John Vennari

Jednou jsem svému otci sdělil, že bych chtěl být papežem.

Řekl, že to není dobrý nápad.

„Proč ne?“ zeptal jsem se.

A táta odpověděl: „Nemáš pak žádnou šanci na povýšení.“

Papež Benedikt XVI. překvapil 11. února celý svět, když během konzistoře kardinálům sdělil, že se dnem 28. února vzdává svého úřadu:

„Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. […] Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve dvacet hodin bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.“

Kodex kanonického práva z roku 1817 a ustanovení papeže Jana Pavla II. z roku 1996 počítají s případnou rezignací papeže.

Krok papeže Benedikta, který nemá v moderních dějinách obdoby, ihned vyvolal velkou vlnu dohadů. Byl k tomu donucen? Vzdal to sám od sebe?

Podobné dohady nemají příliš velkou cenu, zvláště když se podíváme, co na toto téma řekl sám Benedikt XVI. roku 2010 v knize Světlo světa. Na otázku, zda je představitelná situace, ve které by papež mohl považovat za vhodné zřeknout se úřadu, Benedikt XVI. odpověděl:

„Ano, když si papež jasně uvědomí, že už není s to fyzicky, mentálně a duchovně vykonávat svěřený úřad, pak má právo a v určitých okolnostech i povinnost odstoupit“

Papež dále uvedl, že by nebylo správné vzdát se úřadu jenom s ohledem na těžké okolnosti: „Za takové situace je třeba stát pevně a překonat ji. […] nemůže se utéci ve chvíli nebezpečí a říci, ať se to řeší někdo jiný.“

V dějinách bylo přinejmenším deset papežů, kteří se vzdali svého úřadu. Posledním byl Řehoř XII., který v roce 1415 odstoupil, aby pomohl zacelit Velké západní schisma.

Jiní papežové rezignovali z méně ušlechtilých důvodů, jako např. Benedikt IX. (1032–1045), který se prý vzdal úřadu po té, co „prodal“ papežství svému kmotru Janu Gratianovi (Řehoři VI.). Řehoř VI. (1045–1046) pak rezignoval, když byl obviněn, že získal papežský úřad simonií.

Neobvyklý je případ sv. Celestýna V., zbožného poustevníka, který zdráhavě přijal úřad, když jej konkláve v roce 1294 jednohlasně zvolilo papežem. Celestýn, jenž rád rozjímal o Božích věcech, nejevil valný zájem o světské záležitosti. Jelikož si uvědomoval, že se na úřad nehodí, tak se ho po šesti měsících vzdal. Následně požádal svého nástupce papeže Bonifáce VIII., aby mu umožnil vrátit se do poustevny na hoře Marrone, což Bonifác z obav před možným rozkolem odmítl a nařídil uvěznit Celestýna na hradě Fumone, kde tento záhy 19. května 1296 zemřel.

Tím se dostáváme k stěžejní otázce, co bude Benedikt XVI. po 28. únoru dělat? Co dělá bývalý papež v mediální době?

Celestýn V. prostě zmizel z očí. Tehdejší svět už o něm neslyšel. Podle všeho svého nástupce nikterak neovlivňoval.

Dnes ale není rok 1296 ale 2013. Žijeme v době, kdy papežové udělují rozhovory tisku. Celé knihy, jako např. zmíněné Světlo světa, jsou sáhodlouhými rozhovory s novináři.

Lze očekávat, že novináři budou Benedikta po jeho odstoupení z úřadu nahánět. Co si myslíte o krocích svého nástupce? Udělal byste to stejně, kdybyste byl stále papežem? Jaký je váš názor na toho a toho, kterého váš nástupce jmenoval tam a tam?

Bude zajímavé sledovat, jak bude bývalý papež Benedikt jednat s tiskem a jaká závažnost bude přisuzována jeho případným vyjádřením po 28. únoru.

Je téměř jisté, že Benedikt nebude odpovídat na otázky novinářů ohledně slabých stránek svého nástupce, ale to jim nezabrání, aby se na ně neptali. Nezastaví to nekonečné dohady. Tato nová situace podle mě povede k dalšímu oslabení v uplatňování pravomocí současného Vatikánu.

Další zajímavou otázkou jsou jmenování do vatikánských úřadů. Každý kardinál, který nějaké takové místo zastává, ať už je to kardinál Bertone, kardinál Koch nebo arcibiskup Müller, odvozuje své postavení od papeže, který ho dosadil, a ztrácí jej s okamžikem papežovy smrti.

Nový papež může zamést ve vatikánské kurii, jak se mu zlíbí. Třebaže to není zrovna pravděpodobné, řada z nás by ráda viděla Mons. Kocha a Müllera, jak si balí kufry a na jejich místo nastupují katoličtější, méně ekumeničtí preláti.

Může se stát, že nový papež nebude chtít za Benediktova života takový úklid udělat. Bývalý nebývalý, mlčící nemlčící, jistá rivalita mezi stávajícím papežem a minulým přeci jenom asi zavládne.

Těžko říct, zda a jak bude Benedikt ovlivňovat svého nástupce. Vzpomínám si na poznámku arcibiskupa Lefebvra, že kardinál Baggio z Kongregace pro biskupy měl v této dikasterii obrovský vliv i několik let po té, co odstoupil z jejího čela.

Ještě nám musí říct, jak máme oslovovat Benedikta po 28. únoru. Máme jej stále oslovovat „Vaše Svatosti“, podobně jako Georgi Bushovi říkáme „pane prezidente“? Nebo to bude opět kardinál Ratzinger? A je v pontifikálu nějaký zvláštní obřad zádušní mše za kardinála, který už není papežem? Až nadejde čas, budeme svědky nebývalé podívané, jak vládnoucí papež pohřbívá svého předchůdce.

S novým papežem samozřejmě začne nová kapitola ve vztazích mezi Kněžským bratrstvem sv. Pia X. a Římem. Po bouřlivém roku mnozí z nás doufali, že nastane chvíle oddechu. Následujících dalších dvanáct měsíců ale slibuje spíše vzrušení.

Mezitím oremus!

Převzato z www.cfnews.org.

Přeložil ACS.

Komentáře: 8 - k článku Co dělá bývalý papež v mediální době?

 1. Felix napsal:

  Vybavuje se několik věcí: např. euthanasie; nebo příprava stanovení funkčního období; nebo kde se kácí les, lítají třísky; nebo kdo seje vítr, sklízí bouři; nebo revoluce („Církev v denšním světě“ a spol.) požírá své děti: http://www.youtube.com/watch?v....._embedded#! Zatím nejlepší komentář měl Klaus (kdo demisi „oceňují“, kdo se z ní radují …)

 2. Michal Kretschmer napsal:

  Za přečtení a případné přeložení stojí i (po mém soudu příliš optimistický) komentář Christophera Ferrary na http://www.remnantnewspaper.co.....icates.htm .

 3. Felix napsal:

  Toto je naprosto geniální a myslím, že v tuto chvíli to nelze napsat lépe: http://euportal.parlamentnilis.....binum.aspx Jenom jednu chvíli jsem se při čtení ošil: to když se dokumenty onoho klíčového a přelomového setkání dělí panem doktorem na dvě části. Pan doktor totiž nezmínil, že tu nejde jen o texty, ale o jiný způsob myšlení a vyjadřování, který se prolíná všemi dokumenty a následně pak i texty odstupujícího. A bylo jinde řečeno, že jde právě o tento jiný model myšlení a vyjadřování. Pane doktore, v úctě zůstávám a za článek moc děkuji.

 4. Marek Vadrna napsal:

  Ja si neviem predstaviť emeritného pápeža. Ani bývalého pápeža, Z pápeža Benedikta sa stane páter Benedikt v kláštore do ktorého vstúpi alebo v ktorom mu pripravia miesto. Prsteň sníme a ten bude zničený spolu so zapečatením jeho komnát, akokeby zomrel… Myslím, že aj v 21 storočí sa dá zmiznúť zo scény, takže autorove obavy sú trochu fantastické. Viem si však predstaviť, že páter Benedikt dopíše knihy a tieto budú svetovými bestsellermi. Svätým otcom, alebo jeho svätosťou, by som ho už však nenazýval.. 28. 2. o 20,oo hod, oblečie čiernu kleriku alebo habit a zomrie ako obyčajný kňaz. Obdivujem ho za to, a zostávam mu srdcom oddaný ako nikomu…

 5. David napsal:

  Dovolil bych si nesouhlasit s hodnocením pana Felixe, ohledně článku pana dr.Malého. V tom článku je cítit, chtění nalézt něco dobrého na pontifikátu BXVI. Bohužel fakta mluví proti. On má lvípodíl na formulaci dvojznačností a to nejen na koncilu, ale i po něm. Jeho až nezdravé pronásledování FSSPX a mons. Lefevbra. Slibování a nedodržení (jako bratrstvu sv.Petra) a mohlo by se pokračovat. Hodnocení jeho pontifikátu, je žel Bohu, ne dobré, ale příšerné. Ač vzdělán narozdíl o jeho předchůdce, pokračoval ve zhovadilostech Asisi apod. Snažil se kličkami a lákadly, rozvrátit FSSPX a opět jako v 88, se mu to zčásti podařilo. Změny velkopátečních obřadů v tradičním ritu atd. Ne je dobře, že skončil a mělo se to stát již dříve, já osobně ho považuji za horšího než JPII, u toho každý věděl, že jde o divadlo, ale tento se snažil novotám nasadit punc tradice.

 6. Felix napsal:

  5. Což to všechno nesvědčí o umírněnosti? Vždyť umírněný revolucionář je revolucionář. Jakobín je bez masky. Hledal jsem průvod aboriginu na mši v Sydney 2008. Trval pět až 10 minut, střídaly se záběry na Svatého otce a na křepčící divochy. Svatý otec po celou dobu nehnul brvou. Jistě vše předem schválil (a v Boleslavi byl ještě opatrnější). Ale nehnul brvou. Netleskal ani nepodupával do nepříčetných rytmů. Dokonce i video umírněněně stáhli, jsou jen nepatrné částečky na Reuters, na ty nemají. Byla to revoluční zběsilost, umírněně překrytá.

 7. José napsal:

  A nemáte Felixi odkazy?

 8. Felix napsal:

  Byly to australské stránky zvlášť věnované celému tomu Sydney. Jsou teď volníé, na prodej. To se vždycky k nějakému podniku založí stránky …