Institut sv. Josefa

PAPEŽ PIUS XII. VIDĚL SLUNEČNÍ ZÁZRAK

4. listopadu, ve stejný den, kdy Amerika volila svého prezidenta, zveřejnil Vatikán zprávu, v níž potvrdil, že papež Pius XII. spatřil ve vatikánských zahradách čtyřikrát sluneční zázrak.

„Viděl jsem ‚sluneční zázrak‘, je to čistá pravda,“ napsal Pius XII.

Dříve jedinou informací o tom, že se Pius XII. stal svědkem slunečního zázraku, bylo prohlášení kardinála Federica Tedeschiniho (1873–1959), který se o události zmínil ve své homilii.

Nyní se našel zápis Pia XII., který to potvrzuje.

O zmíněném zázraku hovoří dosud nepublikovaný rukopis Pia XII., který je k vidění v rámci výstavy „Pius XII.: Člověk a pontifikát“, pořádané Vatikánem od 4. listopadu 2008 do 6. ledna 2009.

Italský deník Il Giornale uvádí, že zápis byl nalezen v archivu rodiny Pacelliniů.

Pius XII. napsal, že viděl sluneční zázrak v roce 1950, tedy v roce, v němž později vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Celá událost se několikrát odehrála ve vatikánských zahradách, a on ji považoval za potvrzení svého úmyslu zmíněné dogma vyhlásit.

Papež si poznamenal, že dne 20. října 1950 v čtyři hodiny odpoledne, při své „obvyklé procházce ve vatikánských zahradách, trávené četbou a studiem,“ došel k soše Panny Marie Lurdské. Při pohledu „směrem k vrcholku kopce [...] ve mně vzbudil bázeň úkaz, jaký jsem dosud nespatřil.

Slunce, které dosud bylo zcela vysoko, vypadalo jako bledá, matná koule, ze všech stran obklopená zářivým kruhem.“ Na slunce bylo možné pohlédnout „bez nejmenších potíží. Před ním byl velmi jasný malý mrak“.

„Matná koule se viditelně mírně pohybovala, buďto se otáčela, nebo se pohybovala zprava doleva a naopak. Uvnitř koule bylo lze tyto pohyby pozorovat naprosto zřetelně, bez jakéhokoliv rušení.“

Pius XII. uvádí, že zázrak viděl také „31. října a 1. listopadu, v den vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí, a opět 8. listopadu, poté však již ne“.

Papež přiznává, že i v jiné dni ve stejnou hodinu vyhlížel, zda se úkaz nebude opakovat, „ale marně. Nemohl jsem ani na okamžik upřít svůj zrak [na slunce], aniž by mé oči nebyly oslněny“.

Důvodem, proč papež Pius XII. spatřil sluneční zázrak, však nemusí být pouze vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie, ale také to, že byl na biskupa vysvěcen v den, kdy se Panna Maria poprvé zjevila ve Fatimě, tedy 13. května 1917.

Ani to, že zpráva byla zveřejněna 4. listopadu, kdy si Američané zvolili režim, který odporuje všemu, co prohlásila Panna Maria ve Fatimě, nemusí být náhoda.

Možná to je způsob, jak nám nebe sděluje, že Bůh má stále vše pevně ve svých rukou. Možná se jedná o další potvrzení toho, o čem nás opětovně ujišťovala Panna Maria Fatimská, že katolická víra zcela jistě nakonec zvítězí na režimy nového pohanství, které hájí potraty, eutanazii a hříchy volající o pomstu do nebe. „Nakonec,“ praví Panna Maria, „mé Neposkvrněné srdce zvítězí!“


Převzato z Catholic Family News, prosinec 2008.
Přeložil Roman Marek. 


zpět na úvodní stránku