Michal Semín

Víme, že papež František má nejen svým temperamentem, ale i teologickým směřováním blízko k charismatismu. Ještě jako kardinál Bergoglio klečel před letničním pastorem, vkládajícím na něj ruce. Svatý stolec nedávno oznámil, že se jako první papež v dějinách Církve hodlá František zúčastnit charismatické konference. Vzhledem k protestantským kořenům tohoto duchovního proudu, vykazujícího i jisté démonické aspekty, mne přesto šokovalo, že papež nedávno zaslal asi sedmiminutový videopozdrav konferenci letničních pastorů z mnoha protestantských sekt (Kenneth Copeland Ministries Conference), působících v USA. Během lednového setkání s Tomem Palmerem, vystupujícím v hodnosti „biskupa“ komunity Archa, „mezidenominačního společenství, vycházející z rané Církve“, František prý z vlastní iniciativy přislíbil zaslání pozdravu. Palmer nelenil, nahrál Františkovu zdravici na svůj iPhone a díky internetu si jej můžeme vyslechnout i my:

> VIDEO

Jde jistě o pozdrav srdečný a upřímně myšlený, co do obsahu je však – po kolikáté již? – velkým pohoršením. Ze slov, jimiž se na pentekostalisty obrací, nelze ani při největší snaze vyčíst bratrsky míněnou výzvu k opuštění bludů protestantismu, nejen toho letničního, a k přijetí pravd víry, jak je učí skutečná Kristova Církev, totiž církev katolická. Tato tragická pokoncilní norma, utvrzující jinověrce v jejich omylech, je v tomto videopozdravu ještě více zesílena tím, že papež František oslovuje heretického laika Toma Palmera jako svého bratra v biskupské službě! Osobu, která se netají svým odporem ke katolické církvi a jejímu učení, jak je patrné mj. zde:

> VIDEO

Papež svůj pozdrav končí slovy: „Modlete se za mne, prosím, neboť vaše modlitby potřebuji. A já se pomodlím za vás, učiním tak, ale potřebuji vaše modlitby. A modleme se k Pánu, aby nás všechny sjednotil. Hrome, vždyť jsme bratři!“

Vůdčí osobnost KCMC, samotný Kenneth Copeland se na konferenci, jak to tak mezi charismatiky bývá, modlil „v jazycích“. Že by se jednalo o onu vyžádanou modlitbu za bratra biskupa Františka?

> VIDEO

A kdyby se snad někdy chtěli pomodlit společně, mohl by bratr Kenneth pro Františka poslat svoji velkokapacitní Cesnu a dopravit jej do jedné ze svých opulentních haciend. Pokud je pravda, že příští encykliku chce František věnovat svému oblíbenému tématu, totiž skromnosti a chudobě, mohl by být pobyt u tohoto žebravého charismatika v mnohém inspirativní.

> VIDEO

Napsáno s využitím informací od Louie Verrechia

Komentáře: 9 - k článku Františkovo mluvení v nekatolických jazycích

 1. Hamish napsal:

  „Už i papež zdraví jednoho za našich bossů jako svého bratra, takže je všechno nejen OK, ale s papežovým požehnáním,“ řekne si mnohý Jihoameričan váhající mezi Církví a některou z pentekostálních sekt, které zaznamenávají právě v jižní Americe takový rozmach. A dílo zkázy je dokonáno.
  Nedokážu rozlišit, zda je to jen papežova omezená mozková kapacita, nebo do něj při vkládání rukou novodobého čaroděje skutečně vstoupil sám satan.

 2. Libor Rösner napsal:

  Představa, že sv. Petr posílá zdravici veleknězi Amonovu nebo že takový papež Řehoř IX. zdraví čelního představitele albigenských je bizarní.

 3. David napsal:

  Nebo si představte proroka Eliáše při společném tanci s Baalovými proroky! Cílem ekumenismu není už jen stavění Beliála na roveň našemu Pánu Ježíši Kristu, jako se to zdálo doposud, ale s nynějším pontifikátem vyšlo jasně najevo, že skutečným cílem je vybudování jedné nové celosvětové církve. Revoluce pokračuje, jinak to ani nejde, protože pak by už nebyla revolucí.

 4. David napsal:

  Když jsem shlédl video, kde se onen charismatik modlil údajně v jazycích, vzpomněl jsem si, co mi kdysi vyprávěl jeden odpadlík z tzv. Jednoty bratrské a potvrzovali i jiní – ono údajné „mluvení v jazycích,“ které tato sekta tak ráda provozovala, nebylo vlastně nic jiného, než z části davová psychóza z části blábolení jedinců, kteří se báli, že když nebudou mluvit v jazycích, tak nebudou mít „požehnání.“ Být totiž v Jednotě a nemít „požehnání,“ to bylo stejně nepřístojné, jako když se v našich kostelích zpívají kytarové častušky a určití jedinci tam mlčí…

 5. MichalD napsal:

  ad 4.: patrně v takových společenstvích působí, možná na někoho i podvědomě, takové to „všichni mluví v jazycích, jen já jsem nějaký divný“. Toto dnes zasahuje i společenství, která se k charismatikům formálně nehlásí. Vykládala mi jedna františkánská terciářka, že na jejich srazech skoro všichni mluvili v jazycích, jen ona ne. Že prý o tento dar vůbec neprosila, ale po nějakém čase to přišlo samo …

 6. David napsal:

  ad5: Uvažoval jsem čím by to mohlo být, že ta františkánská terciářka mluvila v jazycích a napadlo mne jediné – ona mluvila pod vlivem Ducha koncilu!
  Mám proto jednoduché vysvětlení. Vím, že všechny tři řády františkánů jsou formovány, ba přímo až masírovány různými koncilními spisky, faráři v kázáních rádi mluví o Suenensovi, Pavlu VI, nebo o Františkovi, nikoli však o svatém. A o otci sv. Piovi se pouze mlčí. A stejným duchem jsou prosáklé materiály terciářů, stačí se na ně podívat na jejich stránkách.

 7. Deanpa napsal:

  Mohu se zeptat, co je špatné na mluvení v jazycích? V Bibli je možný nalézt příběh z Letnic, kdy apoštolové dostali Ducha svatého a začali pak promlouvat v jazycích… Vždyť je to biblické nebo ne? Též by mne zajímalo, proč se tak obouváte do svého vlastního papeže? – viz Hamishův výrok o omezené mozkové kapacitě papeže… :-/

 8. Michal Semín napsal:

  Apoštolové hovořili existujícími jazyky, proto jim proselyté rozuměli. Pokud jde o glosolálii, sv. Pavel ji hodnotí v 1. listu Korinťanům. Z jeho slov jasně vyplývá, že stávající praxe v letničních sektách je s učením sv. Pavla o charismatech neslučitelná.

 9. Ceskoslo napsal:

  S mluvení jazyky mám vlastní zkušenost, kdy jsem se nechal polapit tzv. ,,pravou církví Kristovou“, letničními charismatiky, a byl při vkládání rukou nucen přijmout tzv.křest Duchem Svatým. Je to všechno nesmysl a autosugesce u většiny lapených oveček. Jen by mě zajímalo, zda si ti vůdcové těchto sekt dělají z lidí šašky, nebo jsou skutečně posedlí?