Institut sv. Josefa

JDĚTE NA ŠKOLENÍ DO TORUNĚ!
PhDr. Radomír Malý

Bylo mi velkou ctí být hostem v diskusním pořadu Radia Maryja a Televize Trwam v polské Toruni. Zkušenost, kterou jsem tam získal, mne přesvědčila, že naši televizní moderátoři by napřed měli jít k nim do Toruně na školení a potom teprve se pustit do moderování debat s politiky a vědeckými i kulturními pracovníky na našich obrazovkách. Tam by poznali ono čapkovské „jak se to dělá“.

Ale po pořádku. Díky mému vzácnému příteli a kolegovi z Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě dr. Stanislawovi Krajskému mi vyšla v Polsku kniha esejů a úvah. Protože pan dr. Krajski je úzkým spolupracovníkem periodika Nasz Dziennik, publikoval tam rozhovor se mnou a zároveň zařídil, abych vystoupil spolu s ním v každodenním pořadu Televize Trwam a Radia Maryja „Rozmówy niedokończone“ (česky „Nedokončené rozhovory“).

Otec Tadeusz Rydzyk, zakladatel a ředitel obou těchto médií, kvůli pracovnímu zaneprázdnění zřídkakdy tento pořad vede osobně. Proto se u něj střídají jeho řádoví spolubratři-redemptoristé. To byl rozhovor, jaký má být, ne takový, na jaký jsme zvyklí na našich televizních kanálech s pány Moravcem, Šímou, s madam Jílkovou apod. Především: moderující otcové redemptoristé neskáčou diskutujícím nevhodně do řeči a neutínají debatu v tom nejzajímavějším, jak je normální u našich televizních diskusních pořadů. Jestliže u nás má pokaždé přednost to, co chce moderátor slyšet, před tím, co chce host povědět, v Televizi Trwam je tomu přesně naopak. A pokud se debatéři odchýlí od tématu nebo sklouznou do rozhovoru, jenž diváky nezaujme, připomene jim to moderátor-redemptorista taktně položenou vsuvkou typu „Promiňte, děkuji vám za váš výklad, naše diváky by ale ještě zajímalo, kdybyste….“ a řečnicky naváže právě na to, co dotyčný vypráví, jen ho vhodně a decentně usměrní. Všechny rozhovory, které jsem měl možnost v obou médiích otce Rydzyka v Polsku sledovat, měly tyto charakteristické znaky. Přiznám se, že s tak vysokou profesionalitou v kombinaci s maximálním taktem a slušností jsem se zatím v televizních debatách nikde nesetkal, ani doma, ani v zahraničí.

Jen jedno zde netrpí: propagaci nekatolických názorů, zvláště v morální rovině. Sám jsem toho byl svědkem. Po skončení debaty s hosty v Nedokončených rozhovorech je dáván prostor divákům a posluchačům. Ti telefonují, ptají se a sdělují svá stanoviska k diskutované problematice. Po diskusi se mnou a dr. Krajským kdosi zavolal a začal mlít něco o Židech jako strůjcích všeho zla ve světě. Pater moderátor ho ihned taktně utnul slovy: „Omlouvám se, že vás musím přerušit, ale rasová nebo národnostní nenávist je v rozporu s katolickou naukou. My jsme katolická televize a hlásáme výhradně církevní učení.“ Tato scéna mi odhalila, jak vylhané a sprosté je u nás hojně rozšiřované tvrzení, že média patera Rydzyka jsou antisemitská. Ne, že bych tomu předtím věřil, ale tak zásadový postoj vůči antisemitismu jsem neočekával.

Stejně tak odmítl moderátor člověka, jenž začal spílat jednomu z polských biskupů, mimochodem úhlavnímu nepříteli otce Rydzyka, do zednářů a modernistů. Řekl mu: „Nezlobte se, ale my nedáváme prostor k veřejnému napadání biskupů, pro nás jsou to nástupci apoštolů.“ Pravověrně katolický charakter obou médií, o jaký se otec Rydzyk snaží, samozřejmě nedovoluje, aby se zde mohli projevit např. zastánci potratů, antikoncepce, sodomského hříchu apod. Radio Maryja a Televize Trwam si zakládají na tom, že jsou katolickými médii a proto nekatolické nebo dokonce protikatolické postoje zde nemají absolutně žádné místo, ani v diskusi nebo v názorech posluchačů. Zastánci těchto pozic mají svůj prostor v celé škále jiných polských sdělovacích prostředků, Trwam a Maryja si chtějí udržet svůj katolicismus a nést jeho zástavu hodně vysoko. Pořady jsou pestré, ne pouze na náboženská témata, jsou zde promítány i filmy a hrány divadelní hry, zejména takové, které zdůrazňují polské vlastenectví, ale marně by zde někdo hledal názor, jenž je v rozporu s katolickým katechismem. Katolicismus a polský patriotismus jsou v těchto médiích apologeticky a polemicky hájeny proti odpůrcům, ať už pocházejí z jakéhokoliv tábora. Správně a podloženě označují Trwam a Maryja liberalismus a socialismus „made in EU“ za největší současné nebezpečí pro Polsko i pro Evropu, potažmo pro celý svět. Na jejich pranýři je antidiskriminační zákon, Lisabonská smlouva a další dokumenty Evropské unie, otevírající cestu k dalšímu rozšíření potratů, homosexuálních sňatků, klonování a jiných zvráceností.

To je skutečný a pravý důvod, proč jsou Maryja a Trwam tolik napadány a nenáviděny. Nenaplňují současný módní postulát, aby katolická média byla nekonfrontační, ekumenická a praktikovala dialog. V tomto bodě se pater Rydzyk skutečně nemíní přizpůsobit. To ovšem mnoho katolických autorit včetně biskupů, skloňujících II. vatikánský koncil ve všech pádech, nedokáže pochopit. Většina sídelních biskupů se staví k „mediální říši“ otce Rydzyka buď zcela záporně, nebo alespoň obojace, podporu má jen u pěti z nich. V poslední době získal pater Rydzyk silnou oporu v novém gdaňském arcibiskupovi Glodźovi. U pomocných neboli světících biskupů je ovšem podpora mnohem větší.

Věřím, že média otce Rydzyka jsou pod ochranou Boží a Panny Marie. Jinak by se těžko dalo vysvětlit, že přes všechny těžké pomluvy, které na ně i na zakladatele byly nakydány, toto všechno ještě existuje a může se pochlubit 3-5 miliony diváků a posluchačů. Jen namátkově několik nejzávažnějších „hříchů“ otce Rydzyka:

Prý se vměšuje do politiky, navádí posluchače, koho mají volit. Ne, pater Rydzyk nikdy neoptuje pro konkrétní politickou stranu, ale pro hodnoty. Když říká, že katolík nesmí volit levicovou SLD nebo liberální PO, tak proto, poněvadž hájí potraty, klonování a další zvěrstva. Upozornit na to by přece mělo být povinností každého duchovního pastýře!
Nejnovější pomluvou, vypuštěnou současnou vládní koalicí, je teze, že prý Vysoká mediální škola, kterou otec Rydzyk v Toruni vede, neoprávněně uděluje diplomy. Byla dokonce ohlášena revize z ministerstva, škola však předložila dokumenty, které dokazovaly, že je všechno v pořádku. Revize se tedy nekonala.

To nejtěžší a nejnebezpečnější obvinění však zní: pater Rydzyk vyhlásil sbírku na záchranu gdaňských loděnic a peníze zdefraudoval, resp. prospekuloval na burze. Byla dokonce podána žaloba, ale musela být stažena, neboť fakta mluvila o něčem zcela jiném. Otec Rydzyk skutečně vyhlásil sbírku ve prospěch loděnic, kde vznikla r. 1980 pověstná Solidarność, Radio Maryja mělo v nich mít svůj podíl. Shromážděná suma však na to nestačila. Pater Rydzyk se proto obrátil v rozhlase i televizi na dárce, aby, pokud chtějí peníze zpět, se do určitého termínu přihlásili. Když tak neučiní, bude jejich částka použita ve prospěch Radia Maryja a Televize Trwam. Ti, kteří se přihlásili, by se dali na prstech spočítat, absolutní většina dárců souhlasila s použitím peněz na provoz médií.

Mnozí polští katolíci srovnávají otce Rydzyka se sv. Maxmiliánem Kolbem. I on začínal prakticky z ničeho a podařilo se mu vytvořit rozsáhlou „mediální říši“ s několika periodiky, a kdyby nebylo II. světové války, disponoval by i vlastním radiem (televize tenkrát ještě neexistovala). V Toruni ukazují malý domeček, v němž počátkem 90. let Radio Maryja začínalo. Dnes jsou to na několika místech mohutné budovy s nejmodernějším zařízením.

Zde platí tak jako ve starověkých a středověkých bitvách: když kapituluješ, dostaneš milost, když budeš bojovat, zabijeme tě. Evropský katolicismus včetně silného katolicismu polského se zalekl a vzdal se liberálům a socialistům. Ten, kdo vzdoruje, a mezi ně patří i pater Rydzyk se svými médii, proto musí být zničen za každou cenu. Podaří se to nepřátelům Církve? To záleží mimo jiné na síle modliteb nejen polských, ale vůbec všech věřících, kterým jsou drahé hodnoty katolické pravověrnosti. Již mnohokrát dějiny ukázaly, že spoléhat nejen na lidskou, nýbrž i na Boží pomoc, se vyplácí, když jde o spravedlivou a dobrou věc.
 


zpět na úvodní stránku