Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX ze 14. neděle po sv. Duchu.

Kázání P. Tomáše Stritzka obsahuje důležitá vodítka pro šíření katolické víry prostřednictvím internetu. V jejich duchu jsem se rozhodl omezit prostor pro diskusi, která bude nyní probíhat jen pod těmi články, jež se primárně nevěnují otázkám věroučným či teologickým. I nadále se bude jednat o diskusi moderovanou webmasterem Karlem Šimkem, proto příspěvky, jež by byly v rozporu s katolickou naukou a dobrými mravy, nebudou zveřejňovány. Rovněž tak nebudou zveřejněny příspěvky, nevztahující se bezprostředně k obsahu daného článku (dále viz pravidla diskusí). Děkujeme čtenářům za stálou přízeň a nadále vítáme erudované či jinak podnětné komentáře pod vybranými články. Texty s povolenými diskusemi budou pro snazší orientaci od nynějška označeny symbolem pro komentáře v pravém dolním rohu obrazových upoutávek:

Michal Semín