„Chci se vám svěřit se dvěma starostmi. Jednou je pelagiánský směr, který se dnes v Církvi vyskytuje. Existují určité skupiny, říkám jim restaurátorské. Některé znám, zástupce jedné z nich jsem v Buenos Aires i přijal. Připadáte si, jako byste se vrátil o plných 60 let do minulosti! Před koncil… do roku 1940… Povím vám příběh, kterým bych to ilustroval, ne snad, abychom se tomu vysmívali, respektuji to, ale dělá mi to starost; když jsem byl zvolen, obdržel jsem od jedné z takových skupin dopis, v němž stálo: „Vaše Svatosti, předáváme Vám tento duchovní poklad – obětovaných 3525 růženců.“ Proč neřeknou, „modlíme se za vás, obracíme se na vás…“, proč toto počítání… Tyto skupiny se navrací k praktikám a způsobům, kterými jsem musel také projít – vy ne, protože nejste tak staří – způsobům, jež byly tehdy v platnosti. Ne však dnes, dnes už totiž neexistují…“

Výňatek z proslovu papeže Františka při setkání s vedením CLAR (Latinskoamerická a karibská konference řeholníků a řeholnic) ze dne 6. června 2013.