Apologetika se ve slovníku soudobého intelektuála, katolíky nevyjímaje, řadí mezi neslušná slova. Proč tomu tak je? Apologetika předpokládá možnost objektivního a univerzálně platného poznání pravého náboženství. Dnes však převládá přesvědčení, že je rozum odkázán toliko k bádání na poli empirických věd, případně filosofie, zatímco otázky náboženské se rozumovému uchopení vymykají. Malý kurs apologetiky si klade za cíl vyvrátit tyto široce rozšířené předsudky a omyly o možnostech rozumu, jakož i důkladně zdůvodnit, proč je katolické náboženství pravé a proč jsou ostatní vyznání falešná.

V průběhu kursu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Pravda jako hodnota lidského myšlení a její význam pro život
 • Je Boží existence rozumem poznatelná?
 • Co lze o Bohu s jistotou vědět bez znalosti obsahu Zjevení?
 • Je náboženství člověku přirozené?
 • Morální nutnost zjeveného náboženství
 • Kritická reflexe orientálních náboženských směrů (hinduismus, buddhismus etc.)
 • Kritická reflexe islámu
 • Kritická reflexe judaismu
 • Proč je pravým náboženstvím křesťanství
 • Vnitřní rozpory protestantismu a jiné jeho omyly
 • Kritická reflexe pravoslaví
 • Katolické vyznání je jediné autenticky křesťanské
 • Modernismus jako syntéza všech herezí
 • Apologie katolické tradice

Kurs je pořádán ve spolupráci s o. s. Monos a vede jej ředitel Institutu sv. Josefa Michal Semín. Jednotlivé přednášky s diskusí se budou konat v ostravském Centru pro rodinu a sociální péči, Syllabova 19 (areál Ostravské univerzity, bývalý areál nemocnice Zábřeh). První přednáška nazvaná Apologetika v osidlech soudobého relativismu se koná v úterý 9. 10. 2012 od 18 hodin.

Kontakt pro bližší informace.

Aktualizace 2. 10. 2012 – pozvánka: 

Klikněte pro plnou velikost.