Další nenávistný výlev kardinála Vlka

Karel Mach

Kardinál Miloslav Vlk v pořadu Impulsy Václava Moravce 13. února 2013 uvedl:

„Ten Williams ho vlastně de facto podrazil, tento anglický biskup, když papež měl připraveno, že sejme tu exkomunikaci, tak on na to prohlásil do švédské televize, že holocaust nebyl. Čili to musela být obrovská rána pro toho papeže, který měl tento úmysl, dobro církve, jednotu, a překlenout ta napětí. A tento člověk ho takto podrazí. A takových věcí bylo mnoho.“

Bylo by laciné vyčítat panu kardinálovi, že zkomolil jméno biskupa Richarda Williamsona (mnozí z nás si ale při této příležitosti vzpomenou, jak kdysi z pana Bahníka udělal „Blahníka“ a z diskusního fora Traditio „lefebvristické fórum Traditione“). Takovéto přešlapy můžeme přejít se shovívavým úsměvem. Co je však závažnější, je obvinění kardinála Vlka na adresu biskupa Williamsona, který měl údajně podrazit papeže. Připomeňme si, o co tehdy šlo.

Souvisí to se „snětím exkomunikací“ čtyř biskupů FSSPX vysvěcených roku 1988 arcibiskupem Marcelem Lefebvrem. Ponechme tentokrát stranou, že pokud byl Msgr. Lefebvre přesvědčen, že jedná ve stavu nouze, podle platného Kodexu kanonického práva žádné takové exkomunikace objektivně nikdy nenastaly.

Kardinál Re podepsal 21. 1. 2009 na příkaz papeže Benedikta XVI. dekret o zrušení „exkomunikací“. Tentýž den švédská televize odvysílala „dokumentární“ pořad, v němž redaktor Msgr. Williamsonovi položil otázku o tzv. holokaustu, na níž biskup odpověděl, že „věří, že historické důkazy svědčí o tom, že za války nebylo zavražděno celých 6 milionů Židů” *. Stalo se to 1. 11. 2008.

Média po celém světě si tohoto prohlášení (jak jinak než náhodou) všimla a okamžitě spustila kampaň nejen proti biskupu Williamsonovi a FSSPX, ale i proti Benediktu XVI., který údajně podpořil údajně antisemitského biskupa. Této kampani nejspíše podlehl i kardinál Vlk, když se domnívá, že Msgr. Williamson papeže podrazil. Pan kardinál nám sděluje: „Papež měl připraveno, že sejme exkomunikaci (což se celý svět, včetně biskupa Williamsona, dozvěděl koncem ledna 2009) a Msgr. Williamson na to (1. 11. 2008!) prohlásil, že holokaust nebyl.“ Tomu se říká podraz, pane kardinále! Teď už zbývá, abyste zodpověděl jedinou otázku: umí cestovat v čase Benedikt XVI. nebo biskup Williamson?

Ale pokusme se ještě nahlédnout do pozadí celé kauzy:

Rozhovor s biskupem Williamsonem byl součástí protikatolicky laděného investigativního dokumentu natočeného muslimským režisérem švédské televize o bývalém pastorovi švédské národní „církve”, který se obrátil, přijal katolickou víru a vstoupil do semináře FSSPX. Film se snaží presentovat FSSPX jako extrémistickou antisemitskou organizaci, která chce Švédsko přeměnit na katolickou zemi (ó, jaká hrůza!).

Proč bylo odvysílání dokumentu „náhodou“ načasováno na den, kdy kardinál Re podepsal dekret o zrušení „exkomunikací”?

Ve filmu (jejž lze s anglickými titulky vidět zde) vystupuje Fiametta Venner, představená zde jako „spisovatelka a expertka na extrémistická pravicová hnutí ve Francii”. Ve skutečnosti je tato paní lesba, potratová aktivistka, militantní členka homosexuálního hnutí a spolupracovnice zednářské lóže Velký Orient. Netají se svou nenávistí k papeži. Vydala knihu o „nebezpečí integrálního katolicismu” a jeho rozmachu v Římě (zde).

Je velmi pravděpodobné, téměř jisté, že tato žena je v dokumentu nejen pouhou účinkující, ale že pomohla díky svým konexím zorganizovat jeho scénář i načasování vysílání na den, kdy byl podepsán dekret o zrušení „exkomunikací” a 3 dny před jeho uveřejněním.

Hlavním cílem tohoto propagandistického dokumentu se nade vší pochybnost stalo mediálně poškodit papeže vytvořením dojmu, že podporuje antisemitského biskupa, což se tvůrcům filmu podařilo. Protikatoličtí novináři samozřejmě nezapoměli dodat, že papež byl v mládí členem Hitlerjugend, takže vše do sebe krásně zapadá a obraz šíleného a nebezpečného německého neonacistického papeže je zdárně dokončen. Obvinění Msgr. Williamsona z antisemitismu bylo jen prostředkem k tomuto cíli a také vedlejším produktem celé akce.

Pro katolíky je důležité vědět o těchto intrikách nepřátel Církve, kteří opravdu nelení. To oni, demoliberální novináři, podrazili Benedikta XVI. Je smutné, že jejich propagandy využil kardinál Vlk, aby si přihřál svou polívčičku nenávisti k tradičním katolíkům a tak se s nepřáteli Církve rázem ocitl na jedné lodi.

Spolu s papežem byl podražen i biskup Williamson, jenž na konci své odpovědi (která byla, jak jinak, ve filmu účelově prostříhána; rozumějícím anglicky doporučuji poslechnout celou) říká redaktorovi: „Prosím vás, buďte opatrný, za to, co jsem teď řekl, mě můžete dostat v Německu do vězení. Doufám, že toto není vaším úmyslem.“

16. ledna t. r. měl biskup Williamson v Německu už čtvrté soudní řízení.

_____________________

* Od roku 1869 do roku 1945 bylo jen v The New York Times napočítáno 236 výskytů fráze „6 000 000 židů“ v různých souvislostech. Náhoda, nebo nějaký druh kabalistického rituálu? I když nejsem znalec Talmudu, kloním se spíše ke druhé možnosti.

Komentáře: 13 - k článku Kdo skutečně podrazil Benedikta XVI.?

 1. Felix napsal:

  Vycházejme tedy z rozvržení situace, které předložil dr. R. Malý: umírněný revolucionář a jakobíni. Kam by se asi tak dal zařadit náš milý starší pražský kardináů? A pak je tu ještě třetí strana: tradiční katolíci. Jak jim vyvrátit jejich názor o stavu nouze, když tu, přímo jako potvrzení tohoto jejich názoru, přichází demise, jaká za celé dějiny církve nikdy nebyla? Nehledě na to, že i rozvržení pana dr. Malého není jisté, ale že jde o, byť geniální, ale přece jen o pracovní hypotézu, např.: je provedení euthanasie jen umírněně revoluční? Ještě dodatek: včera přišly, zcela mimořádně, dvě zprávy VIS: ta druhá byla obohacena o informaci, že kard. Kasper (5. 3.) se bude konkláve účastnit; nehraje s tím náhodou stanovení data 28. 2.?

 2. Markéta napsal:

  Pan kardinál je opravdu někdy dost trapnej, na tomto místě by měl být někdo erudovaný.

 3. Felix napsal:

  Ještě doplním: Pro nedostatek času až teď čtu o včerejším svěžím a svižném (tedy: neschoopnost nebo podraz nebo plán?) vystoupení Svatého otce; řadil byste je, pane dr. Malý, mezi jen umírněně revoluční? http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17831 Cituji jen toto: „50 let po koncilu vidíme, že se tento virtuální koncil hroutí, vytrácí a ukazuje se v celé své duchovní síle pravý koncil.“ Takže jako se na synodě o „Novoj evangelizacionnoj politike (NEPu)“ nehledaly příčiny katastrofální sekularizace, tak možná vůbec nejde o „koncil mediální či pravý“, ale o jeho dokumenty; co je psáno, je dáno.

 4. Hamish napsal:

  „Jak jim vyvrátit jejich názor o stavu nouze, když tu, přímo jako potvrzení tohoto jejich názoru, přichází demise, jaká za celé dějiny církve nikdy nebyla?“
  Dobrý postřeh!
  Díky

 5. David Hibsch napsal:

  Tak jsem to na tom Radiu Vatikán přečetl ( http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17831 ). Nemohu si pomoci, stále stejné řeči. Ani nástin kajícnosti či jen letmý pohled pravdě do tváře. Opět byla vymyšlena nějaká konstrukce. Takže on to byl „mediální“ či „virtuální“ koncil, asi to zní moderně a osvíceně, čímž se zase zdůvodní, že to my nic. To svět, média a lid může za to, že jste ty naše hluboké koncilové myšlenky nepochopili. Jak prosté by bylo řící „podlehli jsme iluzím doby a neměli jsme dostatečnou víru“.

 6. Felix napsal:

  5. Pane Hibschi, nevím, kolik Vám je let, ale my pamětníci bychom se vůbec nedivili, kdyby nějaký prorok zvolal: „Bohu díky za komunismus.“ Protože my jsme to zažili a v paměti máme všechny ty kecy, jak se ta obluda po desetiletí svíjela v smrtelné křeči. Co to bylo usnesení, nových metod, politickoorganizačních opatření, seminářů, konferenci, příruček, nových osnov, pokračovat lze do nekonečna – vlastně do konečna, protože to padlo, jak stará hruška. Proto se smutnou jízlivostí přijímejme všechny ty NEPy, nádvoří pohanů, mediální znetvoření čehosi, pokračovat lze do nekonečna – vlastně do komečna, protože to padlo. A pokud to nepadlo, tak to padne. Musí to padnout, jak řekl otec chlapci na otázku: „A co když Hitler vyhraje?“ Ve 40. roce, kdy se zdálo, že před okovanou botou prchá celý svět: „Nemůže vyhrát, protože lže.“ A ještě tři roky čekal v hrůze, že jeho proroctví je mylné. A hrdinná ruská armáda vyhrála u Kurska.

 7. David Hibsch napsal:

  Felixi, ať čtu vaši reakci jak chci, vůbec nechápu jak souvisí s mým komentářem. No, ale překvapen vlastně nejsem. :-)

 8. David Hibsch napsal:

  Felix: Jestli jste myslel, že mám být vděčný za DKV, tedy za dvojznačné dokumenty a jejich následnou bludnou interpretaci, tak to rozhodně vděčný nejsem. Církev to rozložilo a znetvořilo a mě osobně to značně zkomplikovalo konverzi (nemluvě o těch konvertitech co to neustáli vůbec). Samozřejmě, že Bůh má moc i věci objektivně zlé v subjektivní rovině použít k dobrému, ale to je milost pro stav nouze, přičemž to neomlouvá objektivní zlé konání poblázněných koncilních otců (samozřejmě ne všech – Mons. Lefébvr a další). Přitom by stačilo kdyby se tito konciloví aktivisté (Ratzinger a spol.) prostě jen podívali pravdě do očí a uznali, že se nechali „zblbnout“ revoluční dobou šedesátých let a ovlivnit nepřáteli Církve. To by byl čestný postoj a tvář by neztratili. Těmito „plky“ a neustálým lavírování tvář naopak stále ztrácejí. Netěší mě to a nemám z toho škodolibou radost.

 9. Felix napsal:

  7. Volně (to souviselo).

 10. Hamish napsal:

  Však proto anglikánská sekta vznikla, ne?
  Aby ji měl panovník pod palcem.

 11. Milan R. napsal:

  Pro jistotu jsem si ověřil, že pan kardinál Vlk na konkláve nepojede – o rok to „prošvihnul“.

 12. Miloslav N. napsal:

  Skutečnou katolickou víru, skutečnou mši svatou pojatou jako smírnou oběť a církev Kristovu, která je jen jedna, je třeba hájit. Jinak církev zemře sama na sebe. Copak jste si nevšimli, že se to už děje?

 13. catolicus@ seznam.cz napsal:

  já jen nechápu biskupa Richarda Williamsona, proč se pouští do takových to debat na evidentně nepřátelském území, holokaust je velké tajemství 20. století a myslím že není náhoda že tam zahynuli lidé jako Sv. EDITH STEIN a další židé kteří konvertovali ke katolicismu ale proč se o tom bavit důvěrně s člověkem, který toho může zneužít ? to byla prostě taktická chyba !