Dr. Radomír Malý

Roma locuta, causa finita – Řím promluvil, záležitost je vyřešena. Tak to platí v Katolické církvi. Žel ale pro naše liberální katolíky není „Římem“ chrám svatého Petra, ale pražský kostel svatého Salvátora, odkud uplatňuje svůj „učitelský úřad“ pater doktor Tomáš Halík, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity a akademický duchovní správce. Své „magisterium“ uplatňuje skrze média.

Nejčerstvějším vyjádřením Halíkova „učitelského úřadu“ je rozhovor pro Magazín MFDnes z 10. 5. 2012. U něho nelze ponechat bez odezvy tyto věty: „… na obou stranách spektra číhají opravdová nebezpečí. Na extrémní levici zavilí komunističtí důchodci a na extrémní pravici ještě horší nebezpečí – protievropská, nacionalistická uskupení, je tam sekta D.O.S.T., připomínající fašistoidní ultrakatolíky druhé republiky, populistka Bobošíková i neonacisté.“

Tady už přestává legrace. Já naopak vidím obrovské nebezpečí v tomto Halíkově zcela záměrném ukládání do jednoho koše naprosto odlišných politických uskupení, nemajících vůbec nic společného. Úplně stejným způsobem postupovala StB v 50. letech, když konstruovala monstrprocesy s odpůrci režimu: Na lavici obžalovaných zasedli často lidé zcela opačných politických orientací, diametrálně se lišící v názorech: např. bývalí protektorátní aktivisté s „kulaky“, odmítajícími vstup do JZD, lidovci, katolickými kněžími apod. Všichni před soudem představovali jednu skupinu, v níž všichni prý navzájem spolupracovali na „zničení lidově demokratického zřízení“, ačkoliv tito lidé se viděli poprvé v životě a jejich politické názory byly od sebe na hony vzdáleny.

Přesně tak je tomu v případě D.O.S.T. a neonacistů. Každý, kdo jen trochu zná program této iniciativy, nemůže tvrdit, že má něco společného s neonacismem, to je snad výplod chorého mozku. Protože ale mozek pana prof. Halíka vykazuje naopak známky výjimečného zdraví, nelze najít jiné vysvětlení, než že tento pán od sv. Salvátora tak činí buď proto, že program D.O.S.T. nikdy nečetl, nebo jde o záměr podobně jako u StB při fabrikaci monstrprocesů před cca 60 lety. Přiřazovat D.O.S.T. k českým neonacistům je podle mne nejen nehoráznost, ale též na lži založená veřejná urážka. Jejím důsledkem bude, že česká liberální veřejnost, pro niž Halík představuje téměř neomylnou autoritu, jakmile uslyší o iniciativě D.O.S.T., si vybaví ihned skiny, fackující Romy nebo Vietnamce, hajlující a poslouchající rockové koncerty, na nichž je uctíván Hitler a vyzývá se k instalaci nových plynových komor pro Židy. Něco takového je podvodnou manipulací nejhrubšího zrna a šířením nenávisti pod pláštíkem „obrany tolerance a demokratických hodnot“.

Podle prof. Halíka každý, kdo je „protievropský“, je „pravicovým extrémistou“, to zaznívá jako refrén z jeho mnoha veřejných vyjádření. Jenže může být katolický křesťan, tím spíše kněz, „proevropský“? Může podporovat současnou EU, ovládanou neomarxisty a liberálními socialisty, která vnucuje členským státům legalizaci sodomského hříchu, antikoncepce, potratů a oplodnění in vitro – a když se postaví některá země proti jako Maďarsko, které přijalo ústavní zákony o ochraně lidského života od početí až do přirozené smrti a o preferenci monogamní heterosexuální rodiny, tak se dočká výhrůžek a ekonomického nátlaku kvůli prý „netoleranci“? Může být katolík za takového statu quo „proevropský“? Pouze za cenu zrady katolické víry, jež hlásá pravý opak. Proevropskými se rádi staneme v případě evropského společenství států a národů, které bude postaveno na křesťanských principech s respektem suverenity historicky daných národních a etnických celků. Pro nás, české katolíky, a nejen pro ně, je a musí být největším nebezpečím právě současná politika EU, ovládané protikřesťanskými silami, jež usiluje o to, aby se celá Evropa stala moderní Sodomou a Gomorou.

Halík vidí větší nebezpečí „na extrémní pravici“ než „na extrémní levici“. Pokud nepovažuje soudružku učitelku Semelovou, velebící Gottwalda a obhajující politické procesy 50. let, za větší hrozbu než pár ukřičených holohlavců v ulicích, tak jen tak mimochodem připomínáme, že tato dáma je v parlamentě za politickou stranu, kterou volily statisíce občanů.

Iniciativa D.O.S.T., nazývaná páně Halíkem „sektou“, prý připomíná „fašistoidní ultrakatolíky druhé republiky“. Koho má na mysli? Katolické intelektuály, kteří po Mnichovu 1938 právem poukazovali na to, že tato tragédie českého národa možná byla trestem za odpadlictví od víry po r. 1918, za stržení mariánského sloupu v Praze, ničení soch P. Marie a sv. Jana Nepomuckého a za veřejná pálení křížů? Pak musím panu profesorovi připomenout, že mezi tyto „fašistoidní ultrakatolíky“ patřili takoví velikáni české katolické literatury jako Jaroslav Durych, Jan Čep, Jan Dokulil, Jan Zahradníček, Václav Renč, novinář Stanislav Berounský aj. Nikdo z nich se za protektorátu neposkvrnil kolaborací a neprovinil proti národní cti, naopak Durych aktivně pomáhal pronásledovaným a Zahradníček s Dokulilem byli zapojeni v odboji.

Halík vytváří novou terminologii, která mate. V tomto případě je to pojem „ultrakatolík“. Doslovně znamená „zakatolík“, „více než katolík“. Podle katechismu je katolíkem ten, kdo byl platně pokřtěn, přijímá svátosti a nauku Církve a uznává papeže za její viditelnou hlavu. Neexistuje žádné „více než..“, kdo by např. mluvil o 8 svátostech místo 7, není „ultra..“, tedy „více než katolíkem“, ale heretikem, který, pokud ve svém bludu tvrdošíjně setrvává, se sám z Církve vylučuje. Halík má ovšem na mysli něco jiného – pojem „ultrakatolík“ se u něj vztahuje na toho, kdo důsledně žije podle víry a snaží se prosadit její principy ve společnosti. On sám často ukázal, že toto je mu cizí.

Ve zmíněném rozhovoru nepadlo jediné slovo o Bohu a Ježíši Kristu, dokonce ani tehdy, když se ho Martin Stropnický zeptal: „Jak se vám daří…navodit si potřebný klid a koncentraci k meditaci?“ Dr. Halík odpověděl, že pravidelně v létě odjíždí na pět týdnu do samoty v „poustevně“ a dodal: „Kdybych nebyl napojen na hlubší zdroj duchovní energie…byl by ze mne brzy povrchní a prázdný člověk.“ Jak obrovský rozdíl je tady proti katolickým mystikům a poustevníkům! Ti všichni se uchylovali do poustevnické samoty proto, aby rozjímali o Bohu, prohloubili svůj vztah k Němu jako k Osobě a odtud načerpali potřebné milosti pro apoštolát. Pojmy typu „zdroj duchovní energie“ jim byly naprosto cizí, neboť Bůh je Osoba, milující Bytost, a žádný „zdroj duchovní energie“. Tento termín pochází z buddhismu a z jógy, ke kterým má Halík ostatně velmi blízko, nikoli z křesťanství.

Pan prof. Halík tak znovu potvrdil, jako už mnohokrát, že jeho srdce nebije katolicky. Jinak by nehodnotil „známkou nedostatečný“ ty, kteří odmítají diktát současné nomenklatury EU a neignoroval přitom její hrubý nátlak na legalizaci potratů, antikoncepce, homosexuality a nemravné sexuální výchovy. To, že přesto dostal titul „monsignore“, je zarážející a odhaluje v plné nahotě závažnou krizi víry současné pokoncilní církve. Ale to už je jiná kapitola.

Komentáře: 156 - k článku Halík promluvil, věc vyřešena?

 1. Felix napsal:

  Mmě se tento článek nelíbí – je to pořád stejné: propírat katolické prádlo v občanské společnosti. A je mi zvlášť líto, že s tím nezačal dr. Malý, ale P. Halík. Proč mluví o „ultrakatolících“? Pokud se mu nelíbí politická orientace něketrý lidí a spolků, není sptávné do toho míchat „(ultra)katolíky“. A pan dr. Malý na tuto jeho chybu naletěl a v jeho názoru se už profánní a církevní mísí bez zábran. Ještě jednou: církevní záležitosti je třeba řešit v církvi. A je jen správné, že se církev naopak k občanským věcem vyjadřuje. Ale zase: prof. Halík je kněz. A jako duchovní by podle mého názoru se měl k občanským věcem vyjadřovat, nakolik je pověřen. A to lépe napomínat v osobních rozhovorech, než veřejně – dokonce v médiích. Takto skutečně v mediálních konsumentech vzniká dojem, že „tak mluví církev.“ Rozumějte mi: nic nemám proti občanskému obvinění z fašismu apod. To ať se občansky diskutuje a řeší. Ale za vrcholně nesprávné (neužiji-li označení mravnostní) považuji zatahování do těchto veřejných debat církev, zvláště není-li k tomu pověření od vyšších představených, v tomto případě biskupů. A pan dr. Malý neměl s touto kritikou jít na veřejnost, zase tím dehonestuje církev (v osobě jejího kněze), ale měl na to upozornit vnitrocírkevně. Myslí-li to s církví dobře, neměl tento článek tomoto médiu pskytovat. (Ještě malou poznámku: dr. Malý jmenuje třeba J. Durych – myslím si, že i u něho byl deficit v tomto směšování círevního a občanského; po tolika desítkách let bychom my měli být už poučenější.)

 2. Michal Semín napsal:

  S Felixovým postojem, pokud mu správně rozumím, zásadně nesouhlasím. Svědčí mj. o tom, že nerozumí povaze a hloubce dnešní církevní krize. Stěžovat si na T. Halíka po církevní linii je sice možné, ale nerozumné. Člověk má totiž volit takové mravně dovolené prostředky, které vedou k zamýšlenému cíli. Navíc Dr. Malý v tomto článku nerozebírá Halíkovy hereze, ale jeho veřejné působení na poli občanském a politickém. Ale i kdyby se soustředil jen na jeho škodlivé působení v Církvi, byl by k tomu nejen oprávněn, ale byla by to vzhledem k nevěřícím, na něž bere Felix ohled, služba duchovního milosrdenství. Felixova kritika Dr. Malého se mi navíc jeví, vzhledem k častosti jeho kritických komentářů vůči jiným katolíkům (ty snad „občanskou společnost“ nepohoršují?) či obsahu jeho internetových stránek, jako vnitřně rozporná.

 3. rehek napsal:

  Bohužel, pane Felixi, „diskuze v církvi povolena“ a – jak vidno – ani propírání špinavého prádla panem Halíkem na veřejnosti nepomůže k jeho umlčení. Kdeže jsou zlaté časy pozastavení duchovní správy či exkomunikací při trvalém setrvávání v herezích a bludech… Pana Halíka by za těchto okolností nebylo už nejméně 2 roky vidět a slyšet.

 4. Martin Kavka napsal:

  Felixi, pokud vím, tak tyto eskapády mají vždy počátek u lidí jako Tomáš Halík, Václav Umlauf, Hans Kung a další. Obávám se, že místo zrodu leží v dokumenti Druhé Vaticány, Gaudium et spes v kapitolách „Důstojnost svědomí“ a Vznešenost svobody“ Zrovna na to se odvolávají i americké jeptišky sdružené v hnutí LCWR https://lcwr.org/ . Takže každý kdo zastává katolickou nauku je podle těchto lidí ultrakatolík a nacionalista. Problém je v tom, že dnes v církvi (bohužel) se více věnuje prostor Vatikánskému koncilu, který se stal novou Biblí církve a méně prostoru učení církve tak jak bylo podáváno po 19 století.

 5. Paul Max napsal:

  Problém není jen u pana Halíka, byť jeho výroky jsou naprosto zavádějicí. V jednom má pan Halík (bohužel!) však pravdu: sklon k nezdravému nacionalismu typu paní Bobošíkové je skutečně spjat s iniciativou D.O.S.T. Vezmu-li jako fakt, že např. paní Bobošíková vystupuje na podiu a řeční při akci D.O.S.T. a na jejích internetových stránkách šíří nehorázné pomluvy a fámy o propojení katolické Církve s „démony“ ze Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jimž jde jen o jakousi „národní škodu“ a revanšismus, pak skutečně nelze smýšlet o akci D.O.S.T. jako o akci úplně prosté xenofobního šovinismu. Stejné je to s panem Klausem. Byl to právě on, kdo znemožnil restituce církevního majetku v 90.letech a umožnil jeho 20ti leté tunelování státními kmotry. Inu to je tedy výsledek přísloví: Spoj se s čertem, on se ti peklem odmění. Pokud si akce D.O.S.T. postavila do čela pochybné osoby, je to vždy jen k její škodě.

 6. Felix napsal:

  Já jsem vděčný Michalu Semínovi za jeho nesouhlas, protože může napomoci tuto věc vyjasnit. Jen bych prosil neodbočovat od tématu k jiným „komentářům“, či „stránkám“, ke kritice ad hominem. Rád bych se ho tedy zeptal, zda vidí jako správné „praní katolického prádla“ na veřejnosti v případě kritiky (církevních poměrů) Husovy a Lutherovy (údasjný nemravný život kněžstva, otázka odpustků). Neměli oba řešit své námitky vnitrocírkevně? Děkuji.

 7. Ctirad Bednář napsal:

  Nemyslím, že by článek Dr. Malého jakkoliv dehonestoval Církev. Naopak soudím, že důvěryhodnost Církve snižuje v očích veřejnosti prof. Halík, když zneužívá svého postavení kněze a veřejně hlásá své osobní, nactiutrhačné kontraverzní názory směřující k omezení občanských svobod. Dr. Malý, jemuž bych chtěl tímto jakožto jeden ze signatářů petice D.O.S.T. za jeho protest poděkovat, sotva může pravdivými slovy Církev poškozovat.

 8. Blanca napsal:

  Pane Felixi, já mám pocit, že jste příspěvek pana Semína nečetl. Na Vaši aktuální otázku přeci již odpověděl.
  Krom toho přeci článek má důraz zcela jinde: Navíc Dr. Malý v tomto článku nerozebírá Halíkovy hereze, ale jeho veřejné působení na poli občanském a politickém.

  P.S.: Kněz, následník apoštolů…
  http://www.kinobox.cz/data/ces.....x0/010.jpg

 9. Martin Kavka napsal:

  Paule. Že se s akcí D.O.S.T spojuje i jméno Bobošíkové mě také mrzí, ale je to otevřená platforma, přestože paní Bobošíková je proticírkevně naladěna. Na druhou stranu bych to tak tragicky neviděl. Pro mě je horší, že právě lidé jako Halík hodnoty, které hnutí D.O.S.T. představuje, rozmělňuje. Přitom jako katolícký kněz by právě on měl tyto hodnoty hlásat. Kdysi jsem se setkal, byť jen na internetu, s jednou studentkou , která studovala u Halíka. Když mi žekla, že Halík tvrdí, že každá cesta (náboženství)vede k Bohu, tak jsem byl docela šokován. Ale pak jsem zjistil, že není sám. Učitel religionistiky Vít Machálek na Pardubické univerzitě tvrdí a stejně i učí, že ukazovat Krista na kříži například muslimům, je jejich urážkou. Pak je samozřejmé, že tito lidé vidí šovinismus , nezdravý nacionalismus všude, kde jiní zastávají pevně nějaké hodnoty. Ovšem co to je nezdravý nacionalismus mi nebylo nikdy nikým vysvětleno. Tedy spíše, oněmi nálepkovači to je téměř vše. Stačí říci slovo vlast a už se jim ježí vlasy na hlavě

 10. Michal Semín napsal:

  Paní Bobošíková je pouhou signatářkou manifestu D.O.S.T., ve vedení Akce D.O.S.T. není a nemá sebemenší vliv na její chod. Na druhou stranu je pravda, že mezi iniciátory a čelními představiteli Akce D.O.S.T. jsou katoličtí vlastenci, kteří nesdílejí Halíkovo a Maxovo nadšení z aktivit potomků sudetských Němců. Halík je dlouhodobým spojencem sudetských Němců, těchto fanatických stoupenců Evropské unie, umožňující prosazení myšlenky Mittleuropy relativně mírovými prostředky.

 11. Martin Kavka napsal:

  Dobře Felixi. Ad Halík. Nevzpomínáte si, kdo veřejně kritizoval Duku, že je moc blízko k Hradu?

 12. Michal Semín napsal:

  Zdravím, Felixi! Jen krátce, jsem na konferenci v Římě a za chvíli končí přestávka mezi přestávkami. Dovolenost veřejné kritiky je strvrzena pozitivními příklady z Písma svatého i dějin Církve a to v těch případech, kdy interní řešení skandálu se ukázalo jako prakticky nemožné. Pokud prohřešky v Církvi, na které poukazujete, nebylo možné řešit řádnými prostředky – jako nehistorik se to neodvažuji zodpovědně posoudit – pak bylo v pořádku, že se na tyto nešvary poukazovalo veřejně. Jistě víte, že to nebyl jen Luther či Hus, kteří tak činili. Ti opravdu katoličtí kritici/kazatelé neměli s církevní autoritou problém, neboť si na rozdíl od Vámi zmíněných uchovali katolickou víru. Proto se domnívám, že je Vámi zmíněný příklad chybný. Omlouvám se, musím končit.

 13. Jan M. napsal:

  Felixi, prosím tě už sem nic nepiš, nic nekomentuj, mlč. Za intelektuálským jazykem tvých komentářů čtu duchaprázdný plochý obsah. (I když jsi jistě přesvědčen o naprostém opaku.)

 14. Felix napsal:

  Milí přátelé, opět už nebudu svou myšlenku dále rozvádět, psal jsem, že se tu může napomoci objasnění (problému občanského posuzování církevních věcí – víme, že občanská společnost veřejné propírání katolického prádla přímo hltá; byly i tábory lidu), nikoliv, že k objasnění dojde. Povařuji totiž tento zlozvyk (mísení církevních a světských záležitostí) za příliš zakořeněný, než aby se ho dalo zbavit tímto zkratem: vždy vědět, kdy jsem katolík a kdy občan; ještě jinak řečeno – pronikání světa do církve.

 15. Bohumil Šourek napsal:

  Rád bych reagoval na Felixovu otázku M. Semínovi, „zda vidí jako správné „praní katolického prádla“ na veřejnosti v případě kritiky (církevních poměrů) Husovy a Lutherovy“ protiotázkou. Ani Hus ani Luther neprali toto prádlo vnitrocírkevně, stejně jako ho nepere Halík; na kom spočívá vina za toto veřejné praní? A jak byste to řešil v současné situaci, když modernismus v církvi má zelenou a kritici tohoto směru nemají zastání?

 16. Renda napsal:

  Článek je hezky napsán,je pravdivý, nikoho neuráží. To, jak škodí padre Halík víme. Jak na poli věroučné, tak politickém. Je naivním fanouškům ovšem nevadí, jak dehonestuje své protivníky, tak nevidí, že „nemá lásku.“ Tento slogan používájí k těm, co si chtějí uchovat integritu katolické víry.

 17. Felix napsal:

  Už jsem chtěl skončit, ale pan Šourek se hezky zeptal a tu musím odpovědět: 1. Vina je jednoznačně na Husovi a Luthetovi, a pak vina byla i na těch církevních hodnostářích, kteří s nimi vedli škodlivé veřejné disputace. V našem případě to vidím tak, že P. Halík by asi jako kněz neměl takto vstupovat do veřených diskusí na občanská témata, leč vždy k tomu konkrétně pověřen. A pokud tak činí, katolík (zde dr. Malý) by ho neměl za jeho názory obsáhle kritizovat (i když i já tak teď trochu činím), ale měl by se obrátit na jeho představeného, např. generálního vkáře). 2. Nevěřím tomu, že by vnitrocírkevní diskuse byla nějak omezována, „že není zastání“. Často mi to připadá jakoby se někteří znemožnili už předem např. dikcí svých připomínek. Ani nevěřím tomu, že by „modernismus měl zelenou“. Často mi to připadá tak, že ti, kdo jsou považování za „modernisty“ jen inteligentněji formulovali své názory. Jsem přesvědčen, že nepředpojatě se opřít o církev vždy v církvi přinese úspěch. Abych to osvětlil: už výrok „modernismus má zelenou“ je dehonestující a neměl by být užit ve vnitrocírkevním diskursu, natož na veřejnosti – bez ohledu na to, jaká situace je. Prosím, abyste si poslední větu dobře rozmyslil. A zase jednou větou: Pokud P. Halík se dopustí něčeo nevhodného, nemělo by se nevhodnosti skočit na špek (jako třeba tímto článkem) a dopustit se nevhodnosti. Pak z toho vzniká bitva všech proti všem a právě touto bitvou má modernismus zelenou, abych skončil bonmotem.

 18. Miloš Dostál napsal:

  Téma Halík je věčné, milí souvěrci…:-)! Být zbožštěn již zaživa – to se otci Halíkovi vskutku daří! Nejde mu o Boží věci, ale o naplnění svého údajného poslání, o němž je přesvědčen. Cítí se být velký, srovnává se s papežem, píše předmluvy k jeho promluvám… a přitom ho ve skrytu napadá (viz jeho kritika papežovy řezenské přednášky, Sousedíkova obhajoba sv. Otce a kritika Halíka, Universum (roč. XVII, 2007/1 a 2007/2), zájemcům pošlu scanny, http://www.revuetrivium.cz/cla.....edikta_xvi – V tomto Revue Trivium najdete řadu hlubých analýz a demaskací TH – doporučuji zejm. posl. čísla!).
  Rozvratnou sílu Halíkova působení v Církvi ukázala jeho popuzená reakce na skoro slavný článek otce Glassera z RaVat „Fenomén Halík“ a obranné články od Halíkových žáků-jezuitů (včetně provinciála Hylmara), kteří by za svého gurua cedili krev: Odkazy zde: http://www.radiovaticana.czclanek.php4?id=15633 http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=723
  Jsme přece církev rozumných a svobodných lidí, že?!:
  http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=724
  http://www.revuetrivium.cz/cla....._vyjadreni
  … a další – je to nekonečný příběh…
  Uzavírám slovy klasika: „Ďábel začíná po našem, ale končí po svém!“

 19. Pan Contras napsal:

  Ačkoliv nejsem signatářem DOST, sdílím obavy pí. Bobošíkové z vlivu Sudetoněmeckého Landsmanschaftu.

  Sudetoněmecká rada 15. ledna 1961 schválila a 7. května téhož roku přijala „20 bodů“, které jsou dodnes stále v platnosti. Mimo jiné je v nich požadováno opětovné usídlení sudetských Němců na původních územích, s nímž smí být podle této deklarace disponováno jen s jejich výslovným souhlasem. Dále je prosazováno právo na národní sebeurčení, které vychází z principu kolektivní etnické a nikoliv občanské identity a nadřazuje takto kolektivní určení nad individuální sebeurčení. Je tím míněno právo sudetských Němců osídlit Českou republiku s tím, že jimi osídlená území mohou být od českého státu následně odtržena. Tyto body korespondují do určité míry s Karlovarským programem, který byl vyhlášen předválečnou Sudetoněmeckou stranou, podporovanou Adolfem Hitlerem. (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/S.....BEen%C3%AD ).

  Prosazování těchto věcí je třeba trestat a to naprosto drakonicky a nenechat kryptonácky a panněmecké nacionalisty, aby se tu roztahovali pod záminkou katolicismu či úcty k bl. Karlovi.

 20. Paul Max napsal:

  Pane Semín, když už se navážíte do tzv. sudetských Němců a jejich aktivit, zajímalo by mne, co vlastně dělají tak hrozně špatného. Fakt, že jejich finance stojí za 90ti% všech prostředků, jež byly za posledních 20 let při opravách a často i záchraně českých církevních objektů vynaloženy, neviděl bych hned v tomto zločin, ba právě naopak. Verba docent, exempla trahunt. Proč nechtějí češi financovat opravy kostelů sami? Proč to musí financovat někdo jiný? Kdyby se organizátoři D.O.S.T. seznámili s pravými idejemi Panevropy, možná by nemuseli být odkázani na pochybné proticírkevně laděné nacionalisty typu paní Bobošíkové. Pokud tedy pan Halík mluví o nebezpečném nacionalismu, může mít v tomto i kus pravdy, ač v teologických ohledech je zcela mimo katolickou pravověrnost.

  http://www.panevropa.cz/?cat=3

 21. Michal Semín napsal:

  Jsem rád, že jste, Maxi, připomněl pravé ideje Panevropy – její zakladatel Coundenhove-Calergi patří k předním synkretikům 20. století, který toužil po vytvoření nové rasy, vzniklé míseních stávajících, schopné vést lidstvo ke stále zítřejším zítřkům. Sjednocená Evropa má být pouhým předstupněm vyšší formy globální integrace, jak se lze v jeho textech dočíst. Coudenhove nebyl svým smýšlením katolík, proto také nikdy neusiloval o takovou formu koexistence evropských národů, jak tomu bylo v případě Christianitas. Mezi diskutujícími jsou povolanější znalci jeho díla i plodů, tak doufám, že se dočkáme jejich komentáře. Pokud jde o landsmanschaft, měl jsem na mysli to, co zde uvádí Contras, nikoli finanční pomoc při opravě kostelů.

 22. Blanca napsal:

  Pohled na ty kapličky v pohraničí určitým způsobem odděluji od pohledu na cíle Sudetoněmeckého Landsmanschaftu potažmo na sjednocování Evropy. V mnoha konkrétních případech se skutečně jedná o úctu a památku k danému místu. Existuje řada nádherně opravených kapliček v osadách, kde žije naprostá spodina s autovraky a odpadky na dvoře. Zaplatilo to několik jednotlivců s kořeny v daném místě (z úcty k rodičům a úmyslem smíření), jehož znovuzabrání by nemělo pražádnou perspektivu. Češi to neopraví, protože to jsou neznabozi nebo nemají peníze.
  Tím zde nikomu neoponuji, jen se snažím poukázat na to, že ne vždycky se táhne nit od opravené kapličky k zednářskému superstátu.

 23. Paul Max napsal:

  A právě v tom je ten zakopanej pes. Nic není tak černobílé, jak by se mohlo na první chvíli zdát. Může-li se pan Halík otírat o „akci Dost“, je tomu právě proto, že mu k tomu svým neuváženým výběrem kandidátů dala příležitost. Bohužel. Pokud snad výběr kandidátů byl uvážený, pak se jedná opravdu o postbenešovsko-nacionalistické pseudokatolické pohrobky.

 24. Renda napsal:

  Ono ten Landsmanchaft ty kapličky zas nedává opravovat jen tak, stejně zednáři jen tak nedávají prachy na humanitární činnost. Vždy je za tím upoutat na sebe pozornost, udělat se hodným.

 25. Blanca napsal:

  Paul Max: Akce DOST vybírala někam nějaké kandidáty? Pokud vím, tak má předsedu, místopředsedu, tajemníka a lze také hovořit o skupince iniciátorů. A psát o těchto konkrétních lidech jako o postbenešovsko-nacionalistických pseudokatolických pohrobcích je absurdní.

  K Rendovi: Je to možné. Psala jsem však ze zkušenosti – známosti s konkrétními lidmi z Německa. Už nevím, co udělat víc, abych si o tom udělala věrnější obrázek.

 26. […] V posledním článku věnovaném panu Halíkovi (nijak lichotivě), najdeme i tyto perly současného ekumenismu: Pro nás, české katolíky, a nejen pro ně, je a musí být největším nebezpečím právě současná politika EU, ovládané protikřesťanskými silami, jež usiluje o to, aby se celá Evropa stala moderní Sodomou a Gomorou. […]

 27. Felix napsal:

  Ad 26. Adekvátní a očekávaná reakce. A děkuji tomu, kdo sem 26. dal – je to memento – „o sporech mezi katolíky“.

 28. Martin Kavka napsal:

  Jestli sdružení ateistů nemůže poznat v Halíkovi katolického kněze, jak to pak mají poznat katolíci?

 29. Felix napsal:

  Nejde o to. Jde o spory mezi katolíky – pokud se přece vyskytnou, je třeba je řešit přísněš vnitrocírkievně. Spory v občanské společnosti, kde jsou prakticky jen katolíci, tlumí církev. A tam, kde zatím jsou, někdy do značné míry – jako v této době, nekatolíci, tam panuje demokracie, nikoliv církev. A demokracií se společnost převážně katolickou nestane, naopak bude se stávat ještě více demokratickou.

 30. Martin Kavka napsal:

  Spory mezi katolíky nejde řešit přísně vnitrokatolicky, kdy existuje internet a svobodný přístup k informacím. A navíc to přísně vnitrocírkevně nefungovalo. Navíc to nebylo ani ve středověku, kdy se církevními spory bavila celá Evropa. Někdy i nebavila….viz Husitské války. A tahle Vaše věta je skutečně „hlubokomyslná“…….. A demokracií se společnost převážně katolickou nestane, naopak bude se stávat ještě více demokratickou……….Pro katolíka by měl být ideální stav Christianitas, pokud to není možné, tak by katolíkovi mělo být jedno, co si nějaká společnost myslí o něm. Římská společnost se stala katolickou, protože katolíci byli věrni svému učení a šíření evangelia. Stejně se může stát katolickou o demokratická společnost, ovšem nesmí církev lidi, kteří budou ukazovat, že je jedno v co člověk věří, hlavně, že věří. Jak to, že takzvaní ultrakatolíci z FSSPX mají neustálý nárůst oveček, musí kupovat budovy, nestačí jim semináře? A to ve státech, kde je demokracie. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16296 , zároveň bych si dovolil upozornit, že v mnohých evropských státech, kde je křesťanství ignorováno a kde takzvaní liberální osvícenci katolické církve jsou přístupni prakticky všemu narůstají příznivci islámu. Pochybuji, že za pár let se v těchto zemích bude mluvit o demokracii

 31. Adam Bartoň napsal:

  Celý článek, plynutí myšlenek, argumenty a jejich zdůvodnění, poučené vysvětlení pojmů, zcela vyhraněný a nekompromisní postoj vůči osobě dlohodobě zákeřné, mající v minulosti i současnosti neblahý vliv na duchovní i světský život mnoha lidí – mě naplnil radostí a byl mi průzračnou osvěžující a chladivou vodou, lázní, bystřinou… a snad i planoucím praporem vyzývajícím k boji za čest a pravdu. Díky díky díky pane doktore!!!!! Díky takový článek na ISJ!

 32. Martin Kavka napsal:

  A omlouvám se za překlepy :-)

 33. Hamish napsal:

  Pane Kavko, kdo je to „ultrakatolík“? Nějak nemohu tento výraz najít ve svém katechismu!

 34. Martin Kavka napsal:

  Pane Hamishi , to bude tím, že jsem před to dal slůvko takzvaní……;-)

 35. Hamish napsal:

  Pane Kavko a proč vůbec používáte tento výraz?
  Není spravedlivý.
  Jak hezky by se četlo: “ Jak to, že katolíci z FSSPX mají neustálý nárůst oveček, musí kupovat budovy, nestačí…“

 36. Martin Kavka napsal:

  No jo, tak se mi asi nepodařilo zdůraznit, co zdůraznit jsem chtěl. To nálepkování. Holt se někdy nezadaří :-)

 37. Felix napsal:

  Přece jen upozorním na tyto věty pana Kavky: „Spory mezi katolíky nejde řešit přísně vnitrokatolicky, kdy existuje internet a svobodný přístup k informacím.“ „… to přísně vnitrocírkevně … nebylo ani ve středověku, kdy se církevními spory bavila celá Evropa.“ „se může stát katolickou i demokratická společnost.“ Jsou totiž notorické. Děkuji, pane Kavko, jdete na kořen.

 38. Martin Kavka napsal:

  Děkuji Felixi za nazorný příklad demagogie

 39. Felix napsal:

  Nerozumím. Můžete tu větu trochu rozvést? Dík.

 40. Admin napsal:

  Pánové, trochu komplexnější vyjadřování bez invektiv a ironie bych prosil. Přestřelkami byste mohli otrávit ostatní čtenáře. Díky!

 41. Paul Max napsal:

  Ad Blanca: Abych upřesnil o čem jsem psal – kandidáty jež pouští akce Dost na pódia k řečnění či focení, kandidáty o nichž je prohlašováno (např.Parlamentní listy), že mají podporu při kandidatuře na prezidenta apod. Těmito neštastnými kroky si akce Dost kálí do vlastního hnízda. Právem bych se mohl ptát, o co vlastně iniciátorům akce Dost šlo?
  Veřejně deklarovat podporu osobám žijícím jak se lidově říká na „psí knížku“ při volbě na prezidenta mi nepřijde zrovna příliš konzervativní… Nevím, možná mám naivní představy.

  http://www.parlamentnilisty.cz.....nta-229833

 42. David Hibsch napsal:

  Br.Felixovi: Stále méně Ti rozumím. Jsem přesvědčen, že na Dr. Solferna (T. Halíka)je potřeba vytahovat ty nejtěžší zbraně. Modlitbou a osobní obětí za jeho obrácení počínaje, přes vnitrocírkevní tlak zbavit jej duchovenského postavení pro úpadek do zjevné hereze, k žalobám u světských soudů za hanobení jména a pomluvu, až k veřejnému odporu (třeba vytáhnout transparent před sv. Salvátorem „DOST bylo Solferna“). A když tak věříš ve vnitrocírkevní řešení (nevěříš, že jeho nadřízení ho chrání), tak kolik jsi už sám napsal arcibiskupovi dopisů (ty sám stavu duchovního), by suspendoval Dr. Solferna, neb učí Boží lid bludům? Víš co zkus si to, jo? A opět se můžeme vrátit k minulé diskusi od lidech ve stavu duchovním, kteří nemají dost kuráže (chápu jednoduché to není, ale není to nemožné) z poznání vyvodit zásadní důsledky.

 43. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  Pane Davide,
  k veřejné popravě Halíka by úplně stačilo porovnat jeho akademické práce: licenciát z teologie v Římě a habilitaci k Krakově! Zjistilo by se totiž – a to mám z hodnověrných zdrojů z Říma i tuzemska – že jsou takřka totožné…
  A našlo by se toho na tomto poli i víc, ale kdo si to pak vezme na triko, kdyby z toho třeba spáchal sebevraždu. Vždyt mu na těch titulech a slávě tak záleží, že nikdo neví, co by to s ním udělalo…

 44. David Hibsch napsal:

  No vidíte pane Miloši, tak kdo to porovná? Já to asi nebudu, neb tyhle možnosti nemám, ale klidně udělám co mohu ze své pozice. Co to udělá se Sofernem? To je vedlejší. Důležité je, že by to prospělo mnoha duším, které jsou uváděny v omyl díky tomu, že Dr. Solfernus je patrně vysvěcený katolický kněz, přičemž je jím posvěcováno něco, co by ještě před několika desítkami let bylo od kmene Církve odříznuto, jakožto uschlá ratolest. Pokud Dr. Solfernus bude už jen Solfernem bez titulu, pak je možná naděje, že jednoho dne může být i andělem Teofilem, který bude do pekel posílat nebeskou jízdu :-). Ani nevíte, jak bych mu to přál.

 45. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  To zní urozeně, co píšete, ale fakt nevím… Dejme tomu, že bychom na tuto akci sehnali pár desítek tisíc Kč, já bych zajel do Říma, práci bych ofotil, pak bych zajel do Krakova, učinil tam totéž, pak bychom to dali srovnat, přeložit apod., skandální objev bychom pak dali do tisku a na weby, žádali děkana a rektora o odejmutí titulů atd… To všechno by se dalo udělat, ale mám pochybnost, zdali bychom tím nenarušili určitý řád přirozenosti věcí, neurychlili něco, třeba nějaký Boží plán s TH, já třeba cítím, že jeho „hodina pravdy“, kdy se zcela „odkope“, teprve přijde, zatím nenesl kůž na trh, nic neriskoval, žádnou obět Bohu nepřinesl, jede jen na sebe a své ego atd., to každý hlubší člověk vidí…
  Míří však bohužel velmi vysoko a všude má svá želízka v ohni, a padne-li tento papež a přijde liberál, on půjde nahoru, a potom teprve bude zle…:-( Ovšem takových je na Západě zástupy: ambiciozních „teologů“, co čekají na svou hvězdnou chvíli…!

 46. David Hibsch napsal:

  Pane Miloši, možná máte pravdu, sám nevím. Každopádně každý z nás může přinejmenším napsat arcibiskupovi, že pan P. Halík škodí Církvi, Božímu lidu a jest nactiutrhačem, a že by si tam nahoře měli udělat pořádek. To je ten tlak. Jednoho dne před Božím soudem můžeme pak Kristu Králi říci, víš můj vladaři, byl jsem sice společenská nula a ani moc rozumu jsem nepobral, ale zkoušel jsem alespoň udělat něco správného a hájit tvé zájmy v tom pozemském chlévě. :-)

 47. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  Příteli, to všechno bylo již učiněno. Otec Duka byl a je dobře informovám o situaci, jsem v kontaktu s jeho asistentkou, o všem, o čem píšu pod č. 18, byl informován, v únoru jsem za něj demonstroval proti levicovým „katolíkům“ na Hradč. nám., TH mu slíbil loajalitu, ale to nic pro něj neznamená, jejich vztah nicméně ochladl, a to je v pořádku. Duka však není žádný hrdina, spíš diplomat, ale TH má přečteného, a to zatím stačí… K ničemu ho nepustí, ale je odpovědný za jednotu, těžká situace…
  Vlk již vnikl mezi stádo, puch Otce lži se šíří Církví, čas mučedníků se blíží…!
  In Deo Váš
  MD

 48. Pavel Málek napsal:

  Já bych nehledal nějaký větší rozdíl mezi otcem Dominikem Dukou a Tomášem Halíkem, nechtěl bych mít na bedrech jejich svědomí.

 49. Felix napsal:

  Asi nejhorší, co tu je, je 42. – a navíc se obrací na mě. Ne, to není řeč církve, to je něco neslýchaného, co v církvi nesmí znít, natož znít do světa.

 50. Blanca napsal:

  Vidíte, mně se zrovna příspěvek č. 42 líbí ze všech nejvíc. Krom toho z Říma už nějaký ten pátek tuplem nezní řeč církve.

 51. Libor Rösner napsal:

  Jeden můj slovensk přítel – kněz, se s P.Halíkem seznámil až skrze jeden jeho medailon v televizi. Až dosud znal jen jeho jméno. Po zhlédnutí tohoto medailonku byl dost rozčarován, že za dobu cca 20 minut neslyšel z úst katolického kněze slovo „Bůh“, ale jen množství umně proslovených výpovědí. Řekl mi, že si takovéhoto kněze nemůže vážit.Onen můj přítel sledoval ten pořad bez předchozích zkušeností, tedy bez předsudků či sklonů k adoraci daného člověka, ale poněvydž je jistým způsobem založen, byl zklamán. Ano, celý národ ví, že Tomáš Halík je kněz, ale většina národa kvituje s povděkem, že své kněžství takříkajíc nedává až tak moc najevo. Z obrazovek a stránek liberálních médií k nám promlouvá kultivovaný muž v kravatě, vyjadřuje se tu k tomu, tu k onomu, vyjadřuje sepokud možno co nejpřijatelněji pro profánní uši našich spoluobčanů. Už jen to, že v liberálně založených médiích, která tak zaujatě referují o záležitostech týkajících se církve a křesťanských hodnot, dostává tolik prostoru, je pro mne, člověka bez teologického vzdělání, obdařeného jen tzv. selským rozumem, varovným mementem, že tady není něco v pořádku. Zmíněný rozhovor mě taky nazdvihl a jsem rád za jeho okomentování dr. Malým. problém je, že mnoho čtenářů z řad křesťanů /nebo naopak?/ přijala i tento rozhovor se zatajeným dechem a v pozoru, aniž by si uvědomila, že katolický kněz zde sice hovoří o „duchovním zdroji energie“, ale o Bohu je tu zmínka jen v zesvětštělém povzdechu „zaplať Bůh“ a odpovědi nejsou o tom, jak žít, ale koho volit.

 52. Felix napsal:

  Ad 50. Děkuji za názor. Seznávám, že na tomto webu je víc práce, než jsem si zpočátku myslel. (Protože se tu zatím nic nemazalo, může ten, kdo je bez předsudků, snadno rozpoznat to, že sem nejsem nasazený P. Halíkem, i to, v čem tkví hlavní problém.)

 53. Miloš Dostál napsal:

  Výborná řeč, pane Libore, děkuji!
  Při hlubším rozboru H. povahy bychom však dospěli k mnohem obludnějším věcem, než jen to, že neužívá slovo Bůh, aby zůstal „jedlý“ pro všechny: např. ta jeho rozdvojenost mezi světské a duchovní, želízka v ohni na všech stranách, ambicioznost, obrovské ego, pocit poslání atd.
  On chce být určitým mostem mezi intelektuálními bezvěrci, světskými a liberálními humanisty na jedné straně a „světem víry“ na druhé straně. Skrze něho přicházejí do církve lidé z leva a z liberálního světa intelektuálů…
  Má v sobě cosi od Otce lži, ale v zásadě si myslím, že je neškodný, poněvadž je rozdvojený, slabý a duchovně prázdný…

 54. Libor Rösner napsal:

  A ještě jedna zkušenost skrze třetí osobu. Když zde byl na návštěvě Benedikt XVI., slyšel jsem v Praze mluvit jednu mladou ženu nebo dívku, jak zcela reálně uvažuje o tom, „kdyby byl Tomáš papežem, tak…“ Nechci tím říct, že „Tomáš“ očkuje své fanoušky těmito úvahami, jen je pro mne naprosto zarážející, že někdo může reálně uvažovat o tom, že by obyčejný kněz usedl na Petrův stolec. Opět nechci soudit samotného P. Halíka, ale jak se distancuje on od svých kritiků a raduje se, že právě tito lidé /nehovoří samozřejmě o všech/ nejsou jeho přívrženci, tak se kolem něj vytvořilo nezdravé ovzduší zavánějící až kultem osobnosti. Pak už se jen těžko člověk přiměje, aby vlastním rozumem probral to, co „Tomáš“ hlásá a je v nebezpečí, že vezme úlně vše. A než se naděje, ejhle, je plný „duchovního zdroje energie“.

 55. David Hibsch napsal:

  Br. Felix: Po tvém komentáři (49) jsem se, bratře, začal nejistě rozhlížet po kanceláři, odkud přiletí ten první šutr :-). Ale dost bylo legrace. Jak jsem pochopil, tak se ti zřejmě dostalo nějakého hlubšího vhledu do problému než nám obyčejným katolíkům, takže nás máš tzv. rozpracované. Zvláštní, myslel jsem, že sem chodíš diskutovat s přáteli a souvěrci. Ale víš, co se mi líbí? Pojem „duch Církve“. Tohle stále slýchávám již od své konverze. Duch církve, duch koncilu (tihle dva duchové mají většinou družbu). Pak je tady, duch ekumenismu, duch obnovy, duch Medjugorie, duch sv. Františka (toho jsem si užil až, až), duch a duch a zase duch. Vysvětli mi tuhle „duchařinu“. Po letech jsem nabyl přesvědčení, že se pojem duch užije vždy, když se nechce jít do detailu věci (být konkrétní a principiální) a tak se na někoho vytáhne, že nemá správného „ducha“, inu čehokoliv. Nějak tomu nerozumím.

 56. Martin Kavka napsal:

  Felixi.39 Mohu to rozvést. Pořád se jen točíte v kruhu, kdy tvrdíte, že tyto věci se mají řešit vnitrocírkevně. Ale zapomínáte, že Církev není jen pojem, ale především společenství lidí, osob, řeknu-li to takto. A ti lidé jsou součástí společnosti v širším slova smyslu. Jestliže se Tomáš Halík vyjadřuje veřejně a nikoli v církvi (kostele), tak se stejným způsobem na něj musí reagovat. To není jen kvůli katolíkům, ale i těm mimo církev, kteří pak v tom mají zmatek. A na bludy které Halík plodí na veřejnosti, je třeba reagovat stejnou cestou. Ad další příklad. Papež, když se vyjadřuje k církevním věcem se k ním také vyjadřuje veřejně.

 57. Martin Kavka napsal:

  kdepak Davide, ještě zde řádí jeden duch. Duch Assisi :-))) Takže duch církve, koncilu a assisi tvoří vzývanou trojici pokoncilní církve :))

 58. Martin Kavka napsal:

  K 54. Být Halík papežem, tak by udělal ze Štampacha vrchního inkvizitora a Luthera prohlásil za svatého. Ale snad hlas oné dívčiny je ojedinělý, i když, když vidím halíkovu fanynku prof.Šíklovou, tak asi ne

 59. David Hibsch napsal:

  Martin Kavka: Mea culpa….jak jsem jen mohl zapomenout na ducha Assisi, ale vlastně nezapomněl je tam „duch ekumenismu“, což je totéž. Jestli voni v Římě nebudou „duchaři“. :-))

 60. Martin Kavka napsal:

  Davide, přečtěte si dokumenty druhé Vatikány. Hlavně předmluvy k jednotlivým dokumentům od Rahnera. To jsou plody, to je červivé ovoce.
  K tomu duchu ekumenismu. V dokumentech Vaticany se píše, že není možné být přítomen a nebo koncelebrovat bohoslužbu, kde se hlásají bludy…a hle. Kolik už bylo „ekumenických mší“, kde byl husitský, bratrský a jiný kněz s katolickým? Vždyť oni nedodržují aní to co si schválili. Prostě jdou s duchem doby….hle další duch :-)))

 61. Radomír Malý napsal:

  Tak jsem si jako autor článku přečetl komentáře, děkuji za ně. Nemohu reagovat na všechny, rád bych ale řekl něco bratru Felixovi: Kritika prof. Halíka není záležitost ryze vnitrocírkevní a považoval bych za zásadní chybu chtít ji řešit pouze uvnitř Církve a skrytě před veřejností. Halíka totiž nelze považovat za katolíka, ale za odpadlíka a nepřítele Církve. To, že má kněžské svěcení (pokud je vůbec má, Petr Hájek to zpochybňuje, ale to řešit nebudu), dokonce i titul monsignore, na tom nic nemění, rovněž tak ne to, že legálně působí v církevní pastoraci. Domnívat se, že by se tady dalo něco vyřešit vnitrocírkevními stížnostmi, je naivní. Podívejte se, kolik zjevných a těžkých heretiků bez problémů vyučuje v Evropě na církevních učilištích! O tom jako vysokoškolský pedagog, který sám na jednom takovém vyučoval, totiž něco vím. Všechno se omlouvá „pluralismem“ a „tolerancí k různosti názorů“, hereze v to počítaje. Kdo se ozve, byť jen vnitrocírkevně, dostane po prstech. Taková jsou fakta pokoncilní církve! Blud a negace Kristova poselství zde mají otevřené dveře, pravda je pronásledována.
  Stačí, když předložím jednu svoji osobní zkušenost, tu nejzávažnější. V r. 2008 dominikánská revue Salve zveřejnila nehorázné útoky proti sv. Piovi X., zvláště proti encyklice „Pascendi…“, jako by nebyla závazná a jako by se tento papež, teologicky prý nevzdělaný, mýlil. Podobné nehoráznosti tam zazněly i proti Piovi XII. Já jsem na to reagoval na tomto svatojosefském portálu na obranu obou papežů. A výsledek? Nejen že se nikdo ani nepokusil vyvrátit mé argumenty, ale okamžitě putovala stížnost z nejvyšších míst na vedení fakulty, v důsledku čehož jsem byl po dosažení důchodového věku, což bylo za pouhého půl roku po tomto incidentu, ihned dán do penze a má žádost o částečný úvazek na fakultě byla odmítnuta – mezi čtyřma očima mi bylo řečeno, že je to právě kvůli mé reakci na zmíněné číslo Salve.
  A mohl bych uvést ještě další skutečnosti, ale nechci uvádět do problémů jiné lidi, kteří jsou mými přáteli. Kritika Halíka není žádným vnitrocírkevním sporem, ale bojem s nepřítelem Církve sv. Přečtěte s jeho knihy! Zpochybňuje reálnou událost Zmrtvýchvstání Kristova, Boha jako Osobu, tvrdí, že buddhismus a křesťanství jsou naprosto rovnocenné cesty ke spáse a ještě jiné nehoráznosti. Názorově je mi proto bližší – a také lidsky milejší – hluboce věřící pravoslavný křesťan nebo protestant, který upřímně věří v Boží Trojici a Kristovo početí z Ducha sv., vykupitelskou smrt a Vzkříšení (pokud ovšem neštve proti Katolické církvi) než Halík.

 62. Martin Kavka napsal:

  Pane doktore Malý. Ještě Vás doplním. Zcela nedávno Lukáš Lhoťan konvertoval ke křesťanství. Osobně jsem se s ním setkal a připravujeme některé věci ohledně islamizace Evropy. To s čím jste se setkal Vy, se děje i na Pardubické univerzitě, kde katoličtí studenti religionistiky jsou šikanování za svoje názory a víru a vše musí být v duchu výkladu profesorů. Ve svém jednom článku se Lukáš Lhoťan o tom krátce zmínil, ale zatím není možné prozradit jména studentů, kterých se ta šikana týká.

 63. Felix napsal:

  Admin je dobrý, už dvakrát dobře zasáhl. Jinak to tu pokračuje pořád stejným stylem. Mně dal jeden do úst „ducha“, tady zase dokonce šutr ten, kdo jím nejvíc hází. A „Evropa“ se baví, jak se katolíci hádají mezi sebou (stačí jim k tomu jednoho prohlísit za nekatolíka či odpadlíka), a jak si o sobě myslí, že všechno vědí. Ještě by to chtělo veřejně proprat nějakého kněze pedofila, možná že někdo z diskutjících nějakého zná. To by bylo veřejné sousto! Rozumíte, máme internet a svobodu slova a vnitrocírkevně to už nejde. A tak se ti nejkonservativnější katolíci předhánějí, kdo z nich je největší demokrat. Demokracie je přece veřejná diskuse.

 64. Hamish napsal:

  Demokracie je veřejná diskuse?
  Ale!
  A odkdy byli středověcí scholastici demokraty se svými disputacemi?
  Felixi, už zase píšete blbosti. Respektive, stále ještě jste se nenaučil psát smysluplně.

 65. Martin Kavka napsal:

  Felixi, zase bijete černochy. Víc k tomu nemám co dodat

 66. Libor Rösner napsal:

  k 63 – „Evropě“ jsou katolíci ukradení, pokud ovšem nekritizují „Evropu“. To pak musí způsobně mlčet, je jim totiž demokraticky umožněno se nevyjadřovat, jinak budou osočeni z inkvizitorství, zpátečnictví a fanatismu. Tady se bavíme o nejznámějším českém knězi, na něhož jsou názory rozdílné, jak vidno, resp. na jeho slova. Nebo snad mám mlčet, nelíbí-li se mi veřejná vystoupení kněze, u něhož bych spíš očekával, že využije každou možnost, aby ukazoval hledajícím Krista, ale přesně toto tam postrádám, protože slyším jen plno líbivých frází, podaných co možná nejkulantněji?

 67. Admin napsal:

  Celá odbočka z diskuse i se závěrečnými vysvětleními a stanovisky zde:
  http://www.stjoseph.cz/offtopic_15-5-2012.html
  Ústřední téma pokračuje.

 68. Martin Kavka napsal:

  Libore pšššššt, to by měla být vnitrocirkevní diskuze a moderatorem by byl Felix XVX

 69. Martin Kavka napsal:

  Felixi mě je opravdu jedno jestli se Evropa baví spory katolíků. Není snad psáno „nechtějte se zalíbit světu?
  Nějak směšujete pojem demokracie s pojmem svobodné výměny názorů. Demokracie v tomto případě na to nemá žádný vliv

 70. Petr Josef napsal:

  KE ČLÁNKU: Článek pana doktora Malého se mi líbí. Působení profesora Tomáše Halíka je fenoménem stejně duchovním (démonickým) jako sekulárním a není důvod ho ve vztahu k němu šetřit kritikou. Naopak.
  K PAULU MAXOVI A TÉMATU Č.2: Jako obvykle (už od éry Bismarckovy) využívá germanofilní propaganda proti Čechům zasádně dvojí metr. Vyčítáte iniciativě DOST některé persony a přitom vám vůbec nevadí jakými personami se obklopují vámi obhajovaní sudetoněmečtí aktivisté, komu rozdávají svá vyznamenání, koho, více než dvacet let (!), považují za své partnery k jednání na české straně a pod. Jen pár jmen takových osobností: Václav Havel (a celá rodina Havlových-Dienstbierových), Petr Uhl (a celá rodina Uhlových-Šabatových), Ivan Gabal, Fedor Gál,Jiří Pehe,Jiřina Šiklová, Ondřej Liška, Odilo Štampach, Martin C. Putna…Musím pokračovat? Samí echt katolíci, že ano? Z osvědčené šorošovsko-bakalovské stáje. To jsou ti, kterým sudetoněmecké spolky (včetně „katolické“ rakouské a bavorské aristokracie) bohužel důvěřují a které u nás průběžně dlouhodobě podporují. Proč to dělají? Nevím.
  Možná, že se odpověď najde, zvážíme-li, kolik bývalých aktivních nacistů a jejich potomků je s těmito spolky spjato. Právě tím bylo v minulých desetiletích možno je vydírat a přimět k tomu koho a co mají napříště podporovat plnou silou někdejší spolkové marky a z ní utvořených úspor. To je mimochodem dobré připomenout i k těm opravovaným kapličkám.

  A to vůbec nemluvím o tom, nakolik jsou mnohé ze sudetoněmeckých spolků oddané neopohanství a nesmiřitelné nacionální nenávisti (např. známý Wittikobund).

  Nazval byste je za to všechno také pseudokatolíky? A některé nejvyšší aristokraty, kteří to podporují také?

 71. Slávek Černý napsal:

  Pánové díky za podnětné odpovědi, Váš zásah respektuji a loučím se. Myslím, že mám o čem přemýšlet :-)

 72. David Hibsch napsal:

  Br. Felix: Bratře, laskavě neutíkej mimo téma a nenálepkuj. Kdo tady psal ve 49, že to či ono nemá ducha Církve. Jen jsem chtěl, abys mi tu „duchařinu“ vysvětlil. Co je to „duch Církve“? Je to snad přizpůsobení se čemukoliv co vypustí z úst papež, biskupové, Halík, protože ať řeknou co řeknou jsou jejich myšlenky posvěcené? Pan Malý a mnozí další mají osobní zkušenost, že o žádnou vnitrocírkevní diskusi mezi modernisty není stáno.

 73. Blanca napsal:

  Ono to není téma č. 2 (aby to nevypadalo, že se to tu opět větví, sotva odezněla ta administrátorská rošáda). Článek pana Malého se dotýká obojího problému a jejich vzájemného vztahu.
  A rozhodně bych tedy neužívala přirovnání k pedofilním a jiným problémům jako činí pan Felix. Halík je více z jistého pohledu více mediální celebritou a pravdoláskovým žvanilem než knězem. Je zapotřebí k němu adekvátně (rovná se hrubá záplata) přistupovat ve všech rovinách.

 74. Renda napsal:

  Halík má také přezdívku „Mefisto:“ Jinak velmi dobrý článek a plodná diskuze.

 75. Felix napsal:

  Nedělám si iluse, že za jednou se takoová věc napraví a dojde k prozření. Ale ona tu není jen tato diskuse, je tu i realita, která většinou bývá tvrdší. Možná, že P. Halík se po těchto zdejších výkonech může klidně usmívat a církevní představení si patrně řeknou – tak na tenhle způsob a na tohle výrazivo se v církvi nikdy nereagovalo, něco jako šlem. No a ti zdejší diskutéři v takovém postoji budou vidět ohavný modernismus. Nejdou věci řešit naráz.

 76. Libor Rösner napsal:

  k 75 – to je klasické známkování a škatulkování. Nediskutovat, ale shodit něčí názor jen poukazem na domnělou společenskou vadnost, to není úplně košer. Je jednoduché diskutovat tímto stylem, do přihrádky „zdejší výkony“ můžu strčit cokoli. Ony ty výkony jsou ale odlišné od všeho toho,co je slyšet z úst mírumilovných rétorů ve veřejnoprávních médiích, patřičně učesaných, přičemž oponenti dostanou místo jen v několikavteřinovém šotu, pokud možno co nejafektovanější. Viz můj článek o TV Trwam – http://immaculata.minorite.cz/?m=25&idc=t-199
  Je už jaksi v hlavách lidí zaseknuté, že oponent = maniak.

 77. Felix napsal:

  Ad76: Už jsem napsal k Husovi a Lutherovi, že bylo chybou, že jejich názory církevní představení neshodili hned ze stolu a že se vedly diskuse, diskuse stále bouřlivější, které vedly až k bouřím a válkám, diskuse, které konflikt jen zhošovaly až k neunesení. Váš článek k Trwam jsem nečetl, ale sám jsem k tomu poznamenal, že je opět chybou, že katolíci manifestují (nekatolické: pozorujete demokracii?), a že daleko účinnější a i čistší by byl bezpodmínečný tlak círevních představených – špiček biskupů, třebas neveřejný (opět: opak demokracie, která se s církví absolutně nesnáší).

 78. Libor Rösner napsal:

  k 77 – Pokud si přečtete ten můj článek, seznámíte se s postojem polských biskupů k tématu.

 79. Felix napsal:

  Ad 78: Přečetl jsem si ho, ale dopis jako bezpodmínečný tlak čili ultimatum skutečně nevidím, promiňte.

 80. Martin Kavka napsal:

  Felixi, i kdyby jste se tisíckrát snažil, tak kruh čtverečkem nebude

 81. Libor Rösner napsal:

  k 79 – Tak jste asi vynechal tu pasáž, kde píšu o slovech biskupa Dydycze. A co se dopisu týče – vězte, že v Polsku má i pouhý takovýto dopis na veřejné mínění opravdu váhu. Věřící totiž dostávají jasné echo od svých pastýřů.

 82. Felix napsal:

  Ad 81: To jsem zvědav. Ale spíš odhaduji, že jim ten kanál dají.
  Ad 80: To jako, že demokratické Polsko (kruh) bude postupně katolicitu (čtvereček) ztrácet? Taky si to myslím. Tak jako všude.

 83. Martin Kavka napsal:

  Felixi a vy z toho máte radost? Víte, po mnoha sezeních a debatách se jeden advenista stal katolíkem. katolíci z FSSPX získavají stovky duší!Čim se pochlubíte Vy?

 84. Martin Kavka napsal:

  Omlouvám se….adventista

 85. David Hibsch napsal:

  Myslím, že je to bludný kruh. Buď se začnou alespoň někteří naši kněží (např. P. Dokládal) či řeholníci (br. Felix) chovat autenticky (katolicky), což je samozřejmě povede do konfliktu s modernistickou hierarchií (tak jako Našeho Pána se zákoníky a Mons. Lefebvra s koncilohujery) nebo si stale budeme namlouvat, že přiměřeným spolupodílnictvím na modernistické ideologii a hledáním tzv. třetích cest lze jaksi zevnitř docílit podstatné změny a zachránit co je možná už dávno mrtvé (tu dnes větší část Církve, která je uschlou ratolestí). Dle mnohých zkušeností je „třetí cesta“ mýtus. Modernismus je pružný a proradný (viz. Halík) a považovat ho za partnera je nesmyslná utopie. Mě z toho vychází, bratře Felixi, že zřejmě navrhuješ nedělat vůbec nic, pominuli tedy samozřejmou duchovní aktivitu (modlitba a oběť).

 86. Felix napsal:

  Ad 85, David Hibsch: Nechce se mi přemýšlet nad Vašimi disjunkcemi, v takových případech je jeich neúplnost skoro vždy, ale mám pocit, že v textu je na závěr nevyslovená, přesto položená otázka, „co navrhuji“, co „dělat“. Nevím, mám ten pocit, že ta otázka tam je. Na ni bych odpověděl takto: Rostlinka, i církev, roste, a čím víc se do toho vrtá, tím víc je obojí ohroženo. Přesto obojí péči potřebuje, „něco“ bývá potřeba dělat, o něco je potřeba se snažit. Podle mého názoru, který se snad táhl celou touto diskusí, je potřeba snažit se o to, dělat všechno pro to, aby autorita kněží, a tím více biskupů, rostla. A vůbec neváhám říct, aby rostla co nejvíce, bez omezení. Já zde srop nevidím. Můžeme to pozorovat i na činnosti ďáblově, pro něhož je tato autorita největším trnem v oku. („Pedofilními“ skandály jistě ublížil i dotčeným dospívajícím jinochům, ale ještě více autoritě kněží a bikupů.) A celými těmito komentáři se line i to, jak autoritě kněží může – a velice – ubližovat i některý z nich, pokud se nechová jako autorita, ale jako celebrita – v tom také a hlavně vidím problém, kterým se tu pořád háže, modernismus.

 87. David Hibsch napsal:

  Br.Felix: To bohužel odezírám z celé diskuse, že se Vám nechce přemýšlet a většina vašich odpovědí je rozporů plná. Takže, abychom pozvedali či neškodili Církvi, je potřeba autoritu biskupů hájit do poslední kulky i v případě, že jejich slova a činy jsou ryze soukromé konstrukce a deformují traciční věrouku Církve. Když už vznikne nepřehlédnutelný problém pak máme mlčet, rozhodně nic nepublikovat a vnitrocírkevně jim domlouvat. Chápu to správně? To chápu. To je ten „duch Církve“ a „duch Jana Pavla II“. Nemám co dodat.

 88. Felix napsal:

  V podstatě to chápete správně.

 89. Slávek napsal:

  Já se ještě jednou do diskuze zapojím, tentokrát k tématu. Doufám, že to nebude vadit. Třeba vám to i nějak prospěje.

  Kdybych byl v kůži člena katolické církve, tak bych asi také spíše souhlasil s Felixem. Křesťané rádi přirovnávají církev k rodině. I v rodině platí, že je třeba spory řešit uvnitř. Jakmile se manželé vzájemně veřejně pomlouvají, třeba i oprávněně, neshazují tím jen toho druhého, ale zároveň i sebe. Platí to tak asi v každé organizaci nebo firmě. Jakmile jeden člen pomlouvá a osočuje veřejně druhého člena, tak tím nejvíc škodí právě organizaci. Není nic trapnějšího, než když jste jako zákazník svědkem toho, jak se dva zaměstnanci hádají a házejí vinu jeden na druhého. Zákazník se v duchu nepřidá na stranu zaměstnance, který má pravdu, ale řekne si, že ta firma je pěkná banda idiotů, co se ani neumí domluvit. Chápu ale, že je to těžké, když druhá strana s tím na veřejnost chodí.

  Berte to prosím, jako názor člověka, který to vidí z vnějšku a skutečně „nefandí“ ani jedné straně.

 90. Blanca napsal:

  Neodpověděli už na tuto otázku předchozí diskutující (p. Semín, p. Hibsch i jiní) již více než dostatečně? Mohli bychom se začít motat v kruhu. Zkuste si pořádně pročíst dřívější fáze diskuse.

 91. Felix napsal:

  Ono je to skutečně jako (dokonce jako otec) v rodině. Kněze ctíme pro jeho svěcení, i kdyby byl nehodný (to je duch Assisi, ovšem Assisi 13. století).

 92. Hamish napsal:

  Tak, Slávku, pomluva je uvedení nepravdy. Tudíž slovní spojení „veřejně pomlouvají, třeba i oprávněně“ je nesmysl.
  Kněze pro jeho svěcení ctíme, Felixi. I kdyby byl pedofilní čuňák.
  Ovšem pro jeho svěcení o něm nemáme zakázáno říkat, že je pedofil. Nebo heretik. Nebo lhář a pomlouvač.
  Svědectví, které se tím dává může působti tak, jak popsal pohan výše. Ovšem svět stejně něchápe fundamenty naší víry, svět iracionálně odmítá Boží existenci.
  Důležitější, než svědectví takovému světu je varování pro ty, kdo by snad bludy a hereze nehodného kněze mohli přijmout za pravé učení. Prašivé ovce je třeba oddělit a na nedobré pastýře ukázat.

 93. David Hibsch napsal:

  Br.Felix: Stále ptete hrušky s jablky. Buď diskuzi nečtete nebo jen selektivně vybíráte a na to pak reagujete. Už na počátku bylo řečeno, následujeme papeže, kněze i biskupy v tom, co je v souladu s katolickou naukou a tradicí, aniž bychom zpochybňovali, že mají úřady, které obdrželi od Krista skrze svěcení (kdy a za jakých podmínek upadá v automatickou exkomunikaci biskup a kněz z důvodu jím zastávané hereze, to je další široké téma). Jejich bludné nauky či osobní nemravný život na tuto primární úctu k svěřenému úřadu nemá vliv. Je to úcta ke kněžství darovaném Ježíšem Kristem. Avšak zhlediska katolické nauky máme právo s nimi nesouhlasit, pokud se zjevně nedrží nauky a v tomto je následovat nebudeme. Budeme je napomínat buď interně, posleze i zvenčí a veřejně, není-li jiná možnost. Navíc se nebudeme účastnit ničeho, co je nekatolické, byť oni sami to za katolické považují a takto prezentují. NOM je nekatolický ritus, stvořený zednářem Bugninim a bez kontinuity s ritem římským, takže na něj chodit nebudeme. Pouze v případě společenské nutnosti budeme pasivně přítomni. Vy si hrajte na kontinuitu s katolickou tradicí v NOM (hermeneutika kontinuity) a my se budeme držet „svého“ poznání. Výsledky nepovedené pastorační synody ze šedesátých let nepotřebujeme k životu. Akceptujeme z této synody to, co je skutečně v souladu s katolickou tradicí a věroukou. Zbytek je revoluce, která katolické víře škodí. Tím bych tuto debatu uzavřel.

 94. Felix napsal:

  Mohli. Až na to „my“ a „vy“. Já jsem dosud myslel, že církev je jedna. Pokud jsou dvě, pak plně chápu i ten článek pana dr. Malého.

 95. David Hibsch napsal:

  Ano, bratře Felixi, Církev je jedna, katolická a apoštolská. Má ovšem díky hříchu dvě verze. V jedné verzi platí nauka Našeho Pána a v druhé už téměř ne. A za časů sv. Atanáše to bylo jak? Jen několik biskupu svěřepě hájilo nauku obsaženou ve Vyznání víry o soupodstatnosti (jedné podstaty s Otcem) druhé božské osoby s Otcem. Větší část hierarchie, podle všeho i s papežem, hovořila jen o podobnosti s Otcem. Také byly dvě verze Církve, té která se držela nauky a té co se jí nedržela. Jsem přesvědčen, že je tomu tak i dnes a každý si vybere tu „svou“ stranu.

 96. Slávek napsal:

  Hamish: Tak, Slávku, pomluva je uvedení nepravdy. Tudíž slovní spojení „veřejně pomlouvají, třeba i oprávněně“ je nesmysl.

  Slávek: Souhlasím, vyjádřil jsem se nepřesně.

 97. Martin Kavka napsal:

  Felixi, to rozdělení na my a vy dělá novocírkev. FSSPX je věrno papeži. Přestože modernistická interpretace FSSPX je, že to jsou schizmatici a světe div se heretici.
  …………….
  To Slávek. Na email odpovím zítra. Dnes už to nedám :-)

 98. Ivan Pelíšek napsal:

  Já trochu Felixe chápu.Vzpomínám, jak jednou pár dní po návštěvě papeže u nás pan Semín napadl pana Halíka v Lidovkách kvůli údajně špatnému moderátorství v televizi. Mně to tehdy přišlo fakt trochu divný – proč se na něj neobrátil přímo a navyříkali si to mezi sebou ?
  Nepochopil jsem hlavně ty Lidovky – které čte řekněme 5% věřících. Proč to tak vehementně hnát přes ně ?
  Pan Malý napsal sice svou kritiku na křesťanský stránky, ale nebylo by lepší napřed zkontaktovat Halíka – taky přímo ?
  Totiž ono se navíc může absurdně stát, že ten hlavní – kvůli kterému tady všichni píšou jak o život – o tomhle vůbec neví !
  Třeba tyhle stránky nenavštěvuje, že.
  Chovejte se jako chlapi – to je celý co tu chci říct.
  Ivan Pelíšek

 99. Martin Kavka napsal:

  Pane Pelišku, trochu jsem znepokojen tím co říkate. Jestliže Halík něco řekne veřejně, tak se na to veřejně reagovat nesmí? Ale má se to řešit soukromě?

 100. Marek napsal:

  Dobrý den. Jsem nevěřící, ale možná právě proto si dovolím se vyjádřit. V případě, že by se Dr. Malý neměl veřejně k Halíkovým názorů vyjadřovat, tak by nevěřící mohli nahlížet na katolickou církev optikou Halíkových mediálních výstupů, což by dle mého názoru byla škoda. Katolickou církev chápu jako přirozeného spojence člověka konzervativně založeného, proto i mne Halíkovy eurosocialistické názory drtí. Vaši víru Vám závidím a to prosím beze vší ironie.Marek

 101. Felix napsal:

  Ad 99 a 100. Potíž protestantismu spočívá v tom, že „lid bere spravedlnost do svých rukou“. Církev je jiná: P. Halík má svého představeného, který jediný je oprávněn jej napomínat. Mluví-li P. Halík veřejně něco nesprávného, pak dostane od představeného pokyn uvést věc na pravou míru, nebo to učiní (taktně) představený sám. Zde lid jest pobouřen a bere do rukou sudlice mysle, že představený nekoná. Avšak představený – neboť jde o církev svatou – je zdrženlivý a trpělivý, sudlic užívá, na rozdíl od lidu, jen velice vzácně. Prostě v církvi vše plyne pokojně, pomalu. Navíc častý je případ, že o zdivočelém jakémsi výstupu se představený nedozví od svých oveček, ale od jakýchsi třeba jen internetových vlků, jež chtějí být současně i ovcemi, by sami o sobě snad ani nevědí, co jsou, zda jsou ovce či vlci.

 102. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  Bratře Felixi, asi přeceňujete loajalitu a poslušnost českých kněží k biskupům resp. otce Halíka k arcibiskupu Dukovi. Do jejich vztahu jsem poněkud zasvěcen a vím, že Halík mu přislíbil loajalitu a zdrženlivost v mediálních projevech, ale svůj slib porušil. V mediích se pak proti Hájkovi z Hradu bránil zcela světských a kněze nedůstojným způsobem. Důvodem toho je jeho láska ke světu resp. větší láska ke světu než k Církvi. A dvěma pánům se sloužit nedá. Jeho loajalita k Církvi sáhá jen tam, kam sahají jeho osobní ambice, které v ní může uplatnit.
  Jak myslíte, že by to dopadlo, kdyby s ním šel Duka do otevřeného konfliktu, případně kdyby došlo k omezení Halíkova působení v Církvi…? Halík by jistě českou církev rozštěpil a šel by do schismatu a ještě by s sebou strhl skoro celý jezuitský řád a řadu dalších subjektů by rozdělil…:-( Na něj je Duka krátký, a Duka sám jako diplomat to ví. Co ale může udělat a taky to udělal, aby oslabil Halíkův monopol na akademiskou a studentskou obec, je, že ustanoví na vysokých školách duchovní, kteří tam vytvoří nová, řekněme „konkurenční“ duchovní centra, kde nebude rejdit dalajláma, rabíni, imámové apod.
  To se mi zdá chytré, ale problém je v tom, že nejsou lidi, víte?

 103. josef napsal:

  to je ale třeba,jinak se nikdo neprobere s letargie pravdoláskařství

 104. Felix napsal:

  Ad 102: Ake proč se tím zabýváte? Já bych to řekl jadrně: (Arcibiskupovy) Dukovy starosti na jeho hlavu. A přece není v Praze jen on. Jsou tam okrskoví vikáři, je tam kurie. Proč se tím má laik vůbec zabývat? Ne, neradím k nevědomosti. Ale je takové úsloví v církvi: „To neřeš.“ A já bych to doplnil ještě takto: „Tím se netrap.“ Můžeš se modlit, ale i tady ne křečovitě, Pán ví, co je třeba, jak s Vaší modlitbou naloží. A hierarcii se sluší důvěřovat, ba podporovat ji. Víte, jakých má ona starostí? Vítr, který zmítá lodičkou, dopadá pedevším na ni. Psal jsem tu o 13. století. Tehdy se kněžím a hierarchům líbaly ruce, dnes už ne. Ale já jsem si jist, že tu bude – a už brzy – ne už, ale ještě.

 105. Bohumil Šourek napsal:

  Pozorně (aspoň v míře, v jaké jsem toho schopen) jsem si pročetl celou diskusi. Myslím, že chápu postoj Felixe, nicméně se mi zdá, jako by žil v jiné době; v době, v níž Církev byla zdravá a dokázala sama vést léčbu svých lokálních záděr a poranění. Tak tomu dnes není, Církev je napadena rozsáhlou rakovinou, která stále více metastázuje. P. Halík je jen drobnou částí nemoci, pouze se nás více dotýká. Kard. Schönborn. Němečtí biskupové… Seznam by byl dlouhý.
  A tak myslím, že v tomto sporu nejde o veřejné praní špinavého prádla. Přirovnal bych to spíše k velké lékařské konzultaci.
  Po většinu svého života jsem žil mimo. Oči k pravdě mi začaly otvírat takovéto veřejné diskuse. Informace o FSSPX, seznamování se s detaily. Nejvíce mi konvenuje Markův názor pod 100. Nebýt těchto diskusí, nahlížel bych dodnes „na katolickou církev optikou Halíkových mediálních výstupů“. Zůstal bych hlupákem. A netušil to.

 106. Radomír Malý napsal:

  Ještě maličko si dovolím zareagovat. Vy, bratře Felixi, opravdu zastáváte názor, že katolík, když uslyší od některého kněze, nebo dokonce i od biskupa, věroučnou nebo mravoučnou nehoráznost, herezi nebo dokonce apostazi, tak má mlčet a veřejně se k tomu nevyjadřovat, maximálně to pouze ve vší pokoře a tichosti sdělit církevním představeným? Pokud ano, tak musím takové názory rozhodně odmítnout. Sám katechismus mi ukládá jednat jinak (Tomáškův kat….čl. 223, 279-cizí hříchy), kdybych jednal tak, jak radíte a na Halíkovy apostatické nehoráznosti nereagoval,musel bych si to pokládat za hřích. Kdyby podle Vašeho receptu jednali katolíci ve 4. století, tak celá Církev by zahynula v ariánském bludu. Je známo, že právě laici se hlasitě ozývali na obranu katolické víry, když naprostá většina biskupů a také papež Liberius zklamali. Myslím také, že nejsem – aniž bych byl neskromný – teologicky nezvdělaný, teologii jsem řádně studoval, něco tedy o tom vím, abych mohl objektivně posoudit, jestli Halíkovy názory jsou nebo nejsou pravověrné.
  Všimněte si také, že na té „vedlejší“ diskusi, kterou admin dal stranou, zaznívá od nevěřících lidí názor, že z Halíkových názorů není vůbec poznatelné, že jde o katolického kněze. K tomu máme mlčet a být jako nemyslící stádo? Opakuji znovu: To bych si považoval za hřích.

 107. Felix napsal:

  Ad 105: Církev nejenže je zdravá, ale ona je i svatá. Má tedy všechny potřebné prostředky k nápravě církevního života tam, kde byl, je, bude příp. narušen. Je pravda, že některé údy církev byly, jsou, budou nemocné, i vážně nemocné. Ale církev dovede probudit k životu i mrtvého.
  Ad 107: Velice se omlouvám a pokorně sděluji, že k otázce laických teologů jsem se v poznámce vyjádřil v teď nejnovějším článku o biskupech FSSPX. A mám-li přehlédnout celou historii církve, zdá se mi, že jedním z kamenů úrazu dnešní doby je, že laických teologů je dnes více, než kdykoliv v minulosti.

 108. TT napsal:

  V podstatě každá demokratická iniciativa je již při svém založení odsouzena k infiltraci lidmi špatnými. Tito špatní lidé, pokud se nenalézají náhodou již mezi zakládajícími členy, filtrují strukturou organizace nahoru ke stále vyšším postům.
  Představte si políčko na kterém zasejete a pak nevytrháváte plevel.
  Víte jak bude vypadat v době sklizně?
  A teď to hlavní …. aby hojná úroda byla, museli byste plevel vytrhávat a to neustále. To vám, ale demokratické principy demokratické iniciativy nedovolí, neb tam nejde o to, kdo má pravdu, ale kdo má většinu.
  Proto se raději modlete a zakládejte nedemokratické iniciativy, jako jsou rodiny a obyčejná lidská přátelství, personální farnosti kolem svatých kněží bez schválení biskupa :-)jiné spolky bez formalit atd., ale tam všude zasévejte lásku poctivě a vytrhávejte plevel, kdekoli se objeví. Pak budete mít hojnou úrodu.

 109. Felix napsal:

  Ad TT: Promiňte, dlouhý text, málo obsahu. Je možný i případ, kdy demokratické společenství církev postupně změní na katolické. Stejně tak totalitní společenství může církev změnit na katolické. Zakládat personální farnosti není naše věc. A plevel je třeba někdy vytrhnout, jindy nechat.

 110. TT napsal:

  109: Promiňte mi použití výrazu „personální farnost“, která vám evokuje církevně-právní obsah. Pod tím si však představte docela obyčejné společentsví věřících lidí kolem dobrého a zbožného, nejlépe svatého kněze. Takovou „farnost“ nikdo nezakládá ani nemá žádné vymezené území či složení členů, taková farnost se vytvoří docela sama tím, že věřící ze širokého okolí jdou za dobrým a svatým knězem a nechají se jím vésti.
  Pokud jde o trhání plevele, mohu z vlastních pěstitelských zkušeností doporučit: vytrhávat soustavně a v zárodku a pokud možno nenechávat vzrůst žádný.
  Konverze jiného společenství na katolické je teoreticky možná, ale pak musí, kromě zaměření pravého cíle, spočívat na konverzi členů takového společenství.
  Ale předělávat ruinu je vždycky těžší než stavět na zelené louce.

 111. Felix napsal:

  Ad 110: Kodex ze začátku minulého století říkal, že věřící se zpovídají u zřízeného kněze. Tak to bylo předtím po staletí. Teprve po víc než půl století si věřící mohou „svého“ kněze hledat po celém okrsku zemském, podle své libosti. Ohledně předělávání ruiny mám takový příklad: Já sám mám názor, že Rakousko-Uhersko šlo zachránit, ale že to byla taková ruina, tak s tím skoro nikdo nesouhlasí, a taky skutečně se začalo stavět na zelené louce. Jak to dopadlo a dopadá, už mnozí vidí.

 112. TT napsal:

  Píšete mj.: Kodex ze začátku minulého století říkal, že věřící se zpovídají u zřízeného kněze. Tak to bylo předtím po staletí.

  Jak si tedy vysvětlujete neslýchané zpovědi tisíců „cizích“ u faráře arského. Neposlušnost?

 113. TT napsal:

  Konverze na katolickou společnost a ruina – přemýšlejte pro začátek v menším měřítku, totiž:
  Rakousko – Uhersko byl významný státní útvar a nikoli okrajová demokratická iniciativa typu DOST, kterou mnozí neznají ani nyní, 20 km od velké Prahy a za 20 let po ní ani pes neštěkne.

 114. Felix napsal:

  112: Řádně zřízený kněz měl své území. Zpovídat nemohl každý kněz. Can. 870 – 876. CIC 1917. Zhruba: Věřící tam mohli chodit za ním, ale on nemohl chodit za nimi. Ale to už hodně odbočujeme.

 115. TT napsal:

  114: pane Felixi, byl zde příklad o faráři arrském: jednak v době faráře arského neplatil CIC z roku 1917 a potom: však o to jde, že věřící se mohou shromažďovat a shromažďují kolem svatého kněze, který, je na určitém místě. Kdyby se pohyboval nepředvídatelně z místa na místo, bylo by pro věřící daleko horší jej „dohnat“.
  Důležité je, že tehdy i dnes za takovým svatým knězem mohou přijíždět lidé zdaleka bez jakéhokoli omezení.

 116. Radomír Malý napsal:

  Promiňte, bratře Felixi, ale sv. Pavel (na mnoha místech) a sv. Jan (1. list) jsou ohledně plevele v pšenici zcela jiného názoru než Vy, což byste měl vzít smrtelně vážně. Podle nich mají být heretikové vždycky nekompromisně vylučováni ze společenství. Vím, že mi asi budete oponovat výrokem Kristovým o ponechání koukolu mezi pšenicí až „do žní“. Ano, ale ten koukol v Kristově podobenství se týká hříšníků, nikoli bludařů, a to je rozdíl. O hereticích měla Církev už od apoštolských dob jasno: Netrpět je ve stádu! Proto absolutně nemohu akceptovat, že biskupové jednají „moudře“, když ponechávají heretiky jako Zulehnera, Habermanna nebo Halíka (který nota bene je formálním apostatou od křesťanství) v řadách učící církve, aby odváděli věřící od Kristovy pravdy.

 117. Felix napsal:

  Ne, ne pane doktore. Budu Vám oponovat, to ano, ale zcela jinak. Prostě Vám sdělím, že já, jakožto laik, nemám právo vyhledávat příp. heretiky mezi nositeli svěcení. Já to prostě nesvedu, a to ani po osmi letech teologických studií na KTF.

 118. Michal Semín napsal:

  To bych po osmi letech studia na KTF v Praze, či jakékoli jiné koncilové instituci, asi také nesvedl :-)

 119. Jakub Novotný napsal:

  Nejsem katolíkem ani křesťanem, tuto diskusi jsem vygoogloval jen náhodně. Můj dojem z Halíka a jeho různých prohlášení a rozhovorů je takový, že sice vím, že je také katolickým knězem, ale primárně jej beru jako komentátora politického dění a především politického aktivistu. A pokud takto vstupuje do veřejného prostoru, nemůže se divit, že je s ním jako s politikem či politickým aktivistou ze strany jeho ideových oponentů jednáno. A docela se nedivím, že pokud různým lidem nadává do nácků, maloměšťáckých fašistů a podobné ubohosti, že dotyční si nenechají od někoho takto pokleslého kálet na hlavu.

 120. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  Pane Jakube, doporučuji Vaší pozornosti tento článek, který zcela souzní s Vašími slovy:
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15633

  Zdraví a děkuje
  MD

 121. […] Halík promluvil, věc vyřešena? (IsJ) […]

 122. Felix napsal:

  Ad 118 – Michal Semín: Prosím, řekněte to P. Wolfovi a P. Polcovi, kteří tuto fakultu po celou dobu, kdy jsem tam osm let studoval, vedli. Docela mne překvapuje, že si tak notujete s otcem kardinálem Vlkem – má na to stejný názor, jako Vy.

 123. David Hibsch napsal:

  Felixi, Felixi nebuďte tak uotlocitný. Každopádně má Michal Semín pravdu, že pokud nejste ani po 8 letech studia teologie schopen rozeznat katolickou nauku (vědět čemu věří Katolická církev, alespoň na úrovní katechismu) a nauky heretické (nekatolické), přičemž jste stavu duchovního, pak je to logický výsledek pokoncilního zmatení. Jestli je to tím, kdo Vás formoval v řeholi či na fakultě, budiž, to je jistá malá omluva, ale pokud je to zároveň dáno pohodlností a leností skutečně katolickou nauku poznávat v celé její šíři, pak jde o smutný příběh jednoho řeholníka. Takže Vás prosím o trochu sebereflexe, neb vše se dá změnit, pokud člověk sám neklade překážky.

 124. Felix napsal:

  Především uznávám, že jak Vy, tak Michal Semín máte ve všem pravdu. Ale jak v případě mé osoby? Především nejsem stavu duchovního. Takže neumím posuzovat duchovní. Pokud jde o znalosti, nevím čím to je, ale na fakkultě byl se mnou P. Wolf docela spokojený, P. Polc také. Je také možné, že po skončení studií jsem zhloupnul, tady by to byla i Vaše doména to posoudit. Konečně řeholník stejně tak neumí posoudit svou formaci, tu posuzují jeho představení. Celkem se dost divím, že Vy si troufnete na to první i na to třetí. Ale proč se vůbec zabývat mou maličkostí? Já myslím, že v poslední době je mnoho laických znalců, kteří ovládají umění posuzovat i biskupy, ba papeže. Ale myslím si, že autoritu církve to strašně podrývá – a o tu jde především, protože právě ona je tou cestou, kterou jedině lze dostat svět z jeho současné šlamatiky.

 125. David Hibsch napsal:

  Br. Felix: Až budete chtít uvažovat v souvislostech a vědět čemu věříte a my katolíci věříme (vzato obecně), tak budu rád. Zatím jsou to jen řeči, které sice zní pokorně, ale s pokorou to fakt nesouvisí. My nevím nic více, než to, co nám bylo přednáno či jsme si museli i sami dostudovat (myslím katechismus), protože nám to ti, co nám měli předat víru předků, předali ubohý plagiát. Rozhodně se nemáme čím vytahovat, vše co máme jsme přijali.

 126. Martin Kavka napsal:

  Bratře Felixi: Vy jste nebrali v dogmatické teologii hereze, bludy a jejich projevy?

 127. Felix napsal:

  Ad 126 Martin Kavka: Nic ve zlém, ale to je čistě protestantská otázka – 1. laik 2. studuje věrouku a 3. poučuje. Srovnejte si to, prosím, s dnešní výukou náboženství. Jaký rozdíl proti dobám dávno minulým, kdy kněz-katecheta učil v náboženství i docela malé děti. Nezlobte se, prosím, ale předpokládám, že jako přispěvatel do těchto stránek zrovna nemusíte katechetky na školách (pokud ano, omlouvám se, jste konsistentní a moderní). Ale v tom případě byste si neměl hrát na písmáka Žalmana.

 128. Milan Hrabovský napsal:

  Veľa obvinení a útokov, ale najsmutnejšie je, že sa tu niekto rozhodol súdiť srdce iného: „že jeho srdce nebije katolicky“. Takmer každá živá a úprimná diskusia obsahuje, áno, aj kritiky, polemiky, nesúhlas a vzdor. Ale s pokorou a úctou končí na tej hranici, kde začína dôstojnosť, jedinečnosť a agapé voči druhej bytosti. Nesiaha súdiacou a vševedúcou rukou „do srdca“ druhého, ktoré je a zostáva tajomstvom…

 129. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  To je zajímavé, že vždycky, když halíkovcům dojdou argumenty rozumu, tak začnou mluvit o tajemství – buď Boha, nebo víry, zde o jde o jakési tajemství srdce druhého.
  Přitom pouhými důvody rozumu lze doložit, že TH hraje vždy jen sám na sebe a že mu ze všech jeho bohumilých projevů leze ego jak slámy z bot…:-( Ale mnozí tuto jeho hru neprohlédli, protože nejsou schopní vidět hlouběji: do vnitřních motivací jeho počinů!

 130. Milan Hrabovský napsal:

  Vážený pane Miloš Dostál,
  Kde sa prosím v mojom komentári dočítal, že patrím k „halíkovcům“? Prečo hneď tá potreba zaraďovať k nejakej „skupine“? Pojem „srdce“ som použil ako metaforu pre tajomstvo v tom zmysle, že, na rozdiel od Vás, sa nedomnievam, že je možné „pouhými důvody rozumu“ odhaliť, čo sa odohráva vo vnútri človeka. Nezdieľam ani Vaše generalizácie v podobe „vždy“ a „všech“ – a ohradil by som sa, keby niekto generalizoval takýmto spôsobom aj Vaše výroky a konanie. Ak považujete TH za človeka, ktorému „leze ego jak slámy z bot“ nedbám, je to Váš názor. Len si úprimne myslím, že je ďaleko čestnejšie to proste povedať na rovinu, ako sa oháňať slovami v podobe „argumenty rozumu“, „důvody rozumu“ alebo „vnitřních motivací“. Máte pravdu, veľa vecí som ešte „neprohlédl“. Som len čitateľ kníh. A z úrovne skúseností, ktoré aktuálne mám nepovažujem generalizácie a konštatovanie o „egoizme“ za argumenty.

 131. Miloš Dostál napsal:

  Milý příteli,
  Tomáše Halíka sleduji přes 20 let, dělal jsem u něho doktorát, znám jeho blízké, jeho obdivovatele i oponenty. Nestačí číst jeho knihy, ale podle nich usuzovat i na autora, ale vidět i jeho praxi na FF UK, v politice, církvi atd. I když pozorný čtenář si i v těch jeho knihách musí povšimnout jeho rafinované sebeprezentace, touhy po uznání, intelektuální nadřazenosti (např. jeho pohrdání lidovou zbožností) a ani nemusí chodit na jeho sebezbožšťující kázání. Každý hlubší křestan v Praze to o něm ví dávno, není to nic nového. Proto jsem si dovolil užít slova o egu a slámě z bot. Takže doporučuji určitý odstup. Protože s Vaší korektností nikdy nenajdete sílu oddělit pravdu od klamu…
  Pokud ale stále chcete nekriticky obdivovat guru Halíka, můžeme si spolu větu po větě rozebrat jeho článek na podporu odvolaného ab. Bezáka a zde pouhými důvody rozumu poznáte jeho ego sám popř. s mou pomocí…:-))

 132. rehek napsal:

  127. Felix
  Ad 126 Martin Kavka: Nic ve zlém, ale to je čistě protestantská otázka.
  @ Nic ve zlém, ale pan Kavka použil čistě a ryze katolickou terminologii. Chybu však hledejte v moderním násilném vytlačování katolicity ze všech vrstev, nejvíce však z řad novodobého kléru již při teologických studiích, která nesou nekatolický směr. (Dovolte mi osobní postřeh: na to, že nejste podle vlastních slov osoba duchovní, máte poměrně přesnou představu, co je protestantské, nemyslíte?)

 133. rehek napsal:

  Milan Hrabovský napsal:
  …sa nedomnievam, že je možné „pouhými důvody rozumu“ odhaliť, čo sa odohráva vo vnútri človeka.
  @ Škoda, že tohle Vaše stanovisko nesdílí kněží při NOM, kde většinou vystupují jako fundovaní kardiologové – bez urážky a ironie, jen lehká nadsázka. Namísto katolictví hlásají v kostelích o lidském srdci hotové „odborné“ přednášky. Mám radost, že tuto problematiku vidíme stejným úhlem pohledu.

 134. Milan Hrabovský napsal:

  Vážený pane Miloš Dostál,
  Úprimne ďakujem za odpoveď. Kontext, o ktorom ste písal, teda Vaše skúsenosti, ja osobne nemám. Zároveň asi nie som „pozorný čtenář“ a uvedené „neduhy“ som v knihách Tomáša Halíka neobjavil. Poznám však pár rozhovorov, kde sa, práve proti Vášmu tvrdeniu, výrazne zastal toho, čo nazývate „lidová zbožnosť“. Pravdepodobne každý človek číta v nejakom kontexte: pre mňa je dôležité premýšľať nad tým, že „oddeľovať zrno od pliev“ má niekto Iný ako som ja, a že snaha o poznanie „dobra a zla“ nemusí vždy viesť k objektivite. Nemyslím si, že Tomáša Halíka nekriticky obdivujem, skôr, dovoľte, sa mi zdá, že tak ako samotný príspevok (Halík promluvil, věc vyřešena?), tak aj mnohé iné komentáre – až fetišisticky útočia na TH. Ten jednosmerný útok a chtivosť dokázať, že TH je „taký a taký“, to je to, čo ma zarazilo, zarmútilo, a prečo som vôbec napísal moju reakciu. Nič viac – nič menej.

 135. rehek napsal:

  AD 131:
  Pane doktore, tuto možnost jako Vy jsem neměl, takže obdivuji takové dlouholeté studium. Přesně jste pojmenoval jev v jednání novokněží, kteří v kostelích z TH citují a staví ho div ne mezi blahoslavené mučedníky. (Současně mám radost z Marka, který nemá víru a vidí TH ve zcela jasném světle.)

 136. Hamish napsal:

  Felixi, s prominutím, už si ty své kydy u nemožnosti kritiky kléru laiky strčte za svůj františkánský klobouk…ééé, kapuci.
  Nic takového se nikdy nepraktikovalo. Naopak, svědectví historie dokazuje, že laici klérus (dokonce i ten nejvyšší) kritizovali zcela běžně. Dokonce tak činily i ženy.
  Buďte od té dobroty a přestaňte děsit ty dobré duše, které nemají nasráno v kalhotách a nebojí se postavit zhoubcům duše tam, kde by měli stát pastýři.
  Žijeme v krizi a krize vyžaduje krizová řešení. Nepochybuji, že pokud by se objevil pastýř, o nějž se s bratry františkány tak usilovně modlíte, který by rázně uťal modernismus v jeho kořenech, laici by mu rádi přenechali místo.
  Do té doby, raděi mlčte. Některé zde nemístně nasíráte.

 137. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  ad 134 Milan H.
  Milý Milane,
  jste určitě hodný, mírný a kultivovaný člověk, ale trochu si to podle mně ulehčujete. Píšete že, „oddeľovať zrno od pliev“ má niekto Iný ako som ja, – to určitě, to po Vás nikdo nechce, navíc se to týká posledního soudu – a dále že, snaha o poznanie „dobra a zla“ nemusí vždy viesť k objektivite – to je omyl, takové tvrzení: Jde o tu o rozlišení dobra a zla, omylu a pravdy s tím cílem, že poznaného dobra a pravdy se pak přidržíme – a ty jsou pak rovněž objektivní, poněvadž jsou poznány světlem přirozeného rozumu, který je napojen na objektivní hodnoty pravdy, krásy, dobra atd. – tedy prvních principů, na nichž se zakládá vše další.
  Neberte věci tak pocitově, že Vás něco zarmútilo atd., vy Slováci máte k tomu nadměrný sklon :-), zaostřete více svůj rozum! – ten byl prvotním hříchem zasažen jen málo a jako jediná mohutnost lidské duše je schopen vidět věci tak ,jak jsou. City a vůle byly zasaženy mnohem brutálněni, takže opatrně s nimi! :-) Rozum je určen k rozlišování, k distinkci – jeho ostré využívání nemá v sobě nic proti lásce k bližnímu či opovážlivému posuzování bližního – v případě TH nám naopak může velmi posloužit k poznání jeho myšlenkových východisek, charakterových slabostí, jeho pojetí víry, Boha, Církve atd. A zde nám rozum ukazuje, že jeho pojetí jsou zavádějící, v některých věcech dokonce odporující katol. nauce atd.
  Vážně Vám přátelsky doporučuji, že tímto svých přístupem „buďme na sebe hodní“, nebo jak to mám nazvat, se k poznání pravdy a správného pojetí naší víry nedoberete. Tím netvrdím, že se mi libí bigotní a militantní styl psaní autora tohoto článku a kolegy historika, na pivo bych s ním asi nešel, ale některé teze má správné.
  Jak říkám: podstatné je POJETÍ Boha, víry, Církve, nad tím je třeba přemýšlet a prohlubovat ho rozumovým rozvažováním, distinkcí, a pak teprv projevit smutek nad urážením někoho…
  Když čtete jeho knihy, nevnímejte jen originalitu a oduševnělost myšlenek, ale i kolikrát se text stočí k „já“ autora, s kým vším se ve světě setkal, na koho všeho udělal dojem, kde všude byl, kolik je v knize jeho fotek, na nichž ukazuje různé ceny, proč oproti vydavatelským zvyklostem na záložkách uvádí všechny své tituly, úřady a ceny. Na koho tím chce udělat dojem? Na Pána Boha asi těžko… Ta jeho fascinace světem, je to biblické? Anebo je psáno o světu a Bohu něco jiného? Chce smířit svět a Boha, hmmm, to si troufá, má v tomto pocit poslání… Ale pozor! Jak praví klasik: „Ďábel začíná po našel, a končí po svém“! :-))

 138. Milan Hrabovský napsal:

  Vážený pane Miloš Dostál,
  Na prvom mieste ďakujem za dobré slovo. Vážim si ho, ale niekde vo mne vždy niečo kričí, ak dochádza k nejakej mojej (ničotnej) pochvale. I tak ďakujem. Moje chápanie je výrazne ovplyvnené Dietrichom Bonhoefferom. Napísal: „Všetky etické úvahy si zrejme kladú za cieľ poznať dobré a zlé. Prvou úlohou kresťanskej etiky je zbaviť toto poznanie platnosti. Kresťanská etika spoznáva, že odpadnutím od počiatkov je už sama možnosť poznania dobrého a zlého. Na svojom počiatku pozná človek len jedno – Boha“ Často nad týmito slovami premýšľam. Premýšľam nad slovami, že z človeka vychádza všetka možná špina. Takže snáď aj rozumové poznanie môže v sebe skrývať nástrahy a temnotu. Uvedomujem si, že v biblickej predstave bolo „srdce“ sídlom poznania. A rovnako premýšľam, že to nie je, minimálne u mňa, „svetlo prirodzeného rozumu“, ktoré vo mne dokáže zlomiť pýchu smerom k prijatiu druhého. Snáď je to akási „emócia“, ktorá zároveň nie je citová.
  Hlboko s Vami súhlasím, minimálne u mňa, neviem ako u iných Slovákoch, že cit a vôľa je zasiahnutá niečím zlovestným, áno, hriechom. Pod toto Vaše stanovisko sa jednoznačne podpisujem.
  Tie „charakterové slabosti“, o ktorých píšete v prípade TH sa teda týkajú aj mňa samého. Snáď z tohto dôvodu pre mňa nie sú tie „charakterové slabosti“ TH, ktoré uvádzate, podstatné a skôr si všímam „originalitu a oduševnělost myšlenek“, rovnako ako aj Vy sám dokáže, „odfiltrovať“ „bigotní a militantní styl“ autora a sústreďujete sa na to, že „některé teze má správné“.
  Ďaleko múdrejší ľudia, ako som ja sám, ma učili vnímať namiesto „správnosti téz“ ich argumentačnú rovinu. Myslím si, a možno sa mýlim, ale argumentácia by nemala čerpať z „bigotného a militantného štýlu“, ale práve z tohto „svetla prirodzeného rozumu“, ktoré je, ako výstižne píšete, napájané na „hodnoty pravdy, krásy, dobra“. A možno z tohto pohľadu práve ten „princíp“, „buďme na sebe hodní“ spĺňa Vami stanovené kritéria.
  Na koniec úprimne ďakujem za výmenu názorov. Veľa sa učím. A v každej takejto diskusii som nútený, v dobrom slova zmysle, kriticky posudzovať moje vlastné postoje. Ďakujem.

 139. MILOŠ DOSTÁL napsal:

  Milý kolego,
  já tomu Bonhofferovi moc nerozumím, myslím, že je pro začátek lepší vyjít od filosofické etiky, zatím bez Boha, jen ji založit na přirozených důvodech rozumu. Teprve potom ych k tomu pomalu přibíral teologii a křestanství. U evangelíků se mi zdá, že nerozvedou schopnosti rozumu do maxima, a pak teprve přiberou Boha jako argument – avšak nikoli rozumu ale víry – ale s Bohem a vírou přicházejí předčasně, aniž využili všech možností přir. rozumu. Tím dochází trochu k nedorozumnění. S těmi B. výroky mám tedy trochu po této stránce problém. Také protestantská nedůvěra k schopnostem rozumu a přesvědčení, že celá lidská přirozenost včetně rozumu, citu a vůle byla nikoli porušena, nýbrž zcela zničena prvnostním hříchem, není dobré východisko..
  Když si znovu rozeberete svá slova: Takže snáď aj rozumové poznanie môže v sebe skrývať nástrahy a temnotu. Uvedomujem si, že v biblickej predstave bolo „srdce“ sídlom poznania. A rovnako premýšľam, že to nie je, minimálne u mňa, „svetlo prirodzeného rozumu“, ktoré vo mne dokáže zlomiť pýchu smerom k prijatiu druhého. Snáď je to akási „emócia“, ktorá zároveň nie je citová…
  Tak je vidět, že směšuje určité věci: rozum (filosofie), víru (srdce, intucie, cit..). Je třeba to utřídit a oddělit. Vaše skepse vůči rozumu není na místě – rozum je ryzí, indiferentní, nezávislý a neosobní – je to intellectus – vrcholek duše, Boží jiskra v duši, „které se nedotkne čas ani hmota“ (Mistr Eckhart); „srdce“ je jiná kategorie – má to být „hlubina mysli, duše“, „intimior intimo meo“ (Augustin, Vyznání) – ale to platí jen pro její nejzazší hlubinu, zatímco nad ní bývá pocit, libost, náklon k milému a odpor k nemilému atd. – čili již podezřelé subjektivní priority. Na ně pozor!
  Zkuste se třeba mrknout na mou knihu Jan Tauler, Propast k propasti volá, Krastal Praha 2003 – tam jsou tyhle subtilnější věci duchovního rozlišování, zkoumání vnitřních motivací atd. pojednány…
  In Deo Váš
  MD
  Doporučoval bych proto přečíst si něco o etice od katol. filosofa Jiřího Fukse nebo poslední číslo jeho revue Distance, kde je toto pěkně pojednáno

 140. Ivan Pelíšek napsal:

  Ad 99: Ale pane Kavko, pan Halík tenkrát komentoval papežovu návštěvu asi spíše pro nevěřící většinu našeho národa. Čili vysvětloval co je to ambon, co se bude dít, proč si kněz myje ruce… atd. Nejednalo se o věrouku, alespoň v částech, které jsem viděl. Proto mi reakce pana Semína přišla neadekvátní a zbytečně vzteklá. Chápu ale, že lefébrista by to divákům vysvětlil jinak, třeba že je oltář špatně postavený anebo že je všecko úplně špatně že ? :-)

 141. Tomáš Navrátil napsal:

  140. Ale houby s octem „lefébrista“, pane Pelíšku. Stačí vzít do ruky dokumenty II VK a přečíst si je. Zkuste to a potom mne poinformute, kde jste našel stať, která přikazuje hodnotné oltáře nazývat „bednami od kytu“, hromadně je likvidovat z kostelů a nahrazovat je mnohem méně hodnotnými – tudíž Boha velmi těžce urážejícícmi – Luthertischi (v lepším případě) a hoblponky (v horším případě).

  P.S.
  Pane Pelíšku, poprosím Vás o laskavost, pokud Vás ovšem příliš nezatíží moje otázka: Co to, prosím Vás, znamená pojem „lefébrista“? Mnohokrát jsem se totiž s ním setkal, ale nikdo mi neuměl vysvětlit pravý význam tohoto slova.

  Musí to být ale hodně vulgární výraz, protože co o něm vím, je, že je snad někde na indexu a nesmí být používáno jako urážka členů FSSPX. A já se ani nedivím, protože mi trochu připomíná jméno mons. Lefebvre, ze kterého sňal papež exkomunikaci. Vám, pane Pelíšku, by se zajisté nelíbilo, kdyby se někomu z Vašich přátel nebo přímo členům Vaší rodiny říkalo kupř. „Pelšajda“ nebo „Pelouchovec“ a já nevím jak škaredě ještě. Nechci Vás urazit, proto to víc nerozvíjím. Ale zamyslete se nad tím, prosím.
  Děkuji.

 142. Hamish napsal:

  Pane Navrátile, můžete mi vysvětlit, jak mohl papež snímat exkomunikaci, která nikdy nenastala?
  Děkuji!
  Daleko víc, než výraz „lefebvrista“, uráží odkaz mons. Lefebvra náhle zmoudřelý konzervativec, jenž papouškuje vatikánskou politiku.
  Nic proti vám, samozřejmě, vše odpuštěno. Jenom byste mohl hlavu používat častěji. Nic to nestojí a překvapivě to ani nebolí.
  No, nic. Radši vás nechám. Někteří jsou holt chránění více, než jiní.

 143. Tomáš Navrátil napsal:

  Pane Valento, děkuji Vám za Vaše oslnivě rozumné a Vaši hlavu používající, komentáře.

 144. Jan Patterson napsal:

  Pane Hamish, jak vidím, tak zde rozjíždíte off-topic téma, které se hodí rozebírat kdekoliv jinde, ale rozhodně se nehodí pro debatu, která souvisí s Halíkem. Víte přeci moc dobře, že jinak vysvětluje exkomunikace z roku 1988 FSSPX, jinak Vatikán, jinak papež a laikovi nezbývá než se s tím nějak srovnat. Mnozí víme, že exkomunikace laetae sentenciae byla neoprávněná, ale nelze popřít fakt, že papež tuto exkomunikaci v roce 2009 sňal, kvůli tomu, že někdo tuto informaci uvede ve svém příspěvku, tak jej nemůžete nazývat osobou psychicky debilní nebo idiotskou, to je vskutku urážející a nehodné křesťana, zvlášť když zdůrazníme, katolíka.

 145. Tomáš Navrátil napsal:

  AD 142:

  3. Příspěvky musí mít vztah k tématu článku, pod který jsou umístěny. Diskuse se nesmí odklonit ke zcela nesouvisejícím tématům a v žádném případě se nesmí proměnit ve vzájemné bezobsažné napadání nebo ponižování diskutérů. Vyvarujte se vzájemnému podsouvání úmyslů ostentativním spekulacím o (ne)schopnostech diskutujícího protějšku.

  6. Diskutujte slušně, fakticky a smysluplně. Uvědomte si, že úroveň diskusí je do jisté míry vizitkou celého širokého okruhu lidí a institucí, které si čtenář neznalý problematiky s těmito stránkami spojí a své dojmy bude reprodukovat dále.

  http://www.stjoseph.cz/?p=652

 146. Felix napsal:

  144. Jak tu všichni vědí, neposuzuji nauková prohlášení prelátů. Ale na jednu zásadní věc si tu dovolím upozornit. Konservativci či tradicionalisté se dělí na dvě odlišné skupiny. Do jedné patří pan Patterson: výslovně rozlišuje Vatikán a papeže (do této slupiny zde patří třeba i pan dr. Malý). Do druhé skupiny patří zde pan Hamish, který vidí jednotu mezi papežem a Vatikánem. Aniž bych názory o které jde jakkoliv posuzuval, jeví se mi zcela nesmyslný postoj první skupiny; těch důkazů by už byly desítky, naposledy jmenování papežova osobního i názorového přítele-teologa prefektem. Takže k P. Halíkovi: nevidím sebemenší důvod, proč by neměl patřít do jednotného tábora s papežem. Umělé rozdělení navíc považuji za velmi opovážlivé – kdosi tu dkonce použil termínu papež jako „vatikánský vězeň“. A navíc: Tato zdánlivě teoretická otázka má obrovský praktický dopad.

 147. Tomáš Navrátil napsal:

  146.
  3. Příspěvky musí mít vztah k tématu článku, pod který jsou umístěny. Diskuse se nesmí odklonit ke zcela nesouvisejícím tématům a v žádném případě se nesmí proměnit ve vzájemné bezobsažné napadání nebo ponižování diskutérů. Vyvarujte se vzájemnému podsouvání úmyslů ostentativním spekulacím o (ne)schopnostech diskutujícího protějšku.
  http://www.stjoseph.cz/?p=652

 148. Hamish napsal:

  Danieli – Pattersone, zase plácáš páté přes deváté, takže bez komentáře.
  Pane Navrátile, rovněž díky. Potvrdil jste napsané.
  Mimochodem, v mém případě by bylo správným oslověním „ctihodný pane“. Ale to jistě víte.

 149. Hamish napsal:

  Felixovi mimořádně díky. Tak nějak to skutečně je. Proto se často hovoří o schizofrenii konzervativců.

 150. Tomáš Navrátil napsal:

  Pane Valento, svojí dobrovolnou neukázněností (i vůči zdejším pravidlům diskuze) se sám zařazujete přesně tam, kam patříte. Ale to jistě víte.

 151. Admin napsal:

  No tak, panove, nechte toho napadani.

 152. Tomáš Navrátil napsal:

  Admin: bylo by možná dobré neponechávat zde nic, co je mimo pravidla i téma – což je i mé upozornění na pravidla. :-)

 153. Gabriela napsal:

  Teda, pane dr. Malý, tak nenávistný tón Vašeho článku bych na katolických webovkách nečekala. To jste všichni tak rozhádaní ve vaší církvi? Tedy to mě moc nepřitahuje. Já jsem myslela, že se snášíte líp. Profesor Halík mě učil a myslím, že má opravdu hodně velký rozhled a díky němu jsem začala uvažovat o lřtu, ale teda vy mi tu dáváte rány…

 154. Tomáš Navrátil napsal:

  Gabriela: A ke křtu kde, prosím? V řím-kat církvi, přijetí k buddhistům nebo k protestantům? U padre Halíka člověk totiž nikdy neví, pro koho zrovna lobuje a Vy to nijak nekonkretizujete. Já např. vím o zcela konkrétním případu, kdy pod vlivem jeho „učení“ si vzala katolička buddhistu. Pochopitelně ne ze správného katolického důvodu, aby ho přivedla ke Kristu a Jeho Církvi, ale v rámci „obohacení a rozšíření“ katolické víry, což je těžký blud sám o sobě.

 155. Ivan Pelíšek napsal:

  Ad 141, P.S.: Pane Navrátile, výraz “ lefébrista “ nebyl myšlen jako urážka, ale v podobném kontextu, jako se používá označení “ františkán, dominikán, boromejka “ apod. Pokud jste uražený, omlouvám se. Jak mám příště členy tohoto seskupení nazývat ?
  Aby to ale nebylo moc dlouhé ! :-)
  P.S. Členům naší rodiny se říká většinou “ Peleši „.No problem.

 156. Tomáš Navrátil napsal:

  155. Omlouvám se, pochopil jsem to pejorativně.