…aneb Podej liberálům prst…

Karel I. Šimek

V sobotu zveřejněný článek Naše porodnictví je původcem traumat a nástrojem totality vzbudil značnou pozornost i mezi  těmi, kteří stránky ISJ obvykle nenavštěvují. Svědčí o tom statistika čtenosti, zprávy poslané přímo autorovi, hodnotná diskuse pod článkem a v neposlední řadě i několik diskusí na sociálních sítích. Jedna taková dala vzniknout tomuto dodatku.

Některá etická a sociální témata fungují na přirozeném základě nezávisle na aktuálním vnímání politického spektra (tradiční přístup k hospodaření se zdroji, domácí vzdělávání, některá témata v medicíně aj.). Liberální strana, byť si sama dosadila potlačovatele těchto práv za vládce a v minulosti se pokusila toto všechno zničit, si je mnohdy zpět přisvojuje, hájí a aplikuje v kontextu svého světonázoru. Je to paradoxní, ale je to realita.

Tam, kde se řeší stejné téma a užívají stejné argumenty, se dobře pozná, u koho převládne tupá nenávist ke druhé straně či kultivovaná snaha o cestu za společným cílem. Zatímco se v našem případě jedna strana pokusila oprostit téma od nežádoucích konotací (pouze v úvodu naznačila kontext, aby nemátla své vlastní příznivce a ideové spojence napříč tématy) a bojovat za společný zájem (svoboda, rodina, štěstí matek a dětí), vyskytli se tací, kdo na podanou ruku plivli.

Je to typická ukázka nesvobodného myšlení, manipulace s vyprázdněnými pojmy, nekritického kvazikorektního uvažování. Neomarxistická revoluce nese plody.

Vidíme zde manipulaci a pokrytectví části lidí, kteří se v této problematice angažují. Místo, aby se zrale a dospěle vyjádřili ve smyslu „naše názory na jiné věci se zásadně rozcházejí, ale…“, snaží se negovat veškerý přínos článku, diskreditovat autora i celý portál. Ke shození použijí vědomou lež a sprostou pomluvu. Shazují tím důvěryhodnost hnutí, které zastupují. Poškozují nejen autora článku, dokonce tím uráží a zrazují všechny ostatní lidi, kteří podporují jejich iniciativu přestože jsou z jiného názorového spektra.

Je to jeden z důvodů, proč se konzervativně uvažující otcové v tématech souvisejících s porodnictvím příliš neangažují. Přitom mnozí téma sledují, všem jde o dobro, obětují se pro své rodiny, jsou svým ženám oporou. Veřejně však vystupovat po boku individuí, kterými jsou uráženi a lživě pomlouváni pro ně představuje přílišné riziko. Málokdo stojí o to, aby kvůli článku o porodech dostal nálepku antisemity.

Celé je to vlastně absurdní a pokouší to člověka poznamenat cosi k mentální úrovni dotyčné (s tím počkejme na večer do hospůdky páté cenové skupiny). Každopádně nikdy nevíte, jakou vám dá liberál nálepku, kdy vám podrazí nohy, kdy vás bude urážet za vaše názory. Skvěle to vystihl B. Michalka ve svém článku.

Ukázka diskuse na Facebooku:

diskuse1

diskuse2

diskuse3

Zkuste hádat, jak reagovala správkyně stránky v tuto chvíli.

Příliš snadná odpověd – celou diskusi odstranila.

Tento článek není v žádném případě namířen proti celé iniciativě na podporu I. Königsmarkové a již vůbec ne proti pí Königsmarkové samotné. Všichni mají za sebou velký kus práce. Výše zobrazená facebooková diskuse je (byla) veřejná, nejedná se tedy o vynášení důvěrných informací.  

Komentáře: 5 - k článku Lež a pokrytectví i na „naší“ straně sporu o porody

 1. Admin napsal:

  Tak prý byl článek z odkazů odstraněn z důvodu „provázání na neomarxistickou teorii a následně odkazovaný text“ (< kompletně cituji). — Pokud někdo omdlí, první co uděláme je, že mu zdvihneme dolní končetiny. Můžeme také přikládat chladivé obklady na čelo, rozepnout tísnící oděv u krku a zajistit přístup čerstvého vzduchu.

 2. Peťka napsal:

  Dobrý den,
  mrzí mě, že byl článek takhle „shozen“ a autor dotčen – a nedivím se že se Vás to dotklo. Sama jsem na němnenašla nic závadného.
  Víte, přijde mi, že když jde o kontroverzní témata, tak spousta lidí, kteří je prosazují, prostě JSOU v určité míře „extremisti“, alespoň svým způsobem. Administrátorku fb stránek na podporu paní Koenigsmarkové jsem kritizovala za to, že opakovaně apelovala na příznivce těchto stránek, aby pozvali všechny své přátele a počítala, kolik příznivců by pak stránka měla. Výzva se opakovala, proto jsme upozornila, že OPRAVDU NE VŠECHNY mé kamarády zajímají porody a že mě proto takovéto výzvy a počty zarážejí.
  O extremismu jsem uvažovala už kdysi v souvislosti s ekologií. Přišlo mi, že kdyby se extremisti nepřivazovali na Šumavě a u Temelína, tak že by kolem těchto témat nebyl takovýto povyk, takový tlak veřejnosti a nedosáhlo by se tolika věcí, kterýh se dosáhne. Neznamená to, že extremismus schvaluji. Naopak, přijde mi smutné, že věcná a respektující diskuze prostě neexistuje a není u nás možná. Studie, argumenty, snaha vše OPRAVDU řešit tak, aby to mohlo fungovat. Chápat postoje lékařů, měnit systém na všech potřebných úrovních (viz inkubátor a platby pojišťovnou – psala jsem pod Váš článek), na druhou stranu chápat i potřeby a postoje rodiček, včetně těch, které pravdu do porodnice nechtějí atd.
  Bohužel, je to jak na tržnici v Turecku. Prodejce (lékař) nasadí vysokou cenu (vše po jeho), kupující navrhne minimální cenu (domácí porody). Tím spějeme k lepším podmínkám v porodnicích – alespoň v nějakém směru a postupně. Bohužel, kdyby nebyly „extrémistky“ tak „hysterické“, tak by nevydobyly ani to, co vydobýt v blízké době lze – jako když kupující navrhne cenu, která by pro něj byla přijatelná, tak se tak nízko smlouváním nedostane…

 3. José napsal:

  Já se jen divím, že na tyto sociální sítě vůbec lezete. To že vás z čehokoliv obviní se dalo čekat, co byste od nich nakonec chtěli. Myslím, že když už někde diskutovat, tak zde, pod bdělým okem censora. který nepustí dál žádné levicové aktivisty a jiné podobné exoty.

 4. Admin napsal:

  Socální sítě jsou nesmírně účinným kanálem pro šíření informací. Snažíme se zprostředkovat naše články co nejširšímu okruhu čtenářů. Přese všechna rizika, která to přináší, s tím máme velmi dobrou zkušenost. Stovky lidí se podařilo kontaktovat právě touto cestou. K otázce přijatelnosti či nepřijatelnosti toho kterého komunikačního prostředku lidé mnohdy přistupují předpojatě.

  To, že nepřítel (v lepším případě lidská zášť a kretenismus) číhá všude, je fakt. Pokud se však dostupné prostředky využijí vhodným způsobem, lze tím dosáhnout mnoho dobrého. V opačném případě bychom mohli zahodit všechny komunikační nástroje, co máme, rezignovat na internet a veřejný prostor obecně, zalézt do jeskyně a modlit se. Každý má svoji roli.

 5. Levanduľa napsal:

  Aj negatívna reklama je reklama. Ja som sa vďaka tomu dostala k tomuto článku. A práve negatívne reakcie ma hnali ešte viac k tomu, aby som ho hľadala. A som Vám zaň vďačná. Pravdivo nastavuje zrkadlo nie len českému ale rovnako aj slovenskému pôrodníctvu. A vďaka sociálnym sieťam ho šírim ďalej, aby sa ľudia zobudili. A verte, na základe Vášho článku sa mnohým ľuďom rozjasnieva a uvedomujú si, že takto to nemá byť. Ešte raz Vám ďakujem za skvelý článok.