srdce

Nejsladší Spasiteli, u nohou Tvých pokorně klečíce, obnovujeme zasvěcení své rodiny Tvému Nejsvětějšímu Srdci. Buď stále naším Králem, úplně a zcela důvěřujeme v Tebe, Tvůj duch ať proniká naše myšlenky a naše přání, naše řeči i skutky. Žehnej našim podnikům, buď účasten našich radostí i našich strastí a našich prací. Uděl nám, abychom Tě vždy lépe poznávali, Tebe více milovali a neúnavně Tobě sloužili. Kéž zaznívá po celém světě jediný hlas: Budiž milováno, ctěno, slaveno vždy a všude vítězné Srdce Ježíšovo. Amen.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď království Tvé!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ochraňuj naši rodinu!