Institut sv. Josefa

SCHÖNBORNOVO VEŘEJNÉ POHORŠENÍ
Christopher A. Ferrara

10. července zveřejnila německá katolická internetová stránka kreuz. net vpravdě otřesnou zprávu. Uvýádí se v ní, že vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn „nedávno předal vysoké papežské ocenění rakouské političce, stojící v čele hnutí na podporu potratů“.

25. června 2008, uvádí kreuz.net, ocenil kardinál Schönborn Papežským řádem sv. Řehoře Velikého zástupkyně primátora Vídně, socialistku Renatu Braunerovou. Řád sv. Řehoře Velikého je udílen od roku 1831 (papežem byl Řehoř XVI.), a je určen k vyznamenání těch „mužů, kteří se vyznačují neochvějnou věrností Svatému stolci a zasluhují si veřejného uznání“.

Je třeba vycházet z předpokladu, chybí-li ovšem důkazy, potvrzující opak, že tento akt, stejně jako mnohé jiné, jsou papežem „schváleny“ prostřednictvím rutinní úřednické činnosti, vykonávané Státním sekretariátem. Je však zcela jisté, že to byl kardinál Schönborn, který Braunerovou k ocenění papežským řádem navrhl, a to za její „zásluhy v oblasti rozvoje zdravotní péče a její spolupráci s církevními institucemi na tomto poli“.

Je zřejmé, že si Braunerová papežské ocenění nezasluhuje. Jednak není muž a není ani věrná Svatému stolci. Oproti tomu platí, jak zmiňuje kreuz.net, že je „veřejně známou zastánkyní potratů“. Kreuz.net dále uvádí, že když „pravicový“ politik Herbert Haupt předložil návrh zákona, zakazujícího usmrcení nenarozených dětí s postižením po prvních třech měsících těhotenství, Braunerová prohlásila: „Ruce pryč od potratového zákona!… Považuji Hauptův návrh omezit dobu tzv. eugenické indikace za pokus zpochybnit oprávněnost potratů obecně. Vyplývá to z jeho zpochybnění neomezeného práva ženy na rozhodnutí, zda chce potrat podstoupit.“ A v roce 2005 prohlásila: „Hovoříme-li my, socialistické ženy, o trvajících hodnotách, myslíme tím stálé ženské hodnoty – a právo na potrat k nim neodmyslitelně patří.“

Jakožto propagátorka „práva na potrat“ není Braunerová věrnou katoličkou, naopak má na základě kanonického práva zapovězen přístup ke svátostem a podléhá trestu exkomunikace, který by jen stvrdil fakt exkomunikace samočinné, způsobené jejím podílem na hromadném vybíjení rakouského národa v lůně jeho žen.

Taková je žena, jíž kardinál Schönborn udělil papežský řád, určený mužům, kteří prokázali zvláštní věrnost Svatému stolci. Jedná se tu jen o nejapný žert? Nebo jde ze strany vídeňského kardinála o úmyslné podvracení autority Církve? Kloním se spíše k druhé možnosti, neboť kreuz.net uvádí, že „to je již podruhé, co Schönborn udělil Řád sv. Řehoře zastánci potratů. V listopadu 2006 takto ocenil Gertrudu Steindlovou, generální sekretářku centra pro těhotné matky „Aktion Leben Österreich“, které je spolufinancováno rakouskou biskupskou konferencí, přestože „Aktion Leben“ hájí současný rakouský potratový zákon a poskytuje konzultace, na základě kterých je možné k potratu legálně přistoupit“.

Papež Benedikt XVI. dal větší svobodu tradiční latinské liturgii a i v jiných oblastech učinil kroky k nápravě škod po čtyřiceti letech „obnovy“ ve jménu Druhého vatikánského koncilu. Ale jak je i z tohoto příkladu zřejmé, doba „ďábelské dezorientace“ ještě zdaleka není u konce.

Schönbornovo jednání je neomluvitelné. Udělení papežského ocenění Braunerové a Steindlové, pojmenovaného po nikom menším než svatém papeži Řehoři Velikému, musí být, ve jménu Božím, revokováno. Z důvodu veřejného pohoršení je dále nezbytně nutné, aby se kardinál Schönborn rakouským věřícím omluvil a přijal konkrétní kroky k účinnému stvrzení neomylného a nezměnitelného učení Církve o posvátnosti lidského života v mateřském lůně. Neučiní-li tak, pak mají věřící právo požadovat jeho odvolání.

 


zpět na úvodní stránku