před urážením a verbálními útoky jsou dnes uplatňovány ve všech evropských státech i USA. Například britský trestní zákoník umožňuje, aby bylo výtržnictví spojené s hanobením některé skupiny obyvatel trestáno až do sedmi let odnětí svobody. A pokud jsou při něm ničeny i cizí věci až 14 lety vězení.

Pussy Riot a podobné organizace si zakládají na tom, že svou činností porušují zákony a normy stanovené politickou či duchovní autoritou, kterými z principu pohrdají.

V Německu i jiných státech jsou odnětím svobody trestané osoby popírající oficiální výklad druhé světové války. Jestlipak by hvězdy světového showbyznysu a českého undergroundu sjednocené podporou Pussy Riot vystoupily na podporu neonacistické kapely, jež by byla souzena za to, že vtrhla do památníku Jad Vašem a vyřvávala: „Hospodine, vyžeň Netanjahua!“ Také by šlo o útok na svobodu slova?

Zhruba před dvěma týdny umístil někdo do vchodu mešity ve francouzském Montaubanu dvě prasečí hlavy. Starosta města a téměř celý francouzský tisk tento incident odsoudili jako blasfemický a žádají jeho přísné potrestání. Proč titíž lidé a jejich tamtamy volají po osvobození násilně jednajících anarchofeministek, ale protiislamistického „umělce“ nechávají na holičkách?

Proti křesťanství a jeho hodnotám

Že nejsou aktivity organizací, jako je Pussy Riot, primárně zaměřené proti jednotlivým politikům, ale proti křesťanství a z něj vycházejícím hodnotám, svědčí i to, že na protest proti odsouzení členek Pussy Riot porazily obnažené ukrajinské feministky z hnutí Femen kříž postavený zakarpatskými uniaty na památku umučených a popravených obětí sovětské NKVD. A celý pokrokový svět k tomu mlčí. Mlčí, protože souhlasí, chtělo by se dodat na adresu novinářů a pokrokových aktivistů obviňujících prezidenta Václava Klause z podpory Putina, protože se nepřipojil k hlasům odsuzujícím výši trestu nad ruskými chuligánkami.

O skutečné povaze a ideové orientaci Pussy Riot svědčí i to, že únorový incident se odehrál v chrámu symbolizujícím odklon postsovětského Ruska od militantního ateismu a komunismu k pravoslaví a obnovenou spolupráci světské a duchovní moci. Chrám Krista Spasitele postavený na poděkování za záchranu Ruska před napoleonskými vojsky nechal Stalin zbourat, aby byl nahrazen velkolepým Palácem Sovětů.

Aktivisté Vojny s podobnými procesy předem kalkulují a doufají, že i jejich prostřednictvím a s finanční a mediální podporou ze zahraničí dosáhnou svých politických cílů.

Nakonec však vybudován nebyl a na místě, které svým významem připomíná naši svatovítskou katedrálu, vyrostl obří otevřený bazén Moskva. Již na sklonku sovětského režimu byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu a díky příspěvkům obyčejných věřících jej bylo možné na konci devadesátých let dokončit a slavnostně vysvětit.

Politický proces v jiném smyslu

Proces s Pussy Riot je opravdu politický. Nikoli však v tom smyslu, jak o něm referují liberální či rusofobní média. Aktivisté Vojny a spřízněných organizací s podobnými procesy předem kalkulují a doufají, že i jejich prostřednictvím a finanční a mediální podpory ze zahraničí dosáhnou svých politických cílů. Těmi jsou zánik Ruska relativně nezávislého na „světovém společenství“ a hrdého na své tradice a spolupráce světské a duchovní moci podporující konzervativní mravní a společenské hodnoty.

Nemusíme být stoupenci ruského prezidenta Vladimira Putina, ba dokonce ani ruského pojetí politiky či vztahu státu a církve, abychom si uvědomili, že v tomto hysterickém protiputinovském tažení jsou ve hře i naše svobody a státní suverenita.

Komentáře: 36 - k článku O pravé tváři Pussy Riot a pokrytectví jejich stoupenců

 1. chouan napsal:

  je to tak.

 2. Pavel Zahradník napsal:

  Článek velmi pěkný, informující českého čtenáře o podrobnostech, které v našem tisku neuvidíme; je určitě užitečné hlasitě dávat najevo souhlas s trestem pro obzvlášť nestvůrné zločince (či zločinkyně?), i když jde o trest přespříliš mírný, který ještě bohužel bude možná zmírněn po odvolání. Ale jak mají čeští putinofilové ve zvyku, autor bohužel na závěr připojil pár vět o velkém carovi, Rusku hrdém na tradice a obzvlášť absurdní „spolupráci světské a duchovní moci podporující konzervativní mravní a společenské hodnoty“ (ano, opravdu je řeč o Rusku s vysokými důstojníky KGB, samozřejmě nevěrci, v čele státu i schismatické církve, o Rusku, nejpotratářštější zemi celého světa, s čímž Putin za 13 let své samovlády neudělal vůbec nic…). Akce Pussy Riot je v první řadě brutálním útokem na křesťanské náboženství; její obhájci do toho za každou cenu „montují“ politiku a autor se k nim v tomto ohledu posledními větami bohužel připojil.

 3. Michal Semín napsal:

  Nedělám si o Putinovi ani současném Rusku žádné iluze, stejně jako se nedomnívám, že skutečná obroda Ruska můž vzejít od schismatického pravoslaví. Současným silám organizovaného naturalismu, jak Západ, utvářený duchovním odkazem protestantismu a osvícenectví trefně nazval P. Denis Fahey, je však i tento nedokonalý model spolupráce duchovní a světské moci trnem v oku a učiní vše proto, aby si Rusko podmanily. V tomto smyslu je Pussy Riot jen jedním z mnoha beranidel postkřesťanského „Západu“, o čemž ostatně svědčí i jejich napojení na kruhy, financované National Endowment for Democracy a Společností pro americko-čečenské přátelství. V podpoře Pussy Riot se americké velvyslanectví staví do stejné role, jako u nás v souvislosti s Prague Pride. Zákaz moskevských „pridů“ po dobu příštích 100 let svědčí o tom, že přinejmenším v této věci jsou ruské elity konzervativnější než ty naše a proto liberální kruhy v Rusku, napojené na ty západní, použijí jakýkoli prostředek k tomu, aby současné poměry v Rusku odprezentovaly v těch nejčernějších barvách.
  Na závěr jen toliko, že vinit mne z putinofilství či obdivu k pravoslaví není opravdu na místě. Proč bych se jinak tak silně angažoval ve věci šíření fatimského poselství, včetně potřeby zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie? Teprve po něm dojde ke skutečnému obrácení Ruska, a to, co je na dnešním Rusko pozitivní, bude pak působit plně ve službách Pravdy.

 4. Radomír Malý napsal:

  Už ten obscénní název „Pussy Riot“, příčí se mi tuto prasečinu přímo napsat v češtině, ukazuje, co jsou tyto dámy zač. Děkuji panu Michalovi, že uvedl širší historické souvislosti vztahující se k této skupině, leccos z toho jsem sám nevěděl. Osobně bych byl pro prominutí trestu pod podmínkou, že se tyto ženy za své rouhání veřejně omluví a slíbí, že už to nikdy neprovedou, což ale ony, pokud vím, odmítají. V takovém případě je podle mne trest 2 let příliš mírný. Rovněž tak bych kategoricky zakázal používat ten žumpovní název.
  Jsou tu ale ještě jiné souvislosti. Čas od času čtu, že v USA nebo v Kanadě zatkla policie nějakého protipotratového aktivistu, který se modlil před potratovou klinikou, nebo někoho, kdo označil sodomii pravým jménem. Tady ovšem se zarytě mlčí, to média považují za fair play. Žijeme holt ve zcela zvráceném světě.
  Ještě poznámka ad Rusko: Samozřejmě, že Putin není žádným ideálem, v Rusku vládne korupce na vysoké úrovni, politickou scénu ovládají bývalí KGBáci a komunističtí funkcionáři, což právem vyvolává obavy. Je také pravdou, že potratová legislativa patří k jedněm z nejliberálnějších na světě, smutné to dědictví po komunismu, i když teď, pokud jsem četl, se chystá přece jen zpřísňující zákon v tomto směru. Nicméně ožívají reminiscence na carský režim, na sepětí trůnu s oltářem, samozřejmě pravoslavným. Já netvrdím, že je to pozitivní, jde přece o schizmatickou církev, nicméně je to podle mne přece jen menší zlo než západní liberalismus, který evolvuje v nejrafinovanější a nejkrutější diktaturu světa.

 5. Pan Contras napsal:

  Takže dámy jsou předvoj snah zřejmě CIA a spřátelených organizací na vyvolání podobné situace jako v 30. letech ve Španělsku.

 6. Pavel Zahradník napsal:

  Ad 3. Aniž bych chtěl nějak dál polemizovat s autorem o putinofilství a putinofobství, jenom dvě malé poznámky na okraj: 1) V současném světě se agrese neomarxismu projevuje hlavně ve dvou spektakulárních oblastech, totiž vraždění nenarozených a propagaci sodomie. V té první oblasti je Putinovo Rusko prostě součástí degenerovaného západního světa, není ani o chlup lepší, z leckterého hlediska spíše horší (má v tom ostatně už takřka stoletou tradici), ve druhé oblasti, to je pravda, zastává (aspoň zatím) pozitivnější postoje, což je třeba ocenit. 2) Pokud však jde o tu sodomii – zhruba v 80 státech současného světa (jak muslimských, tak i křesťanských afrických) je dokonce i sodomie trestným činem, neřku-li její propagace, jejich zákonodárství je tedy mnohem více v souladu s přirozeným zákonem než ruské, a přesto od našich putinofilů slyšíme pořád a pořád (pokud jde o sodomii) jen o té svaté Rusi (vím, že Rusko je nám geograficky i civilizačně bližší než muslimské či africké státy, a tak je přirozený větší zájem o ně, ale přesto to někdy působí dojmem až jakési mánie…)

 7. Felix napsal:

  Pečlivě jsem pročetl, i komentáře. Článek je to vynikající, komentáře dobré. Nelíbí se mi jen příkrý odsudek některých věcí od pana dr. Zahradníka. Celkově bych vyzdvihl tyto skutečnosti: 1. Mnoho nových faktů. 2. Jisté porozumění pro sepětí trůnu a oltáře. 3. Nejde o punkovou skupinu, ale o zločineckou organizaci, nejdě o dívky, ale o běhny. 4. V mnohém je situace v Rusku stále horší než v euroamerickém světě, v mnohém však lepší. 5. Rozsudek je spravedlivý, jen se mi nelíbilo váhání, s kterým byl vynesen. 6. Slyšel jsem více kněží, kteří s rozsudkem nesouhlasí, což signalizuje situaci euroamerické církve, v níž mluví především různí Schwarzenbergové a Roithové. 7. Potratová situace v Rusku je dědictvím především Lenina, kterého Putin označil za největšího zločince v dějinách Ruska. Jsou činěny zásahy pro zlepšení, avšak Putinův režim má obavy z protestů demokratické veřejnosti domácí i euroamerické, o čemž svěčí už zmíněné váhání s vynesením rozsudku. 8. Schismatičnost pravoslaví, rozkol od euroamerické církve je v tomto případě spíš kladem než záporem. Při překonávání rozkolu bude třeba dbát na to, aby se nevylilo dítě i s vaničkou, a aby nedošlo ke stejné liberalizaci církve jako v euroamerickém prostoru.

 8. Felix napsal:

  7. jsem psal, aniž bych viděl 6., přesto jsem námitky ad 6 vlastně anticipoval; i když stručně, přece jen přesně. Znovu opakuji: dnešnímu Rusku tyto věci nelze vytýkat, lze mu vytýkat jen a pouze to, že se bojí zvráceného euroamerického světa, v jehož obklíčení a hrozném sevření dnes je.

 9. Felix napsal:

  Ještě poznámečka k dialogu. Aniž bych něco radil nebo něco schvaloval či odmítal: Divím se myši (FSSPX), že vede dialog s kočkou (Římem) spíše, než že by vedla dialog s hrabošem (ruskými pravoslavnými).

 10. Pavel Zahradník napsal:

  Ad 8. No, myslím, že Rusku potratářskou legislativu vytýkat lze – Putin vládne jako samoděržec už 13 let a může si doma dělat, co se mu zlíbí. Vždyť v samotné satanské Evropské unii jsou státy, menší než Rusko, které mají tuto legislativu byť ne třeba vždy dokonalou, ale výrazně lepší (Polsko, Irsko, Malta). Ostatně pokud jde třeba o vpád do Gruzie, tam se Putin západního světa nijak nebál a Západ před ním, jako obvykle, kapituloval; Putin jako zkušený a chytrý politik si tuto lekci jistě dobře pamatuje. Ani v Sýrii, jak se zdá, se nějak moc nebojí (zde to má na rozdíl od Gruzie pozitivní dopad). Že by Rusko bylo v „obklíčení a hrozném sevření“, je přece naprostý nesmysl – to Rusové tradičně tvrdí vždy, než někam vtrhnou – dnes Rusku nikdo nehrozí, zato leckomu hrozí právě Rusko. Celé té kampani stran Pussy Riot se Putin může srdečně smát; ustoupí-li, pak jen proto, že bude chtít.
  Ad 9. „Dialog“ FSSPX s KGB (neboť ruské pravoslaví vedou důstojníci bývalé KGB) – to by bylo asi to nejabsurdnější, co si lze představit.

 11. Libor Rösner napsal:

  Výborné shrnutí, díky za ně. Kde jsou ty časy, kdy Omladina v C. a K. mocnářství provokovala tím, že si místo květinky dávala do klopy shnilou mrkev. Dnes je v kursu zhovadilé vystupování, brané za originální, a pokud atakuje tradiční hodnoty, tím líp. V magazínu Mladé fronty odpovídá P. Czendlik na otázku, zda mu vadí Prague Pride, že jemu to v dalekém Lanškrouně nevadí… Patrně mu nevadí ani to, co se děje v dalekém Rusku. Jenže ono to není daleko, ale za dveřmi našich bytů a v nich – v médiích.

 12. Libor Rösner napsal:

  9 – Kočka je úhlavní nepřítel myši, opravdu si myslíte, že je vhodně používat tyto příměry?

 13. Felix napsal:

  S 10 a 12 nelze diskutovat. Bude se čekat, až lušťovka dozraje a tajenka vyjde najevo. Smutná je ale cena, kterou to čekání bude stát. Jako už tolikrát za poslední staletí.

 14. Tomáš Navrátil napsal:

  Smutné, jak lidé raději věří v absurdity než v milujícího Boha.

 15. Libor Rösner napsal:

  14 – absrudity od nich / od nás nic nepožadují

 16. Tomáš Navrátil napsal:

  15. Pochopitelně.

 17. Tomáš Studený napsal:

  Zvláštní, co člověk, to jiný koktail předsudků v umně vybroušené intelektuální číši :-)
  S něčím se dá souhlasit, a je určitě pozitivní, že článek představuje některá možná opravdu účelově opomíjená fakta, ale na druhou stranu ty předpojatosti vůči různým věcem od homosexuálů po liberalismus obecně… Pro pána, vždyť liberalismus není zdaleka náš největší problém.

 18. Felix napsal:

  17: A pane, děkuji za Váš příspěvěk. Protože jste pojmenoval náš opravdu největší problém: je jím liberalismus; on je i zdrojem demokracie.
  No a já budu pokračovat ve svém výčtu ad 7:
  9. Anglický název svědčí o tom, kam patří: do Euroameriky, stejně jako slezina teploušů v Praze, stejně jako Umělohmotní lidé vesmíru Jirouse.
  10. Je radost nad rozsudkem, ale soudy to naopak rozvíří než utlumí. Stejně jako za Jirouse. V tom je Rusko skoro v Euroamerice. Soudy to nevyřeší.
  11. Ani Putin s tím, stejně jako s potraty nemůže nic dělat, i tím je Rusko v Euroamerice. Navíc Putinova obliba klesá, je Bohu že demokraticky zvolěný, žádný samovladce: http://czech.ruvr.ru/2012_08_23/86010883/
  12. Jediný možný způsob, jak s těmito svinstvy skoncovat, jsou rozlícení věřící. Proto taky akce Akce DOST proti srazu teploušů v Praze byla správná. Bohu žel nebyli DOST rozlícení a nejsou ani všichni jaksepatří věřící. Navíc třeba umělohmotní lidé měli i velkou podporu mezi věřícími, místo toho, aby je věřící vypráskali (neboť tito liberálové byli horší, než komunisti, byli i nebezpečnější, jak je vidět dnes).

 19. Libor Rösner napsal:

  17 – Není předsudkem i to, vidět v nějakém negativním hodnocení něčeho předsudek? Proč bych měl mít předsudek, když odmítám nějakou zvrhlost a její veřejné prezentování?

 20. Ondřej Vaněček napsal:

  Přeposlal jsem to do četky.

 21. Michal Semín napsal:

  Co jste poslal do četky, Ondřeji? Ten článek?

 22. Martin Štula napsal:

  No, za baťušky cara za podobný incident bylo možno uložit je tři měsíce basy.

  A dále se obávám, že v Rusku došlo pouze k výměně vědeckého komunismu za pravověří a výměnu průkazek KSSS a KGB za křestní listy Ruské pravoslavné církve. S těma holkama vůbec nesouhlasím, ale nesouhlasím také s tím,jak probíhal proces a jak byla postavena obžaloba a jakým způsobem byl zdůvodněn rozsudek.

 23. Felix napsal:

  22. Jo, to všechno už bylo na Foxnews. A říká to i Romney.

 24. Admin napsal:

  Pokrytectví ministra Schwarzenberga
  http://cirkev.wordpress.com/20.....rzenberga/

 25. Jan napsal:

  FSSPX by už konečně mělo přestat vést s Římem „dialog“ a dohodnout se o plné regularizaci. Nejsem prorok, ale včera bylo patrně pozdě:)

  S KGB v ruském pravoslaví bych to až zas tak neviděl katastrofálně.
  Stačí se podívat na počet kněží z roku 1990 a nyní. Vyrostla silná generace, která už podobné hrátky neprovozuje (lépe řečeno, neprovozuje je už stát, (doufám že Putin nezískává další agenty v řadách kléru pod rouškou FSB). Je zajímavé, že v oficiálních zprávách je patriarcha Gunďajev (Kyrill) uváděn, že „jeho spojení s tajnou službou se nepodařilo nikdy dokázat“ (to je prosím z neruského pramene) a při jeho nástupu do funkce si liberální media pochvalovala, že je to „biskup-ne-agent“….mj. „zarubežná“ (zahraniční) pravoslavná církev se s ním dohodla.

  Jistě jsem pro obnovení zasvěcení Ruska Naší Paní z Fátimy a to přesně podle původní intence (výslovné jmenování Ruska, s biskupy atd…) Také pro cestu sv. otce do Ruska (papežové byli už snad ve všech pravoslavně orientovaných zemích (i v Řecku a na Ukrajině, jen v Rusku ne.
  Jan

 26. Felix napsal:

  25. Jistěže byl sovětský režim skoro stejně tak zvrhlý jako nacistický, ale jsou tu dva rozdíly: nacismu fandili většinou všichni Němci, bolševismu nikoliv všichni Rusové. A za druhé se ukazuje, že Západu nevadil ani tak bolševismus (proti němuž nikdy nevystoupili), ale Rusko. A to pokračuje dosud. Vadí jim Rusko a ideově to spřádají, jako by i dnes bylo bolševické. Bylo mi zde namítnuto, že Rusko vždy tvrdilo, že je obklíčené, ale pramálo záleží na tom, co tvrdilo. Fakt je ten, že JE obklíčené. V Sýrii se doslova bojuje o Moskvu. Padne-li Damašek, vzápětí padne Írán a Rusko už nic nezachrání. Bylo by dobré namítačům podívat se na mapu Euroamerických vojenských základen kolem Ruska. Ono kdyby Rusko nebylo v kleštích, ani tamní pravolaví by nemělo tak silný motiv isolovat se od Říma, který k celosvětové agresi kondomové a potratové Euroameriky mlčí, někdy dokonce vstřícně mlčí.

 27. Hamish napsal:

  Jene, vy byste se plně relurazival s heretiky?
  Nu, to chce odvahu.
  Nebo totální ztrátu soudnosti.

 28. Felix napsal:

  Já bych neviděl ten příspěvek tak tragicky, ta jedna věta je spíše zmatená nebo nejasná. Je otázka, co to je regularizace, taky co on jí myslí, je taky otázka, jak dosáhnout něčeho bez dialogu – s disputací?; zkuste na něho nebýt zlým, ať se vymáčkne – a až to bude jasné, tak mu podle toho příp. dejte klackem.

  Teď propaganda hlásí: „Češi stráží Pobaltí: Čeští piloti převzali dohled nad vzdušným prostorem tří pobaltských republik. Nebe nad Estonskem, Lotyšskem a Litvou začnou chránit v sobotu.“ Ať mi někdo tvrdí, že to je proti komunismu nebo KGB. Nepřítelem vždy bylo a je Rusko. I pro dnešní zdejší (ne)český režim.

 29. Jan napsal:

  Přesnější informace. „Zarubežná“ pravoslavná církev se dohodla s moskevským pravoslavím ještě krátce před nástupem patriarchy Kyrilla.

  K FSSPX – Řím už bylo mnoho napsáno. Doufám, že obě strany vědí, jak dál postupovat. Výraz „dialog“ jsem dal do úvozovek úmyslně. Dneska je totiž módní „vést dialog“ s kdekým. Myslím tím „dialog hluchých“. To ale není případ jednání Řím – FSSPX. Doufám….

  Nevim, zda je opravdu Rusko „nepřítelem“. Nebo, jestli si to, v narcismu sobě vlastním, po bolševicích zděděném, příliš nenamlouvá.
  Kdybychom takto uvažovali, tak by mnohem větším nebezpečím pro Západ byla bolševická Čína. Která naoko „kapitalizuje“, posílá kosmonauty na oběžnou dráhu, stala se „montovnou světa“ a zbrojí!
  A přitom tam existují koncentrační tábory lao-kaj…. Mě nevadí Čína, ale komunistická Čína…

  Ale na konec k tématu:) „Pusinky riot“… Jsou vinné. Měly by ale dostat veřejně prospěšné práce (pár týdnů), nebo pokutu. Toť vše. Ne kriminál.

  Jan

 30. Tomáš Navrátil napsal:

  Uříznutí kříže jim šlo rychle. Porazit strom, osekat větve, nařezat trámky, ohoblovat ručním hoblíkem, vydlabat dlátem čepy, spojit, ohladit a povrchově upravit. Každá jeden kříž a určitě by si rozmyslely chodit jen tak a ještě k tomu s motorovkou a řezat na potkání, co jim nepatří.

 31. Felix napsal:

  29. Možná by k tomu dialogu Řím – FSSPX bylo teď lepší si dát na tři roky pausu.
  Rusko nepřítelem – opravdu by to chtělo dvě věci: 1. Mapu vojenských základen na cizích územích. 2. Uvést, kolik který stát vydává na zbrojení.
  Čína – Euroameriku neohrožuje, spíše je pro Euroameriku modelovou zemí, pokusným políčkem. A to pokud se týká: 1. Centralizace státní moci. 2. Řízeného vymírání obyvatelstva. 3. Jeho ovládání státem.

 32. Felix napsal:

  Rusko na dobré cestě k pravoslavnému státu: http://www.prvnizpravy.cz/zpra.....-zlocinem/ Kdypak se kdepak katolíci na něco takového zmohou?

 33. Felix napsal:

  Jiný kraj, jiný mrav. Právě vyšla zpráva: http://www.novinky.cz/zahranic.....irkvi.html U nás byl tento muzikál katolíky hojně navštěvován a oblíben. Opět: Rusko na dobré cestě. U nás „se za ten tok nic nezměnilo“ – včerejší citát z neoblíbeného zastánce tradice.

 34. Felix napsal:

  Dobrá zpríva: z kandidátek Sacharovovy a snad i Nobelovy ceny se pokusí vyhnat čerty rouhačství ruská ťurma a bachařky. Padla klec: http://www.novinky.cz/zahranic.....oskvy.html

 35. Felix napsal:

  Další dobrá zpráva z Ruska: „Videa Pu… Ri.. jsou extrémistická a musejí být stažena, rozhodl soud.“ „Díla označená za extremistická jsou dána na černou listinu ministerstva vnitra, na kterém je nyní 1500 děl.“ http://www.novinky.cz/zahranic.....-soud.html Bylo by dobré, aby se censurou zabývaly společněš církev a v návaznosti stát. A neměla by se taková „díla“ nazývat extrémistická, ale věroučně škodlivá či nemorální. Rozumného člověka to neomezuje, ale mu to prospívá. Církev má být učitelkou víry a mravů a vychovatelkou národa.