Výročí

Michal Semín Zítra, v den výročí slunečního zázraku ve Fatimě, zasvětí papež František svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ať už jsou naše dojmy z nového pontifikátu jakékoli, tento zásvětný akt lze určitě přivítat. Věřme, že přinese Církvi i světu požehnání. Bohužel i v tomto případě však nemůže být naše radost úplná. Zásvětný akt nesplňuje požadavky, sdělené Pannou Marií, […]

Otevřít článek Zasvěcení

Radomír Malý Cyklus Výročí 65. výročí komunistického puče 25. února r. 1948 v naší zemi nabízí analogické úvahy k současnosti. Proto nebudu psát o průběhu celého vývoje těchto událostí, který byl už mnohokrát mediálně i odborně zpracován. Zaměřím se spíše na to, v čem je tzv. „vítězný únor“ varováním pro vlast i pro Církev, tedy […]

Otevřít článek Naivita nebo kolaborace?

Radomír Malý Cyklus Výročí Tak nevím, je-li to náhoda nebo Boží řízení, že tento rok je výročím všech významných událostí, týkajících se hereze jansenismu a jejího největšího odpůrce – Tovaryšstva Ježíšova. Ale pěkně po pořádku. 31. května r. 1653 papež Inocenc X. odsoudil bulou „Cum Occasione“ tehdejší vlivnou a nebezpečně se rozšiřující herezi, zvanou jansenismus. […]

Otevřít článek „Jansenistická“ a „jezuitská“ výročí

Radomír Malý Cyklus Výročí Rok 2013 bude rokem několika jubilejí. Jedním z nich, které bude patrně slaveno v celé Evropě s velkou pompou, se nepochybně stane 200. výročí bitvy národů u Lipska v říjnu r. 1813, což znamenalo konec Napoleonových dobyvačných válek v Evropě. Lipsko bylo jen poslední epizodou diktátorova „ústupu ze slávy“, který započal […]

Otevřít článek Je co slavit?