Institut sv. Josefa

SMRT POTRATÁŘE
Michal Kretschmer

31. května 2009 byl v americkém státě Kansas zastřelen 67letý George Tiller, jenž byl znám prováděním potratů, dokonce i v pokročilém stádiu těhotenství 1. Stalo se tak ve vestibulu Reformované luteránské církve v městě Wichyta, k jejímuž sboru dotyčný náležel.
Proti G. Tillerovi bylo vedeno řízení před soudem na základě 19 bodů obžaloby, týkajících se ilegálních potratů v pokročilém stádiu těhotenství.
Tři hodiny po činu policie zadržela podezřelého střelce. Jedná se o 51 letého Scotta P. Roedera. Objevily se zprávy, že se jedná o duševně nevyrovnaného jedince, který se dostal pod vliv dvou násilnicky radikálních organizací 2. Jedna z nich, The Army of God, na svých internetových stránkách zveřejnila chválu jeho činu slovy: „Životy nevinných dětí, které měly být zavražděny Georgem Tillerem, byly ušetřeny skutkem amerického hrdiny Scotta Roedera. George Tiller, vrah dětí, sklidil, co zasel, a je nyní ve věčném pekle.“ S. Roeder nenáležel ke spolupracovníkům žádné z hlavních pro-life organizací v USA. Redakce internetového zpravodajství LifeSiteNews.com obdržela od 20 pro-life skupin prohlášení, ve kterém odsuzují vraždu Tillera 3. Zdůrazňují, že ačkoliv Tiller páchal veliké zlo, je každý život, včetně života potratářů, posvátný. Též upozorňují na to, že pro-life hnutí chtějí změnit potratové zákony legálními prostředky a ne násilím.
Zdá se mi, že tyto skupiny jsou ve svém distancování se od Tillerova činu až příliš horlivé. Snad také v obavě, že propotratová hnutí toho využijí k šíření nenávisti proti všem zastáncům života, jakkoli oni nemají se zastřelením onoho potratáře nic společného. To jím ostatně nebude, jak se začíná ukazovat, nic platné. Každopádně v jejich vyjádření chybělo, že onen potratář dostal, co si zasloužil.
Je nesporné, že se potratář dopouští obvykle opakovaně hříchu vraždy za přitěžujících okolností, kterými jsou smrt bezbranné nevinné lidské bytosti a zisk jako motiv činu. Potratář je nájemný vrah. Takový zasluhuje potrestání a to rozsudkem a výkonem trestu smrti. Státy místo aby umožňovaly vraždění nenarozených, mají naopak potratáře přísně trestat. Z hlediska pozemské spravedlnosti vycházející ze zásady „zub za zub, oko za oko“ G. Tiller dokonce dostal méně, než si zasloužil. Lidský plod v pokročilém stádiu těhotenství neumírá obvykle při potratu bez bolesti, neboť jeho údy ještě v děloze matky jsou postupně odtrhovány od těla. Přiměřeným trestem pro potratáře by tedy bylo čtvrcení, kdy by každá ze čtyř končetin zločince byla uchycena provazem, a ten byl pak připevněn k jednomu z dobytčat, hnaných každé jiným směrem.
Právo trestat zločince však přísluší jen oprávněné veřejné autoritě. Sv. Tomáš Aq. ve své Theologické summě (II-II q. 64 a. 3) se zabývá otázkou, zda je dovoleno soukromé osobě zabít člověka, a nejprve uvádí námitku: „Mimo to je chvalitebné, že člověk, i když je soukromou osobou, koná, co je užitečné společnému dobru. Ale zabiti zločinců je užitečné ke společnému dobru, jak bylo řečeno. Tedy je chvalitebné, i když soukromé osoby zabijí zločince.“ Tu pak vyvrací: „Zabít zločince je dovoleno, pokud je zařízeno k blahu celé společnosti. A proto náleží pouze tomu, jemuž je svěřena péče o zachování společnosti, jako lékaři náleží odříznout zahnívající úd, když mu byla svěřena péče o blaho celého těla. Péče však o společné dobro je svěřena vládcům, majícím veřejnou moc. A proto pouze jim je dovoleno zabít zločince, nikoliv však soukromým osobám. … Konati něco pro společný prospěch, což nikomu neškodí, to je dovoleno kterékoliv soukromé osobě. Ale je-li to se škodou druhého, nesmí to býti, leč podle úsudku toho, jemuž náleží soudit, co se má odníti částem pro blaho celku.“ Podobně i Katechismus katolické církve (bod 2266) učí: „Je odůvodněné právo a povinnost právoplatné veřejné moci ukládat tresty přiměřené závažnosti zločinu, aniž by vylučovala, v případech krajní závažnosti, trest smrti.“
Neznáme (zatím) přesně motiv S. Roedera k zastřelení G. Tillera. Jestliže jím bylo potrestání potratáře, učinil sice něco, co si jeho oběť zasloužila, ale nedovoleně, nejsa státem pověřeným katem k vykonání pravomocného rozsudku. Svémocné vykonání spravedlnosti považuji za polehčující okolnost, přesto by však měl být souzen a odsouzen. Pak bych se ale přimlouval za to, aby se mu dostalo částečného nebo úplného odpuštění trestu cestou milosti.
Čin samotný tedy nelze schvalovat, jak činí The Army of God, a ani není jisté, zda zabitý potratář je v pekle. V době jeho, byť kratičkého umírání, se mu mohlo ještě dostat poslední milosti k obrácení. Nevíme. Co lze však tvrdit s praktickou jistotou je, že jeho utrpení po smrti (ať již v pekle nebo v očistci) bude horší než jeho smrt zde na zemi.

1 http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/may/09053101.html
2 http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/jun/09060203.html
3 http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/jun/09060105.html

 


zpět na úvodní stránku