Kázání P. Tomáše Stritzka z 1. neděle postní (Praha, 17. 2. 2013, fsspx.cz).

jerome
F. Goya: Sv. Jeroným se kaje