Michal Semín

Mnozí čekali, že se s příchodem Benedikta XVI. na papežský stolec dočkají utlumení ekumenických a mezináboženských výstředností předchozího pontifikátu. Jak to tak prozatím vypadá, doufali marně. V panreligiózních jamboree v Assisi se směle pokračuje a k dosavadní sestavě heretiků, schizmatiků a pohanů všeho druhu přibylo další vyznání – agnosticismus.

Naděje se také upínaly k výběru nového předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů, pod níž spadá i úřad, zodpovědný za dialog s židy. Papež zbavil těchto funkcí mnoha hereticky znějícími tezemi proslulého kardinála Waltera Kaspera a na jeho místo jmenoval švýcarského arcibiskupa (dnes již kardinála) Kurta Kocha. Ti, kdo jeho dosavadní názory znali, věděli, že se ekumenický program, nastolený koncilovou naukou, podle níž Církev Kristova není identická s Církví katolickou, bude i nadále nerušeně rozvíjet. Proto i z úst kardinála Kocha slýcháme slova, pod něž by se jeho předchůdce také jistě podepsal. Na nedávno skončeném eucharistickém kongresu v irském Dublinu vystoupil kardinál Koch s přednáškou nazvanou Vztah mezi eucharistií a církevním společenstvím z ekumenického pohledu. V ní mj. řekl: „Pravoslavné nebo protestantské pojetí církve jako bohoslužebného shromáždění v zásadě nestojí v protikladu s katolickým“. A jak dále čteme ve zprávě Rádia Vaticana: „Pravoslavnou či protestantskou eklesiologii lze integrovat do širšího katolického pohledu. Rozhraním mezi katolickým a protestantským chápáním církve je však přesvědčení o přítomnosti církve jako celku v eucharistickém shromáždění. Z katolického hlediska toto pojetí nestačí, neboť pro katolickou církev je určující vzájemné spojení eucharistických společenství mezi sebou, se svými biskupy a s papežem“. Jak lze protestantské učení o Církvi, popírající všechny podstatné pravdy víry o její podstatě, „integrovat do širšího katolického pohledu“? „Širší katolický pohled“ v pojetí kardinála Kocha jen stěží může být totéž co katolické učení o Církvi, jehož obsah je v přímém protikladu k protestantským omylům.

Rabín Zevulun Charlop s kardinálem Kasperem drží Talmud, knihu plnou blasfemií, všemožně urážející katolickou víru, Ježíše Krista i Pannu Marii

Neméně sporná jsou pak tvrzení kardinála Kocha na adresu soudobého judaismu. „Pozitivní vztah k němu ještě není v katolické církvi všude přítomen“, připustil v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Během své přednášky o katolicko-židovském dialogu po Druhém vatikánském koncilu ze dne 16. 5. mj. řekl: „V rámci svého důkladného zkoumání otázky tzv. misií mezi židy, dospěl kardinál Lehmann ke správnému závěru, že v dějinách Církve nepřinesly organizované misie nic dobrého“. Druhý vatikánský koncil ve svém dokumentu Nostra aetate, jak soudí kardinál Koch, učí, že Boží lid tvoří jak křesťané, tak židé. Boží úmluva s židovským národem platí a to bez ohledu na to, zda Krista jako svého Spasitele přijímá či odmítá. Proto Koch dochází k závěru, že zatímco z křesťanského hlediska existuje jen jediná cesta spásy, totiž skrze Ježíše Krista, spása je dosažitelná i pro židy, jež Kristovu spasitelnou úlohu odmítají akceptovat. Jak je to možné, to prý zůstává tajemstvím. Že mají v Krista nevěřící židé podíl na Boží spáse je však nepochybné, přičemž se Koch odvolává na stanovisko Benedikta XVI., včetně jím iniciované změny velkopátečních přímluv za židy v tradičním římském ritu, motivované záměrnou rezignací na obrácení židů „tady a teď“. Sv. Petr měl však na tuto věc trochu jiný názor, když po seslání Ducha svatého kázal tato slova: „Čiňte pokání a každý z vás se dej pokřtíti ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Vždyť pro vás i pro vaše děti platí to zaslíbení, a pro všechny, kteří jsou v dáli, ať kohokoliv povolá Pán, Bůh náš… Zachraňte se z tohoto zvrhlého pokolení!“ Možná nekázal náš první papež v duchu Nostra aetate, nicméně v důsledku této naléhavé výzvy, jak svědčí sv. Lukáš ve Skutcích apoštolských, byly pokřtěny „asi tři tisíce duší“. Také sv. Pavel měl na evangelizaci židů poněkud jiný názor než kardinál Koch. „Vždyť se nestydím za evangelium. Je to totiž moc Boží k spáse pro každého, kdo věří, předně pro žida, pak i pro pohana“ (Řím 1, 16). Pokud vím, žádná podobná slova v synagogách, navštěvovaných Janem Pavlem II. a Benediktem XVI., dosud nezazněla. Místo toho v nich slýcháme o „starších bratrech ve víře“ či „společném vydávání svědectví o Bohu“.

Rabín Burton Visotzky s kardinálem Kurtem Kochem při obědě na židovském teologickém semináři (říjen 2011)

V souvislosti s rozhodováním Svatého stolce o tzv. regularizaci Kněžského bratrstva sv. Pia X. kardinál Koch, jenž je rovněž členem Kongregace pro nauku víry a o jednáních s FSSPX je tak detailně informován, prohlásil, že pokoncilní změny v přístupu k judaismu musí být každým katolíkem přijaty jako závazné. Na adresu biskupa Williamsona, pochybujícího o některých aspektech oficiálního výkladu holocaustu, poznamenal, že „v Církvi není pro popírače místo“. Netušil jsem, že hříchy, jež skutečně z Církve vylučují (hereze, schisma, apostaze), byly po Druhém vatikánském koncilu rozšířeny o hřích odmítání oficiálního výkladu některých historických událostí. Abych nebyl špatně pochopen, považoval jsem a nadále považuji výrok biskupa Williamsona za z různých důvodů nevhodný a nepatřičný, byl-li však hříchem, nedomnívám se, že se jím Jeho Excelence vyloučila z Církve.

Biskup Richard Williamson

V jednom však s kardinálem Kochem souhlasím – antisemitismus je zlo. A to ve všech podobách. Jak v té, jež se vytvořila na bázi novopohanské rasistické ideologie nacistického Německa, tak v té, jež židům upírá nadpřirozená dobra, zasloužená největším příslušníkem židovského národa, Vykupitelem celého lidstva a Spasitelem všech, kteří v něj uvěří a zemřou v milosti posvěcující, Ježíšem Kristem.

Komentáře: 11 - k článku Chybí modernímu Římu nadpřirozená láska k židům?

 1. David Hibsch napsal:

  Nejen antisemitismus je zlo, ale vůbec každá forma nenávisti k lidem na základě jejich genofondu, přičemž se z jeho kvality ovodzuje hodnota člověka vůbec. Zlem je i židovský rasismus, na kterém stojí Talmud, přičemž je obsažen v sionistické ideologii státu Izrael. Pochybnost o historických událostech není hříchem, ale oprávněnou akademickou polemikou, která vždy měla místo v akademických svobodách. Za největší rasisty považuji lidi jako je Bill Gates, Donald Trumph, David Rockeffeler, familie Rothschild či Oppenheimer a další, kteří již mnohokrát veřejně projevili, že se považují za vyvolenou rasou, která bude rozhodovat o všech ostaních lidech v rámci jejich utopistické představy o jedné světové vládě. Jsou to ubožácí co ještě neví, že dávno prohráli.

 2. josef napsal:

  nechali se oblbnout a neuvěřili ve Spasitele

 3. Markéta napsal:

  Vidím, že s kard. Kochem je to z deště pod okap.

 4. Michal Kretschmer napsal:

  Bravo David Hibsch!
  Jestliže kardinál Koch činí z výroku biskupa Williamsona něco, co vylučuje z církve, pak tím jen potvrzuje, že oficiální pojímání tzv. holoaustu není záležitost historie, ale náboženství, jak jsem o tom psal na http://freeglobe.parlamentnili.....austu.aspx a že tato modloslužba pronikla i do katolické církve.

 5. Ladislav Malý napsal:

  Moje odpověď na otázku v nadpisu článku je, že nemá. Moderní Řím
  nemá nadpřirozenou lásku k Židům. neboť, kdyby jí měl,
  dokáal by nahlas říct a vytknout chyby bludařům a nabídnout cestu k jejich nápravě a spáse. Zatímco současný Řím se hrbí a líbá ruku nejen Židům, ale i protestantům, budhistům, muslimům atd. Je to jistý druh submisivity, která nás všechny vnitřně rozežírá. Zdá se – aspoň si tak myslím – že cestu k řešení ukazuje biskup Wiliamson.

 6. Felix napsal:

  Já se k otázce v titulku neumím vyjádřit, zato jsem se dozvěděl z euportalu toto:
  „Perverzní velvyslanci, 1.7.2012 0:28:40) Odpovědět
  Letošní perverzní a demoralizující pochod „Prague pride“ oficiálně podporují 2 velvyslanci v ČR:
  Norman Eisen – velvyslanec USA
  Jaakov Levy – velvyslanec Izraele

  Mezi organizacemi, které tento ostudný, otřesný a hanebný pochod podporují, je dokonce Institut terezínské iniciativy !!!

  Zdroj: http://www.praguepride.com/index.php?page=partneri
  Mohl by to někdo ověřit?

 7. Michal Kretschmer napsal:

  Na stránkách Institutu terezínské iniciativy jsem o podpoře pochodu sodomitů nic nenašel. Doporučuji jim napsat, je tam jejich email adresa.

  Jinak aliance (převážně neformální) židovskými organizacemi odvolávajícími se na jejich utrpení během druhé světové války jsou známé (nejen v ČR); spojuje je stylizování se do role „obětí“. Podobně jsem to zaregistroval i u cikánských organizací.

 8. Felix napsal:

  Díval jsem se na ty stránky, skutečně mají tento institut uvedený u podporaovatelů v rubrice „organizace“. To už je na tom institutu …
  Ale zajímavé taky je, že oba velvylanci nejsou jen Židi, ale i židi, tj. judaisti – a praktikující.

 9. Michal Kretschmer napsal:

  Nelze všechny vyznavače judaismu házet do jednoho pytle. Někteří se ještě drží biblického učení, které považuje sodomii za hřích. Viz třeba http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=1885 a http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=728 . Stát Izrael je ovšem zcela sekulární a ortodoxní židé jsou v něm spíše nelibě trpěnou menšinou.

 10. Felix napsal:

  RV Dnes: Chce to ještě intensivnější dialog: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17021

 11. Felix napsal:

  Biskupové popírají ticho dohodu Vatikánu s režimem v Izraeli, Vatikán se zatím nevyjádřil: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17331