Radomír Malý

V zemi x se konal před soudem okresu y zajímavý soudní proces. Před justičním tribunálem se octla mladá 19letá studentka. Její vina? Seděla jedno pěkné květnové odpoledne v parku a učila se na zkoušku. V tom zapraskalo křoví, vystoupil z něj chlap s kalhotami staženými úplně dolů a řinul si to přímo k dívce. Ta se polekala a s výkřikem „Pomóóc, úchyl…“ začala utíkat. Exhibicionista ji zažaloval a soud jí vyměřil rok natvrdo za urážku sexuální menšiny exhibicionistů, neboť je prohlásila za „úchyly“.

Samozřejmě tento proces nikde neproběhl. Dosud. Slovíčko „dosud“ je ale třeba dvakrát silně podtrhnout. Exhibicionismus je zatím v naší legislativě – a také v legislativě většiny zemí – chápán jako delikt sexuálního obtěžování. Jak dlouho ale tomu tak ještě bude? Nemá snad homosexuální „Prague Pride“, jež legálně proběhne 18. 8. v Praze a nad níž převzal záštitu samotný pražský magistrát, k exhibicionismu nebezpečně blízko?

Tito „gayové“ a lesby se sice na rozdíl od exhibicionistů veřejně zcela neobnažují – ačkoliv ustrojení některých nemá k tomu příliš daleko. Nicméně když veřejně vystavují na odiv svou sexuální „zvláštnost“ a „orientaci“ (rád bych užil jiného slova, ale proč zbytečně riskovat, že ano), v čem je tu rozdíl proti exhibicionistům, kteří dělají prakticky totéž, pouze s tím rozdílem, že jejich sexuální „zvláštnost“ a „orientace“ spočívají v něčem jiném: v ukájení svého pohlavního pudu obnažováním na veřejnosti?

Představme si situaci, že by homosexuálové zorganizovali tuto „Prague Pride“ v dobách první Československé republiky. Pomíjím otázku, jestli by jim to tenkrát úřady povolily (samozřejmě, že ne), ale i kdyby, tak by většina občanů reagovala nejspíš podobně, jako výše ona fiktivní studentka. Výkřiky „Pomóóc, úchylové jdou…“ by nejspíš otřásaly Prahou.

Ó tempora, ó mores! Jakým vývojem od té doby prošly! Dnes četní občané účastníky „Prague Pride“ v duchu „tolerance“ nadšeně pozdravují a připojují se k jejich atrakcím, které pořádají pro veřejnost. Obyvatelstvu se tak pomalu, ale nenápadně vštěpuje názor, že ti homosexuálové jsou vlastně velice příjemní lidé – a proto na tom jejich „životním stylu“ určitě něco dobrého bude. Přinejmenším rozhodně něco lepšího a zajímavějšího než je na řádném a věrném monogamním manželství a rodině s dětmi, které se najednou ukážou jako veliká nuda. Ty homosexuální a lesbické svazky jsou určitým dobrodružstvím, tito „homo…“ ukazují radost ze života – a to je něco jiného než ta do nekonečna se opakující šeď starostí o rodinu, výchovy dětí a neustálé výměny názorů na řešení společných problémů s manželským partnerem. Forma soužití jednoho muže s jednou ženou za účelem plození potomstva a vzájemné věrné lásky, kterou Božský Spasitel povýšil na svátost, se tak stává tváří v tvář veřejné podpory a tím i propagace homosexualismu ze strany politické reprezentace pro veřejnost něčím méně atraktivním – a právě v tom spočívá úhlavní nebezpečí pro monogamní manželství a rodinu.

Nikdo pochopitelně veřejnost neupozorní, že domnělá „radost“ homosexuálů a leseb ze života, kterou tak ostentativně dávají  najevo, je pouhým pozlátkem, zakrývajícím vnitřní rozervanost a zoufalství, proto sebevraždy v jejich řadách výrazně převyšují počet sebevražd u heterosexuálů žijících v řádném manželství.

Festival „Prague Pride“ tedy ohrožuje řádnou rodinu a počestné věrné manželství, i když to jeho účastníci popírají. Právě tím, že za podpory politické reprezentace ukazují svůj hříšný styl života jako lákavý, zpochybňují nezastupitelnou hodnotu manželské lásky, otcovství a mateřství. A půjde-li tento vývoj dál, tak nakonec se o svá „práva“ přihlásí (a leckde už se přihlásili) pedofilové, nekrofilové a zajisté i výše zmiňovaní exhibicionisté, takže v rámci „tolerance“ už nebude žádná legislativní možnost protestu proti jejich chování.

Komu tedy není osud manželství a rodiny lhostejný a má časové a jiné možnosti, uvítáme ho velmi rádi na akci, pořádané 18. srpna od 10:30 do 12 hodin iniciativou Akce D.O.S.T. a Hnutím pro život na Václavském náměstí v Praze u sochy patrona české země. Chceme zde upozornit na nezastupitelnou hodnotu rodiny a na to, že právě ona se nachází v situaci krajního ohrožení. Přijďte tedy všichni, kdo můžete!

 

Redakční dodatky

Sodoma Pride

Výběr odkazů:

 

Akce D.O.S.T.:

 

Organizace:

 

Publicistika:

 

Média:

 

Komentáře: 22 - k článku Chraňme svoji přítomnost a budoucnost!

 1. Miroslav Pošvář napsal:

  Ksindl…

 2. Libor Rösner napsal:

  Myslím, že jeden z důvodů, proč toto většinová společnost toleruje, je to, že z toho nemá pocit ohrožení. Lidé budou vždy bojovat proti něčemu, co jim může způsobit újmu, ale tady v tomto případě to vidí tak, že se jich to netýká a ať si dělají, co chtějí, když nikomu neubližují. A to i řada katolíků, aniž by brala v úvahu věci jako dopad hříchu jednotlivce na další pokolení či současníky, četné oběti těch, co vyvažují hříchy lidí svými modlitbami a kajícími skutky. Takové to hegeliánské „dělej si co hceš za dveřmi svého bytu“.

 3. Felix napsal:

  Dvě poznámky:
  1. Naši přítomnost a budoucnost chrání především naše Matka a Ochranitelka, katolická církev. Monitoruje někdo tuto její ochranu? Jistě tento festival dovolila, jinak by se nemohl konat.
  2. V článku je nářek nad „vývojem“. Já osobně považuji tento vývoj za zákonitý a nutný vývoj demokracie (učení o dědičném hříchu a sklonu lidí ke zlu). S jednou věcí si nevím ale rady: Jednoznačnou podporu demokracie vyslovuje pravidelně Vatikán, ano, Svatý otec. Nevím proto, zda v tom, že tento vývoj považuji za takový, se nemýlím. Neznám ale žádnou demokracii (= kde jsou volby), která by naším směrem nepostupovala. Přitom je třeba důvěřovat Svatému otci. Jsem tedy z této věci zmaten. Možná by mi mohl pomoci právě dr. Malý, obdivovatel a znalec theologie současného Svatého otce (jeho komentář 2 na http://www.stjoseph.cz/kozel-uz-zahradunici/ ), nebo nějaký kněz – píše sem např. Otec Dokládal. Na RV ani v katechismu jsem objasnění podpry demokracie nenašel, v běžném styku s kněžími je toto thema zcela okrajové, diskusi o tomto festivalu se věnovat nikdo nechce.

 4. Libor Rösner napsal:

  k 3 – Vše je dovoleno, ale ne vše prospívá, jak stojí v Písmu. Ony byly i války, genocidy atd., což však nezmanená, že i když byly „povoleny církví“, že byly správné. Opravdu si myslíte, že tomuto pochodu dala církev své imprimatur?
  K demokracii – jak kdysi řekl Werich – Demokracie je vláda lidu, ale koho čeho, nebo komu čemu? Ono totiž o tom, co je demokratické rozhoduje ten, kdo jeu moci.

 5. rehek napsal:

  3. 1. Naši přítomnost a budoucnost chrání především naše Matka a Ochranitelka, katolická církev. Monitoruje někdo tuto její ochranu? Jistě tento festival dovolila, jinak by se nemohl konat.

  Pane Felixi, klobouk dolů! Tomu říkám správný (opravdu velmi správný) dotaz (žel!) na nesprávném místě. Proto Vám velmi rád vypomohu:

  Kontakt je zde: http://www.dominikduka.cz/kontakt/
  A vyjádření tady: http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/

  Dejte nám pak vědět, jak jste dopadl!
  Držím palce a přeji vše dobré!

 6. David napsal:

  Poprosil bych pana Libora Rösnera, jestli by mi mohl uvést nějaký ten případ „povolené“ války cirkví, která byla špatná. To by mě moc zajímalo.
  Děkuji

 7. Libor Rösner napsal:

  6 – To byla ironie z mé strany, proto ty uvozovky.

 8. David napsal:

  7 – Aha, tak to se omlouvám, to jsem nepochopil.

 9. Felix napsal:

  5: Já tam žídný monitoring nevidím. „Vládnou-li kněží nad zemí,“ jak doslova praví a ukládá Nový zákon, není z této vlády ten festival vyňatý? O tom pochybuji. Tedy je jistě církevně povolen.

 10. rehek napsal:

  9. Můžete nějak rozumně objasnit, Felixi, o jakém monitoringu to tady pletete? Co se Vám na tom zase nezdá, pane učiteli? Stěžujete si na webu ISJ povolení pochodu církví? Stěžujete. Tak jsem Vám dal kontakt na správné místo. Napíšete mons. Dukovi a on to tam třeba uveřejní i s odpovědí. Co je na tom TAK těžce nepochopitelného, vysvětlíte mi to?

 11. Felix napsal:

  9: nerozumím Vašemu nerozumění.
  Objevil se článek, dílem ateistická propaganda, dílem svědectví o dosažených úspěších čelných a četných originálních theologů dneška: http://www.novinky.cz/zahranic.....-boha.html

 12. rehek napsal:

  Rozumím, Felixi. Už je mi to jasné. Hezký večer.

 13. rehek napsal:

  Nemá někdo volné místo až dvě v autě z Brna?
  Kontakt přes redakci. Díky!

 14. Felix napsal:

  12: Že jste mi tak hezky odpověděl, zeptal bych se Vás na jeden námět pro ještě novější evanglizaci. Čteme (11) o úspěších víry v Africe. Uvažuji takto: V Africe se při mši svaté bubnuje a tančí. Možná je to tím. Takže ten návrh by zněl, že by se to všechno regularizovalo tak, že by (třeba časem) při mši svaé v Evropě a Americe, kde, čteme, je úbytek, také svobodně bubnovalo a tančilo. A to při ritu řádném i mimořádném, po odsouhlasení FSSPX. A to podle hesla: (ne černoch, ale:) „afričan náš vzor!“ Co byste, prosím, tomu říkal, zatím to nikde nepublikujte, ať to zůstane mezi námi. Kdyby byly nějaké obiectiones …

 15. Felix napsal:

  Vidíte, sotva jsem to dopsal, už čtu o soumraku bílého muže a o jitru Židů: http://euportal.parlamentnilis.....izace.aspx

 16. rehek napsal:

  14. Mýlíte se. Tím, že jsem řekl, že Vám rozumím, jsem v žádném případě nedal automatický souhlas s Vašimi prezentovanými nekatolickými postoji. V tom s Vámi nejedu ani veřejně a už vůbec ne pokoutně, Vy ubohý bloude.

 17. Admin napsal:

  Pánové, klid. A neutíkejte tolik od tématu.

 18. rehek napsal:

  17. – Jistě, já jen aby bylo jasno a ne tma. Pardon. :-)

 19. Felix napsal:

  Tak tedy k tématu. Právě čtu na Hlasu Ruska „Ruska uviděla Pussy Riot v televizi a podala žalobu“ http://czech.ruvr.ru/2012_08_09/84510450/ Sice neberu ani ty soudy, co tu jsou, ale zdá se mi to dobrá metoda – ženštiny (nebo co to je) nebudou mít ani na koupi těch svých kápí (kdyby jim někdo od nás nebo z Německa chtěl přispět, tak tam musejí uvést, že dotace jsou od cizího agenta). Možná by něškodilo místo psát „váženým“ primátorům, podporujícím zvrhlosti, aby DOST slipkáče na ulicích žalovalo. Kdyby se toho nechtěl ujmout žádný zdejší křesťansko-demokratický ani jiný advokát, požádat nějakého ruského pravoslavného. A pravoslavní by to i zafinancovali, když tady nejsou finance a po odluce to bude ještě horší. A slipkáči by neměli na slipy a váleli by se po ulicích nazí. To už by možná někdo zakročil. Nevím, no návrh.

 20. rehek napsal:

  19. Felix: Možná nemám takové „zapalování“ – rá bych věděl, jak souvisí pražský pochod, akce D.O.S.T. s uvedeným článkem na HR? Tedy – jak je shodný s tématem? Spíš mi to připadne jako SPAM. Jestli souvisí, tak mi to asi vážně nedošlo.

 21. Felix napsal:

  Pane rehku, je mi to trochu žinantní, ale musím mít pochopení i pro Vás. Tedy ta souvislost je ta, že stejně jako ty výtržnice v Moskvě nebudou mít na své aktivity, tak ani výtržníci v Praze nebudou mít na své aktivity. Míním finanční prostředky, tedy peníze. V Moskvě rubly, v Praze české koruny. Ostatním čtenářům se omlouvam.

 22. rehek napsal:

  Děkuji Vám, Felixi, za neslušnou odpověď na slušnou otázku. Omlouvám se Vám ještě jednou za své „zapalování“, které nepochopilo onu spojitost, ale vidělo to spíše jako netématický komentář.