Michal Semín

19. července L. P. 2012 jsem si v rozmezí několika minut přečetl dvě na první pohled nesouvisející sdělení – prohlášení Generální kapituly Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) a informaci, že české olympioniky bude po dobu londýnských her duchovně doprovázet P. „Zbigi“ Czendlik. S ním jsem si následně vyposlechl krátký rozhlasový rozhovor, po němž jsem již o souvislosti obou sdělení vůbec nepochyboval. O co jde?

Jde o to, že P. Czendlika do Londýna nevysílá Český olympijský výbor, ale kardinál Duka, nejvyšší církevní autorita v českých zemích. Autorita, jež má dbát na to, aby byla katolická víra předávána neporušená, aby kněží, zodpovědní za posvěcování svěřených duší, byli prosti věroučných omylů a hříšného života. Neznám P. Czendlika do té míry, abych mohl o něm prohlásit, že je svým osobním životem nevěrný morálnímu učení Církve a ani nechci z jeho různých mravnost relativizujících poznámek v médiích usuzovat na to, že se jimi v praxi také důsledně řídí. Jeho propojení se společností showbyznysu, jakož i to, že církevně sezdává veřejné hříšníky z řad celebrit, však příliš dobrým znamením není. Nicméně co soudit mohu, jsou jeho věroučné výroky, za něž bych v hodinách katechismu pro děti, připravující se k prvnímu svatému přijímání, dával nedostatečnou. Poprvé jsem si P. Czendlika povšiml, když v jednom rozhovoru, tuším pro Lidové noviny, prohlásil, že nemůže říci, že věří v Boha. Vysvětlil to tím (parafrázuji), že otázky víry nelze objektivizovat, že se jedná o něco tak skrytého a intimního, že o tom běžnými jazykovými prostředky hovořit nemůže. Ve včerejším rozhlasovém pořadu v tomto duchu hovořil též, když na dotaz moderátorky, zda zná z řad našich olympioniků někoho, kdo je věřící, odpověděl, že lidi na věřící a nevěřící nedělí, neboť víru, jež pramení v lidském nitru, má ve skutečnosti každý. Lidé se liší jen tím, zda si to uvědomují či nikoli. Každý, kdo má elementární znalost katolické nauky, ví, že toto pojetí víry není s tím katolickým slučitelné. Sv. Pius X. v encyklice Pascendi  uvádí toto imanentistické pojetí víry mezi základními komponenty odsouzeného modernismu. Takto chápaná víra je mostem k dalším omylům a naprosté relativizaci věroučného i mravoučného obsahu. Toho všeho si musí být vědom i kardinál Duka, který byl před povýšením na stolec pražského arcibiskupa Czendlikovým biskupem v Hradci Králové. Jak je z pověření P. Czendlika zřejmé, být v „plné jednotě“ s papežem dnes nevyžaduje katolicky věřit. P. Czendlik není v tomto svém postoji samozřejmě osamocen, dnes je v Církvi široce rozšířen a jak je vidět, má i podporu vysokých církevních hodnostářů.

P. Czendlik (zdroj: TV Noe)

„Plnou jednotou“ s Církví se však prý nemůže pyšnit výše zmíněné FSSPX. Navzdory tomu, že o víře smýšlí v plné jednotě s tím, jak o ní dogmaticky učí církevní učitelský úřad všech věků. Díky oficiálnímu českému překladu se můžeme seznámit s prohlášením, jímž FSSPX po jistě důkladné vnitřní diskusi, odehrávající se v kontextu jednání se Svatým stolcem o své případné regularizaci, vysvětluje svoji věrnost tomu, co Církev vždy a všude učila: „Kapitula věří, že prvořadou povinností Bratrstva ve službě, kterou chce nabízet Církvi, je pokračovat s Boží pomocí v hlásání katolické Víry ve vší její čistotě a neporušenosti s pevným odhodláním, aby to odpovídalo intenzitě neustálých útoků, kterým je tato Víra dnes vystavena. Proto se zdá příhodné, abychom znovu potvrdili svou víru v Římskokatolickou církev, jedinou Církev založenou Našim Pánem Ježíšem Kristem, mimo níž není ani spása, ani možnost nalézt prostředky ke spáse vedoucí; svou víru v její monarchické založení, jak si jej přál sám Náš Pán, skrze níž nejvyšší moc vlády nad univerzální Církví náleží pouze papeži, náměstku Krista na zemi; svou víru v univerzální kralování Našeho Pána Ježíše Krista, Stvořitele přirozeného i nadpřirozeného řádu, Jemuž se musí každý člověk a každá společnost podrobit“. Právě proto, že FSSPX vyznává katolickou víru všech věků, může dále konstatovat, že “Bratrstvo se ve vztahu ke všem novotám Druhého vatikánského koncilu, které zůstávají poznamenány omyly, a také ve vztahu k reformám, jež z něj vzešly, nadále přidržuje deklarací a učení stálého Magisteria Církve. Nalézáme svého průvodce v tomto nepřerušeném Magisteriu, které svou učitelskou autoritou předává zjevený poklad Víry v dokonalém souladu s pravdami, které celá Církev vždy a všude vyznávala. Bratrstvo také nachází svého průvodce ve stálé Tradici Církve, která předává a bude až do konce časů předávat učení nutná k zachování Víry a ke spáse duší, a čeká na okamžik, kdy bude možná vážná a otevřená debata zaměřená na návrat církevních autorit k tradici.“ (celý text prohlášení)

Žijeme v době, kdy pražský arcibiskup pověřuje duchovní služnou kněze bez víry, zatímco kněžská společnost, čítající po letošních kněžských svěceních již 569 kněží (graf), se pro svou, a jak uvedené prohlášení dokládá, i nadále trvající věrnost víře všech věků nachází, v důsledku ďábelské dezorientace, prorokované sestrou Lucií, v jakémsi zdánlivém církevním vzduchoprázdnu. Nepřátelé víry vně i uvnitř Církve učiní vše pro to, aby vhodné podmínky pro plné začlenění FSSPX do řádné služby v Církvi již nikdy nenastaly, věrní katolíci však nezoufají, neboť pevně věří, že ďábel Církev nepřemůže a Neposkvrněné Srdce Panny Marie nakonec zvítězí.

Modleme se proto za obrácení P. Czendlika i jeho představených, za to, aby FSSPX vytrvalo ve vydávání svědectví o své věrnosti plnosti katolické víry a za obnovu Církve a celého světa v Kristu Ježíši, Pánu našem.

Komentáře: 43 - k článku O „plné jednotě“ v době apostaze

 1. Admin napsal:

  Další perly:

  P. Czendlik mimo jiné prohlásil, že největší silou ve vesmíru je láska a sex, načež tento výrok s odstupem času znovu potvrdil, přestože prý lidé čekali, že největší silou je Bůh. Sex povýšil na svátost, rozum označil za prodejnou děvku, o kterou když přijde, zamiluje se a ožení. Chtěl by zrušit celibát do doby, než bude starý, dokud dobře vypadá. Na základě toho, že je „Církev živý organismus“ naznačil, že by se v budoucnu mohly na kněze světit ženy.

 2. rehek napsal:

  Pán Bůh s námi a zlý pryč.

 3. Felix napsal:

  Bez ohledu na to, co zde Michal Semín uvádí, si skutečně myslím, že víra P. Czendika i abp. Duky je – nakolik možno – shodná (stejně jako víra P. Halíka, nově jmenovaného otce prefekta i jako víra Svatého otce). Víra FSSPX bude asi přece jen trochu jiná. Ale tvrdit to nemohu, kontext věroučných prohlášení těchto osob neumím posoudit. A z toho by pak plynulo i pojetí jednoty.

 4. Hamish napsal:

  Jistě že je stejná.
  Všichni jsou to stejní modernisté.

 5. jjs napsal:

  Já v Boha věřím, ale nevěřím, že existuje Czendlik. Víra v existenci Czendlika v mém srdci nevypramenila. Ne, ne, že nevěřím, že existuje takové hovádko, tomu nemůžu uvěřit.

 6. jjs napsal:

  Felixi, když neumíte posoudit víru někoho z jejich projevů, nemůžete ani tvrdit, že různí lidé mají stejnou víru. To byste totiž musel umět posoudit něčí víru. Quod est absurdum.

  Leda že byste připouštěl, že všichni lidé apriorně stejnou víru mají, což je hereze.

 7. Jakub Albert napsal:

  Myslel jsem nejdřív, že jede reprezentovat Českou republiku v golfu, ale golf bude na olympiádě až v roce 2016, tak nevím.

 8. josef napsal:

  Prorokované nejen sestrou Lucií, http://mariapro.cz/2012/07/mys.....ch-casech/

 9. rehek napsal:

  5. jjs: to by se potom ale dalo klidně říct, že není třeba věřit, že existuje něco jako neomodernismus apod. Ten v mém srdci také nevyklíčil, ale na žal nás obklopuje.

 10. Miloš Dostál napsal:

  Já bych to tak nehrotil. Šéf olympioniků se na Duku obrátil, aby někoho poslal, a protože Duka ví, že mezi našimi olympioniky žádní katolící nejsou, možná snad nějací rádobyvěřící ve stylu Czendlika, tak ho tam poslal jako svůj k svému. Kdyby šlo o katolickou výpravu třeba do Fatimi, tak by tam poslal někoho úplně jiného.
  Já pořád věřím, že Duka má nějaký svůj plán s českým katolicismem, že ho chce nejdříve dostal do povědomí lidí jako národní, státotvornou a jakoby kulturně a co identity zastřešují sílu. Že vybuduje nejdřív širší podnoží a pak bude stavět nahoru – a na špici budou plné semináře a kláštery pravověrných a Církvi a víře hluboce oddaných lidí.
  Co o tom kdo soudíte?

 11. miro napsal:

  Název článku se mi nelíbí. Jeho obsah je také slepencem různých invektiv poskládaných do mozaiky dle chuti autora článku. Úmysl je zřejmý, snaha o povrchní posuzování kněží a biskupů a následně úderná reklama na FSSPX… Tento článek nemá příliš hodnotu, je účelový, prvoplánový a velmi nesourodý. Mám dojem, že P. Czendlik se posuzováním FSSPX vůbec nezajímá, zato pan Michal Semín se neváhá pouštět do šarvátek tohoto typu. Očekával bych rozhodně víc od člověka, který umí psát. Obratná lavina kritiky je totiž dost laciný impulz. Očekával bych třeba rozhovor s P. Czendlikem, který udělá M. Semín, osobní kontakt a zkušenosti a nejenom teoretizující snůšku slov a vět. Je to pro mne absolutně nevěrohodný článek. Bylo by tam dost témat na otevření a interpretaci. Ovšem autor M. Semín ve zkratce shrnul některé věci zcela účelově a to se mi nelíbí. Článek je za 4 –

 12. Pavel napsal:

  Ad Miloš Dostál – ach ta naivita… Zednáři, modernisti a heretici těžko někdy budou chtít katolické náboženství v zemi povznést…

 13. Pavel napsal:

  Ad Miro: To by nemusel být špatný nápad – učinit rozhovor s Czendlikem, Halíkem, Dukou atd. pro ISJ. Možná by to bylo usvědčující natolik, že by i nový prefekt Kongregace pro nauku víry byl pobouřen (samozřejmě by se však rozhovor nesměl týkat panenství Mariina či přepodstatnění…). Osobně jsem tedy pro, jenom se obávám, že dotyční by takový rozhovor ve své lásce a toleranci k bratřím nikdy neposkytli. Nicméně za pokus by to přeci jen stálo. Kdyžtak by se pak akorát napsalo, že dotyční rozhovor odmítli. Ale bylo by každopádně zajímavé zjistit, jak to Czendlik myslel s tím sexem, Duka s peklem a umělým oplodněním atd., třeba by pak už ti nekoneční obhájci absurdit nemohli tvrdit, že to tak nemysleli… Ale pro Felixe by ty rozhovory byly stejné zbytečné, protože by nemohl vůbec posoudit, o čem se tam mluví…

 14. Hamish napsal:

  miro a s fakty v článku se vypořádáte jak?

 15. Admin napsal:

  Další příspěvky přispěvatele miro byly zablokovány z důvodu porušení pravidel diskuse.

 16. Blanca napsal:

  Na mě to působí tak, že si tu chce svoji nenávist vylévat především Miro, a to strháváním pozornosti na domnělou nekorektnost článku na úkor pochopení jeho skutečného smyslu (který buď nepochopil, nebo jej odmítá akceptovat): nasvícení onoho neuvěřitelného kontrastu fenoménu Czendlik vs. fenoménu FSSPX – a tím poukázání na ty hrozné poměry v Církvi, tu schizofreni, apostazi…

 17. Admin napsal:

  Pisatel nerespektuje literární žánr článku. Esej kritizuje proto, že není studií (a to ještě velmi nevhodným a chaotickým způsobem). První příspěvek byl ponechán pouze proto, že na něj již v podmínkách stávajícího systému moderování diskuse stačili reagovat jiní.

 18. solipso napsal:

  Já bych mira nezablokovával. Jeho názor je, minimálně pokud se týká nepřiměřenosti formy obsahu, částečně legitimní. Od eseje bych také čekal spíše pokus o hlubší ponoření do problému, rozkrývání prvotních, snad metafyzických, příčin — zatímco studie by měla svůj předmět spíše důkladně popsat ve všech zvolených kontextech. Osobně bych článek co do formy spíše než za esej (může být třetinou obsahu eseje citát?) označil za výběrovou (komparativní?) studii, ovšem o rozsahu příslušejícím spíše noticce, kterýmžto pádem nepříliš podařenou. Nijak však samozřejmě nezpochybňuji přínosnost srovnání postojů těch, kteří v jednotě jsou a těch, kteří nejsou.
  Za rovněž podnětný považuji mirův nápad pokusit se o sérii rozhovorů s různými czendliky, haliky a třeba i duky.

 19. Renda napsal:

  Je vidět, že je miro volajako zmätený….to u wojtylovských a medju Slováků bývá dost často…

 20. Michal Semín napsal:

  Nevím sice kdo je Solipso, ale pokud takovou esej, o níž se zmiňuje, napíše, rád ji zde zveřejním. Pokud jde o rozhovory se zmíněnými osobami, nevím, čemu by mohly být prospěšné. Neumím si dost dobře představit, že si v přímém rozhovoru nechají sdělovat důkazy o absenci jejich pravověří. Ale pokud se chce Solipso o něco takového pokusit a následně to nabídnout k publikaci na tomto portálu, je to jistě možné.

 21. rehek napsal:

  19. Renda: obávám se, že se to netýká jen medju Slováků. S jedním medjunadšencem, který vzlyká po přijímání vkleče a do úst, kritizuje vestoje i na ruku a který přišel zatím jen jedinkrát na tradiční ritus a o kterém jsem si až do té doby myslel, že najdeme společnou řeč velmi rychle, máme komunikační potíže. „Jeden o koze, druhý o voze.“ by se to klidně dalo nazvat a jen Bůh ví, kdy se nám to povede překonat.

 22. Jakub Albert napsal:

  10. Miloš Dostál: Toho se právě bojím, že Duka má nějaký svůj plán s českým katolicismem.

 23. Miloš Dostál napsal:

  Chlapi, neblázněte…
  Jak byste tuhle zemi jako arcibiskupové pražští chtěli vést? Ať to Duka zkusí s těmi Čechy něco udělat, uvidíme…
  Věřím, že má plán, ale že to není takový plán, co Beneš za Mnichova, když říkal: Mám plán, a nakonec z toho byl eroplán – odletěl… :-)

 24. Giuditta napsal:

  @Miloš Dostál: Tak tohle je mimo. Jaké „vedení země“? Jde snad o budování mystického těla, tj. Církve, ne? (Či snad jsem nepochopila jakousi nadsázku?)
  Jinak – také věřím, že pan arcibiskup Duka má nějaký SVŮJ plán. Podle něj pak buduje domek od fasády, místo na odvěkých základech. Věřím v jeho brzké obrácení. Čelem ke svatostánku. Bratrstvo sv. Pia X. mu pomůže. Už se těším. Panna Maria ho bude milovat.

  K P.Czendlikovi: Koho nakonec měl na takovou oslavu bratrství a humanity poslat? Pravověrného kněze by tam ani nedostal, doufám. Nechť si P.Czendlik svoji odměnu nyní vybere. (Takže v tomto s panem Dostálem víceméně souhlasím.)

 25. Libor Rösner napsal:

  Czendlika jsem slyšel říci B. Tachecí, že si myslí, že těm, kdo nedokáží zvládnout svou sexulitu, můžou používat kondomy. A protože OH jsou známy svou promiskuitou, je tím pravým člověkem na pravém místě.

 26. rehek napsal:

  25. Vida. To mne nenapadlo. :-)))

 27. Farnice pana Czendlika napsal:

  Potvrzuji, že být farnicí pana Zibiho Czendlika je být jako ovce bez pastýře. Je to smutné, ale co máme my lidi z Lanškrouna dělat? Poraďte…

 28. Ivka napsal:

  Co dělat, chodit jinam,to dá rozum, ne :O)
  když je pan Zibi /často/ na cestách, nemáte zástup?

 29. Jakub Albert napsal:

  Neboť blázniví jsou pastýři, Hospodina nehledají; proto nemají zdaru, všecko stádo jejich jest rozptýleno. Jer 10,21

  Běda pastýřům, kteří rozsápávají a rozptylují stádo mé pastvy, dí Hospodin. Jer 23,1

 30. Admin napsal:

  Farnice p. C.: Vyražte na mši svatou do Brna nebo Pardubic. Námahu spojenou s cestou obětujte za duše v očistci, bude to jistě zdrojem mnohých milostí. Přestaňte navštěvovat zhoubné novus ordo. To je nejlepší, co pro sebe a své blízké můžete udělat. Czendlikovatí to všude, Zibi je jen trošku napřed.

 31. rehek napsal:

  Mám na paní farnici dotaz: je to skutečně pravda, že pan Zibi je přezdíván „Večerníček“, protože začíná novus slovy „Dobrý večer“ nebo „Dobrý den“?

 32. David napsal:

  Farníků P. Czendlika mi je opravdu líto. I kdyby sedli do auta a jeli přes kopec do Letohradu, tak si moc nepomůžou. Tam je další „výkvět“ mezi kněžími, P. Vacek, to je z bláta do louže, ne – li ještě horší.

 33. rehek napsal:

  32. David: Kdysi před lety jsem žasnul nad krásou kostela v Letohradu. Kdo mohl tehdy tušit, že ho potká tak smutný osud…

 34. Gaba napsal:

  Jsem z farnosti Lanškroun a neřekla bych, že člověk nemá kam zajed jinam na mši.Je tu možno okolní vesnice a to i k využití sv. smíření.Chodím i u nás a jdu kvůli Ježíši, který ve svatostánku je, setkáváme se s ním přeci i ve čteném slovu a evangeliu na mši.Za obrácení se modlit to určitě, jak píše autor článku.Nejen kněžích a to i tohoto zmíněného našeho, ale především i za to naše osobní obrácení.Bůh Vám žehnej lidičky

 35. David Hibsch napsal:

  Gaba: Ono je potřeba chtít pochopit co je to katolická víra a katolická liturgie. Sám jsem prošel mnohým, včetně Charismatické obnovy, a po létech jsem zjistil, že modernismus všech forem není katolická víra. Tak jsem tu pupeční šňůru přestřihl s pomocí Boží i lidí, kteří byli v poznání dál než jsem byl já. Jenže chce to malé zrno poctivosti a touhu po autentické katolické víře, tedy být ochoten překročit vlastní stín a ďábelský návyk přijímat vše s tupostí mentálně líneho stáda (což modernisté vydávají za poslušnost).

 36. Gaba napsal:

  Děkuji p.Davide.Každý jsme prošli poznáním.Nezastávám tu modernismus, ale vím, že i u nás jsou možnosti účastnit se jinde.I když třeba nejsme lidé, kteří navštěvují latinské mše, tak věřím, že se snažíme poctivě žít katolickou víru.To je snad křesťan od křesťana a to nepoznám podle toho jakou liturgii navštěvuje.Nemusíme přeci přijímat na ruku, ale do úst a klidně i v kleče.Znám takové lidičky a chodí na běžnou liturgii.Důležité pro mne je být s Ježíšem.Protože, když budete s Ježíšem, tak se nemůžete ztratit.Chce to srovnávat svůj život s evangeliem a tam většina uvidí, jak blízko je Bohu.Na každém je taky, aby se vzdělával třeba i studiem katechismu.Pak nemůžem dělat kličky.Kdo poctivě zkoumá své svědomí.Soud jednou bude z lásky k Bohu a k lidem.

 37. rehek napsal:

  http://revue.idnes.cz/foto.asp…..C_4477.jpg
  A že jim to sluší! Kdyby nebyl padre nekatolík, mohl klidně studovat u řeckých katolíků a oženit se. Škoda ho. Mohl to být třeba lepší otec rodiny i řec-kat farář. Takhle polovičatě to stojí leda za starou bačkoru.

 38. Ivka napsal:

  Chtěla bych vidět mši sv. slouženou v hotelu.
  Jistě se všichni pohrnou ke sv.přijímání.

 39. rehek napsal:

  39. Ivka: To stačí kouknout na NOM, což není obětní mše svatá, ale hostina, kde jdou všichni houfně přijímat na ruku. A v takovém nobles hotelu? Víte, jaké bývá v takových hotelích menu? To byste šla hned dvakrát. :-)

 40. Hamish napsal:

  Mše svatá se v hotelu složila třeba v Uherském Brodě. Dokonce ten hotel patří rotariánovi.
  Bližší info poskytne PTS ;)

 41. josef napsal:

  P. Czendlik je odborník na utužování heretických bludů proto tam vyslala hlava katolíků v Čechách jeho. Halík není jeho oblíbenec, za vlády Vlka by tam jel on.
  http://www.magnificat.sk/2012/.....veho-veku/