Institut sv. Josefa

STÍŽNOST RADĚ PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA NEOBJEKTIVNÍ A NEVYVÁŽENÝ OBSAH POŘADŮ ČESKÉ TELEVIZE A ČESKÉHO ROZHLASU

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si obrátit se na Vás se stížností na způsob, jakým média veřejné služby informovala ve svých zpravodajských a publicistických pořadech o rozhodnutí papeže Benedikta XVI. zrušit tzv. exkomunikace latae sentantiae čtyř biskupů, působících v Kněžském bratrstvu sv. Pia X.

Jedná se zejména o pořady České televize (ČT):
Studio 6 - Dobré ráno vysílané dne 6. února t.r. na ČT 1 (čas: 7:19 až 7:29; rozhovor s Tomášem Halíkem)
a Světadíl vysílaný téhož dne v rámci dopoledního zpravodajského bloku na ČT 24 (čas: 10:40 až 10:59; hosté Ivan O. Štampach a Martin C. Putna)

dále o pořad Českého rozhlasu 1 Radiožurnál (ČRo):
Doteky víry odvysílaný dne 7. února t.r. (čas: 21:05 až 22:00; rozhovor s T. Halíkem)

Je zcela zřejmé, že odvysíláním výše uvedených pořadů a celkovým pojetím zpravodajství obou veřejnoprávních médií o předmětné události byl hrubým způsobem porušen § 31 zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v případě ČT rovněž § 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi.

Zdůvodnění:

Předmětem zmíněných pořadů bylo Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (dále FSSPX), jehož členové a příznivci v nich byli pozvanými hosty a nepřímo i moderátory opakovaně líčeni jako programoví antisemité, stoupenci extrémistických hnutí a obecně společensky nebezpečné osoby. Jako záminka posloužil soukromý názor jednoho ze čtyř biskupů FSSPX Richarda Williamsona. V uvedených pořadech ani jednou nezaznělo, že se FSSPX ústy svého generálního představeného výroky biskupa Williamsona jednoznačně odmítlo a že on sám se papeži za celý incident veřejně omluvil. To nikterak nebránilo hostům ve studiu, aby z extrémistických tendencí osočovali paušálně všechny věřící, sympatizující s tímto bratrstvem, i FSSPX jako celek. Předpokládáme, že podobně paušální přisuzování určitých tendencí celé, např. etnické, skupině občanů na základě soukromého mínění či jednání jednoho z jejích příslušníků, by nebylo v jiných případech možné. Celkové vyznění pořadů hrubě poškozuje dobrou pověst všech občanů ČR, kteří se účastní bohoslužeb FSSPX. Podle našeho názoru je zcela v rozporu s elementárními zásadami vyváženosti a objektivity, že prostor vyjádřit se k celé události dostali pouze lidé, jejichž názorové pozice jsou dlouhodobě FSSPX nepřátelské (např. exkomunikovaný katolický kněz Ivan Štampach) a mezi respondenty nebyl zařazen ani jednou nikdo, kdo FSSPX v České republice zastupuje či s ním spolupracuje. Kněžské bratrstvo přitom v ČR veřejně působí již řadu let, pořádá pravidelné bohoslužby, má vlastní internetové stránky v češtině atd.
Stejné výtky lze adresovat ovšem prakticky na celé zpravodajství ČT a ČRo. Ani zde nedostal nikdo, kdo by byl FSSPX jakkoliv příznivěji nakloněn, žádný prostor, ačkoliv obě média se věnovala v posledních týdnech dění okolo FSSPX prakticky denně. Nedokážeme přitom posoudit, zda se v tomto případě jedná o zlý úmysl, či „jen“ o projev hrubé neprofesionality, podle našeho názoru to však na podstatě věci nic nemění. Celkový dojem potom již jen dotváří skutečnost, že členové a příznivci bratrstva jsou v pořadech ČT a ČRo důsledně nazýváni pejorativním termínem „lefébvristé“ či „lefébvristi“. Bude se napříště ve veřejnoprávních médiích například hovořit o „mohamedánech“ místo o muslimech?
Stížnost podáváme jako soukromé fyzické osoby a v případě, že shledáte za nutné z naší strany doplnit příslušné informace, jsme Vám plně k dispozici. Zároveň Vás zdvořile žádáme o vyrozumění v zákonné lhůtě, jak bylo s naší stížností naloženo.

S pozdravem

Miloš Cihelka
Michal Semín


 


zpět na úvodní stránku