Svatý stolec odvolal arcibiskupa Bezáka

Svatý stolec s platností od 2. července 2012 odvolal Mons. Róberta Bezáka, arcibiskupa Trnavy. Podle vyjádření arcibiskupa Bezáka k věřícím jej Svatý stolec nejprve vyzval k rezignaci, což odůvodnil blíže nespecifikovanými výsledky vizitace, kterou pro Svatý stolec v trnavské arcidiecézi vykonal litoměřický biskup Baxant. Jelikož arcibiskup Bezák rezignovat odmítl, následovalo odvolání. Počínaje zítřkem se tedy Mons. Róbert Bezák stává emeritním arcibiskupem, který nesmí nadále sídlit na území trnavské arcidiecéze. Vedení arcidiecéze provizorně převezeme generální vikář Mons. Ján Orosh. [Ignác Pospíšil, Aktuality Duší a hvězd]

Odvolání arcibiskupa Bezáka vyvolalo velkou mediální odezvu a řadu vášní mezi slovenskými katolíky. Tato vlna se šíří zejména prostřednictvím internetu, proto nemohla uniknout pozornosti  věřících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I mezi nimi vyvolala tato událost řadu sporů a nepochopení, jejichž častým společným jmenovatelem je nepochopení protikladné polohy liberálního myšlení vůči katolickému učení.

Arcibiskup Bezák byl bezesporu nejliberálnějším slovenským biskupem. Výmluvným důkazem jeho odklonu od katolické tradice je samo o sobě i to, že se ho zastal T. Halík. Z Dielně svätého Jozefa přebíráme úvahu k této kauze.  [kom. a překl. KIŠ]

Kauza Bezák

Branislav Michalka

Není nic děsivějšího než svět dušený a zalévaný informační lávou při pravidelných žurnalistických slovních erupcích. Z kráteru unifikovaných médií, napájených telurickými pokyny současných budovatelů Nového světového řádu, se tu valí jednohlasný nářek, tu oslavná tiráda, a zadušený svět lapá po dechu. Zmatený občan se ptá: jsem skutečně sám? Jsem jediný, kdo si myslí, že to tak není? Média vytrubují do zhloupnutí a postavičky liberálně-zednářského orloje se zjevují jedna po druhé, aby oddrmolili své sentimentální fráze s dobře zaplaceným planoucím pohledem.

Kauza Bezák se stala úhelným kamenem pro slovenské liberály, zednáře, ekumenisty, toleranty, zkrátka pro všechny sluhy Krásného nového světa. Troubí unisono na poplach. Ale považte! Oni teskní nad tím, že Církev tímto aktem utrpí a věřící se odvrátí od Církve. Zkrátka, Církev přijde o důvěru. Toho nářku! Toho lamentování! Toho strachu o dobro Církve! Kdo by si to byl pomyslel, že všichni ti protestanti, agnostici, židé, rockeři, homosexuálové, poslanci a podobná Boží dopuštění tak milují katolickou a apoštolskou Církev? Zdá se, že by za ni i krev vycedili, jen aby zůstala bez poskvrny.

Zajisté máme všichni v živé paměti, jakými nehynoucími sympatiemi k Víře, Církvi a Našemu Pánu Ježíši Kristu se vyznačuje tato kamarila a byli bychom dokonalými blázny, kdybychom jen na vteřinu uvěřili v jejich upřímnost. Jména jako Štefan Hríb, Eugen Korda, vyhozený teolog Kocúr, Andrej Bán, etc. , etc., jsou dostatečně známé svými protikatolickými postoji, abychom pochybovali o tom, že jim jde o skutečné blaho Církve. Pokud křičí na poplach, tak z jediného důvodu: jejich exponent v řadách Církve byl vypoklonkovaný, a to s takovou rychlostí a razantností, jakou od Vatikánu, topícího se v anarchii pokoncilního aggiornamenta, nikdo nečekal. Síla jejich křiku je přímo úměrná síle jejich šoku. Podívejme se postupně na to, čím si získal bývalý arcibiskup Bezák jejich sympatie a trochu si proberme kontext.

Bezák a Tiso

Téměř všechna média a jejich exponenti, spolu s „osobnostmi“, ve všech článcích referujících o Bezákově odvolání zmiňují s bezostyšnou drzostí, že hlavním Bezákovým pozitivem v protikladu k Sokolovi, je jeho ostentativně negativní postoj k Tisovi, za nějž Sokol sloužil zádušní mše. Již toto kritérium, zoufale vzdálené od jakýchkoliv skutečných věroučných a pastoračních kritérií, je dostatečným důkazem, že celá kauza je zpolitizovaná malou, ale dobře placenou a výkonnou liberální klikou. Udělat z postoje k historické postavě kritérium kvality katolického biskupa, to svědčí jednak o tom, kdo ovládá média, a za druhé o dokonalé dvojrozměrnosti myšlení, neschopného povznést se nad ubohý historizující bulvár. S přímo maniakální paranoiou se zde klasifikují představitelé Církve podle toho, jaký postoj zaujímají nebo zaujímali k období II. světové války a k jejím následkům. Případ biskupa Wiliamsona je dostatečně známý, aby otevřel oči i těm najzaslepenějším katolíkům. Pravda, pokud duševní spánek není pro ně hodnotou minimálně tak podstatnou jako to, která sekulárně-pohanská forma myšlenkové totality (zednářská, komunistická nebo národně socialistická) vyhrála válku před 70 lety. Je možné, a někdy se zdá, že přímo jisté, že toto je pro ně důležitější než spásné učení katolické Církve, protože představitele Církve nehodnotí podle pravověrnosti a oddanosti Tradici, ale podle toho, kolik krokodýlích slz vyronili nad různými událostmi z učebnic moderního dějepisu.

Bezák a Sokol

Jak z výše uvedeného vyplývá, tak mezi Sokolem a Bezákem panovala neshoda v otázce hodnocení Jozefa Tisa. Pro katolíka otázka nepodstatná. Věřící katolík může být dobrým katolíkem nezávisle na tom, co si myslí o Jozefu Tisovi, a bez ohledu na to, zda ho obdivuje nebo kritizuje. Pro liberály, zednáře a ekumenisty to však bylo hotové požehnání. Vítali příchod Bezáka na post trnavského arcibiskupa tak, jako by přišel nový sv. Cyril a sv. Metoděj v jedné osobě. Církev se měla obrodit. Pravděpodobně podle rakouského modelu. S dokonalou znalostí zákulisních tahanic očekávali svěží liberální vítr v „zatuchlých“ komnatách Církve na Slovensku. Ten se samozřejmě dostavil a Bezák byl obletovaný médii s pravou tajnosnubnou diskrétností. Vrkání a cukrování nebralo konce. Rozhovory, oslavné články, bláboly typu „my katolíci už se nemusíme stydět“ a všechen ten kýčovitý pseudohumanistický balast, omílaný až do úplného zemdlení. Zkrátka liberální klika byla na koni. Ve vzduchu se vznášela vůně květin a svobody, festival Pohoda v čele s Kaščákem a Hríbem opěvoval Bezáka s ohavnou komsomolskou dryáčnickostí a on na oplátku šířil pod stanem amorfní heretická klišé à la „nezáleží na tom, zda jsme katolíci, hlavně, že máme lásku“.

S jídlem roste chuť. Arcibiskup Bezák a jeho mediální kamarádi se rozhodli zúčtovat s „negativním“ hrdinou tohoto ostblockového westernu, Jánem Sokolem. Ten se zdál být zcela zpacifikovaný a neschopný odporu. Nejprve začaly prosakovat ze zákulisí trnavské diecéze šokující informace o arogantním chování Bezáka k jeho předchůdci, o snaze ponížit ho a vyštvat. To mírně narušilo obraz slušného, decentního a vždy otevřeného otce arcibiskupa, jak ho malovala média. Mezi zděšeným lidmi (kteří jej podle médií tak milovali) začala šuškanda a počalo se mluvit o lóžích, úhelnících a lžících. To však nemohlo liberální kliku vzrušovat, cítila se ve vítězství jistá a neohrožená. A tak se započala kauza Sokol. V ní se angažoval věčný infantil slovenské politiky a pravděpodobně i osoba, pověřená začátkem 90. let spolu s KDH pacifikací slovenské katolicismu a jeho liberalizací, věčný omlouvač a lidový bavič, František Mikloško. Kauza skončila dokonalým fiaskem liberální kliky; Mikloško byl odhalen jako fabulátor neschopný dokázat svá tvrzení o Sokolovi a jen zákrok liberální prokurátorky zachránil jeho a časopis Týždeň před placením odškodného za poškozování dobrého jména Jána Sokola.

Bezák a Církev

František Mikloško má po fiasku v kauze Sokol zase mediální prostor. Vrhl se do boje se samotným Vatikánem. On, který, jak tvrdí, „žil a umíral“ za Církev. No, o umírání asi nemůže být řeč, ale živý je až až. A plný vášně. Už teď se rozhodl, že Vatikán bude muset Bezáka jednou rehabilitovat. Pokud ne, tak Církev na Slovensku, soudě podle míry jeho vzrušení, přijde o své nejlepší syny a dcery, v návalu zklamání z odvolání nejlepšího biskupa jakého kdy Slovensko mělo. No, tak se na to podívejme. Co znamenal Bezák pro Církev, která se i tak topí v rozkladu a podstoupila už leccos.

Už v době jeho jmenování se šířily mezi liberálními kruhy v Církvi pochvalné zprávy o tolerantnosti jeho názorů. Dětské mše s plyšovými zvířátky, rockové mše, mládežnické mše, zkrátka otevřenost sama. Bezákem deklarované nadšení pro rockovou hudbu dávalo tušit, kam až sahají duchovní základy jeho pastorace. Relativizování nutnosti příslušnosti ke katolické Církvi z hlediska spásy, všeobjímající tolerantní fráze, podbízení se mládeži, popírání nezbytnosti autority a hierarchie, no zkrátka ideál katolické ortodoxie, že? Ne, že by zbytek Církve byl nějak zvlášť odlišný – po 40 letech všeobecné destrukce – ale toto bylo na Slovensko asi přece jen trochu moc.

Na povrch začaly vyplouvat zprávy o tom, že arcibiskup Bezák světí za kněze seminaristy, kteří byli odmítnuti v jiných seminářích; tzn. kteří byli uznáni za nezpůsobilé k vysvěcení kvůli svým neortodoxním postojům a snad i jiným deliktům. Toto svévolné porušení základní disciplíny, poté, co se provalilo, bylo spouštěcím mechanismem apoštolské vizitace, kterou Řím pověřil litoměřického biskupa Baxanta, známého svými konzervativními postoji. Co všechno se dověděla komise při vizitaci, se můžeme jen dohadovat, ale motiv je dostatečně jasný. Nejsou to žádné finanční machinace. Ty, vzhledem k velikosti Slovenska, mohou zajímat místní čachráře, ale předpokládat, že rozvášní Vatikán, který se sám topí v různých finančních problémech, natolik, aby sem posílal vyšetřovací komisi a následně odvolal arcibiskupa, to je směšné. Není nutné ani předpokládat, že se Bezák dopustil něčeho, co by vybočovalo z běžné praxe na osvíceném Západě. Takoví němečtí a rakouští biskupové by mohly být odvoláváni jeden za druhým. Spíše můžeme uvažovat o této variantě: to, co je na Západě běžná liberální praxe, je ještě stále na Slovensku nestravitelné a někomu to vadilo. Podal podnět do Vatikánu a tam – rozradostnění, že mohou někoho odvolat za neortodoxní chování (což se jim vzhledem k toleranci a ohleduplnosti nepodařilo velmi dlouho) – se rozhodli konat, vědouce dopředu, že Konference biskupů Slovenska nebude proti. Tak vznikl exemplární případ, který na delší dobu může odradit nadějné kandidáty církevního liberalismu od přílišné angažovanosti na poli autodestrukce. Vatikán také může ukázat, že kromě trapně působícího proskribování tradičních komunit jako FSSPX, umí zatočit v duchu hermeneutiky kontinuity i s liberály. Vše dopadne více než dobře, k všeobecné spokojenosti. Klika v čele s Mikloškem, Hríbem, Demkem a spol. bude chvíli kalit vodu a zbytku Slovenska bude arcibiskup Bezák chybět asi jako druhý palec na ruce.

Bezák a média

Nejjasnějším důkazem toho, kým je bývalý arcibiskup Bezák, jsou nekonečné žalozpěvy nad jeho odvoláním v médiích. Člověk nemusí být zrovna znalcem zákulisních pikantérií, aby vypozoroval, že hlavní média ve světě, a natož na Slovensku, jsou k uzoufání jednotvárná a monolitická. Jednotnost předpokládá jednotné vedení. Pokud se nedivíme, že Vatikán je, nebo by alespoň měl být, jednotný, tak bychom se tomu neměli divit ani u jeho nepřátel. Nepřátelé Církve vlastní většinu médií světa a na Slovensku téměř všechny. Jednotně útočí na Církev, jednotně podkopávají křesťanskou morálku, jednotně ničí evropskou křesťanskou kulturu. Tato média nyní oslavují Bezáka. Pokud jim nějaký katolík skutečně věří, může to být jen soudruhem Leninem definovaný „užitečný idiot“.

Co platí o mediální podpoře Bezáka, to platí i u ostatních, v médiích oblíbených a hojně citovaných katolíků. Nemohli nám na sebe více prozradit,  než učinili v této kauze. Pokud jim nepřátelé Církve dávají prostor, oslavují je a vydávají je za ty „dobré“ katolíky, v protikladu ke kryptogardistickému, bačovskému a zaostalému Slovensku, tak nám tato média dělají skutečně dobrou službu, o kterou jim vlastně nikdy nešlo, a svým služebníkům z katolických řad reklamu, která končí výsměchem.

Je těžké odhadnout, jestli je kauza Bezák dalším potvrzením slov „a brány pekelné ji nepřemohou“. Možná nástupce arcibiskupa Bezáka bude ještě smutnější postavou. Každopádně určité kruhy, tvářící se jako milovníci křesťanství a Církve, se naivní důvěry slovenského bači a kryptogardisty už asi nikdy nedočkají.

Komentáře: 100 - k článku Kauza Bezák

 1. Admin napsal:

  Odvolanie arcibiskupa Bezáka – dobrá správa

  http://monarchizmus.blogspot.c.....dobra.html

 2. martin napsal:

  rovnako ako bulvar je aj tento clanok kopa vlastnej pravdy co Vam nevytykam, len poukazujem ze ste rovnako „mudry“ ako ti co kricia svojim rozhorcenim nadsenim a zapalenostou pre dobro tej spravnej cirkvi [ale predovsetkym o ukazanie vlastnej pravdy] .. zn. milosrdenstvi ;)

 3. Pjotr katolík napsal:

  Ja sa v mnohom stotožnujem s vecami, ktoré sa píšu na stránkach, ako je táto. Ale v otázke Bezáka to naozaj preháňate. Som si pozrel vo štvrtok záznam jeho vyjadrení z diskusie z januára(ledna) 2012. Som si istý, že nehlásal žiadne bludy ani nič podobné. Len používa príliš modernistický slovník (napr veta: „panteizmus má niečo do seba“ v súvislsoti s euchraistiou). A toto može byť pre vás rúhanie. Čakal by som od ľudí teologický vzdelaných ako vy, ze to „prekuknú“. Vyjadruje sa tak, aby tomu rozumeli bežní laici. Aj neveriaci. Ja som tu lásku z neho citíl aj cez televízor, pokoru, dobrotu a ľudskosť. Nie je to nejaký elitár alebo ako to nazvať, na rozdiel od ostatných našich biskupov, ktorí si žijú čiastočne vo svojom svete.
  To, že sa na tejto vlne vezú aj liberáli, neznamená, že je jeden z nich. To len dokazuje, že svoju úlohu robil dobre, ktovie možno sa aj niekto obrátil vďaka nemu -aj keby to bol len jediný človek!. Zas sa mi nepáči, že ho aj Halík podporil, aj toto na neho vrhá svetlo liberalizmu.

  Je to chyba a strata pre našu Cirkev.

 4. Pjotr katolík napsal:

  Veľa ľuďom chýba POKORA!!!!! Priznať si, že sme hriešni, omylní, nedokonalí. Aj pre kresťanov katolíkov to platí. Pokora sa dnes nenosí.

 5. Hamish napsal:

  Vzhledem k tomu, že ho Vatikán odvolal a liberálové ryčí je jasné, komu Bezák sloužil.
  Ten váš příklad s panteismem, to je klasická halíkovina.

 6. Felix napsal:

  Články pana Michalky čtu rád, umí spojit filosofii a konservatismus/tradici (skvělá stať o demokracii, nebo stejně skvělý článek o dílech umělců/“umělců“. V tomto článku naopak píše o konkrétní záležitosti, vychází tak vstříc poptávce. Mysslím si, že by si zdejší „hledači heresí“ měli při čtení uvědomit, jaká je metoda církve: ne internetové skandalizování, ale bez pozornosti světa pečlivé prošetření interních podnětů a zjednání nápravy. Čili: kdo ze zdejšícfh znalců katolické nauky a liturgie konrétně přispěl k tomuto ozdravujícímu vyústění byť jediným slovem? Metodou církve není spílání (a už vůbec ne laucké spílání duchovním) po internetu.

 7. Blanca napsal:

  A není ten článek náhodou celý spíš reflexí veřejného mínění, mediálních obrazů, liberálních pomatenců a podobně? Mně to tedy tak přijde. Rozhodně tedy ne jako spílání duchovnímu nebo zevrubný rozbor jeho kroků ve funkci. To je zde zmiňováno jenom pro nástin kontextu výše zmíněného. Vaše kritika postavená, dle mého názoru, na špatném uchopení článku, je proto zcela mimo.

 8. Blanca napsal:

  A k panu Pjotrovi: co například ty „nekonvenční“ mše (resp. novus ordo seance, abych byla přesná), kterým „předsedal“? To není znak liberalismu?

 9. Docela dobrý postřeh:

  Mnoho ľudí vrátane autora tohto článku si v arcibiskupovom nedeľnom vystúpení nevšimlo pár vecí, ktoré posúvajú udalosť mierne iným smerom. Bezák v závere kázne hovorí, že mu nebolo povedané, čo konkrétne spravil zle a že nemal o čo oprieť podanie demisie. Kto si však znova pustí začiatočnú časť, kde Bezák číta nunciov list, zistí, že to nie je celkom tak.

  Nunciov list: „Jeho Svätosť Benedikt XVI. po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala od 22.1. do 1.2.2012, ako aj s písomnou odpoveďou Vašej Excelencie ohľadom problémov, ktoré povstali počas apoštolskej vizitácie a vážnych obvinení vznesených voči Vašej Excelencii, Svätý Otec hlboko zarmútený touto situáciou po dlhom uvažovaní a intenzívnej modlitbe sa rozhodol pre dobro Cirkvi požiadať Vašu Excelenciu o odstúpenie z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. (…)“

  Teda arcibiskup Bezák ešte pred doručením prvej žiadosti o odstúpenie sa písomne bránil voči obvineniam proti nemu, čiže ich musel poznať. Jedna z hlavných výhrad voči odvolaniu, že ani on nepoznal oficiálne dôvody, takto vypadáva.

  http://www.postoy.sk/errata_bezak

 10. nino napsal:

  Pjotr- katolik
  Bezaka moze za dobreho biskupa povazovat naozaj len niekto, kto nevie, co je biskup.
  Bezak povedal, ze ,,Boh neni katolik“- take halikovsko-dvojznacne, ale biskup nema taketo dvojzmysly pouzivat.
  Bezak na Pohode tvrdil, ze cital slovensky antikatolicky, zido-protestantsko-slobodomurarsko- protestantsky dennik, nejaky clanok, a v nieco v nom suhlasil, a v niecom nie- Crkev, ale vzdy odsudzovala nekatolicke denniky, varovala pred nimi, a utocila na ne, precitajte si sv. Maximiliana Kolbeho.
  Bezak vravel o knazoch kolaborujucich s komunistickymi zlozkami- vramci akehosi sebapokania (teda nie seba, ale Cirkvi, samozrejme)- to povazujem za absolutne nepripustne znizovanie obiet knzov a katolikov. Samozrejme, Cirkev bola ako protivnik hlavna obet infiltraci, ale aj tak na Slovensku bolo menej takychto medzi katolickymi knazmi, nez medzi evanjelikmi, napriklad.
  Bezak poskytol definiciu pekla zavanajucu neomodernizmom.
  Bezak nikdy sa nedostal do enavistnej ampane liberalnych medii, to tiez poti nemu svedci.
  Bezak podla mna neohlasoval cely pokla viery. keby ano, tak by ho hnali z Pohody a Lampy, a media by ho roztrhali v zuboch.
  Atd.
  Dokonca niekotri tvrdia, ze sluzil detske omse s hrackami na oltari.
  O Olivovej premene katedrali ani nehovoriac.
  Takisto jeho pastoracia bola zrejme povrchna.
  Takisto jeho pastoracia bola v rozpore s katolicizmom, propagovala duch otvorenosti (cize liberalny)).
  Bezak podporil Figela a Krestansko-demokraticke hnutie, dnes obvinovane konzervaticami zo zradneho priklou k liberalizmu.
  A cital alebo pocul som este zavaznejsie veci. Samozrejme, re nekatolika to nie je nic dolezite, pre katolika ale ano.

 11. nino napsal:

  Ti, co dnes povazuju Bezaka za dobreho biskupa by takeho patrona knazov, sv. Maria Vianeya hnali palicou, a sv. Mikulasa by rovno zaradili k Bin Ladinovi.
  Oni, a zrejme ni Bezak si vobec uz zrejme neuvedomuju, co znamena byt biskupom, a zakladne veci. Tam az dospela infantilna a nekvalitna, iba sentimentalna pastoracia. Oni si myslia, ze pochoduju pod zastavami katolicizmu, pricom uz pochoduju pod slobodomurarskym paporom.
  To inac predpovedala i Katarina Emmerichova, a dokonca sa o tejto infiltracii pisalo i v karboarskych spisoch, zverejnenych papezmi v 19. storoci.

 12. nino napsal:

  Inac,o takom Stefanovi Hribovi, podla mna jednom z najvacsich skodcov slovenskeho katolicizmu, ktory sa v tejto veci angazoval.
  On i jeho casopis vyznava poda mna amerikanizmus, odsudeny magisteriom. Takisto sionizmus, je kamarat kadejakych nekatolickych obcianskych zdruzeni, stran, atd
  Patri u nas k najvacsim zatajovacom podla mna ucenia Cirkvi o socialnej vlade Jezisa Krista, a podporuje sekularizmus, zvrhle ponatie ludskych prav zrodenych z francuzskej revolucie, a dalsie veci.
  Podla mna malokto prispel k takej dezorientacii katolikov u nas, nez jeho falosny konzervativizmus.
  Takisto je znamy propagovanim pochybnych osobnosti vo vnutri Cirkvi, napr. skandalneho Srholca.
  Inac, na slovensku sa v suvislosti s touto kauzou vedie istymi mediami a skupinami kampan proti tradicionalistom a Bratstvu. Divim sa, ze dokonca pokrokovi a fanaticki prokoncilovi hierarchovia su liberalmi obvinovani z tradicionalizmu a odporu voci koncilu. Baxant je odsudzovani za tridentsku omsu. Normalne vacsie vyznamenanie nemohol trident dostat, ked proti nemu tak zuria brany pekelne. Sionisticke media, protestanti, ateisti u nas dnes masivne a agresivne utocia na vsetkych, co len potencilnych kritikov koncilu, ci pokonciloveho vyyvoj. Naozaj to ale na Slovensku dnes pripomina pogrom voci aspon trochu tradicnejsim. zucastnuju sa hol liberali, slobodomurari, ateisti, sionisti, protestanti, liberalni katolici, zial aj pokoncilovi katolici, comu sa netreba ale zas na druhej strane az tak divit.

 13. nino napsal:

  este ak mozem doplnit, skandalen vystupenie skandalneho knaza Srholca, propagovaneho Hribom, na festivale Pohoda v duchu ekumenizmu, a slobodomurarskej:
  http://tivi.azet.sk/video/5973.....-2010.html
  Udajny list zbozneho knaza biskupovi Bezakovi po jeho skandaloznom vystupeni na kontroverznej Pohode:
  http://www.magnificat.sk/2012/.....-pre-koho/
  Odporucam precitat. Este dalsi text o tejto kauze:
  http://www.magnificat.sk/2012/.....dalsi-mec/

 14. Pjotr katolík napsal:

  nino:

  Aj ja čítam Sme, je to snad zakázané? Ja sa ateistov nebojím, viem čomu verím. Napíšte vašu alebo definíciu pekla. To, že sa nedostal do nenávistnej kampane, vôbec proti nemu nesvedčí. Niektorí tvrdia všeličo, neznamená, že tomu budem hend nekriticky veriť.

  Zaujímavé, že Bezák vám prekáža, ale K. Emmerichová nie, Aspoň už viem, čo ste zač.
  Hríb nie je katolík (aspoň myslím), s jeho názormi sa nestotožňujem.
  O Srholcovi viem málo, aby som robil závery.
  Ja o žiadnej kampani proti tradicionalistom a Bratstvu neviem, ani žiadna nie je treba, ak sú všetci ako vy. Tridentská omša je super, ale nemusi to byť jediná FORMA obradu. Ale má to svoje hranice, ekumenická bohoslužba ich prekračuje. Boli časi nie tak dávne, ked som bol dosť extrémista a možno by som s vami súhlasil, ale už ma tá rebélia prešla.

 15. martin napsal:

  suhlasim s „pjotr katolik“ … pre „nino“ – zaujimalo by ma ako s takym slahajucim nazorom chapete prakticke uprimne milosrdenstvo zhovievavost a odpustenie … celkovo vas popis dobra pre kazdeho cloveka v praktickom zivote …

 16. nino napsal:

  pre Pjotra:
  – ano, aj citanie, a financovanie antikatolickych platkov moze byt za istych okolnosti hriechom. Bezohladu na to, ci sa vy bojite, kazdeho formuje, to co cita, a vystavovat sa hrozbam, niekedy hriech byt moze, mozno nie pre vas, ale miliony inych ludi media zviedli k hriechom, ci strate viery.
  Inac, vyberam z Rippaldovho medzivojnoveho katechizmu:
  ,,Co učí liberalismus?
  Že stát je nezávislý na Církvi.
  Jaký druh hříchu je liberalismus?
  Je to ten nejhanebnější hřích proti víře.
  Proč?
  Protože se skládá ze souboru kacířství zakázaného Církví.
  Je hříchem pro katolíka číst liberální noviny?
  Smějí číst burzovní zprávy.
  Jakého hříchu se dopouštějí ti, kteří volí liberální kandidáty?
  Obecně smrtelného hříchu.“
  Nezlahcujme to, na vas mozno nemusi mat vplyv, ale chcete povedat, ze na prostych, chudobnych, nevzdelanych nemoze mt vplyv demagogia? To snad nie? Preco katolicke vlady casto obmedzovali a cenzurovali sirenie bludov, aby ochrnili obycajnych ludi pred demagogmi?
  Cirkev vzdy varovala pred antikatolickymi a nekatolickymi (k tym by za takeho Pia X. boli priradene i mnohe dnes katolicke stranky na internete velebiace dialog a otorenost) mediami.
  Napr. text Maximiliana Kolbeho:
  http://www.tedeum.cz/4_2009/sv.....042009.htm
  Ulohou biskupa proste je ist v duchu tejto tradicie, kto to bude robit za neho? To sa mame tvarit, ze si v tomto splnil povinnost?
  -pises ,,To, že sa nedostal do nenávistnej kampane, vôbec proti nemu nesvedčí.“- ale svedci, ak by hlasal cely poklad viery, tak by proti nemu bola ttvrda kampan, a kedze verejne casto vystupoval, vyhol som tomu za cenu hlasania lajtoveho katolicizmu. keby tak postupoval Kristus, nikdy by nemusel skoncit na krizi
  -,,Zaujímavé, že Bezák vám prekáža, ale K. Emmerichová nie, Aspoň už viem, čo ste zač.“- tak tomu uz vobec nerozumiem…
  -,,O Srholcovi viem málo, aby som robil závery.“- tu si moze urobit dojem, co to je za kvietok, kde hlasa, ak sa nemylim, v podstate znicenie viditelnej Cirkvi, a dalsie veci:
  http://www.webnoviny.sk/rozhov.....lanok.html
  Alebo velmi vtipne o dalsom Srholcovom nezmysli:
  http://www.zivcakova.sk/VERITA.....c/text.htm
  To by sa dalo pokracovat v jeho skandaloch…
  -,,Boli časi nie tak dávne, ked som bol dosť extrémista a možno by som s vami súhlasil, ale už ma tá rebélia prešla.“- myslim, ze to, co nazyvas extemizmus je normalna katolicka nauka. Asi u vas ilo o nejaky emotivny stav, mozno zla skusenost. To chapem, ze potom tak prebehujete. Moj postoj ma rozumovy zaklad a zdovodnenie.

 17. nino napsal:

  Martin, urcite pod laskou, milosrdenstvom,odpustenim nechapem to, ze budem vynechavat z katolickej viery to nepopularne, ci kontroverzne. Kristus nam nekazal zakopat poklad viery na zahrade, a namiesto neho ponukat bizuteriu.
  Kusok z kazne biskupa Fellaya v Brne:
  http://sk.gloria.tv/?media=292215
  Vies si predstavit, zeby toto povedal Bezak na Pohode, ci v Lampe? To by ho hnali :) A presne v tom je pes zakopany. Biskup ma ohlasovat celu pravdu. To je jeho povinnost. To mi pripomina europskych politikov, aj ti chceli byt popularni, nakoniec sme zistili, v akych dlhoch sa topime.Ti asi pre teba by boli vzorom milosrdenstva, a zhovievavosti.
  Vynechavat nepopularne veci pri ohlasovani evanjelia nas robi nepripravenych a zasluzime si jasnu a celu nauku Cirkvi.
  Bezak bol niekedy kontroverzny tym, co hlasal, niekedy ale este viac tym, co nehlasal, vynechaval…
  Dnes to s biskupmi neni nic moc vseobecne, avsak neni pravda, ze biskup Bezak bol superbiskupom, ako tvrdia liberlane media. Prote siril podivny obraz nasej viery, a este sa mu to zial aj trochu darilo, na rozdiel od ostatnych, co by malo v buducnosti hrozne nasledky, nastastie sa to zatrhlo.

 18. josef napsal:

  Pokud na jeho místo nedojde Bezák II.Můj dojem je,že do výběru kandidáta biskupského svěcení, hodně mluví zasvěcení.

 19. martin napsal:

  pre nino
  nemas ani sajnu o tom kto som ja a svojimi slovami pachas krivdu a nie nic si nedomyslam, citam vyznamy slov ake su v slovenskom jazyku a ktore si pouzil v svojom prispevku , pokora Ti vobec nic nehovori si jednoducho administrator pravdy o Bohu a navyse strielas do vlastnych radov len preto ze nemas uctu k poznaniu ani k pravde a ani k bliznym .. svojou odpovedou si sa vykreslil mozno tak aky ani nie si naozaj … co sa tyka kauzy ohladom biskupa, povedal by som ze kto co hlada, to aj najde a kto Boha hlada ten Boha najde /a poprosil by som aby si moj vyrok nerelativizoval a nedaval interpretaciu a dodatocne vysvetlenie ktore som mu nedal za mna, dakujem/ … odteraz su komentare tvoje, dobru noc

 20. josef napsal:

  martin, ty jsi úplně stejný smrtelník jako všichni ostatní a jestli si myslíš že jsi něco víc tak se s námi nezahazuj a najdi si ty kteří jsou pokornější

 21. nino napsal:

  Martinovi
  1. Do vlastnych radov nestrielam, Bezak, ani Srholec nie su pre mna moje rady, akurat tak v nich vidim piatu kolonu
  2. Naozaj nemam ani sajnu, kto si ty
  3. Ci mam pokoru, alebo nemam… myslim, ze o nu musi zapasit kazdy, to nepopieram. Avsak ohlasovanie pokladu viery nie je znakom nedostatku pokory, ako to trejme vidis ty, ale naopak

 22. Felix napsal:

  Nemám čas číst celou diskusi, ale rád bych uvedl stručně tři poznámky:
  1. Protestní list abp. Zvolenskému podepsali:
  Misijné spoločenstvo Calvary – vdp. Rastislav Dluhý, C.Ss.R.
  Misijné spoločenstvo Rieka Života – ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD.
  Spoločenstvo Dobrého pastiera – Mgr. Marek Nikolov
  Občianske združenie Pastor bonus – Mgr. Marcel Podolinský
  Spoločenstvo Aggeus – Mgr. Peter Strojný
  Spoločenstvo Nové Mesto – Mgr. Martin Sobota
  Mgr. Branislav Škripek, poslanec NR SR
  Nadácia Jána Langoša – Mgr. Filip Vagač,
  Občianske združenie Slovo pre ženy, redakcia časopisu Miriam – Mgr. Alena Ješková
  Spoločenstvo Novej Evanjelizácie – Peter Maretta a Ing. Pavol Strežo
  Spoločenstvo Nový Jeruzalem – Mgr. Richard Vašečka
  Spoločenstvo Nitra – Tomáš Pružinec
  Spoločenstvo AGAPE – Ing. Oto Gróf
  Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku – Mgr. Gabriel Fidrik, PhD.
  Spoločenstvo Nehemiáš – Mgr. Monika Ginzeriová.

  2. Prosím, nevíte, zda František Mikloško je tento pán z Palkových Konzervatívnych demokratov Slovenska? (Popravdě nevím, jak mohou být demokrati kozervativní, připadá mi to něco jako slovní spojení demokrati křesťanští.)
  Predseda KDS:
  Vladimír Palko
  email: vladimir.palko(zavináč)kdsonline.sk
  Členovia:
  František Mikloško …
  3. Setkal jsem se s názorem (z kruhů, kteří tvrdí, že Svatý otec „není svým pánem“), že má jít o akci liberálů proti konservativnímu Svatému otci: žá má vzbudit odpor proti němu.

 23. martin napsal:

  pre josef
  to ze som napisal co som napisal vobec neznamena ze si myslim to co si napisal ze si mozem mysliet takze neviem z akeho dovodu si to napisal, najskor len tak bez rozmyslenia … a mas pravdu vtom, ze sa s urc. typmi diskuterov neda diskutovat lebo to vlastne ani nie je v podstate diskusia takze pokial si myslis ze patris do takej skupiny a napises aj za inych ze, to ze sem uz nebudem pisat znamena pre Teba ze si myslim o sebe ze som viac alebo ze ani ostatni co sem kedysi pisali nie su podla mna pokorni tak to je tvoja nespravna dedukcia a je to pre mna nanajvys tak usmevna situacia … :)

  pre nino
  vyjadrim sa akurat k bodu 2. – pricina napisania toho bola v tom, ze tvoj prispevok vyznel ako keby si o mne nieco vedel a pisal s istotou …ale ta istota urc. typu diskuterov je nekonecna tema takze peknu nedelu …

 24. Milan Hrabovský napsal:

  Vážený pane,
  Chcem sa úprimne ohradiť proti formulácii „kolik krokodýlích slz vyronili nad různými událostmi z učebnic moderního dějepisu. Vraždenie Židov a ich deportácie do vyhladzovacích táborov nepovažujem za „udalosť z učebnice“, ale za tragickú, smutnú a bolestivú skutočnosť. Byť zasiahnutý smrťou konkrétnych ľudských bytostí a dokázať odmietnuť akýkoľvek systém, ktorý dokáže takýmto spôsobom vraždiť ľudí, považujem za kritérium živého a cítiaceho človeka. „Spásne učenie“ a „oddanosť Tradícii“ sa podľa mňa prejavuje práve v tom, že niekto háji pamiatku bezbranných, plačúcich a trpiacich a stavia sa proti strojcom ich smrti. Inak zostane iba „učenie“, „tradícia“ a „knihy“ bez života. Aj v tomto, podľa mňa, arcibiskup Bezák preukázal, že za „událostmi z učebnic moderního dějepisu“, vidí konkrétnu bytosť. Vidieť konkrétneho trpiaceho človeka za Abstrakciou, Ideou, Udalosťou, Učebnicou, aj to je podľa mňa Cirkev.

  Zároveň Vás, prosím, chcem ubezpečiť, že nie som platený „liberální klikou“, ani nepatrím k nijakej inej skupine. Iba vyjadruje svoj názor.

 25. lolek napsal:

  Pre Pjotr katolík:

  Emer.arc.Bezák jasne na tomto videu (odkaz je nižžšie) hovorí herézu, a to, že všetci pôjdu do neba,lebo peklo je vlastne tiež nebo, ale len sa tí ľudia nebudú až tak cítiť ako v nebi.

  je to od 14.25
  http://www.tyzden.sk/lampa/lam.....-cast.html

 26. Pepa napsal:

  Pjotr-a modernismus je co? Hereze! Nejste Novický?

 27. Pepa napsal:

  Emmerichová ovšem nebyla heretik, pane Pjotr.

 28. Felix napsal:

  Doporučuji přečíst si toto perfektní vysvětlení kausy Bezák. Ale asi nad ním bude někdo ohrnovat nos. Je totiž – přímo z Vatikánu. A taky doporučuji sledovat na tom metodu církve. Považuji to i za své vlastní zadostiučinění, protože jsem tu k tomu víckrát vybízel:
  Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16734

 29. nino napsal:

  Milan Hrabovsky. Myslim, ze problem je, ze sa vseobecne rozprava a hlavne media, iba o prenasledovani zidov, a od kazdeho sa ocakava, aby k tomu vyronil slzu. Iste, ale sucasne tie iste tvare a media zamlcuju prenasledovanie a genocidy katolikov a dokonca zlahcuju a ospravedlnuju.
  V 30. rokoch boli katolici obetami masovych genocid.
  Zabery napr. zo Spanielska 30. rokov, kde zahranicni ateisticki dobrovolnici, ateisti, komunisti, anarchisti, sovieti nicia kostoly, umelecke diela, dokonca ich nenavist ide az tam, ze verejne hanobia mrtve tela predkov katolikov, ako vidiet od 40 sekundy videa:
  http://www.youtube.com/watch?v=7QIqAWjjAVA
  Nechcite samozrejme vediet, co robili so zivymi katolikmi…

 30. Michal napsal:

  Nechci komentovat všechna fakta a „fakta“ ve vašem článku.
  Snad jen drobnosti:
  – „Počínaje zítřkem se tedy Mons. Róbert Bezák stává emeritním arcibiskupem, který nesmí nadále sídlit na území trnavské arcidiecéze.“ – zajímavé je, že emeritní arcibiskup Sokol v Trnavě dál sídlí, že by dvojí metr?!:-)
  – „Arcibiskup Bezák byl bezesporu nejliberálnějším slovenským biskupem. Výmluvným důkazem jeho odklonu od katolické tradice je samo o sobě i to, že se ho zastal T. Halík.“ – nechme stranou, že je pro Vás T. Halík takřka synonymem ďábla. Jen se mi zdá, že zde dostává elementární logika dosti na „prdel“. Zastal-li se v řadě případů T. Halík Svatého otce, znamená to, že Benedikt XVI. je liberál?!:-)
  Vyprošuji Vám pokoj v duši, dary Ducha svatého a lásku k bližním a trochu více novinářského kumštu a profesionality.

 31. Admin napsal:

  1/2

  DOPIS ARCIBISKUPA BEZAKA SVOJMU PREDCHODCOVI arc. SOKOLOVI
  Mons.Robert Bezak,trnavsky arcibiskup. V Trnave 13. septembra 2009
   
  Vazeny pan emeritny arcibiskup Jan.
  Pisem tento list, pretoze nemozeme byt spolu hned po Tvojom navrate zo zahranicia.Prave v case Tvojho prichodu ja musim byt na stretnuti “ Mladych“, zacinajucich biskupov Rime. Najradsej by vsetko to,co napisem,povedal ustne,ale nemozem to odlozit az do doby mojho navratu, kedze sa jedna o velmi zavazne skutocnosti.
  Ako si istotne,pan arcibiskup po svojom prichode zistil, ze na stupoch do Arcibiskupskej kurie su zmenena zamky. Prikazal so ich vymenit. Tym chcem docielit,aby priamy vstup na kuriu mali len ti ktori su tu aj riadne zamestnani,alebo ubytovani. Vsetci hostia a navstevnici, sa musia shlasit najprv na vratnici a potom mozu vstupit a vybavit svoju zalezitost.Dal som prisny pokyn riaditelovi Arcibiskupskej kurie, aby dohliadol, zeby nikto iny kluc od vstupnych dveri nemal. V opacnom pripade budem musiet vyvodit prisne dosledky.Z toho je zrejme, ze ani Ty pan arcibiskup nemas dovoleny priamy „zamestnanecky“vstup do Arcibiskupskeho palaca,ale prosim aby si vstupoval cez vratnicu.
  Ako si, pan arcibiskup, tiez kratko po svojom prichode zistil, z Arcibiskupskej kurie odisli takmer vsetci jej predchadzajuci obyvatelia: dostojny pan Javor, Kurila,Cery a tiez emeritny pomocny biskup Dominik Toth. Na zaklade tejto skutocnosti som nechal premenit jedalne-takze vo velkej jedalni sa stravuju clenovia sucastneho vedenia Arcibiskupskeho uradu a v malej jedalni predchadzajuce vedenie., ktore nateraz uz len zastupuje pan emeritny biskup Stefan Vrablec. Samozrejme mozete byt v malej jedalni obaja spolu.Toto rozclenenie je vhodne najma preto, ze aj pri stravovani chcem riesit so spolupracovnikmi mnohe zalezitosti diecezy a neni vhodne Vas nimi zatazovat.
  Kedze budem prec dlsi cas a na cas mojej nepritomnosti pripadaju aj rozne slavenia,rozdelili sme si s panom pomocnym biskupom Janom Oroschom a z generalnym vikarom Pavlom Zemkom program.Rozdelenie a aj slavenie eucharistie v meste Trnava som schvalil pre urcene hodiny a kostoly. Budem pokladat za velmi nevhodne a sucastne i konanie proti mojmu schvaleniu, keby som sa dozvedel ,ze urceny program bol zmeneny niekym inym, napriklad i tym, ze nemohol predsedat slavnostnu eucharistiu vopred urceny knaz!…Ak teda ,pan arcibiskup, zostanes v case mojej nepritomnosti v Trnave, nepokladaj tento fakt za momentalne pravo ma zastupovat na verejnych liturgickych slavnostiach. Zelam si,aby si v meste Trnave sam nepresedal na svatej omsi ani v kadedrale ani v bazilike…Tak isto je nevhodne,aby si sa sam“ pozval“ na eucharisticke slavenia v ramci trnavskej arcidiocezi.Vzdy to bude mozne len s mojim vyslovnym suhlasom pripadne ked budeme vediet o osobitnom pozvani fararov z farnosti!
  Chcem verit, ze chapes toto moje zelanie ako ziadost o vytvaranie priestoru,ktory potrebujem.Kedze po tom ako si sa stal emeritnym arcibiskupom,aj napriek prislubu odchodu z Trnavy jako mi toto Tvoje vyhlasenie sprostriedkoval nuncius si sa ubytoval na Kapitulskej ulici a to v priamej blizkosti Arcibiskupskej kurie. Kodex cirkevneho prava upozornuje,ze aj ked si diocezny emeritny biskup moze ponechat miesto pobytu v samotnej dioceze, istotne to nie je len na miekolko metrov od arcibiskupskeho uradu, ktory 21 rokov viedol….Napokon moze nastat situacia, ze v niektorych pripadoch pre zvlastne okonosti Apostolska stolica rozhodne aj inac emeritny diocezny biskup ani nezostane vo svojej dioceze..
  Ja osobne by som bol rad a ocenil by som, keby si pan arcibiskup zvazil, ako by si mohol byt nadalej a to inym sposobom uzitocny po tolkych rokov vedenia arcidiocezy a velmi ovenim ked uvidim ako sa pomaly stiahnes do uzadia, k zasluzenemu odpocinku na pokojne miesto.Instrukcia ktoru vydala Kongregacia pre biskupov, naznacuje emeritnemu biskupovi,ze ma pripominat“biblicky obrazstarnuceho a slabnuceho Mojzisa, ked na crchol hory,s rukami vyzdvyhnutymi k Bohu, intervenuje v prospech ludu bojujuceho proti Ameiekovi.

 32. Admin napsal:

  2/2

  Ja neosuvam vsetky zasluhy, ktore za tie roky, pan arcibiskup Jan mas pri budovani Kristoveju Cirkvi, ale sucastne sa nechcem stavat do polohy akehosi mileho priatela, ktory sa uz davno pred svojou biskupskou vysviackou tesil na spolupracou s Tebou. To ze som bol Vatikanom „dosadeny“ tak prekvapivo, nie len pre Teba ,ale i pre mna, na stolivu trnavskeho arcibiskupa, musi mat pre Teba svoju vaznu a vlastnu vnutornu vypoved! Tu netreba citat an medzi riadkami! Nechcem a nebudem hladat nejaky neexistujuci „modus vivendi“, ani vzajomnu komplementaritu, ci kompromisne dohody. Ano budem sa usilovat o Tvoju dostojnu emerituru a to v ramci tych urceni, ktore vytvoria pre mna pre Teba, ale aj pre mnou urcenych spolupracovnikov chodnu atmosferu pre dalsie budovanie trnavskej arcidiocezy a celej Cirkvi.
    
  Aj za to sa budem v Rime modlit a poprosit o pastoracu pomoc.

 33. Admin napsal:

  Michal: Ano, pokud se jedná o spory ohledně dění v Církvi na našem území, (připadně na Slovensku) – zapojí-li se do toho Mons. Halík, je zákonité, že se bude jednat o obhajobu té více rozkladné, tedy zároveň vždy té liberálnější strany sporu. Po těch zkušenostech, které s Mons. Halíkem a jeho dlouhodobou motivací jsou, je to spolehlivý indikátor, pro většinu zdejších čtenářů dostatečně výmluvný a srozumitelný (na to ona argumentace spoléhá).

  Co se týče Benedikta XVI. – zde je ten kontext poněkud širší, proto bych to neodvozoval takto kauzálně: „zastane se ho H., tudíž je liberálem“.

  Přesto samozřejmě současný papež je liberál, neomodernista, progresivista a hegelián. To je tragická skutečnost. Dokud nepřijde skutečně katolický papež, k obnově Církve nedojde, do funkcí hlavních inkvizitorů se budou dosazovat heretici (sic!), říkat nesmysly o hermenutikách kontinuity a podobně.

  S ohledem na výše popsané si Váš apel na novinářskou profesionalitu můžete klidně nechat od cesty. Děkuji.

 34. Felix napsal:

  Prosím Vás, pane Admin, ten dvojdílný dopis abp Bezáka je ironické sarkastické dílko z oboru beletrie, nebo je to skutečnost? Druhé variantě stále nemohu uvěřit. Děkuji předem za Vaše ještě jedno slovo.

 35. Michal napsal:

  Děkuji za vysvětlení, apely ponechám jak jsem je napsal, kdo může pochopit, pochopí, či si je nechám od cesty, jak je komu libo. Přeji hodně evangelijní radosti a požehnané dny další.

 36. Admin napsal:

  Michal: Děkuji a nápodobně.

  Felix: K tomu dopisu: Je pravý. Překlepy vznikly přepisem.

 37. Peter napsal:

  Neviem, prečo sa niekto pohoršuje na liste Bezáka Sokolovi. Je síce mierne ostrý, ale nie neslušný. Každý, kto pozná situáciu po odchode Sokola z úradu, jeho bohorovnosť a chuť kafrať do vecí, na ktoré už nemá oprávnenie uzná, že sa nedalo nenapísať tento list. Osobne som emeritného arcibiskupa Sokola stretol na viacerých súkromných rodinných akciách a určite z neho nebolo cítiť pokoru božieho služobníka ale skôr sa správal ako hlavný šéf zemegule.

  Aj Ježiš voči zákonníkom vyzeral ako burič. Dnešný vyšší katolícky klérus sa uzavrel podobne ako zákonníci a farizeji do ulity konformity zákonov (viď počet kánonov kánonického práva) a vyprchala z nich viditeľná živá viera. A zrazu sa objaví človek, ktorý nezapadá do tejto schémy a urobia z neho buriča.

 38. peter napsal:

  Admin som presvedčený že si sa osobne s arcibiskupom Bezákom
  ale ani s arcibiskupom Sokolom nestretol,pretože by si inak nemohol dať dokopy to čo si tu zosmolil.Som z trnavy a podarilo sa mi stretnuť sa z oboma a poviem ti je to ako plus a mínus,ako ohen a voda….arcibiskup bezák ma podobný dar aký mal ján pavol druhý
  a arcibiskup sokol zostal rovnaký akým bol pri návšteve tohto pápeža na slovensku a až nechutne sa pretrčal pred kamerami a to
  su jeho najemnejšie neresti,nerozumiem ako dokázal pri takých hlbokých prešlapoch tak dlho fungovať na velmi vysokom poste v cirkvy.Som vychovaný v katolickej viere no vdaka bohu už používam svoj rozum.pozdravujem ťa a prosím ťa buď lepším človekom lebo tá žlč v tvojom dielku je dominantná,pekný den peter.

 39. Tomáš Plocek napsal:

  „arcibiskup bezák ma podobný dar aký mal ján pavol druhý“

  Pak je vše jasné :-D

 40. starý somár napsal:

  Církev ohrozuje akákoľvek nová myšlienka.

 41. Felix napsal:

  Tak tu čtu výplody některých takykatolíků a tak ještě něco přidám. Dost mě zarazilo prohlášení slovenských biskupů, kteří odvolání tohoto borce Změny doprovodili tak, že přijímají „rozhodnutie Svätého Otca s hlbokým rešpektom a synovskou poslušnosťou.“ Co na tom může zarazit? To, že „přijímají“ a ne „považují za správné“. Dobře si všimněme. Otec je natolik otcem, že syn nejen že nemá na to, aby s otcem nesouhlasil – ale nemá ani na to, aby jej posuzuval, posoudil jeho rozhodnutí jako správné! Protože syn je syn a otec je otec. Synovi nepřísluší otcovo jednání posuzovat, on je prostě přijímá. Proto ani slovenští bisupové nemůžou říct, že jde o správné rozhodnutí a tak vzít na sebe částečně i hněv takykatolíků. Oni je prostě přijímají. To je postoj syna vůči otci. Samosebou jde o postoj tradiční, v nové době syn už mnohému rozumí a je tak mnohdy výše i než přítomný otec. Hle, taky jeden rozdíl tradice a modernsmu. Takže nestačí, když tento moderní takysyn neposkakuje na protikoncerech. Ano, syn se musí taky samostatně rozhodovat, ale jen když tu zrovna není otec; což nebývá vzácné, zvláště když už otec je třeba starý a ulehl.

 42. Admin napsal:

  Peter: Nad dopisem se pohoršujeme, protože je ubohý, nedůstojný a mnohé vypovídá o povaze a motivaci pisatele. Nic jsem nesesmolil (kromě krátkého komentáře na úvod). Jedná se o převzatý článek, který jsem přeložil ze ze slovenštiny. Na začátku článku je to jasně uvedeno. Jestli se někdy vyjadřuji žlučovitě, tak jindy a jinde (občas v reakcích na příspěvky podobné Vašim).
  Článek se primárně zabývá mediální a společenskou reflexí této události v naší postmoderní společnosti, potažmo současnou církevní a společenskou krizí. Nikoli tím, kdo z arcibiskupů je větší sympaťák či mediální hvězda. Vaše subjektivní dojmy ze setkání s oběma biskupy jsou žvásty bulvárního charakteru a nijak nereflektují celkovou situaci ani nedokládají skutečné kvality obou osobností – a už vůbec jejich (ne)věrnost katolické tradici, o kterou tu jde především.
  To, jaká měřítka pro hodnocení situace užíváte, plus vaše další vyjádření vyvolávají podezření, že jste neomodernista, autentickému katolictví, na hony vzdálen. Když se podíváte na tyto stránky, měl byste pochopit, že vycházejí z integrálně katolických pozic, odmítají pokoncilní anarchii, novou mši, subjektivistické běsnění podobné Vašemu atd. Pokud zde budete někoho srovnávat s Janem Pavlem II. či nějakými jinými (Boha urážejícími exhibicionisty, případně apostaty nebo z hereze podezřelými) postavami v rámci pokoncilních církevních struktur, v očích čtenářů mu uděláte leda tak medvědí službu.

 43. rehek napsal:

  Jen pro objasnění – pane Felixi, kdo je podle Vás „takykatolík“? Ten, kdo hájí katolické učení nebo ten, kdo ho liberalizuje? Mám rád v diskuzi přesně definované pojmy.

 44. rehek napsal:

  Ad 44: Zvlášť ten konec je šťavnatý. Ála „zas ten zlej Vatikán“.

 45. Felix napsal:

  Pane rehku, jen nerad Vám odpovídám (43): jednak Vaše distinkce je neúplná, jednak je sugerující a jednak je v možnostech každého jen trochu inteligentního člověka správně odpovědět, i kdyby byla doplněna. Nemám rád primitivní polopatismus. To obecně. Promiňte.

 46. rehek napsal:

  Pane Felixi (46), ta definice je zcla jasná. Nevím, co na na vidíte složitého a tudíž netuším důvod, proč nerad odpovídáte. (Vaše používaná „dětinština“ taky není zrovna košér nebo něco, co by se mi zrovna líbilo.) Buď jsem katolík a ctím katolické učení nebo nejsem a nectím ho – vidíte ještě nějakou třetí možnost?

 47. josef napsal:

  Můj dojem s této aféry je ten, že je to dobrá zkouška pro pokoncilní klérus a episkopát. Tady se uvidí, na čem byl staven II.VK.
  http://www.biblenet.cz/app/b/Luke/chapter/22#v31

 48. rehek napsal:

  48 josef:
  Souhlasím, otázkou otevřenou a bez jasné odpovědi ovšem zůstává, jestli si z toho vezme pokoncilní klerus ponaučení a změní cestu. Já si nedělám iluze.

 49. martin napsal:

  nemozem si pomoct ale uprimne by som vam doprial stretnut sa s ludmi ako bezak alebo jan pavol II. /samozrejme ze ich nedavam na rovnaku uroven, len pouzivam spominane osoby/ v zmysle hladania dobrej vole napriklad formou diskusie ale aj obycajneho rozhovoru a obycajnych veciach … inak ked som si tak trochu viac pocital temy na tejto web. adrese tak mam normalne pocit ze by ste najradsej zrusili drvivu vacsinu akychkolvek cirkevnych zoskupeni venujucich sa mladezi, pretoze ak ste to doteraz nevedeli tak drviva vacsina by s vasimi „kamenmi“ viery nesuhlasila a celkovo asi by ste rusili aj kopec reholi lebo napriklad i ja som mal tu cest stretnut dobrych knazov a ostatni tiez nehlasali nieco podobne ako vy … v diskusiach sa pravidelne vyhybate otazkam akoby zo strachu, ale napriklad i ja by som vas chcel pochopit takze pokial mate zaujem napiste kontakt a mozme trosku podiskutovat formou e-mailu /moj mail je myslim ukladany ked sem pisem/ …Boh vas zehnaj

 50. nino napsal:

  Jan Pavol II. namiesto vedenia diskusie, rozhovorov a hladania sa mal venovat potlaceniu liberalnych biskupov zneuzivajucich deti a vyrieseniu tychto skandalov, ktore zasiahli tie casti Cirkvi najviac infikovane modernizmom a liberalizmom.
  Pamataj na slova Pana:,,Ktokolvek by ublizil jednemu z tychto mojich malickych..“
  Pises:
  ,,mam normalne pocit ze by ste najradsej zrusili drvivu vacsinu akychkolvek cirkevnych zoskupeni venujucich sa mladezi, pretoze ak ste to doteraz nevedeli tak drviva vacsina by s vasimi “kamenmi” viery nesuhlasila “
  No, to hej, asi by mali problem suhlasit s predmanzelskou cistotou, cudnostou, nerozlucitelnostou manzelstva, a celym kopcom dalsich ,,kamenov“.
  A inac, v tom ziskavani mladeze nejako extra uspesni nie su, to si povedzme na rovinu, na rozdiel napr. od takeho knazskeho bratstva sv. Pia X.:
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16296

 51. nino napsal:

  moj prispevok vyssie reaoval na Martina

 52. organista napsal:

  Tak jsem si poslechl záznamy ze Slovenské televize: Rozhovor s arcibiskupem Bezákem, který vystupuje jako opravdový a poctivý křesťan a rozhovor s kardinálem Sokolem, který na mě zapůsobil j na jedné straně jako novodobý farizej (svým zdůrazňováním formálních stránek církve a někdy užitím až výhrůžného tónu), na druhé straně jako rozvolněný liberál (to když omlouvá jednání prezidenta Tisa výrokem, že „politika je umění kompromisu“ – zde mluví jako zastánce liberální politiky a jako křesťan, který má mít na paměti Kristova slova: Vaše řeč buď ano, ano, ne,ne.
  Kdo je tedy autentičtější? Pro mě rozhodně arcibiskup Bezák.

 53. Admin napsal:

  Tato Vaše subjektivní měřítka jsou v kontextu aktuální situace i celé problematiky zcela irelevantní. Totéž platí pro „martina“ o několik příspěvků výše.

 54. Felix napsal:

  No ale s tím Tisem má kus pravdy: kdo to kdy viděl, že králem byl kněz? To byla ta chyba a ji patrně biskup Sokol nevidí. Chyby ve výkonu funkce jsou druhořadé. Pak je taky třeba vidět nestvůru, která pateru Tisovi neudělila milost. A tuto nestvůru jistě biskup Sokol vidí správně, o biskupu Bezákovi pochybuji, že o tom vůbec ví. Jinak máte Admin pravdu, že jen hlupák se řídí TV dojmem.

 55. Hamish napsal:

  Felix – kněz králem sice nebýval, ale doporučuji k prostudování korunovační řád, dle něhož byl korunován třeba Karel IV. De facto byl král svěcen na jáhna.

 56. Felix napsal:

  To uznávám, korunovační ceremoniál taky.

 57. organista napsal:

  Zajímavým způsob mě odstřelil ADMIN poukazem na subjektivní měřítka. Všichni máme subjektivní měřítka nebo se snad někde považuje za nadaného nějakou lepší jasnozřivostí?

 58. Admin napsal:

  Ale no tak, ten zásadní rozdíl přeci vidět musíte. Něco jiného je dojmologie na základě dnešních sdělovacích prostředků, něco jiného je reflexe diskutovaných událostí z hlediska jasných církevních pravidel, Tradice, věrouky, současné církevní krize, kompetencí kléru a laiků (že, Felixi ;-) – z toho plynoucích nesmyslných nároků publika na vysvětlení kdečeho; a úpadkového stavu dnešní společnosti, na jejíž závažnosti se tu většina diskutujících dozajista shodne.

  Tady se neřeší, který z arcibiskupů byl v danou chvíli větší sympaťák, zde se celá kauza posuzuje v kontextu toho neskutečného pokoncilního bordelu, který v pozemské Církvi panuje.

 59. Felix napsal:

  No, Admin, když jste mě jmenoval: Vy jste intelektuál a takoví jsou lidu (nezapomeňte, že lid je v demokracii zdrojem moci) podezřelí. I když Vás lidu přibližuje ono slovíčko na konci (ovšem lepší je říkat „v dění připisovaném Církvi“ než „v Církvi“ – neb ta je svatá).

 60. steinova napsal:

  Z Vasho clanku ide tolko zloby, ze zadusi aj tu malu cast pravdivych argumentov, ktore text obsahuje

 61. rehek napsal:

  steinova: Můžete zlobu z článku konkretizovat?

 62. organista napsal:

  O zlobě autora svědčí jeho způsob uvažování: O druhé straně mluví pohrdavě a posměšně, o straně, které fandí, jen omluvně a oslavně. Asi si toho není vědom a o to je to smutnější.

 63. slavomír jančok napsal:

  1. K listu arcibiskupa Bezáka o. arcibiskupovi Sokolovi: Už keď prenikol na verejnosť, rozbúrilo to hladinu pre tvrdosť voči arcibiskupovi, a výslovnú neslušnosť nie len listu ale aj správania sa nového arcibiskupa k predchodcovi. /vymeniť jedálne, a vylúčiť tak emeritných biskupov z rozhovorov o arcidiecéze, prípadne vymeniť zámky, a zabrániť emeritnému arcibiskupovi aby predsedal a dokonca „sa pozval“ na eucharistické slávenie na území arcidiecézy – samo osebe je non plus ultra, že podriadil výslovnému schváleniu aj pozvania pre emeritného arcibiskupa z farností !! – to je také „súrne“ že to musel arcibiskup Bezák urobiť práve v neprítomnosti em. arc. Sokola a oznámiť mu to listom !?! To skôr svedčí o nezrelosti,a komunikačných problémoch – a vzhľadom na to, že o. Bezák je bývalý predstavený redemptoristov aj o stave rehole na Slovensku/.
  2. K Sokolovi a jeho „bohorovnosti a prešľapom“ (komentár k tomu čo peter napisal:10.7.2012 v 22:55). Ja poznám Sokola z jednej audiencie, kde sa správal dôstojne, priateľsky, pohostinne, s evidentným porozumením pre problémy mladých ľudí a súčasne s nabádaním na obozretnosť pred „modernizmom“ a sekularizáciou mládežníckej činnosti. Áno, nepochybne si bol vedomý svojej biskupskej moci, ale bohorovnosťou to môže nazvať len niekto, kto už pozná akurát biskupov modernistov. Stretol som sa svojho času v jednej reťazi stretnutí so spišským biskupom neb. F. Tondrom, košickým arcibiskupom Tkáčom a prešovským eparchom Jánom Hirkom, a všetci boli prežiarení svojou biskupskou mocou. V osobnom kontakte s nimi bol asi najúradnejší neb. o. Tondra, a zasa osobne najvrúcnejší o. arcibiskup Sokol, ale ako hovorím, vedomie zverenej moci bolo na nich vidieť. A toto vedomie priamo nesúvisí s pokorou, nevylučuje ju. K iným prešľapom – kým nebudú konkretizované sa nebudem vyjadrovať, ale pre českých bratov vo viere odkazujem na http://www.obcianskyvybor.sk/.
  3. K SME a .týždňu, ktoré vedú kampaň okolo Bezáka, podotýkam, že ich vášnivé nepriateľstvo voči Sokolovi nesúvisí ani s Tisom priamo, (typické je že v rozdielnych obdobiach sa priaznivo o J. Tisovi vyjadrili nielen Sokol ale aj kardinál Korec, biskupi Tondra, Baláž, Dubovský, arcibiskup Tkáč pravidelne slúžieval omše za „nášho brata, kňaza a mučeníka Jozefa“) ale najmä s postojom Sokola k politike, kde evidentne odmietal aktívne podporovať KDH v čase „boja s mečiarizmom“ (čo je napokon aj dôvod zmeny názoru F. Mikloška, ktorý ešte v roku 2007 podal svedectvo o spolupráci so Sokolom v časoch tajnej cirkvi.

 64. rehek napsal:

  65. organista: Jeden by skoro nevěřil, co všecko dovedete z článku vyčíst. Já tam nic takového nečetl. Pokud jste skutečně organista/varhaník, divím se tím víc.

 65. organista napsal:

  Ano, jsem skutečně varhaníkem v katedrále a v článku mi opravdu vadí, jak nekřesťansky hážete všechny naše bližní do jednoho pytle: “ … všichni ti protestanti, agnostici, židé, rockeři, homosexuálové, poslanci a podobná Boží dopuštění …“. Tito všichni jsou určitě Bohem milováni a není nic horšího, než abychom se nad ně vyvyšovali. Konečně z biblického podobenství o farizejovi a celníkovi to to známe velmi dobře.

 66. rehek napsal:

  Pane varhaníku, kolego, prosím; vzpamatujte se a přečtěte si důkladně Evangelium. Na kůru bývá někdy málo slyšet, ač Vaše akustické podmínky neznám, ale nebývá to vždy zapříčiněno jimi…
  Ježíš Kristus osobně pranýřuje hřích a kajícího hříšníka pozvedá z prachu. O nekajících se vyjadřuje velmi nelichotivě. Zkuste, prosím, rozlišovat mezi kajícími a nekajícími hříšníky. Služba na kůru je především službou Bohu a teprve potom lidem, i kdyby neomodernistické duchovenstvo celého světa tvrdilo pravý opak. Děkuji.

 67. Felix napsal:

  Já už dost dlouho přemýšlím i o „kause Bezák“ – a vychází mně z toho pořád jasněji ta rozhodující věc: kdo přijde do úřadu po něm. Myslím, že už nemá cenu se teď dívat zpět a rozebírat to.

 68. Admin napsal:

  ad organista: Podsouvání nelásky k bližnímu na základě nejrůznějších vyjádření na adresu hříšného či rouhavého jednání nebo postoje je modernistický evergreen, nevím, jestli více směšný či protivný. Blábolení o lásce (která je v modernistickém podání ve skutečnosti neláskou) vám zcela rozmazává kontury božského a ďábelského. V tomto prostředí člověk zcela ztrácí kritické myšlení a jediné, co mu zbývá, je vegetativní iritace při styku s jednoznačným vyjadřováním či nějakými silnějšími výrazy.
  K tomu házení/neházení do jednoho pytle doporučuji duchovní obnovu sv. Ignáce z Loyoly a jeho rozjímání o dvou praporech: Kristově a ďáblově. Ano, všichni tito jsou v praporu ďáblově – v tom není mezi nimi rozdíl (dokud se neobrátí).

 69. rehek napsal:

  Vás, Felixi, nikdo nenutí „dívat se zpět“ a na ty, kteří se chtějí na minulosti poučit pro budoucno, Vás přece nikdo nenutí reagovat. Nehledě na to, že po zkušenostech s Ecclesia Dei mám silně opodstatněné obavy, že následovník bude jen o poznání lepší. Dej Bůh, abych se mýlil.

 70. rehek napsal:

  http://youtu.be/2cH7YdsWPUI
  „Peklo je nebem, v kterém ti nešťasní musí být, i když nemilují Boha“ – Róbert Bezák.

  Dobrotivý Bože, otevři biskupu Bezákovi oči a zachraň jeho duši. Amen.

 71. Felix napsal:

  73: Zhlédl jsem to. Problém je asi v tom, že nejlepším je dnes ten, kdo je nejoriginálnějším. Takže se neučí nazpaměť poučky. Ostatně, lze se naučit nazpaměť Spisy 2. vatikánského koncilu bl. Jana XXIII. a Pavla VI., Katechimus katolické církve bl. Jana Pavla II., nebo Kompendium Benedikta XVI., nebo Youcat téhož? Myslím, že všechny tyto knihy jsou, na rozdíl od všech dřívějších třeba katechismů, koncipovány tak, aby vedly k osobním názorům. Poučky nejsou v žádné z nich. A poučky jsou už mrtvé. U mnohých. Ale lze čtením a promýšlením těchto nových knih dosáhnout shody těch osobních názorů? Jinak řečeno: Je tak podporována originalita, nebo je jí bráněno? Třetí možnost není. A je-li tedy podporována otiginalita, pak všechno v tom videu je v pořádku, ba je to pouhý předstupeň skutečné originality.
  Za dané situace bude originalita nezadržitelně narůstat.

 72. rehek napsal:

  74. Projevujete se jako „originální“ bludař, Felixi. Kéž se Bůh smiluje i nad Vámi.

 73. Felix napsal:

  Pane michale, děkuji za odkaz. Je nazvaný „Arcibiskup s lidskou tváří“. Já bych to nazval jinak: „Arcibiskup budoucnosti“. Protože když je dům v plamenech, jen primitiv si může myslet, že lze něco z domu zachránit, když se poleje vodou rohožka u dveří – navíc ani tím se ta rohožka neuhasí. Možná, že polití té rohožky má dokonce u primitiva vzbuit ten dojem. Ať tak či onak, jde o „arcibiskupa budoucnosti“.

 74. Tomáš Plocek napsal:

  Uživatel Felix zde již tolikrát dokázal svou nesvéprávnost a duševní omezenost, že nechápu, proč mu není v dalším přispívání zabráněno.

 75. organista napsal:

  Ad rehek – 69: Příteli, doporučujete-li mi rozlišovat mezi kajícími a nekajícími hříšníky, jste podle mě značný bludař.
  Od Krista máme příkaz milovat i nepřátele a nikoho nesoudit.
  Kdo je nebo bude kající nebo nekající, není naše starost, to určí Bůh.
  Dostal jsem se do této mírně obskurní diskuze náhodou,
  když jsem na internetu hledal něco k arcibiskupovi Bezákovi poté,
  co mi známý profesor na telogické fakultě řekl, že tak teologicky přesné vyjadřování jak má arcibiskup Bezák, už dlouho
  neslyšel. Musím mu dát za pravdu a navíc mě osobně už dlouho nikdo tak nepřiměl se zamyslet nad vlastní nedokonalostí jako
  se to povedlo odvolanému arcibiskupovi, byť jen prostřednictvím
  televize a internetu.

 76. Pius napsal:

  Teologicky přesné vyjadřování arcibiskupa Bezáka (přepis rozhovoru v pořadu Pod lampou):

  Moderátor: „Věříte v Peklo?“
  Bezák: „Když člověk věří v lásku, musí věřit i v nenávist.“
  Moderátor: Jak si představujete Peklo?
  Bezák: „Nepřipravenost na tuto lásku. … Pro mě je Peklo ta hrůza, když vstoupíte do prostoru, který je nesmírně krásný, ale vy jste nic v životě neudělali pro to, abyste v něm mohli žít; a budete v něm muset žít. To je peklo.“
  Moderátor překvapeně reaguje: „Budete žít v nebi?“
  Bezák: „Ano.“
  Moderátor: „A přitom budete v pekle?“
  Bezák: „Ano.“
  Moderátor: „Takto si to představujete? To jsem ještě nikdy neslyšel.“
  Bezák: „Ano, přesně tak.“

 77. organista napsal:

  Ano, přesně tak. Teologicky lépe popsané peklo jsem
  zatím nikde jinde nenašel.

 78. Felix napsal:

  81: Pokud jste to nikde neslyšel, přesněji nikde to nebylo, je to tzv. originální. O tom jsem psal v 74. A byl jem ihned (75) nazván bludařem. Dost Vám závidím, pane organisto. Protože Vy jste to nazval zatím „nejlepším popisem“ a nikdo Vás za bludaře neoznačil. A já, chudák, jsem to nazval „originálním popisem“ a už jsem ji měl (sc. ránu).

 79. rehek napsal:

  AD organista: Nálepkování z Vaší strany mne bludařem (je totiž velký rozdíl říct/napsat „projevujete se jako bludař“ oproti „jste bludař“) a Vaše obhajoba naprosté odvrácenosti od Boha a Božího Slova pana Bezáka činí – žel – bludaře z Vás. Ještě jsem totiž nikdy a nikde neslyšel, že by byl bludař ten, kdo se drží pevně Božího Slova a věrouky Církve. Vy jste se s tím snad někde setkal? A řeknete nám kde?

  AD 78. Přiznávám se, že rovněž to nemohu pochopit. V 82 Felix sám píše, jaký je chudák, že tu musí hrozně trpět, tak proč mu od toho hrozného trápení neodpomoci…

 80. rehek napsal:

  P.S. AD organista 79.: Pokud mne chcete nadále titulovat „přítelem“, měl byste se podle toho také chovat a být přítelem Ježíše Krista – vtěleného Božího Slova a ne nějakých pochybných šamanů předstírajících teologické studium. Děkuji za pochopení.

 81. organista napsal:

  Dovoluji si ukončit diskusi v tomto klubu. Mírná obskurnost zdejších příspěvků je neplodná a někteří autoři (např. „rehek“)
  zřejmě záměrně předstírají zabedněnost a hloupost. Věřím, že ve skutečnosti máme všichni dobrou vůli, jen si někdy nedokážeme přiznat vlastní omezenost a nedostatečnost. Naštěstí máme kolem sebe dobré příklady, jako je třeba odvolaný arcibiskup Bezák.
  Deo gratias.

 82. Jakub Albert napsal:

  „Naštěstí máme kolem sebe dobré příklady, jako je třeba odvolaný arcibiskup Bezák.“ Nejste vy nastrčený provokatér :-)?

 83. Tomáš Navrátil napsal:

  Nevím, jestli je provokatér. Je patrně jen tím, čím označuje své bližní, čímž ovšem porušuje zdejší diskuzní pravidla. (Navíc stavět se proti Bohu a Božímu Slovu je holá sebevražda.) A jestli je opravdu katedrálním varhaníkem, jak uvedl, tak jen tiše trnu a doufám, že jde o někoho jiného než mého známého z naší diecéze. To by byl pro mne těžký šok.

 84. josef napsal:

  Já myslím, že tady je organista neškodný, horší je to tam kde můžou lidi oblbovat veřejně a ještě je má někdo za přátele na FB.
  http://www.tvnoe.cz/detail-dis.....Thread2974

 85. Admin napsal:

  Tomáš má pravdu v tom, že organista porušuje pravidla zdejší diskuse, tudíž zde jeho výlevy nemají co dělat.
  V tomto případě zde byly ponechány z více důvodů:
  1) censura probíhá stále ještě ex post (krom „známých firem“, do kteréžto skupiny se organista nyní probojoval), takže jsem nestihl reagovat dříve, než reagovali jiní
  2) nechtěl jsem trhat kontext oněch podnětných reakcí
  3) spoléhám na to, že v tomto případě je všem čtenářům patrný modernismus ( = syntéza všech herezí) v celé jeho obludnosti a bude pro ně dostatečně odstrašující

 86. organista napsal:

  Omlouvám se všem, kterých jsem se nějak dotkl svými příspěvky, ve kterých jsem byl záměrně trochu provokativní, ale myslel jsem to i s humorem a s nadsázkou. Pokud to někomu nestačí, může mě navštívit v neděle u sv. Václava. Nicméně si neodpustím na závěr podotknout, že mi přispěvatelé do diskusí pod Institutem sv. Josefa v mnoha případech připadají zatíženi pocitem vlastní nadřazenosti a důležitosti se sklonem ostatní poučovat a obviňovat. Je to škoda, protože některá témata zde diskutovaná jsou závažná (např. veřejné projevy homosexuálního jednání). Celková zatrpklost a nevstřícnost celého Institutu sv. Josefa však jeho mnohdy i dobře míněné snahy u katolíků (aspoň u těch s nimiž se stýkám) diskredituje.

 87. Hamish napsal:

  Nevím, jak ostatní, ale já si zatížen pocitem nadřazenosti nepřipadám.
  Naopak.
  Člověku se obdivuhodně ulehčí, když si uvědomí, že má pravdu. Sklon ostatní poučovat přiznávám. Stejně i ten k obviňování druhých z bludů, hlouposti a nekonzistentnosti myšlení.
  Zatrpklý a nevstřícný si nepřijdu. Možná pan varhaník zaměňuje pojmy. Protože vstřícnost a otevřenost k herezím a modernismu fakt není nic, čím by se měl člověk chlubit. Natož biskup.
  Prosím však pana organistu, aby se nenavážel do katolíků. Znám jich dost na to, abych mohl tvrdit, že jsou to právě modernitičtí pohúnci, kdo katolicismus spolehlivě diskretitují.

 88. Tomáš Navrátil napsal:

  90. Podsouváním zatrpklosti ISJ jste si příliš nepolepšil, spíš polepil. Apropo – Panna Maria plačící nad nenapravitelnými hříšníky a dušemi „padajícími do pekla jako podzimní listí“, v Evangeliu zapsané projevy Kristova smutku nad dušemi, o kterých jakožto vševědoucí Bůh velmi dobře dopředu věděl, že bude pro ně oběť kříže naprosto zbytečná – to jsou snad dle Vaší logiky rovněž projevy zatrpklosti?

  91. Krásný školní příklad naprosté absence sebekritiky. :-)

 89. josef napsal:

  ředitel tv Noe odkryl svou tvář
  http://www.tvnoe.cz/detail-dis.....Thread2993

 90. caritas napsal:

  Niečo viac o Kauze Mons.Bezáka:
  http://aktualityspravynovinky......ons-bezak/

 91. marian napsal:

  Smutne… nemyslim kauzu, ale nazory autora clanku.

 92. Felix napsal:

  Nevím, zda tu už tento odkaz byl; nadhvězda (nemám rád cizí jazyky, kromě slovenštiny a latiny): http://dielnasj.blogspot.cz/20.....islav.html

 93. Tomáš Pavel napsal:

  Ad 95: pokud odosobníte jednání od člověka, zjistíte snadno, že je neslučitelné s katolickou naukou a věroukou a takový člověk se nemůže ani za katolíka považovat. Pokud schvalujete jednání Bezákovo, který se snaží zničit katolickou nauku, je patrné, že Vás jedem apostazí a herezí otrávil jako mnoho dalších. Bůh Vám buď milostiv.

 94. Dominika napsal:

  Článok je veľmi trefný, ale prosím, prečo hovoríte o Slovensku ako o bačovskom a zaostaloM
  V poriadku, nie sme Veľká Britania, ale aj tak… Ja sa z Čechov nevysmievam…

 95. Admin napsal:

  Hned v úvodu článku je napsáno Z Dielně svätého Jozefa přebíráme úvahu k této kauze. Autorem článku je Slovák a závěr je myšlen ironicky.

 96. Markus napsal:

  Milá Dominika, ten clánok je prebratý z Dielne Sv. Jozefa, presne tu:
  http://dielnasj.blogspot.sk/20.....-none.html
  Ano, je to myslené ironicky, treba si pozorne len clánok precítat.