vanoce_2013_isj_580

 

My víme, že přijde…

Dr. Silv. M. Braito

Protože jednou přišel a protože přinesl tolik síly, proto věříme, že přijde zase, že přijde k trvalému, rozhodnému vítězství. Spojil se s lidskou přirozeností, stal se člověkem, slabým dítětem. O tom nám zpívají jesle, o síle, která se snesla s nebes na všechny dětské kolébky, na všechny lidi, aby se mohli státi podobnými Bohu, protože Bůh se stal podobným člověku a snesl do lidské přirozenosti všechnu svou lásku k Otci, všechnu pravdu, všechnu cestu, veškeré prostředky. Zvítězil svou láskou nad vinou, nad zlobou. Vykoupil nás a proto jeho dílo nemůže býti zmařeno pro toho, kdo se zachytí jako trosečník desky, kdo se zachytí dřeva svatých jesliček, kdo se zachytí skutečnosti, že Slovo stalo se tělem.

Věříme, že tím očistil, posvětil naše tělo, a že dal duši s druhé strany tolik síly, aby mohla udržovati čistým toto tělo a nedopustila, aby jeho slabosti a jizvy ji ochuzovaly.

Přišel k nám, nejenom aby mezi námi dlel tři roky. Slíbil, že bude s námi až do skonání světa. S námi svým tělem svátostným, s námi svým vítězstvím, s námi svými milostmi.

On zůstane až do posledního dne pro posledního člověka Cestou, Pravdou a Životem. Nechce býti Bohem cizím, vzdáleným, nesmiřitelným, nepřibližitelným, nýbrž Bohem v nás, Bohem, který chce žíti a přebývati v nás, abychom s ním žili, s ním obcovali docela těsně a důvěrně, jako přítel s přítelem. Proto se stal dítětem lidským, abychom my se stali dítětem Božím. Abychom žili a jednali z Boha, stále podobněji podle něho a stále blíže k němu.

Podáváme dnes ruku u jesliček a chceme vás vésti duchovním životem, skutečným, praktickým až do Boží náruče. Pokračujeme ve svém díle poučování, přivádění k Bohu, k životu v něm a z něho. Budeme si letos zvláště všímati skutečného, denního, konkretního života, ale budou nás dále lákati hloubky a propasti Božího Srdce.

Hledáte, pláčete, vzdycháte po tom, aby přišel k vám, do srdcí vašich drahých, aby kraloval také v naší vlasti. My víme, že přijde, ale že jest na nás všech, abychom mu chystali cestu svým vlastním posvěcením. On má dosti moci a sil pro nás i pro ostatní, aby si nás přitáhl k sobě. Dejme se jenom přitáhnouti. Nade všecko nám budiž On a spojení s ním. Pak přijde. My víme, že přijde…

Na Hlubinu, 1934